2015 Nebo XC Invite
Maple Mountain High School
Spanish Fork , UT
September 24, 2015


1.   1 -
DHLS
  1   (1,15)
2.   1 -
DHLS
  1   (1,19) ,   2 -
HRMN
  2   (1,20)
3.   1 -
DHLS
  1   (1,23) ,   2 -
HRMN
  2   (1,24) ,   3 -
AMFK
  3   (1,25)
4.   1 -
DHLS
  1   (1,27) ,   2 -
HRMN
  2   (1,28) ,   3 -
AMFK
  3   (1,29) ,   4 -
OLYM
  4   (1,30)
5.   1 -
HRMN
  7   (2,28) ,   2 -
DHLS
  1   (1,31) ,   3 -
AMFK
  3   (1,33) ,   4 -
OLYM
  4   (1,34)
6.   1 -
HRMN
  7   (2,31) ,   2 -
DHLS
  1   (1,35) ,   3 -
AMFK
  3   (1,37) ,   4 -
OLYM
  4   (1,38) ,   5 -
WLAK
  6   (1,40)
7.   1 -
HRMN
  7   (2,34) ,   2 -
AMFK
  10   (2,37) ,   3 -
DHLS
  1   (1,39) ,   4 -
OLYM
  4   (1,42) ,   5 -
WLAK
  6   (1,44)
8.   1 -
HRMN
  7   (2,37) ,   2 -
AMFK
  10   (2,40) ,   3 -
DHLS
  1   (1,43) ,   4 -
OLYM
  4   (1,46) ,   5 -
WLAK
  6   (1,48) ,   6 -
BING
  8   (1,50)
9.   1 -
HRMN
  7   (2,40) ,   2 -
AMFK
  10   (2,43) ,   3 -
DHLS
  1   (1,47) ,   4 -
OLYM
  4   (1,50) ,   5 -
WLAK
  6   (1,52) ,   6 -
BING
  8   (1,54) ,   7 -
RIVT
  9   (1,55)
10.   1 -
HRMN
  17   (3,40) ,   2 -
AMFK
  10   (2,46) ,   3 -
DHLS
  1   (1,51) ,   4 -
OLYM
  4   (1,54) ,   5 -
WLAK
  6   (1,56) ,   6 -
BING
  8   (1,58) ,   7 -
RIVT
  9   (1,59)
11.   1 -
HRMN
  17   (3,42) ,   2 -
AMFK
  10   (2,49) ,   3 -
DHLS
  12   (2,51) ,   4 -
OLYM
  4   (1,58) ,   5 -
WLAK
  6   (1,60) ,   6 -
BING
  8   (1,62) ,   7 -
RIVT
  9   (1,63)
12.   1 -
HRMN
  17   (3,44) ,   2 -
DHLS
  24   (3,51) ,   3 -
AMFK
  10   (2,52) ,   4 -
OLYM
  4   (1,62) ,   5 -
WLAK
  6   (1,64) ,   6 -
BING
  8   (1,66) ,   7 -
RIVT
  9   (1,67)
13.   1 -
HRMN
  17   (3,46) ,   2 -
DHLS
  24   (3,53) ,   3 -
AMFK
  10   (2,55) ,   4 -
OLYM
  4   (1,66) ,   5 -
WLAK
  6   (1,68) ,   6 -
BING
  8   (1,70) ,   7 -
RIVT
  9   (1,71) ,   8 -
PINV
  13   (1,75)
14.   1 -
HRMN
  17   (3,48) ,   2 -
DHLS
  24   (3,55) ,   3 -
AMFK
  10   (2,58) ,   4 -
BING
  22   (2,70) ,   5 -
OLYM
  4   (1,70) ,   6 -
WLAK
  6   (1,72) ,   7 -
RIVT
  9   (1,75) ,   8 -
PINV
  13   (1,79)
15.   1 -
HRMN
  32   (4,48) ,   2 -
DHLS
  24   (3,57) ,   3 -
AMFK
  10   (2,61) ,   4 -
BING
  22   (2,73) ,   5 -
OLYM
  4   (1,74) ,   6 -
WLAK
  6   (1,76) ,   7 -
RIVT
  9   (1,79) ,   8 -
PINV
  13   (1,83)
16.   1 -
HRMN
  32   (4,49) ,   2 -
DHLS
  40   (4,57) ,   3 -
AMFK
  10   (2,64) ,   4 -
BING
  22   (2,76) ,   5 -
OLYM
  4   (1,78) ,   6 -
WLAK
  6   (1,80) ,   7 -
RIVT
  9   (1,83) ,   8 -
PINV
  13   (1,87)
17.   1 -
HRMN
  32   (4,50) ,   2 -
DHLS
  40   (4,58) ,   3 -
AMFK
  10   (2,67) ,   4 -
BING
  22   (2,79) ,   5 -
WLAK
  23   (2,80) ,   6 -
OLYM
  4   (1,82) ,   7 -
RIVT
  9   (1,87) ,   8 -
PINV
  13   (1,91)
18.   1 -
HRMN
  32   (4,51) ,   2 -
DHLS
  40   (4,59) ,   3 -
AMFK
  10   (2,70) ,   4 -
BING
  22   (2,82) ,   4 -
OLYM
  22   (2,82) ,   6 -
WLAK
  23   (2,83) ,   7 -
RIVT
  9   (1,91) ,   8 -
PINV
  13   (1,95)
19.   1 -
HRMN
  32   (4,52) ,   2 -
DHLS
  40   (4,60) ,   3 -
AMFK
  10   (2,73) ,   4 -
BING
  22   (2,85) ,   4 -
OLYM
  22   (2,85) ,   6 -
WLAK
  23   (2,86) ,   7 -
RIVT
  28   (2,91) ,   8 -
PINV
  13   (1,99)
20.   1 -
HRMN
  32   (4,53) ,   2 -
DHLS
  40   (4,61) ,   3 -
WLAK
  43   (3,86) ,   4 -
AMFK
  10   (2,76) ,   5 -
BING
  22   (2,88) ,   5 -
OLYM
  22   (2,88) ,   7 -
RIVT
  28   (2,94) ,   8 -
PINV
  13   (1,103)
21.   1 -
HRMN
  53   (5,53) ,   2 -
DHLS
  40   (4,62) ,   3 -
WLAK
  43   (3,88) ,   4 -
AMFK
  10   (2,79) ,   5 -
BING
  22   (2,91) ,   5 -
OLYM
  22   (2,91) ,   7 -
RIVT
  28   (2,97) ,   8 -
PINV
  13   (1,107)
22.   1 -
HRMN
  53   (5,53) ,   2 -
DHLS
  40   (4,63) ,   3 -
WLAK
  43   (3,90) ,   4 -
BING
  44   (3,91) ,   5 -
AMFK
  10   (2,82) ,   6 -
OLYM
  22   (2,94) ,   7 -
RIVT
  28   (2,100) ,   8 -
PINV
  13   (1,111)
23.   1 -
HRMN
  53   (5,53) ,   2 -
DHLS
  40   (4,64) ,   3 -
WLAK
  43   (3,92) ,   4 -
BING
  44   (3,93) ,   5 -
OLYM
  45   (3,94) ,   6 -
AMFK
  10   (2,85) ,   7 -
RIVT
  28   (2,103) ,   8 -
PINV
  13   (1,115)
24.   1 -
HRMN
  53   (5,53) ,   2 -
DHLS
  40   (4,65) ,   3 -
WLAK
  43   (3,94) ,   4 -
BING
  44   (3,95) ,   5 -
OLYM
  45   (3,96) ,   6 -
RIVT
  52   (3,103) ,   7 -
AMFK
  10   (2,88) ,   8 -
PINV
  13   (1,119)
25.   1 -
HRMN
  53   (5,53) ,   2 -
DHLS
  40   (4,66) ,   3 -
WLAK
  43   (3,96) ,   4 -
BING
  44   (3,97) ,   5 -
OLYM
  45   (3,98) ,   6 -
RIVT
  52   (3,105) ,   7 -
AMFK
  10   (2,91) ,   8 -
PINV
  13   (1,123) ,   9 -
SPFK
  25   (1,135)
26.   1 -
HRMN
  53   (5,53) ,   2 -
DHLS
  40   (4,67) ,   3 -
AMFK
  36   (3,91) ,   4 -
WLAK
  43   (3,98) ,   5 -
BING
  44   (3,99) ,   6 -
OLYM
  45   (3,100) ,   7 -
RIVT
  52   (3,107) ,   8 -
PINV
  13   (1,127) ,   9 -
SPFK
  25   (1,139)
27.   1 -
HRMN
  53   (6,53) ,   2 -
DHLS
  40   (4,68) ,   3 -
AMFK
  36   (3,93) ,   4 -
WLAK
  43   (3,100) ,   5 -
BING
  44   (3,101) ,   6 -
OLYM
  45   (3,102) ,   7 -
RIVT
  52   (3,109) ,   8 -
PINV
  13   (1,131) ,   9 -
SPFK
  25   (1,143)
28.   1 -
HRMN
  53   (6,53) ,   2 -
DHLS
  40   (4,69) ,   3 -
AMFK
  36   (3,95) ,   4 -
WLAK
  43   (3,102) ,   5 -
BING
  44   (3,103) ,   6 -
OLYM
  45   (3,104) ,   7 -
RIVT
  52   (3,111) ,   8 -
PINV
  13   (1,135) ,   9 -
SPFK
  25   (1,147) ,   10 -
HURR
  28   (1,150)
29.   1 -
HRMN
  53   (6,53) ,   2 -
DHLS
  40   (4,70) ,   3 -
AMFK
  65   (4,95) ,   4 -
WLAK
  43   (3,104) ,   5 -
BING
  44   (3,105) ,   6 -
OLYM
  45   (3,106) ,   7 -
RIVT
  52   (3,113) ,   8 -
PINV
  13   (1,139) ,   9 -
SPFK
  25   (1,151) ,   10 -
HURR
  28   (1,154)
30.   1 -
HRMN
  53   (6,53) ,   2 -
DHLS
  40   (4,71) ,   3 -
AMFK
  65   (4,96) ,   4 -
WLAK
  43   (3,106) ,   5 -
BING
  44   (3,107) ,   6 -
OLYM
  45   (3,108) ,   7 -
RIVT
  52   (3,115) ,   8 -
PINV
  13   (1,143) ,   9 -
SPFK
  25   (1,155) ,   10 -
HURR
  28   (1,158) ,   11 -
SPVL
  30   (1,160)
31.   1 -
HRMN
  53   (6,53) ,   2 -
AMFK
  96   (5,96) ,   3 -
DHLS
  40   (4,72) ,   4 -
WLAK
  43   (3,108) ,   5 -
BING
  44   (3,109) ,   6 -
OLYM
  45   (3,110) ,   7 -
RIVT
  52   (3,117) ,   8 -
PINV
  13   (1,147) ,   9 -
SPFK
  25   (1,159) ,   10 -
HURR
  28   (1,162) ,   11 -
SPVL
  30   (1,164)
32.   1 -
HRMN
  53   (6,53) ,   2 -
AMFK
  96   (5,96) ,   3 -
DHLS
  40   (4,73) ,   4 -
WLAK
  43   (3,110) ,   5 -
BING
  44   (3,111) ,   6 -
OLYM
  45   (3,112) ,   7 -
RIVT
  52   (3,119) ,   8 -
PINV
  45   (2,147) ,   9 -
SPFK
  25   (1,163) ,   10 -
HURR
  28   (1,166) ,   11 -
SPVL
  30   (1,168)
33.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
AMFK
  96   (5,96) ,   3 -
DHLS
  40   (4,74) ,   4 -
WLAK
  43   (3,112) ,   5 -
BING
  44   (3,113) ,   6 -
OLYM
  45   (3,114) ,   7 -
RIVT
  52   (3,121) ,   8 -
PINV
  45   (2,150) ,   9 -
SPFK
  25   (1,167) ,   10 -
HURR
  28   (1,170) ,   11 -
SPVL
  30   (1,172)
34.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
AMFK
  96   (5,96) ,   3 -
DHLS
  40   (4,75) ,   4 -
BING
  78   (4,113) ,   5 -
WLAK
  43   (3,114) ,   6 -
OLYM
  45   (3,116) ,   7 -
RIVT
  52   (3,123) ,   8 -
PINV
  45   (2,153) ,   9 -
SPFK
  25   (1,171) ,   10 -
HURR
  28   (1,174) ,   11 -
SPVL
  30   (1,176)
35.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
AMFK
  96   (5,96) ,   3 -
DHLS
  40   (4,76) ,   4 -
BING
  78   (4,114) ,   5 -
RIVT
  87   (4,123) ,   6 -
WLAK
  43   (3,116) ,   7 -
OLYM
  45   (3,118) ,   7 -
PINV
  45   (2,156) ,   9 -
SPFK
  25   (1,175) ,   10 -
HURR
  28   (1,178) ,   11 -
SPVL
  30   (1,180)
36.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (5,76) ,   3 -
AMFK
  96   (5,96) ,   4 -
BING
  78   (4,115) ,   5 -
RIVT
  87   (4,124) ,   6 -
WLAK
  43   (3,118) ,   7 -
OLYM
  45   (3,120) ,   7 -
PINV
  45   (2,159) ,   9 -
SPFK
  25   (1,179) ,   10 -
HURR
  28   (1,182) ,   11 -
SPVL
  30   (1,184)
37.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (5,76) ,   3 -
AMFK
  96   (5,96) ,   4 -
BING
  78   (4,116) ,   5 -
RIVT
  87   (4,125) ,   6 -
WLAK
  43   (3,120) ,   7 -
OLYM
  45   (3,122) ,   7 -
PINV
  45   (2,162) ,   9 -
SPFK
  25   (1,183) ,   10 -
HURR
  28   (1,186) ,   11 -
SPVL
  30   (1,188) ,   12 -
MLRD
  37   (1,195)
38.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (5,76) ,   3 -
AMFK
  96   (5,96) ,   4 -
BING
  78   (4,117) ,   5 -
RIVT
  87   (4,126) ,   6 -
WLAK
  43   (3,122) ,   7 -
OLYM
  45   (3,124) ,   7 -
PINV
  45   (2,165) ,   9 -
SPFK
  25   (1,187) ,   10 -
HURR
  28   (1,190) ,   11 -
SPVL
  30   (1,192) ,   12 -
MLRD
  37   (1,199) ,   13 -
PLGR
  38   (1,200)
39.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (5,76) ,   3 -
AMFK
  96   (6,96) ,   4 -
BING
  78   (4,118) ,   5 -
RIVT
  87   (4,127) ,   6 -
WLAK
  43   (3,124) ,   7 -
OLYM
  45   (3,126) ,   7 -
PINV
  45   (2,168) ,   9 -
SPFK
  25   (1,191) ,   10 -
HURR
  28   (1,194) ,   11 -
SPVL
  30   (1,196) ,   12 -
MLRD
  37   (1,203) ,   13 -
PLGR
  38   (1,204)
40.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (5,76) ,   3 -
AMFK
  96   (6,96) ,   4 -
RIVT
  127   (5,127) ,   5 -
BING
  78   (4,119) ,   6 -
WLAK
  43   (3,126) ,   7 -
OLYM
  45   (3,128) ,   7 -
PINV
  45   (2,171) ,   9 -
SPFK
  25   (1,195) ,   10 -
HURR
  28   (1,198) ,   11 -
SPVL
  30   (1,200) ,   12 -
MLRD
  37   (1,207) ,   13 -
PLGR
  38   (1,208)
41.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (5,76) ,   3 -
AMFK
  96   (6,96) ,   4 -
RIVT
  127   (5,127) ,   5 -
BING
  78   (4,120) ,   6 -
WLAK
  43   (3,128) ,   7 -
OLYM
  45   (3,130) ,   7 -
PINV
  45   (2,174) ,   9 -
PLGR
  79   (2,208) ,   10 -
SPFK
  25   (1,199) ,   11 -
HURR
  28   (1,202) ,   12 -
SPVL
  30   (1,204) ,   13 -
MLRD
  37   (1,211)
42.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (5,76) ,   3 -
AMFK
  96   (6,96) ,   4 -
RIVT
  127   (5,127) ,   5 -
BING
  78   (4,121) ,   6 -
WLAK
  43   (3,130) ,   7 -
OLYM
  45   (3,132) ,   8 -
PINV
  87   (3,174) ,   9 -
PLGR
  79   (2,211) ,   10 -
SPFK
  25   (1,203) ,   11 -
HURR
  28   (1,206) ,   12 -
SPVL
  30   (1,208) ,   13 -
MLRD
  37   (1,215)
43.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (5,76) ,   3 -
AMFK
  96   (6,96) ,   4 -
RIVT
  127   (5,127) ,   5 -
BING
  78   (4,122) ,   6 -
WLAK
  43   (3,132) ,   7 -
OLYM
  45   (3,134) ,   8 -
PINV
  87   (3,176) ,   9 -
SPVL
  73   (2,208) ,   10 -
PLGR
  79   (2,214) ,   11 -
SPFK
  25   (1,207) ,   12 -
HURR
  28   (1,210) ,   13 -
MLRD
  37   (1,219)
44.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (5,76) ,   3 -
AMFK
  96   (6,96) ,   4 -
RIVT
  127   (5,127) ,   5 -
BING
  78   (4,123) ,   6 -
WLAK
  43   (3,134) ,   7 -
OLYM
  45   (3,136) ,   8 -
PINV
  87   (3,178) ,   9 -
PLGR
  123   (3,214) ,   10 -
SPVL
  73   (2,211) ,   11 -
SPFK
  25   (1,211) ,   12 -
HURR
  28   (1,214) ,   13 -
MLRD
  37   (1,223)
45.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (5,76) ,   3 -
AMFK
  96   (6,96) ,   4 -
RIVT
  127   (5,127) ,   5 -
BING
  78   (4,124) ,   6 -
WLAK
  43   (3,136) ,   7 -
OLYM
  45   (3,138) ,   8 -
PINV
  87   (3,180) ,   9 -
SPVL
  118   (3,211) ,   10 -
PLGR
  123   (3,216) ,   11 -
SPFK
  25   (1,215) ,   12 -
HURR
  28   (1,218) ,   13 -
MLRD
  37   (1,227)
46.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (5,76) ,   3 -
AMFK
  96   (6,96) ,   4 -
RIVT
  127   (5,127) ,   5 -
BING
  78   (4,125) ,   6 -
OLYM
  91   (4,138) ,   7 -
WLAK
  43   (3,138) ,   8 -
PINV
  87   (3,182) ,   9 -
SPVL
  118   (3,213) ,   10 -
PLGR
  123   (3,218) ,   11 -
SPFK
  25   (1,219) ,   12 -
HURR
  28   (1,222) ,   13 -
MLRD
  37   (1,231)
47.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (5,76) ,   3 -
AMFK
  96   (6,96) ,   4 -
RIVT
  127   (6,127) ,   5 -
BING
  78   (4,126) ,   6 -
OLYM
  91   (4,139) ,   7 -
WLAK
  43   (3,140) ,   8 -
PINV
  87   (3,184) ,   9 -
SPVL
  118   (3,215) ,   10 -
PLGR
  123   (3,220) ,   11 -
SPFK
  25   (1,223) ,   12 -
HURR
  28   (1,226) ,   13 -
MLRD
  37   (1,235)
48.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (5,76) ,   3 -
AMFK
  96   (6,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  78   (4,127) ,   6 -
OLYM
  91   (4,140) ,   7 -
WLAK
  43   (3,142) ,   8 -
PINV
  87   (3,186) ,   9 -
SPVL
  118   (3,217) ,   10 -
PLGR
  123   (3,222) ,   11 -
SPFK
  25   (1,227) ,   12 -
HURR
  28   (1,230) ,   13 -
MLRD
  37   (1,239)
49.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (5,76) ,   3 -
AMFK
  96   (6,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  78   (4,128) ,   6 -
OLYM
  91   (4,141) ,   7 -
PINV
  136   (4,186) ,   8 -
WLAK
  43   (3,144) ,   9 -
SPVL
  118   (3,219) ,   10 -
PLGR
  123   (3,224) ,   11 -
SPFK
  25   (1,231) ,   12 -
HURR
  28   (1,234) ,   13 -
MLRD
  37   (1,243)
50.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (5,76) ,   3 -
AMFK
  96   (6,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  78   (4,129) ,   6 -
OLYM
  91   (4,142) ,   7 -
WLAK
  93   (4,144) ,   8 -
PINV
  136   (4,187) ,   9 -
SPVL
  118   (3,221) ,   10 -
PLGR
  123   (3,226) ,   11 -
SPFK
  25   (1,235) ,   12 -
HURR
  28   (1,238) ,   13 -
MLRD
  37   (1,247)
51.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (5,76) ,   3 -
AMFK
  96   (6,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  78   (4,130) ,   6 -
OLYM
  91   (4,143) ,   7 -
WLAK
  93   (4,145) ,   8 -
PINV
  136   (4,188) ,   9 -
SPVL
  118   (3,223) ,   10 -
PLGR
  123   (3,228) ,   11 -
SPFK
  76   (2,235) ,   12 -
HURR
  28   (1,242) ,   13 -
MLRD
  37   (1,251)
52.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (5,76) ,   3 -
AMFK
  96   (6,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
PINV
  188   (5,188) ,   6 -
BING
  78   (4,131) ,   7 -
OLYM
  91   (4,144) ,   8 -
WLAK
  93   (4,146) ,   9 -
SPVL
  118   (3,225) ,   10 -
PLGR
  123   (3,230) ,   11 -
SPFK
  76   (2,238) ,   12 -
HURR
  28   (1,246) ,   13 -
MLRD
  37   (1,255)
53.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (5,76) ,   3 -
AMFK
  96   (6,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
WLAK
  146   (5,146) ,   6 -
PINV
  188   (5,188) ,   7 -
BING
  78   (4,132) ,   8 -
OLYM
  91   (4,145) ,   9 -
SPVL
  118   (3,227) ,   10 -
PLGR
  123   (3,232) ,   11 -
SPFK
  76   (2,241) ,   12 -
HURR
  28   (1,250) ,   13 -
MLRD
  37   (1,259)
54.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (5,76) ,   3 -
AMFK
  96   (6,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
WLAK
  146   (5,146) ,   6 -
PINV
  188   (5,188) ,   7 -
BING
  78   (4,133) ,   8 -
OLYM
  91   (4,146) ,   9 -
PLGR
  177   (4,232) ,   10 -
SPVL
  118   (3,229) ,   11 -
SPFK
  76   (2,244) ,   12 -
HURR
  28   (1,254) ,   13 -
MLRD
  37   (1,263)
55.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (5,76) ,   3 -
AMFK
  96   (6,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
WLAK
  146   (5,146) ,   6 -
PINV
  188   (6,188) ,   7 -
BING
  78   (4,134) ,   8 -
OLYM
  91   (4,147) ,   9 -
PLGR
  177   (4,233) ,   10 -
SPVL
  118   (3,231) ,   11 -
SPFK
  76   (2,247) ,   12 -
HURR
  28   (1,258) ,   13 -
MLRD
  37   (1,267)
56.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (5,76) ,   3 -
AMFK
  96   (6,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
WLAK
  146   (5,146) ,   6 -
PINV
  188   (6,188) ,   7 -
BING
  78   (4,135) ,   8 -
OLYM
  91   (4,148) ,   9 -
PLGR
  177   (4,234) ,   10 -
SPVL
  118   (3,233) ,   11 -
SPFK
  76   (2,250) ,   12 -
HURR
  28   (1,262) ,   13 -
MLRD
  37   (1,271) ,   14 -
MMTN
  56   (1,290)
57.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (5,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
WLAK
  146   (5,146) ,   6 -
PINV
  188   (6,188) ,   7 -
BING
  78   (4,136) ,   8 -
OLYM
  91   (4,149) ,   9 -
PLGR
  177   (4,235) ,   10 -
SPVL
  118   (3,235) ,   11 -
SPFK
  76   (2,253) ,   12 -
HURR
  28   (1,266) ,   13 -
MLRD
  37   (1,275) ,   14 -
MMTN
  56   (1,294)
58.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (5,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
WLAK
  146   (6,146) ,   6 -
PINV
  188   (6,188) ,   7 -
BING
  78   (4,137) ,   8 -
OLYM
  91   (4,150) ,   9 -
PLGR
  177   (4,236) ,   10 -
SPVL
  118   (3,237) ,   11 -
SPFK
  76   (2,256) ,   12 -
HURR
  28   (1,270) ,   13 -
MLRD
  37   (1,279) ,   14 -
MMTN
  56   (1,298)
59.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (5,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
WLAK
  146   (6,146) ,   6 -
PINV
  188   (6,188) ,   7 -
BING
  78   (4,138) ,   8 -
OLYM
  91   (4,151) ,   9 -
PLGR
  177   (4,237) ,   10 -
SPVL
  118   (3,239) ,   11 -
SPFK
  135   (3,256) ,   12 -
HURR
  28   (1,274) ,   13 -
MLRD
  37   (1,283) ,   14 -
MMTN
  56   (1,302)
60.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (6,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
WLAK
  146   (6,146) ,   6 -
PINV
  188   (6,188) ,   7 -
BING
  78   (4,139) ,   8 -
OLYM
  91   (4,152) ,   9 -
PLGR
  177   (4,238) ,   10 -
SPVL
  118   (3,241) ,   11 -
SPFK
  135   (3,258) ,   12 -
HURR
  28   (1,278) ,   13 -
MLRD
  37   (1,287) ,   14 -
MMTN
  56   (1,306)
61.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (6,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (5,139) ,   6 -
WLAK
  146   (6,146) ,   7 -
PINV
  188   (6,188) ,   8 -
OLYM
  91   (4,153) ,   9 -
PLGR
  177   (4,239) ,   10 -
SPVL
  118   (3,243) ,   11 -
SPFK
  135   (3,260) ,   12 -
HURR
  28   (1,282) ,   13 -
MLRD
  37   (1,291) ,   14 -
MMTN
  56   (1,310)
62.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (6,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (5,139) ,   6 -
WLAK
  146   (6,146) ,   7 -
PINV
  188   (6,188) ,   8 -
PLGR
  239   (5,239) ,   9 -
OLYM
  91   (4,154) ,   10 -
SPVL
  118   (3,245) ,   11 -
SPFK
  135   (3,262) ,   12 -
HURR
  28   (1,286) ,   13 -
MLRD
  37   (1,295) ,   14 -
MMTN
  56   (1,314)
63.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (6,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (5,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
PINV
  188   (6,188) ,   8 -
PLGR
  239   (5,239) ,   9 -
OLYM
  91   (4,155) ,   10 -
SPVL
  118   (3,247) ,   11 -
SPFK
  135   (3,264) ,   12 -
HURR
  28   (1,290) ,   13 -
MLRD
  37   (1,299) ,   14 -
MMTN
  56   (1,318)
64.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (5,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
PINV
  188   (6,188) ,   8 -
PLGR
  239   (5,239) ,   9 -
OLYM
  91   (4,156) ,   10 -
SPVL
  118   (3,249) ,   11 -
SPFK
  135   (3,266) ,   12 -
HURR
  28   (1,294) ,   13 -
MLRD
  37   (1,303) ,   14 -
MMTN
  56   (1,322)
65.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (6,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
PINV
  188   (6,188) ,   8 -
PLGR
  239   (5,239) ,   9 -
OLYM
  91   (4,157) ,   10 -
SPVL
  118   (3,251) ,   11 -
SPFK
  135   (3,268) ,   12 -
HURR
  28   (1,298) ,   13 -
MLRD
  37   (1,307) ,   14 -
MMTN
  56   (1,326)
66.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (6,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
PINV
  188   (6,188) ,   8 -
PLGR
  239   (5,239) ,   9 -
OLYM
  91   (4,158) ,   10 -
SPVL
  118   (3,253) ,   11 -
SPFK
  135   (3,270) ,   12 -
HURR
  28   (1,302) ,   13 -
MLRD
  37   (1,311) ,   14 -
MMTN
  56   (1,330) ,   15 -
CEDR
  66   (1,340)
67.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (6,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
PINV
  188   (6,188) ,   8 -
PLGR
  239   (5,239) ,   9 -
OLYM
  91   (4,159) ,   10 -
SPVL
  185   (4,253) ,   11 -
SPFK
  135   (3,272) ,   12 -
HURR
  28   (1,306) ,   13 -
MLRD
  37   (1,315) ,   14 -
MMTN
  56   (1,334) ,   15 -
CEDR
  66   (1,344)
68.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (6,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
PINV
  188   (6,188) ,   8 -
PLGR
  239   (5,239) ,   9 -
OLYM
  91   (4,160) ,   10 -
SPVL
  185   (4,254) ,   11 -
SPFK
  203   (4,272) ,   12 -
HURR
  28   (1,310) ,   13 -
MLRD
  37   (1,319) ,   14 -
MMTN
  56   (1,338) ,   15 -
CEDR
  66   (1,348)
69.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (6,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
PINV
  188   (6,188) ,   8 -
PLGR
  239   (5,239) ,   9 -
OLYM
  91   (4,161) ,   10 -
SPVL
  185   (4,255) ,   11 -
SPFK
  203   (4,273) ,   12 -
MLRD
  106   (2,319) ,   13 -
HURR
  28   (1,314) ,   14 -
MMTN
  56   (1,342) ,   15 -
CEDR
  66   (1,352)
70.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (6,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
PINV
  188   (6,188) ,   8 -
PLGR
  239   (6,239) ,   9 -
OLYM
  91   (4,162) ,   10 -
SPVL
  185   (4,256) ,   11 -
SPFK
  203   (4,274) ,   12 -
MLRD
  106   (2,322) ,   13 -
HURR
  28   (1,318) ,   14 -
MMTN
  56   (1,346) ,   15 -
CEDR
  66   (1,356)
71.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (6,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
PINV
  188   (6,188) ,   8 -
PLGR
  239   (6,239) ,   9 -
OLYM
  91   (4,163) ,   10 -
SPVL
  185   (4,257) ,   11 -
SPFK
  203   (4,275) ,   12 -
MLRD
  106   (2,325) ,   13 -
HURR
  28   (1,322) ,   14 -
MMTN
  56   (1,350) ,   15 -
CEDR
  66   (1,360) ,   16 -
MANT
  71   (1,365)
72.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (6,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (5,163) ,   8 -
PINV
  188   (6,188) ,   9 -
PLGR
  239   (6,239) ,   10 -
SPVL
  185   (4,258) ,   11 -
SPFK
  203   (4,276) ,   12 -
MLRD
  106   (2,328) ,   13 -
HURR
  28   (1,326) ,   14 -
MMTN
  56   (1,354) ,   15 -
CEDR
  66   (1,364) ,   16 -
MANT
  71   (1,369)
73.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (6,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (5,163) ,   8 -
PINV
  188   (6,188) ,   9 -
PLGR
  239   (6,239) ,   10 -
SPVL
  185   (4,259) ,   11 -
SPFK
  203   (4,277) ,   12 -
MLRD
  106   (2,331) ,   13 -
MANT
  144   (2,369) ,   14 -
HURR
  28   (1,330) ,   15 -
MMTN
  56   (1,358) ,   16 -
CEDR
  66   (1,368)
74.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (7,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (5,163) ,   8 -
PINV
  188   (6,188) ,   9 -
PLGR
  239   (6,239) ,   10 -
SPVL
  185   (4,260) ,   11 -
SPFK
  203   (4,278) ,   12 -
MLRD
  106   (2,334) ,   13 -
MANT
  144   (2,372) ,   14 -
HURR
  28   (1,334) ,   15 -
MMTN
  56   (1,362) ,   16 -
CEDR
  66   (1,372)
75.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (7,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (6,163) ,   8 -
PINV
  188   (6,188) ,   9 -
PLGR
  239   (6,239) ,   10 -
SPVL
  185   (4,261) ,   11 -
SPFK
  203   (4,279) ,   12 -
MLRD
  106   (2,337) ,   13 -
MANT
  144   (2,375) ,   14 -
HURR
  28   (1,338) ,   15 -
MMTN
  56   (1,366) ,   16 -
CEDR
  66   (1,376)
76.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (7,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (6,163) ,   8 -
PINV
  188   (6,188) ,   9 -
PLGR
  239   (6,239) ,   10 -
SPVL
  261   (5,261) ,   11 -
SPFK
  203   (4,280) ,   12 -
MLRD
  106   (2,340) ,   13 -
MANT
  144   (2,378) ,   14 -
HURR
  28   (1,342) ,   15 -
MMTN
  56   (1,370) ,   16 -
CEDR
  66   (1,380)
77.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (7,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (6,163) ,   8 -
PINV
  188   (7,188) ,   9 -
PLGR
  239   (6,239) ,   10 -
SPVL
  261   (5,261) ,   11 -
SPFK
  203   (4,281) ,   12 -
MLRD
  106   (2,343) ,   13 -
MANT
  144   (2,381) ,   14 -
HURR
  28   (1,346) ,   15 -
MMTN
  56   (1,374) ,   16 -
CEDR
  66   (1,384)
78.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (7,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (6,163) ,   8 -
PINV
  188   (7,188) ,   9 -
PLGR
  239   (6,239) ,   10 -
SPVL
  261   (5,261) ,   11 -
SPFK
  281   (5,281) ,   12 -
MLRD
  106   (2,346) ,   13 -
MANT
  144   (2,384) ,   14 -
HURR
  28   (1,350) ,   15 -
MMTN
  56   (1,378) ,   16 -
CEDR
  66   (1,388)
79.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (7,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (6,163) ,   8 -
PINV
  188   (7,188) ,   9 -
PLGR
  239   (6,239) ,   10 -
SPVL
  261   (5,261) ,   11 -
SPFK
  281   (5,281) ,   12 -
MLRD
  106   (2,349) ,   13 -
MANT
  144   (2,387) ,   14 -
HURR
  28   (1,354) ,   15 -
MMTN
  56   (1,382) ,   16 -
CEDR
  66   (1,392) ,   17 -
CLRF
  79   (1,405)
80.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (7,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (6,163) ,   8 -
PINV
  188   (7,188) ,   9 -
PLGR
  239   (6,239) ,   10 -
SPVL
  261   (5,261) ,   11 -
SPFK
  281   (5,281) ,   12 -
MLRD
  106   (2,352) ,   13 -
MANT
  144   (2,390) ,   14 -
HURR
  28   (1,358) ,   15 -
MMTN
  56   (1,386) ,   16 -
CEDR
  66   (1,396) ,   17 -
CLRF
  79   (1,409) ,   18 -
BOXE
  80   (1,410)
81.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (7,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (6,163) ,   8 -
PINV
  188   (7,188) ,   9 -
PLGR
  239   (6,239) ,   10 -
SPVL
  261   (5,261) ,   11 -
SPFK
  281   (5,281) ,   12 -
MLRD
  106   (2,355) ,   13 -
MANT
  144   (2,393) ,   14 -
BOXE
  161   (2,410) ,   15 -
HURR
  28   (1,362) ,   16 -
MMTN
  56   (1,390) ,   17 -
CEDR
  66   (1,400) ,   18 -
CLRF
  79   (1,413)
82.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (7,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (6,163) ,   8 -
PINV
  188   (7,188) ,   9 -
PLGR
  239   (6,239) ,   10 -
SPVL
  261   (5,261) ,   11 -
SPFK
  281   (6,281) ,   12 -
MLRD
  106   (2,358) ,   13 -
MANT
  144   (2,396) ,   14 -
BOXE
  161   (2,413) ,   15 -
HURR
  28   (1,366) ,   16 -
MMTN
  56   (1,394) ,   17 -
CEDR
  66   (1,404) ,   18 -
CLRF
  79   (1,417)
83.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (7,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (6,163) ,   8 -
PINV
  188   (7,188) ,   9 -
PLGR
  239   (6,239) ,   10 -
SPVL
  261   (5,261) ,   11 -
SPFK
  281   (6,281) ,   12 -
MANT
  227   (3,396) ,   13 -
MLRD
  106   (2,361) ,   14 -
BOXE
  161   (2,416) ,   15 -
HURR
  28   (1,370) ,   16 -
MMTN
  56   (1,398) ,   17 -
CEDR
  66   (1,408) ,   18 -
CLRF
  79   (1,421)
84.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (7,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (6,163) ,   8 -
PINV
  188   (7,188) ,   9 -
PLGR
  239   (6,239) ,   10 -
SPVL
  261   (5,261) ,   11 -
SPFK
  281   (6,281) ,   12 -
MANT
  227   (3,398) ,   13 -
BOXE
  245   (3,416) ,   14 -
MLRD
  106   (2,364) ,   15 -
HURR
  28   (1,374) ,   16 -
MMTN
  56   (1,402) ,   17 -
CEDR
  66   (1,412) ,   18 -
CLRF
  79   (1,425)
85.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (7,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (6,163) ,   8 -
PINV
  188   (7,188) ,   9 -
PLGR
  239   (6,239) ,   10 -
SPVL
  261   (5,261) ,   11 -
SPFK
  281   (6,281) ,   12 -
MANT
  312   (4,398) ,   13 -
BOXE
  245   (3,418) ,   14 -
MLRD
  106   (2,367) ,   15 -
HURR
  28   (1,378) ,   16 -
MMTN
  56   (1,406) ,   17 -
CEDR
  66   (1,416) ,   18 -
CLRF
  79   (1,429)
86.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (7,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (6,163) ,   8 -
PINV
  188   (7,188) ,   9 -
PLGR
  239   (6,239) ,   10 -
SPVL
  261   (5,261) ,   11 -
SPFK
  281   (6,281) ,   12 -
MANT
  312   (4,399) ,   13 -
BOXE
  331   (4,418) ,   14 -
MLRD
  106   (2,370) ,   15 -
HURR
  28   (1,382) ,   16 -
MMTN
  56   (1,410) ,   17 -
CEDR
  66   (1,420) ,   18 -
CLRF
  79   (1,433)
87.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (7,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (6,163) ,   8 -
PINV
  188   (7,188) ,   9 -
PLGR
  239   (6,239) ,   10 -
SPVL
  261   (5,261) ,   11 -
SPFK
  281   (6,281) ,   12 -
MANT
  312   (4,400) ,   13 -
BOXE
  331   (4,419) ,   14 -
MLRD
  106   (2,373) ,   15 -
CLRF
  166   (2,433) ,   16 -
HURR
  28   (1,386) ,   17 -
MMTN
  56   (1,414) ,   18 -
CEDR
  66   (1,424)
88.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (7,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (6,163) ,   8 -
PINV
  188   (7,188) ,   9 -
PLGR
  239   (6,239) ,   10 -
SPVL
  261   (5,261) ,   11 -
SPFK
  281   (6,281) ,   12 -
BOXE
  419   (5,419) ,   13 -
MANT
  312   (4,401) ,   14 -
MLRD
  106   (2,376) ,   15 -
CLRF
  166   (2,436) ,   16 -
HURR
  28   (1,390) ,   17 -
MMTN
  56   (1,418) ,   18 -
CEDR
  66   (1,428)
89.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (7,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (6,163) ,   8 -
PINV
  188   (7,188) ,   9 -
PLGR
  239   (6,239) ,   10 -
SPVL
  261   (5,261) ,   11 -
SPFK
  281   (6,281) ,   12 -
BOXE
  419   (5,419) ,   13 -
MANT
  312   (4,402) ,   14 -
MLRD
  106   (2,379) ,   15 -
CEDR
  155   (2,428) ,   16 -
CLRF
  166   (2,439) ,   17 -
HURR
  28   (1,394) ,   18 -
MMTN
  56   (1,422)
90.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (7,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (6,163) ,   8 -
PINV
  188   (7,188) ,   9 -
PLGR
  239   (6,239) ,   10 -
SPVL
  261   (5,261) ,   11 -
SPFK
  281   (6,281) ,   12 -
BOXE
  419   (5,419) ,   13 -
MANT
  312   (4,403) ,   14 -
MLRD
  106   (2,382) ,   15 -
HURR
  118   (2,394) ,   16 -
CEDR
  155   (2,431) ,   17 -
CLRF
  166   (2,442) ,   18 -
MMTN
  56   (1,426)
91.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (7,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (6,163) ,   8 -
PINV
  188   (7,188) ,   9 -
PLGR
  239   (6,239) ,   10 -
SPVL
  261   (5,261) ,   11 -
SPFK
  281   (6,281) ,   12 -
BOXE
  419   (5,419) ,   13 -
MANT
  312   (4,404) ,   14 -
HURR
  209   (3,394) ,   15 -
MLRD
  106   (2,385) ,   16 -
CEDR
  155   (2,434) ,   17 -
CLRF
  166   (2,445) ,   18 -
MMTN
  56   (1,430)
92.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (7,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (6,163) ,   8 -
PINV
  188   (7,188) ,   9 -
PLGR
  239   (6,239) ,   10 -
SPVL
  261   (5,261) ,   11 -
SPFK
  281   (6,281) ,   12 -
MANT
  404   (5,404) ,   13 -
BOXE
  419   (5,419) ,   14 -
HURR
  209   (3,396) ,   15 -
MLRD
  106   (2,388) ,   16 -
CEDR
  155   (2,437) ,   17 -
CLRF
  166   (2,448) ,   18 -
MMTN
  56   (1,434)
93.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (7,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (6,163) ,   8 -
PINV
  188   (7,188) ,   9 -
PLGR
  239   (6,239) ,   10 -
SPVL
  261   (5,261) ,   11 -
SPFK
  281   (6,281) ,   12 -
MANT
  404   (5,404) ,   13 -
BOXE
  419   (5,419) ,   14 -
HURR
  209   (3,398) ,   15 -
CLRF
  259   (3,448) ,   16 -
MLRD
  106   (2,391) ,   17 -
CEDR
  155   (2,440) ,   18 -
MMTN
  56   (1,438)
94.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (7,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (6,163) ,   8 -
PINV
  188   (7,188) ,   9 -
PLGR
  239   (6,239) ,   10 -
SPVL
  261   (5,261) ,   11 -
SPFK
  281   (6,281) ,   12 -
MANT
  404   (5,404) ,   13 -
BOXE
  419   (6,419) ,   14 -
HURR
  209   (3,400) ,   15 -
CLRF
  259   (3,450) ,   16 -
MLRD
  106   (2,394) ,   17 -
CEDR
  155   (2,443) ,   18 -
MMTN
  56   (1,442)
95.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (7,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (6,163) ,   8 -
PINV
  188   (7,188) ,   9 -
PLGR
  239   (6,239) ,   10 -
SPVL
  261   (5,261) ,   11 -
SPFK
  281   (6,281) ,   12 -
MANT
  404   (5,404) ,   13 -
BOXE
  419   (7,419) ,   14 -
HURR
  209   (3,402) ,   15 -
CLRF
  259   (3,452) ,   16 -
MLRD
  106   (2,397) ,   17 -
CEDR
  155   (2,446) ,   18 -
MMTN
  56   (1,446)
96.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (7,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (6,163) ,   8 -
PINV
  188   (7,188) ,   9 -
PLGR
  239   (6,239) ,   10 -
SPVL
  261   (5,261) ,   11 -
SPFK
  281   (6,281) ,   12 -
MANT
  404   (5,404) ,   13 -
BOXE
  419   (7,419) ,   14 -
MLRD
  202   (3,397) ,   15 -
HURR
  209   (3,404) ,   16 -
CLRF
  259   (3,454) ,   17 -
CEDR
  155   (2,449) ,   18 -
MMTN
  56   (1,450)
97.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (7,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (6,163) ,   8 -
PINV
  188   (7,188) ,   9 -
PLGR
  239   (7,239) ,   10 -
SPVL
  261   (5,261) ,   11 -
SPFK
  281   (6,281) ,   12 -
MANT
  404   (5,404) ,   13 -
BOXE
  419   (7,419) ,   14 -
MLRD
  202   (3,399) ,   15 -
HURR
  209   (3,406) ,   16 -
CLRF
  259   (3,456) ,   17 -
CEDR
  155   (2,452) ,   18 -
MMTN
  56   (1,454)
98.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (7,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (6,163) ,   8 -
PINV
  188   (7,188) ,   9 -
PLGR
  239   (7,239) ,   10 -
SPVL
  261   (5,261) ,   11 -
SPFK
  281   (6,281) ,   12 -
MANT
  404   (5,404) ,   13 -
BOXE
  419   (7,419) ,   14 -
MLRD
  300   (4,399) ,   15 -
HURR
  209   (3,408) ,   16 -
CLRF
  259   (3,458) ,   17 -
CEDR
  155   (2,455) ,   18 -
MMTN
  56   (1,458)
99.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (7,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (7,163) ,   8 -
PINV
  188   (7,188) ,   9 -
PLGR
  239   (7,239) ,   10 -
SPVL
  261   (5,261) ,   11 -
SPFK
  281   (6,281) ,   12 -
MANT
  404   (5,404) ,   13 -
BOXE
  419   (7,419) ,   14 -
MLRD
  300   (4,400) ,   15 -
HURR
  209   (3,410) ,   16 -
CLRF
  259   (3,460) ,   17 -
CEDR
  155   (2,458) ,   18 -
MMTN
  56   (1,462)
100.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (7,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (7,163) ,   8 -
PINV
  188   (7,188) ,   9 -
PLGR
  239   (7,239) ,   10 -
SPVL
  261   (6,261) ,   11 -
SPFK
  281   (6,281) ,   12 -
MANT
  404   (5,404) ,   13 -
BOXE
  419   (7,419) ,   14 -
MLRD
  300   (4,401) ,   15 -
HURR
  209   (3,412) ,   16 -
CLRF
  259   (3,462) ,   17 -
CEDR
  155   (2,461) ,   18 -
MMTN
  56   (1,466)
101.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (7,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (7,163) ,   8 -
PINV
  188   (7,188) ,   9 -
PLGR
  239   (7,239) ,   10 -
SPVL
  261   (6,261) ,   11 -
SPFK
  281   (6,281) ,   12 -
MANT
  404   (5,404) ,   13 -
BOXE
  419   (7,419) ,   14 -
MLRD
  300   (4,402) ,   15 -
HURR
  209   (3,414) ,   16 -
CLRF
  259   (3,464) ,   17 -
CEDR
  155   (2,464) ,   18 -
MMTN
  157   (2,466)
102.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (7,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (7,163) ,   8 -
PINV
  188   (7,188) ,   9 -
PLGR
  239   (7,239) ,   10 -
SPVL
  261   (6,261) ,   11 -
SPFK
  281   (6,281) ,   12 -
MANT
  404   (5,404) ,   13 -
BOXE
  419   (7,419) ,   14 -
MLRD
  300   (4,403) ,   15 -
HURR
  209   (3,416) ,   16 -
CLRF
  259   (3,466) ,   17 -
CEDR
  155   (2,467) ,   18 -
MMTN
  157   (2,469) ,   19 -
TLRV
  102   (1,520)
103.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (7,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (7,163) ,   8 -
PINV
  188   (7,188) ,   9 -
PLGR
  239   (7,239) ,   10 -
SPVL
  261   (6,261) ,   11 -
SPFK
  281   (7,281) ,   12 -
MANT
  404   (5,404) ,   13 -
BOXE
  419   (7,419) ,   14 -
MLRD
  300   (4,404) ,   15 -
HURR
  209   (3,418) ,   16 -
CLRF
  259   (3,468) ,   17 -
CEDR
  155   (2,470) ,   18 -
MMTN
  157   (2,472) ,   19 -
TLRV
  102   (1,524)
104.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (7,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (7,163) ,   8 -
PINV
  188   (7,188) ,   9 -
PLGR
  239   (7,239) ,   10 -
SPVL
  261   (6,261) ,   11 -
SPFK
  281   (7,281) ,   12 -
MANT
  404   (5,404) ,   12 -
MLRD
  404   (5,404) ,   14 -
BOXE
  419   (7,419) ,   15 -
HURR
  209   (3,420) ,   16 -
CLRF
  259   (3,470) ,   17 -
CEDR
  155   (2,473) ,   18 -
MMTN
  157   (2,475) ,   19 -
TLRV
  102   (1,528)
105.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (7,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (7,163) ,   8 -
PINV
  188   (7,188) ,   9 -
PLGR
  239   (7,239) ,   10 -
SPVL
  261   (6,261) ,   11 -
SPFK
  281   (7,281) ,   12 -
MANT
  404   (5,404) ,   12 -
MLRD
  404   (5,404) ,   14 -
BOXE
  419   (7,419) ,   15 -
HURR
  209   (3,422) ,   16 -
CLRF
  259   (3,472) ,   17 -
CEDR
  260   (3,473) ,   18 -
MMTN
  157   (2,478) ,   19 -
TLRV
  102   (1,532)
106.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (7,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (7,163) ,   8 -
PINV
  188   (7,188) ,   9 -
PLGR
  239   (7,239) ,   10 -
SPVL
  261   (6,261) ,   11 -
SPFK
  281   (7,281) ,   12 -
MANT
  404   (6,404) ,   12 -
MLRD
  404   (5,404) ,   14 -
BOXE
  419   (7,419) ,   15 -
HURR
  209   (3,424) ,   16 -
CLRF
  259   (3,474) ,   17 -
CEDR
  260   (3,475) ,   18 -
MMTN
  157   (2,481) ,   19 -
TLRV
  102   (1,536)
107.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (7,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (7,163) ,   8 -
PINV
  188   (7,188) ,   9 -
PLGR
  239   (7,239) ,   10 -
SPVL
  261   (6,261) ,   11 -
SPFK
  281   (7,281) ,   12 -
MANT
  404   (6,404) ,   12 -
MLRD
  404   (5,404) ,   14 -
BOXE
  419   (7,419) ,   15 -
HURR
  209   (3,426) ,   16 -
CLRF
  259   (3,476) ,   17 -
CEDR
  260   (3,477) ,   18 -
MMTN
  157   (2,484) ,   19 -
TLRV
  209   (2,536)
108.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (7,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (7,163) ,   8 -
PINV
  188   (7,188) ,   9 -
PLGR
  239   (7,239) ,   10 -
SPVL
  261   (6,261) ,   11 -
SPFK
  281   (7,281) ,   12 -
MANT
  404   (6,404) ,   12 -
MLRD
  404   (5,404) ,   14 -
BOXE
  419   (7,419) ,   15 -
HURR
  209   (3,428) ,   16 -
CLRF
  259   (3,478) ,   17 -
CEDR
  260   (3,479) ,   18 -
MMTN
  265   (3,484) ,   19 -
TLRV
  209   (2,539)
109.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (7,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (7,163) ,   8 -
PINV
  188   (7,188) ,   9 -
PLGR
  239   (7,239) ,   10 -
SPVL
  261   (6,261) ,   11 -
SPFK
  281   (7,281) ,   12 -
MANT
  404   (6,404) ,   12 -
MLRD
  404   (5,404) ,   14 -
BOXE
  419   (7,419) ,   15 -
HURR
  318   (4,428) ,   16 -
CLRF
  259   (3,480) ,   17 -
CEDR
  260   (3,481) ,   18 -
MMTN
  265   (3,486) ,   19 -
TLRV
  209   (2,542)
110.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (7,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (7,163) ,   8 -
PINV
  188   (7,188) ,   9 -
PLGR
  239   (7,239) ,   10 -
SPVL
  261   (6,261) ,   11 -
SPFK
  281   (7,281) ,   12 -
MANT
  404   (6,404) ,   12 -
MLRD
  404   (5,404) ,   14 -
BOXE
  419   (7,419) ,   15 -
HURR
  318   (4,429) ,   16 -
MMTN
  375   (4,486) ,   17 -
CLRF
  259   (3,482) ,   18 -
CEDR
  260   (3,483) ,   19 -
TLRV
  209   (2,545)
111.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (7,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (7,163) ,   8 -
PINV
  188   (7,188) ,   9 -
PLGR
  239   (7,239) ,   10 -
SPVL
  261   (6,261) ,   11 -
SPFK
  281   (7,281) ,   12 -
MANT
  404   (7,404) ,   12 -
MLRD
  404   (5,404) ,   14 -
BOXE
  419   (7,419) ,   15 -
HURR
  318   (4,430) ,   16 -
MMTN
  375   (4,487) ,   17 -
CLRF
  259   (3,484) ,   18 -
CEDR
  260   (3,485) ,   19 -
TLRV
  209   (2,548)
112.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (7,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (7,163) ,   8 -
PINV
  188   (7,188) ,   9 -
PLGR
  239   (7,239) ,   10 -
SPVL
  261   (6,261) ,   11 -
SPFK
  281   (7,281) ,   12 -
MANT
  404   (7,404) ,   12 -
MLRD
  404   (5,404) ,   14 -
BOXE
  419   (7,419) ,   15 -
HURR
  318   (4,431) ,   16 -
CLRF
  371   (4,484) ,   17 -
MMTN
  375   (4,488) ,   18 -
CEDR
  260   (3,487) ,   19 -
TLRV
  209   (2,551)
113.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (7,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (7,163) ,   8 -
PINV
  188   (7,188) ,   9 -
PLGR
  239   (7,239) ,   10 -
SPVL
  261   (6,261) ,   11 -
SPFK
  281   (7,281) ,   12 -
MANT
  404   (7,404) ,   12 -
MLRD
  404   (5,404) ,   14 -
BOXE
  419   (7,419) ,   15 -
HURR
  318   (4,432) ,   16 -
CLRF
  371   (4,485) ,   17 -
MMTN
  375   (4,489) ,   18 -
CEDR
  260   (3,489) ,   19 -
TLRV
  322   (3,551)
114.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (7,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (7,163) ,   8 -
PINV
  188   (7,188) ,   9 -
PLGR
  239   (7,239) ,   10 -
SPVL
  261   (6,261) ,   11 -
SPFK
  281   (7,281) ,   12 -
MANT
  404   (7,404) ,   12 -
MLRD
  404   (5,404) ,   14 -
BOXE
  419   (7,419) ,   15 -
CLRF
  485   (5,485) ,   16 -
HURR
  318   (4,433) ,   17 -
MMTN
  375   (4,490) ,   18 -
CEDR
  260   (3,491) ,   19 -
TLRV
  322   (3,553)
115.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (7,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (7,163) ,   8 -
PINV
  188   (7,188) ,   9 -
PLGR
  239   (7,239) ,   10 -
SPVL
  261   (6,261) ,   11 -
SPFK
  281   (7,281) ,   12 -
MANT
  404   (7,404) ,   12 -
MLRD
  404   (5,404) ,   14 -
BOXE
  419   (7,419) ,   15 -
CLRF
  485   (5,485) ,   16 -
HURR
  318   (4,434) ,   17 -
MMTN
  375   (4,491) ,   17 -
CEDR
  375   (4,491) ,   19 -
TLRV
  322   (3,555)
116.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (7,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (7,163) ,   8 -
PINV
  188   (7,188) ,   9 -
PLGR
  239   (7,239) ,   10 -
SPVL
  261   (7,261) ,   11 -
SPFK
  281   (7,281) ,   12 -
MANT
  404   (7,404) ,   12 -
MLRD
  404   (5,404) ,   14 -
BOXE
  419   (7,419) ,   15 -
CLRF
  485   (5,485) ,   16 -
HURR
  318   (4,435) ,   17 -
MMTN
  375   (4,492) ,   17 -
CEDR
  375   (4,492) ,   19 -
TLRV
  322   (3,557)
117.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (7,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (7,163) ,   8 -
PINV
  188   (7,188) ,   9 -
PLGR
  239   (7,239) ,   10 -
SPVL
  261   (7,261) ,   11 -
SPFK
  281   (7,281) ,   12 -
MANT
  404   (7,404) ,   12 -
MLRD
  404   (6,404) ,   14 -
BOXE
  419   (7,419) ,   15 -
CLRF
  485   (5,485) ,   16 -
HURR
  318   (4,436) ,   17 -
MMTN
  375   (4,493) ,   17 -
CEDR
  375   (4,493) ,   19 -
TLRV
  322   (3,559)
118.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (7,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (7,163) ,   8 -
PINV
  188   (7,188) ,   9 -
PLGR
  239   (7,239) ,   10 -
SPVL
  261   (7,261) ,   11 -
SPFK
  281   (7,281) ,   12 -
MANT
  404   (7,404) ,   12 -
MLRD
  404   (6,404) ,   14 -
BOXE
  419   (7,419) ,   15 -
CLRF
  485   (5,485) ,   16 -
MMTN
  493   (5,493) ,   17 -
HURR
  318   (4,437) ,   18 -
CEDR
  375   (4,494) ,   19 -
TLRV
  322   (3,561)
119.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (7,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (7,163) ,   8 -
PINV
  188   (7,188) ,   9 -
PLGR
  239   (7,239) ,   10 -
SPVL
  261   (7,261) ,   11 -
SPFK
  281   (7,281) ,   12 -
MANT
  404   (7,404) ,   12 -
MLRD
  404   (6,404) ,   14 -
BOXE
  419   (7,419) ,   15 -
CLRF
  485   (5,485) ,   16 -
MMTN
  493   (5,493) ,   17 -
CEDR
  494   (5,494) ,   18 -
HURR
  318   (4,438) ,   19 -
TLRV
  322   (3,563)
120.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (7,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (7,163) ,   8 -
PINV
  188   (7,188) ,   9 -
PLGR
  239   (7,239) ,   10 -
SPVL
  261   (7,261) ,   11 -
SPFK
  281   (7,281) ,   12 -
MANT
  404   (7,404) ,   12 -
MLRD
  404   (6,404) ,   14 -
BOXE
  419   (7,419) ,   15 -
CLRF
  485   (5,485) ,   16 -
MMTN
  493   (5,493) ,   17 -
CEDR
  494   (6,494) ,   18 -
HURR
  318   (4,439) ,   19 -
TLRV
  322   (3,565)
121.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (7,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (7,163) ,   8 -
PINV
  188   (7,188) ,   9 -
PLGR
  239   (7,239) ,   10 -
SPVL
  261   (7,261) ,   11 -
SPFK
  281   (7,281) ,   12 -
MANT
  404   (7,404) ,   12 -
MLRD
  404   (6,404) ,   14 -
BOXE
  419   (7,419) ,   15 -
CLRF
  485   (5,485) ,   16 -
MMTN
  493   (5,493) ,   17 -
CEDR
  494   (6,494) ,   18 -
HURR
  318   (4,440) ,   19 -
TLRV
  443   (4,565)
122.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (7,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (7,163) ,   8 -
PINV
  188   (7,188) ,   9 -
PLGR
  239   (7,239) ,   10 -
SPVL
  261   (7,261) ,   11 -
SPFK
  281   (7,281) ,   12 -
MANT
  404   (7,404) ,   12 -
MLRD
  404   (7,404) ,   14 -
BOXE
  419   (7,419) ,   15 -
CLRF
  485   (5,485) ,   16 -
MMTN
  493   (5,493) ,   17 -
CEDR
  494   (6,494) ,   18 -
HURR
  318   (4,441) ,   19 -
TLRV
  443   (4,566)
123.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (7,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (7,163) ,   8 -
PINV
  188   (7,188) ,   9 -
PLGR
  239   (7,239) ,   10 -
SPVL
  261   (7,261) ,   11 -
SPFK
  281   (7,281) ,   12 -
MANT
  404   (7,404) ,   12 -
MLRD
  404   (7,404) ,   14 -
BOXE
  419   (7,419) ,   15 -
CLRF
  485   (6,485) ,   16 -
MMTN
  493   (5,493) ,   17 -
CEDR
  494   (6,494) ,   18 -
HURR
  318   (4,442) ,   19 -
TLRV
  443   (4,567)
124.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (7,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (7,163) ,   8 -
PINV
  188   (7,188) ,   9 -
PLGR
  239   (7,239) ,   10 -
SPVL
  261   (7,261) ,   11 -
SPFK
  281   (7,281) ,   12 -
MANT
  404   (7,404) ,   12 -
MLRD
  404   (7,404) ,   14 -
BOXE
  419   (7,419) ,   15 -
CLRF
  485   (6,485) ,   16 -
MMTN
  493   (5,493) ,   17 -
CEDR
  494   (7,494) ,   18 -
HURR
  318   (4,443) ,   19 -
TLRV
  443   (4,568)
125.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (7,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (7,163) ,   8 -
PINV
  188   (7,188) ,   9 -
PLGR
  239   (7,239) ,   10 -
SPVL
  261   (7,261) ,   11 -
SPFK
  281   (7,281) ,   12 -
MANT
  404   (7,404) ,   12 -
MLRD
  404   (7,404) ,   14 -
BOXE
  419   (7,419) ,   15 -
HURR
  443   (5,443) ,   16 -
CLRF
  485   (6,485) ,   17 -
MMTN
  493   (5,493) ,   18 -
CEDR
  494   (7,494) ,   19 -
TLRV
  443   (4,569)
126.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (7,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (7,163) ,   8 -
PINV
  188   (7,188) ,   9 -
PLGR
  239   (7,239) ,   10 -
SPVL
  261   (7,261) ,   11 -
SPFK
  281   (7,281) ,   12 -
MANT
  404   (7,404) ,   12 -
MLRD
  404   (7,404) ,   14 -
BOXE
  419   (7,419) ,   15 -
HURR
  443   (5,443) ,   16 -
CLRF
  485   (6,485) ,   17 -
MMTN
  493   (5,493) ,   18 -
CEDR
  494   (7,494) ,   19 -
TLRV
  569   (5,569)
127.   1 -
HRMN
  53   (7,53) ,   2 -
DHLS
  76   (7,76) ,   3 -
AMFK
  96   (7,96) ,   4 -
RIVT
  127   (7,127) ,   5 -
BING
  139   (7,139) ,   6 -
WLAK
  146   (7,146) ,   7 -
OLYM
  163   (7,163) ,   8 -
PINV
  188   (7,188) ,   9 -
PLGR
  239   (7,239) ,   10 -
SPVL
  261   (7,261) ,   11 -
SPFK
  281   (7,281) ,   12 -
MANT
  404   (7,404) ,   12 -
MLRD
  404   (7,404) ,   14 -
BOXE
  419   (7,419) ,   15 -
HURR
  443   (5,443) ,   16 -
CLRF
  485   (6,485) ,   17 -
MMTN
  493   (6,493) ,   18 -
CEDR
  494   (7,494) ,   19 -
TLRV
  569   (5,569)


Scoring 1:   1 - DHLS   1   (1) ,   2 - HRMN   2   (2) ,   3 - AMFK   3   (3) ,   4 - OLYM   4   (4) ,   5 - WLAK   6   (6) ,   6 - BING   8   (8) ,   7 - RIVT   9   (9) ,   8 - PINV   13   (13) ,   9 - SPFK   25   (25) ,   10 - HURR   28   (28) ,   11 - SPVL   30   (30) ,   12 - MLRD   37   (37) ,   13 - PLGR   38   (38) ,   14 - MMTN   56   (56) ,   15 - CEDR   66   (66) ,   16 - MANT   71   (71) ,   17 - CLRF   79   (79) ,   18 - BOXE   80   (80) ,   19 - TLRV   102   (102)
Scoring 2:   1 - HRMN   7   (5) ,   2 - AMFK   10   (7) ,   3 - DHLS   12   (11) ,   4 - BING   22   (14) ,   4 - OLYM   22   (18) ,   6 - WLAK   23   (17) ,   7 - RIVT   28   (19) ,   8 - PINV   45   (32) ,   9 - SPVL   73   (43) ,   10 - SPFK   76   (51) ,   11 - PLGR   79   (41) ,   12 - MLRD   106   (69) ,   13 - HURR   118   (90) ,   14 - MANT   144   (73) ,   15 - CEDR   155   (89) ,   16 - MMTN   157   (101) ,   17 - BOXE   161   (81) ,   18 - CLRF   166   (87) ,   19 - TLRV   209   (107)
Scoring 3:   1 - HRMN   17   (10) ,   2 - DHLS   24   (12) ,   3 - AMFK   36   (26) ,   4 - WLAK   43   (20) ,   5 - BING   44   (22) ,   6 - OLYM   45   (23) ,   7 - RIVT   52   (24) ,   8 - PINV   87   (42) ,   9 - SPVL   118   (45) ,   10 - PLGR   123   (44) ,   11 - SPFK   135   (59) ,   12 - MLRD   202   (96) ,   13 - HURR   209   (91) ,   14 - MANT   227   (83) ,   15 - BOXE   245   (84) ,   16 - CLRF   259   (93) ,   17 - CEDR   260   (105) ,   18 - MMTN   265   (108) ,   19 - TLRV   322   (113)
Scoring 4:   1 - HRMN   32   (15) ,   2 - DHLS   40   (16) ,   3 - AMFK   65   (29) ,   4 - BING   78   (34) ,   5 - RIVT   87   (35) ,   6 - OLYM   91   (46) ,   7 - WLAK   93   (50) ,   8 - PINV   136   (49) ,   9 - PLGR   177   (54) ,   10 - SPVL   185   (67) ,   11 - SPFK   203   (68) ,   12 - MLRD   300   (98) ,   13 - MANT   312   (85) ,   14 - HURR   318   (109) ,   15 - BOXE   331   (86) ,   16 - CLRF   371   (112) ,   17 - MMTN   375   (110) ,   17 - CEDR   375   (115) ,   19 - TLRV   443   (121)
Scoring 5:   1 - HRMN   53   (21) ,   2 - DHLS   76   (36) ,   3 - AMFK   96   (31) ,   4 - RIVT   127   (40) ,   5 - BING   139   (61) ,   6 - WLAK   146   (53) ,   7 - OLYM   163   (72) ,   8 - PINV   188   (52) ,   9 - PLGR   239   (62) ,   10 - SPVL   261   (76) ,   11 - SPFK   281   (78) ,   12 - MANT   404   (92) ,   12 - MLRD   404   (104) ,   14 - BOXE   419   (88) ,   15 - HURR   443   (125) ,   16 - CLRF   485   (114) ,   17 - MMTN   493   (118) ,   18 - CEDR   494   (119) ,   19 - TLRV   569   (126)

Explanation
This analysis is a series of snapshots through-out the race, which allows for a comparison of each team's relative position as the race unfolds.

Each time that a runner finishes the race, the team standings change. Thus, each line represents a runner finishing and a view of the team standings at that particular moment in time.

Key
Each line will have a team underlined, which is the designation of the team for that runner. The line number is the team scoring position for the runner that finished. The number before the team abbreviation is the current position of that team. The number after the team abbreviation is the team's current score. The first number inside the parenthesis is the number of runners from that team that have finished so far. The second number inside the parenthesis is the best possible score that the team is still able to achieve.

The color of the team is a representation of their final team position in the race. When 5 runners have finished from a team, the team score is final and it is displayed in bold type. When the team place number is bolded, the team position is final.

Analyze
If you hover your mouse over a team anywhere in the list, all of the entries for that team are temporarily bolded, making it easier to follow the progress of that team. A team that has a final team score, but their team position is not yet final, has team(s) that threaten their position. This means that, depending on the place of runners that have not yet finished, a threatening team can still mathematically surpass the position of the threatened team. While a team is highlighted, any teams that threaten their position will be listed in italics, starting from the position where their team score is final.