2015 Nebo XC Invite
Maple Mountain High School
Spanish Fork , UT
September 24, 2015


1.   1 -
DHLS
  1   (1,15)
2.   1 -
DHLS
  1   (1,19) ,   2 -
PINV
  2   (1,20)
3.   1 -
DHLS
  4   (2,19) ,   2 -
PINV
  2   (1,24)
4.   1 -
DHLS
  4   (2,22) ,   2 -
PINV
  6   (2,24)
5.   1 -
PINV
  11   (3,24) ,   2 -
DHLS
  4   (2,25)
6.   1 -
PINV
  11   (3,26) ,   2 -
DHLS
  4   (2,28) ,   3 -
AMFK
  6   (1,40)
7.   1 -
PINV
  11   (3,28) ,   2 -
DHLS
  4   (2,31) ,   3 -
AMFK
  13   (2,40)
8.   1 -
PINV
  11   (3,30) ,   2 -
DHLS
  4   (2,34) ,   3 -
AMFK
  13   (2,43) ,   4 -
RIVT
  8   (1,50)
9.   1 -
PINV
  11   (3,32) ,   2 -
DHLS
  4   (2,37) ,   3 -
AMFK
  13   (2,46) ,   4 -
RIVT
  17   (2,50)
10.   1 -
PINV
  11   (3,34) ,   2 -
DHLS
  4   (2,40) ,   3 -
AMFK
  13   (2,49) ,   4 -
RIVT
  17   (2,53) ,   5 -
HRMN
  10   (1,60)
11.   1 -
PINV
  22   (4,34) ,   2 -
DHLS
  4   (2,43) ,   3 -
AMFK
  13   (2,52) ,   4 -
RIVT
  17   (2,56) ,   5 -
HRMN
  10   (1,64)
12.   1 -
PINV
  34   (5,34) ,   2 -
DHLS
  4   (2,46) ,   3 -
AMFK
  13   (2,55) ,   4 -
RIVT
  17   (2,59) ,   5 -
HRMN
  10   (1,68)
13.   1 -
PINV
  34   (5,34) ,   2 -
DHLS
  4   (2,49) ,   3 -
AMFK
  13   (2,58) ,   4 -
RIVT
  17   (2,62) ,   5 -
HRMN
  10   (1,72) ,   6 -
SLMH
  13   (1,75)
14.   1 -
PINV
  34   (5,34) ,   2 -
DHLS
  4   (2,52) ,   3 -
AMFK
  13   (2,61) ,   4 -
RIVT
  17   (2,65) ,   5 -
HRMN
  10   (1,76) ,   6 -
SLMH
  13   (1,79) ,   7 -
WLAK
  14   (1,80)
15.   1 -
PINV
  34   (5,34) ,   2 -
DHLS
  4   (2,55) ,   3 -
AMFK
  13   (2,64) ,   4 -
RIVT
  17   (2,68) ,   5 -
HRMN
  25   (2,76) ,   6 -
SLMH
  13   (1,83) ,   7 -
WLAK
  14   (1,84)
16.   1 -
PINV
  34   (5,34) ,   2 -
DHLS
  4   (2,58) ,   3 -
AMFK
  13   (2,67) ,   4 -
RIVT
  17   (2,71) ,   5 -
HRMN
  25   (2,79) ,   6 -
SLMH
  13   (1,87) ,   7 -
WLAK
  14   (1,88) ,   8 -
PLGR
  16   (1,90)
17.   1 -
PINV
  34   (5,34) ,   2 -
DHLS
  4   (2,61) ,   3 -
AMFK
  13   (2,70) ,   4 -
RIVT
  17   (2,74) ,   5 -
HRMN
  25   (2,82) ,   6 -
SLMH
  13   (1,91) ,   7 -
WLAK
  14   (1,92) ,   8 -
PLGR
  16   (1,94) ,   9 -
CEDR
  17   (1,95)
18.   1 -
PINV
  34   (5,34) ,   2 -
RIVT
  35   (3,74) ,   3 -
DHLS
  4   (2,64) ,   4 -
AMFK
  13   (2,73) ,   5 -
HRMN
  25   (2,85) ,   6 -
SLMH
  13   (1,95) ,   7 -
WLAK
  14   (1,96) ,   8 -
PLGR
  16   (1,98) ,   9 -
CEDR
  17   (1,99)
19.   1 -
PINV
  34   (5,34) ,   2 -
RIVT
  35   (3,76) ,   3 -
DHLS
  4   (2,67) ,   4 -
AMFK
  13   (2,76) ,   5 -
HRMN
  25   (2,88) ,   6 -
SLMH
  13   (1,99) ,   7 -
WLAK
  14   (1,100) ,   8 -
PLGR
  16   (1,102) ,   9 -
CEDR
  17   (1,103) ,   10 -
BEAR
  19   (1,105)
20.   1 -
PINV
  34   (5,34) ,   2 -
DHLS
  24   (3,67) ,   3 -
RIVT
  35   (3,78) ,   4 -
AMFK
  13   (2,79) ,   5 -
HRMN
  25   (2,91) ,   6 -
SLMH
  13   (1,103) ,   7 -
WLAK
  14   (1,104) ,   8 -
PLGR
  16   (1,106) ,   9 -
CEDR
  17   (1,107) ,   10 -
BEAR
  19   (1,109)
21.   1 -
PINV
  34   (5,34) ,   2 -
DHLS
  24   (3,69) ,   3 -
RIVT
  35   (3,80) ,   4 -
HRMN
  46   (3,91) ,   5 -
AMFK
  13   (2,82) ,   5 -
SLMH
  13   (1,107) ,   7 -
WLAK
  14   (1,108) ,   8 -
PLGR
  16   (1,110) ,   9 -
CEDR
  17   (1,111) ,   10 -
BEAR
  19   (1,113)
22.   1 -
PINV
  34   (5,34) ,   2 -
RIVT
  57   (4,80) ,   3 -
DHLS
  24   (3,71) ,   4 -
HRMN
  46   (3,93) ,   5 -
AMFK
  13   (2,85) ,   5 -
SLMH
  13   (1,111) ,   7 -
WLAK
  14   (1,112) ,   8 -
PLGR
  16   (1,114) ,   9 -
CEDR
  17   (1,115) ,   10 -
BEAR
  19   (1,117)
23.   1 -
PINV
  34   (5,34) ,   2 -
RIVT
  57   (4,81) ,   3 -
DHLS
  24   (3,73) ,   4 -
HRMN
  46   (3,95) ,   5 -
AMFK
  13   (2,88) ,   5 -
SLMH
  13   (1,115) ,   7 -
WLAK
  14   (1,116) ,   8 -
PLGR
  16   (1,118) ,   9 -
CEDR
  17   (1,119) ,   10 -
BEAR
  19   (1,121) ,   11 -
BING
  23   (1,125)
24.   1 -
PINV
  34   (5,34) ,   2 -
RIVT
  57   (4,82) ,   3 -
HRMN
  70   (4,95) ,   4 -
DHLS
  24   (3,75) ,   5 -
AMFK
  13   (2,91) ,   5 -
SLMH
  13   (1,119) ,   7 -
WLAK
  14   (1,120) ,   8 -
PLGR
  16   (1,122) ,   9 -
CEDR
  17   (1,123) ,   10 -
BEAR
  19   (1,125) ,   11 -
BING
  23   (1,129)
25.   1 -
PINV
  34   (5,34) ,   2 -
RIVT
  57   (4,83) ,   3 -
HRMN
  70   (4,96) ,   4 -
DHLS
  24   (3,77) ,   5 -
AMFK
  13   (2,94) ,   6 -
PLGR
  41   (2,122) ,   7 -
SLMH
  13   (1,123) ,   8 -
WLAK
  14   (1,124) ,   9 -
CEDR
  17   (1,127) ,   10 -
BEAR
  19   (1,129) ,   11 -
BING
  23   (1,133)
26.   1 -
PINV
  34   (5,34) ,   2 -
RIVT
  57   (4,84) ,   3 -
HRMN
  70   (4,97) ,   4 -
DHLS
  24   (3,79) ,   5 -
AMFK
  13   (2,97) ,   6 -
PLGR
  41   (2,125) ,   7 -
BEAR
  45   (2,129) ,   8 -
SLMH
  13   (1,127) ,   9 -
WLAK
  14   (1,128) ,   10 -
CEDR
  17   (1,131) ,   11 -
BING
  23   (1,137)
27.   1 -
PINV
  34   (5,34) ,   2 -
RIVT
  57   (4,85) ,   3 -
HRMN
  70   (4,98) ,   4 -
DHLS
  24   (3,81) ,   5 -
AMFK
  13   (2,100) ,   6 -
PLGR
  41   (2,128) ,   7 -
CEDR
  44   (2,131) ,   8 -
BEAR
  45   (2,132) ,   9 -
SLMH
  13   (1,131) ,   10 -
WLAK
  14   (1,132) ,   11 -
BING
  23   (1,141)
28.   1 -
PINV
  34   (5,34) ,   2 -
DHLS
  52   (4,81) ,   3 -
RIVT
  57   (4,86) ,   4 -
HRMN
  70   (4,99) ,   5 -
AMFK
  13   (2,103) ,   6 -
PLGR
  41   (2,131) ,   7 -
CEDR
  44   (2,134) ,   8 -
BEAR
  45   (2,135) ,   9 -
SLMH
  13   (1,135) ,   10 -
WLAK
  14   (1,136) ,   11 -
BING
  23   (1,145)
29.   1 -
PINV
  34   (5,34) ,   2 -
DHLS
  52   (4,82) ,   3 -
RIVT
  57   (4,87) ,   4 -
HRMN
  70   (4,100) ,   5 -
AMFK
  13   (2,106) ,   6 -
PLGR
  41   (2,134) ,   7 -
CEDR
  44   (2,137) ,   8 -
BEAR
  45   (2,138) ,   9 -
BING
  52   (2,145) ,   10 -
SLMH
  13   (1,139) ,   11 -
WLAK
  14   (1,140)
30.   1 -
PINV
  34   (5,34) ,   2 -
DHLS
  52   (4,83) ,   3 -
RIVT
  57   (4,88) ,   4 -
HRMN
  70   (4,101) ,   5 -
CEDR
  74   (3,137) ,   6 -
AMFK
  13   (2,109) ,   7 -
PLGR
  41   (2,137) ,   8 -
BEAR
  45   (2,141) ,   9 -
BING
  52   (2,148) ,   10 -
SLMH
  13   (1,143) ,   11 -
WLAK
  14   (1,144)
31.   1 -
PINV
  34   (5,34) ,   2 -
DHLS
  52   (4,84) ,   3 -
RIVT
  57   (4,89) ,   4 -
HRMN
  70   (4,102) ,   5 -
CEDR
  74   (3,139) ,   6 -
AMFK
  13   (2,112) ,   7 -
PLGR
  41   (2,140) ,   8 -
BEAR
  45   (2,144) ,   9 -
BING
  52   (2,151) ,   10 -
SLMH
  13   (1,147) ,   11 -
WLAK
  14   (1,148) ,   12 -
ENTR
  31   (1,165)
32.   1 -
PINV
  34   (5,34) ,   2 -
DHLS
  52   (4,85) ,   3 -
RIVT
  57   (4,90) ,   4 -
HRMN
  70   (4,103) ,   5 -
AMFK
  45   (3,112) ,   6 -
CEDR
  74   (3,141) ,   7 -
PLGR
  41   (2,143) ,   8 -
BEAR
  45   (2,147) ,   9 -
BING
  52   (2,154) ,   10 -
SLMH
  13   (1,151) ,   11 -
WLAK
  14   (1,152) ,   12 -
ENTR
  31   (1,169)
33.   1 -
PINV
  34   (5,34) ,   2 -
DHLS
  52   (4,86) ,   3 -
RIVT
  57   (4,91) ,   4 -
HRMN
  70   (4,104) ,   5 -
AMFK
  45   (3,114) ,   6 -
CEDR
  74   (3,143) ,   7 -
BING
  85   (3,154) ,   8 -
PLGR
  41   (2,146) ,   9 -
BEAR
  45   (2,150) ,   10 -
SLMH
  13   (1,155) ,   11 -
WLAK
  14   (1,156) ,   12 -
ENTR
  31   (1,173)
34.   1 -
PINV
  34   (5,34) ,   2 -
DHLS
  52   (4,87) ,   3 -
RIVT
  57   (4,92) ,   4 -
HRMN
  70   (4,105) ,   5 -
AMFK
  45   (3,116) ,   6 -
CEDR
  74   (3,145) ,   7 -
BING
  85   (3,156) ,   8 -
PLGR
  41   (2,149) ,   9 -
BEAR
  45   (2,153) ,   10 -
SLMH
  47   (2,155) ,   11 -
WLAK
  14   (1,160) ,   12 -
ENTR
  31   (1,177)
35.   1 -
PINV
  34   (5,34) ,   2 -
DHLS
  52   (4,88) ,   3 -
RIVT
  57   (4,93) ,   4 -
HRMN
  70   (4,106) ,   5 -
BING
  120   (4,156) ,   6 -
AMFK
  45   (3,118) ,   7 -
CEDR
  74   (3,147) ,   8 -
PLGR
  41   (2,152) ,   9 -
BEAR
  45   (2,156) ,   10 -
SLMH
  47   (2,158) ,   11 -
WLAK
  14   (1,164) ,   12 -
ENTR
  31   (1,181)
36.   1 -
PINV
  34   (5,34) ,   2 -
DHLS
  52   (4,89) ,   3 -
RIVT
  57   (4,94) ,   4 -
HRMN
  70   (4,107) ,   5 -
BING
  120   (4,157) ,   6 -
AMFK
  45   (3,120) ,   7 -
CEDR
  74   (3,149) ,   8 -
SLMH
  83   (3,158) ,   9 -
PLGR
  41   (2,155) ,   10 -
BEAR
  45   (2,159) ,   11 -
WLAK
  14   (1,168) ,   12 -
ENTR
  31   (1,185)
37.   1 -
PINV
  34   (5,34) ,   2 -
DHLS
  52   (4,90) ,   3 -
RIVT
  57   (4,95) ,   4 -
HRMN
  70   (4,108) ,   5 -
BING
  120   (4,158) ,   6 -
AMFK
  45   (3,122) ,   7 -
CEDR
  74   (3,151) ,   8 -
SLMH
  83   (3,160) ,   9 -
PLGR
  41   (2,158) ,   10 -
BEAR
  45   (2,162) ,   11 -
WLAK
  14   (1,172) ,   12 -
ENTR
  31   (1,189) ,   13 -
OLYM
  37   (1,195)
38.   1 -
PINV
  34   (5,34) ,   2 -
HRMN
  108   (5,108) ,   3 -
DHLS
  52   (4,91) ,   4 -
RIVT
  57   (4,96) ,   5 -
BING
  120   (4,159) ,   6 -
AMFK
  45   (3,124) ,   7 -
CEDR
  74   (3,153) ,   8 -
SLMH
  83   (3,162) ,   9 -
PLGR
  41   (2,161) ,   10 -
BEAR
  45   (2,165) ,   11 -
WLAK
  14   (1,176) ,   12 -
ENTR
  31   (1,193) ,   13 -
OLYM
  37   (1,199)
39.   1 -
PINV
  34   (5,34) ,   2 -
HRMN
  108   (5,108) ,   3 -
BING
  159   (5,159) ,   4 -
DHLS
  52   (4,92) ,   5 -
RIVT
  57   (4,97) ,   6 -
AMFK
  45   (3,126) ,   7 -
CEDR
  74   (3,155) ,   8 -
SLMH
  83   (3,164) ,   9 -
PLGR
  41   (2,164) ,   10 -
BEAR
  45   (2,168) ,   11 -
WLAK
  14   (1,180) ,   12 -
ENTR
  31   (1,197) ,   13 -
OLYM
  37   (1,203)
40.   1 -
PINV
  34   (5,34) ,   2 -
HRMN
  108   (5,108) ,   3 -
BING
  159   (5,159) ,   4 -
DHLS
  52   (4,93) ,   5 -
RIVT
  57   (4,98) ,   6 -
AMFK
  45   (3,128) ,   7 -
CEDR
  74   (3,157) ,   8 -
SLMH
  83   (3,166) ,   9 -
PLGR
  41   (2,167) ,   10 -
BEAR
  45   (2,171) ,   11 -
WLAK
  14   (1,184) ,   12 -
ENTR
  31   (1,201) ,   13 -
OLYM
  37   (1,207) ,   14 -
CCYN
  40   (1,210)
41.   1 -
PINV
  34   (5,34) ,   2 -
HRMN
  108   (5,108) ,   3 -
BING
  159   (6,159) ,   4 -
DHLS
  52   (4,94) ,   5 -
RIVT
  57   (4,99) ,   6 -
AMFK
  45   (3,130) ,   7 -
CEDR
  74   (3,159) ,   8 -
SLMH
  83   (3,168) ,   9 -
PLGR
  41   (2,170) ,   10 -
BEAR
  45   (2,174) ,   11 -
WLAK
  14   (1,188) ,   12 -
ENTR
  31   (1,205) ,   13 -
OLYM
  37   (1,211) ,   14 -
CCYN
  40   (1,214)
42.   1 -
PINV
  34   (5,34) ,   2 -
RIVT
  99   (5,99) ,   3 -
HRMN
  108   (5,108) ,   4 -
BING
  159   (6,159) ,   5 -
DHLS
  52   (4,95) ,   6 -
AMFK
  45   (3,132) ,   7 -
CEDR
  74   (3,161) ,   8 -
SLMH
  83   (3,170) ,   9 -
PLGR
  41   (2,173) ,   10 -
BEAR
  45   (2,177) ,   11 -
WLAK
  14   (1,192) ,   12 -
ENTR
  31   (1,209) ,   13 -
OLYM
  37   (1,215) ,   14 -
CCYN
  40   (1,218)
43.   1 -
PINV
  34   (5,34) ,   2 -
RIVT
  99   (5,99) ,   3 -
HRMN
  108   (5,108) ,   4 -
BING
  159   (7,159) ,   5 -
DHLS
  52   (4,96) ,   6 -
AMFK
  45   (3,134) ,   7 -
CEDR
  74   (3,163) ,   8 -
SLMH
  83   (3,172) ,   9 -
PLGR
  41   (2,176) ,   10 -
BEAR
  45   (2,180) ,   11 -
WLAK
  14   (1,196) ,   12 -
ENTR
  31   (1,213) ,   13 -
OLYM
  37   (1,219) ,   14 -
CCYN
  40   (1,222)
44.   1 -
PINV
  34   (5,34) ,   2 -
RIVT
  99   (5,99) ,   3 -
HRMN
  108   (5,108) ,   4 -
BING
  159   (7,159) ,   5 -
DHLS
  52   (4,97) ,   6 -
AMFK
  45   (3,136) ,   7 -
CEDR
  74   (3,165) ,   8 -
SLMH
  83   (3,174) ,   9 -
PLGR
  41   (2,179) ,   10 -
BEAR
  45   (2,183) ,   11 -
OLYM
  81   (2,219) ,   12 -
WLAK
  14   (1,200) ,   13 -
ENTR
  31   (1,217) ,   14 -
CCYN
  40   (1,226)
45.   1 -
PINV
  34   (5,34) ,   2 -
RIVT
  99   (5,99) ,   3 -
HRMN
  108   (5,108) ,   4 -
BING
  159   (7,159) ,   5 -
DHLS
  52   (4,98) ,   6 -
SLMH
  128   (4,174) ,   7 -
AMFK
  45   (3,138) ,   8 -
CEDR
  74   (3,167) ,   9 -
PLGR
  41   (2,182) ,   10 -
BEAR
  45   (2,186) ,   11 -
OLYM
  81   (2,222) ,   12 -
WLAK
  14   (1,204) ,   13 -
ENTR
  31   (1,221) ,   14 -
CCYN
  40   (1,230)
46.   1 -
PINV
  34   (6,34) ,   2 -
RIVT
  99   (5,99) ,   3 -
HRMN
  108   (5,108) ,   4 -
BING
  159   (7,159) ,   5 -
DHLS
  52   (4,99) ,   6 -
SLMH
  128   (4,175) ,   7 -
AMFK
  45   (3,140) ,   8 -
CEDR
  74   (3,169) ,   9 -
PLGR
  41   (2,185) ,   10 -
BEAR
  45   (2,189) ,   11 -
OLYM
  81   (2,225) ,   12 -
WLAK
  14   (1,208) ,   13 -
ENTR
  31   (1,225) ,   14 -
CCYN
  40   (1,234)
47.   1 -
PINV
  34   (6,34) ,   2 -
RIVT
  99   (5,99) ,   3 -
HRMN
  108   (5,108) ,   4 -
BING
  159   (7,159) ,   5 -
DHLS
  52   (4,100) ,   6 -
SLMH
  128   (4,176) ,   7 -
AMFK
  45   (3,142) ,   8 -
CEDR
  74   (3,171) ,   9 -
PLGR
  41   (2,188) ,   10 -
BEAR
  45   (2,192) ,   11 -
ENTR
  78   (2,225) ,   12 -
OLYM
  81   (2,228) ,   13 -
WLAK
  14   (1,212) ,   14 -
CCYN
  40   (1,238)
48.   1 -
PINV
  34   (6,34) ,   2 -
RIVT
  99   (5,99) ,   3 -
HRMN
  108   (5,108) ,   4 -
BING
  159   (7,159) ,   5 -
DHLS
  52   (4,101) ,   6 -
AMFK
  93   (4,142) ,   7 -
SLMH
  128   (4,177) ,   8 -
CEDR
  74   (3,173) ,   9 -
PLGR
  41   (2,191) ,   10 -
BEAR
  45   (2,195) ,   11 -
ENTR
  78   (2,228) ,   12 -
OLYM
  81   (2,231) ,   13 -
WLAK
  14   (1,216) ,   14 -
CCYN
  40   (1,242)
49.   1 -
PINV
  34   (6,34) ,   2 -
RIVT
  99   (5,99) ,   3 -
HRMN
  108   (5,108) ,   4 -
AMFK
  142   (5,142) ,   5 -
BING
  159   (7,159) ,   6 -
DHLS
  52   (4,102) ,   7 -
SLMH
  128   (4,178) ,   8 -
CEDR
  74   (3,175) ,   9 -
PLGR
  41   (2,194) ,   10 -
BEAR
  45   (2,198) ,   11 -
ENTR
  78   (2,231) ,   12 -
OLYM
  81   (2,234) ,   13 -
WLAK
  14   (1,220) ,   14 -
CCYN
  40   (1,246)
50.   1 -
PINV
  34   (6,34) ,   2 -
RIVT
  99   (5,99) ,   3 -
HRMN
  108   (5,108) ,   4 -
AMFK
  142   (5,142) ,   5 -
BING
  159   (7,159) ,   6 -
DHLS
  52   (4,103) ,   7 -
CEDR
  124   (4,175) ,   8 -
SLMH
  128   (4,179) ,   9 -
PLGR
  41   (2,197) ,   10 -
BEAR
  45   (2,201) ,   11 -
ENTR
  78   (2,234) ,   12 -
OLYM
  81   (2,237) ,   13 -
WLAK
  14   (1,224) ,   14 -
CCYN
  40   (1,250)
51.   1 -
PINV
  34   (6,34) ,   2 -
RIVT
  99   (5,99) ,   3 -
HRMN
  108   (5,108) ,   4 -
AMFK
  142   (5,142) ,   5 -
BING
  159   (7,159) ,   6 -
SLMH
  179   (5,179) ,   7 -
DHLS
  52   (4,104) ,   8 -
CEDR
  124   (4,176) ,   9 -
PLGR
  41   (2,200) ,   10 -
BEAR
  45   (2,204) ,   11 -
ENTR
  78   (2,237) ,   12 -
OLYM
  81   (2,240) ,   13 -
WLAK
  14   (1,228) ,   14 -
CCYN
  40   (1,254)
52.   1 -
PINV
  34   (6,34) ,   2 -
RIVT
  99   (5,99) ,   3 -
HRMN
  108   (5,108) ,   4 -
AMFK
  142   (5,142) ,   5 -
BING
  159   (7,159) ,   6 -
SLMH
  179   (5,179) ,   7 -
DHLS
  52   (4,105) ,   8 -
CEDR
  124   (4,177) ,   9 -
BEAR
  97   (3,204) ,   10 -
PLGR
  41   (2,203) ,   11 -
ENTR
  78   (2,240) ,   12 -
OLYM
  81   (2,243) ,   13 -
WLAK
  14   (1,232) ,   14 -
CCYN
  40   (1,258)
53.   1 -
PINV
  34   (6,34) ,   2 -
RIVT
  99   (5,99) ,   3 -
HRMN
  108   (5,108) ,   4 -
AMFK
  142   (5,142) ,   5 -
BING
  159   (7,159) ,   6 -
SLMH
  179   (5,179) ,   7 -
DHLS
  52   (4,106) ,   8 -
CEDR
  124   (4,178) ,   9 -
BEAR
  97   (3,206) ,   10 -
PLGR
  41   (2,206) ,   11 -
ENTR
  78   (2,243) ,   12 -
OLYM
  81   (2,246) ,   13 -
CCYN
  93   (2,258) ,   14 -
WLAK
  14   (1,236)
54.   1 -
PINV
  34   (6,34) ,   2 -
RIVT
  99   (5,99) ,   3 -
HRMN
  108   (5,108) ,   4 -
AMFK
  142   (5,142) ,   5 -
BING
  159   (7,159) ,   6 -
SLMH
  179   (5,179) ,   7 -
DHLS
  52   (4,107) ,   8 -
CEDR
  124   (4,179) ,   9 -
BEAR
  97   (3,208) ,   10 -
PLGR
  41   (2,209) ,   11 -
WLAK
  68   (2,236) ,   12 -
ENTR
  78   (2,246) ,   13 -
OLYM
  81   (2,249) ,   14 -
CCYN
  93   (2,261)
55.   1 -
PINV
  34   (6,34) ,   2 -
RIVT
  99   (5,99) ,   3 -
DHLS
  107   (5,107) ,   4 -
HRMN
  108   (5,108) ,   5 -
AMFK
  142   (5,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (5,179) ,   8 -
CEDR
  124   (4,180) ,   9 -
BEAR
  97   (3,210) ,   10 -
PLGR
  41   (2,212) ,   11 -
WLAK
  68   (2,239) ,   12 -
ENTR
  78   (2,249) ,   13 -
OLYM
  81   (2,252) ,   14 -
CCYN
  93   (2,264)
56.   1 -
PINV
  34   (6,34) ,   2 -
RIVT
  99   (5,99) ,   3 -
DHLS
  107   (5,107) ,   4 -
HRMN
  108   (5,108) ,   5 -
AMFK
  142   (5,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (6,179) ,   8 -
CEDR
  124   (4,181) ,   9 -
BEAR
  97   (3,212) ,   10 -
PLGR
  41   (2,215) ,   11 -
WLAK
  68   (2,242) ,   12 -
ENTR
  78   (2,252) ,   13 -
OLYM
  81   (2,255) ,   14 -
CCYN
  93   (2,267)
57.   1 -
PINV
  34   (6,34) ,   2 -
RIVT
  99   (5,99) ,   3 -
DHLS
  107   (5,107) ,   4 -
HRMN
  108   (5,108) ,   5 -
AMFK
  142   (5,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (6,179) ,   8 -
CEDR
  124   (4,182) ,   9 -
BEAR
  97   (3,214) ,   10 -
PLGR
  98   (3,215) ,   11 -
WLAK
  68   (2,245) ,   12 -
ENTR
  78   (2,255) ,   13 -
OLYM
  81   (2,258) ,   14 -
CCYN
  93   (2,270)
58.   1 -
PINV
  34   (6,34) ,   2 -
RIVT
  99   (5,99) ,   3 -
DHLS
  107   (5,107) ,   4 -
HRMN
  108   (5,108) ,   5 -
AMFK
  142   (5,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (6,179) ,   8 -
CEDR
  124   (4,183) ,   9 -
BEAR
  155   (4,214) ,   10 -
PLGR
  98   (3,217) ,   11 -
WLAK
  68   (2,248) ,   12 -
ENTR
  78   (2,258) ,   13 -
OLYM
  81   (2,261) ,   14 -
CCYN
  93   (2,273)
59.   1 -
PINV
  34   (6,34) ,   2 -
RIVT
  99   (5,99) ,   3 -
DHLS
  107   (5,107) ,   4 -
HRMN
  108   (5,108) ,   5 -
AMFK
  142   (5,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (6,179) ,   8 -
CEDR
  183   (5,183) ,   9 -
BEAR
  155   (4,215) ,   10 -
PLGR
  98   (3,219) ,   11 -
WLAK
  68   (2,251) ,   12 -
ENTR
  78   (2,261) ,   13 -
OLYM
  81   (2,264) ,   14 -
CCYN
  93   (2,276)
60.   1 -
PINV
  34   (6,34) ,   2 -
RIVT
  99   (5,99) ,   3 -
DHLS
  107   (5,107) ,   4 -
HRMN
  108   (5,108) ,   5 -
AMFK
  142   (5,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (6,179) ,   8 -
CEDR
  183   (5,183) ,   9 -
BEAR
  215   (5,215) ,   10 -
PLGR
  98   (3,221) ,   11 -
WLAK
  68   (2,254) ,   12 -
ENTR
  78   (2,264) ,   13 -
OLYM
  81   (2,267) ,   14 -
CCYN
  93   (2,279)
61.   1 -
PINV
  34   (6,34) ,   2 -
RIVT
  99   (5,99) ,   3 -
DHLS
  107   (5,107) ,   4 -
HRMN
  108   (5,108) ,   5 -
AMFK
  142   (5,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (5,183) ,   9 -
BEAR
  215   (5,215) ,   10 -
PLGR
  98   (3,223) ,   11 -
WLAK
  68   (2,257) ,   12 -
ENTR
  78   (2,267) ,   13 -
OLYM
  81   (2,270) ,   14 -
CCYN
  93   (2,282)
62.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (5,99) ,   3 -
DHLS
  107   (5,107) ,   4 -
HRMN
  108   (5,108) ,   5 -
AMFK
  142   (5,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (5,183) ,   9 -
BEAR
  215   (5,215) ,   10 -
PLGR
  98   (3,225) ,   11 -
WLAK
  68   (2,260) ,   12 -
ENTR
  78   (2,270) ,   13 -
OLYM
  81   (2,273) ,   14 -
CCYN
  93   (2,285)
63.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (6,99) ,   3 -
DHLS
  107   (5,107) ,   4 -
HRMN
  108   (5,108) ,   5 -
AMFK
  142   (5,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (5,183) ,   9 -
BEAR
  215   (5,215) ,   10 -
PLGR
  98   (3,227) ,   11 -
WLAK
  68   (2,263) ,   12 -
ENTR
  78   (2,273) ,   13 -
OLYM
  81   (2,276) ,   14 -
CCYN
  93   (2,288)
64.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (6,99) ,   3 -
DHLS
  107   (5,107) ,   4 -
HRMN
  108   (5,108) ,   5 -
AMFK
  142   (5,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (5,183) ,   9 -
BEAR
  215   (5,215) ,   10 -
PLGR
  98   (3,229) ,   11 -
WLAK
  132   (3,263) ,   12 -
ENTR
  78   (2,276) ,   13 -
OLYM
  81   (2,279) ,   14 -
CCYN
  93   (2,291)
65.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (6,99) ,   3 -
DHLS
  107   (5,107) ,   4 -
HRMN
  108   (6,108) ,   5 -
AMFK
  142   (5,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (5,183) ,   9 -
BEAR
  215   (5,215) ,   10 -
PLGR
  98   (3,231) ,   11 -
WLAK
  132   (3,265) ,   12 -
ENTR
  78   (2,279) ,   13 -
OLYM
  81   (2,282) ,   14 -
CCYN
  93   (2,294)
66.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (6,99) ,   3 -
DHLS
  107   (5,107) ,   4 -
HRMN
  108   (6,108) ,   5 -
AMFK
  142   (6,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (5,183) ,   9 -
BEAR
  215   (5,215) ,   10 -
PLGR
  98   (3,233) ,   11 -
WLAK
  132   (3,267) ,   12 -
ENTR
  78   (2,282) ,   13 -
OLYM
  81   (2,285) ,   14 -
CCYN
  93   (2,297)
67.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (6,99) ,   3 -
DHLS
  107   (5,107) ,   4 -
HRMN
  108   (6,108) ,   5 -
AMFK
  142   (6,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (5,183) ,   9 -
BEAR
  215   (5,215) ,   10 -
PLGR
  98   (3,235) ,   11 -
WLAK
  132   (3,269) ,   12 -
OLYM
  148   (3,285) ,   13 -
ENTR
  78   (2,285) ,   14 -
CCYN
  93   (2,300)
68.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (6,99) ,   3 -
DHLS
  107   (5,107) ,   4 -
HRMN
  108   (6,108) ,   5 -
AMFK
  142   (6,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (5,183) ,   9 -
BEAR
  215   (5,215) ,   10 -
PLGR
  98   (3,237) ,   11 -
WLAK
  132   (3,271) ,   12 -
OLYM
  148   (3,287) ,   13 -
CCYN
  161   (3,300) ,   14 -
ENTR
  78   (2,288)
69.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (6,99) ,   3 -
DHLS
  107   (5,107) ,   4 -
HRMN
  108   (6,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (5,183) ,   9 -
BEAR
  215   (5,215) ,   10 -
PLGR
  98   (3,239) ,   11 -
WLAK
  132   (3,273) ,   12 -
OLYM
  148   (3,289) ,   13 -
CCYN
  161   (3,302) ,   14 -
ENTR
  78   (2,291)
70.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (6,99) ,   3 -
DHLS
  107   (5,107) ,   4 -
HRMN
  108   (6,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (5,183) ,   9 -
BEAR
  215   (6,215) ,   10 -
PLGR
  98   (3,241) ,   11 -
WLAK
  132   (3,275) ,   12 -
OLYM
  148   (3,291) ,   13 -
CCYN
  161   (3,304) ,   14 -
ENTR
  78   (2,294)
71.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (6,99) ,   3 -
DHLS
  107   (5,107) ,   4 -
HRMN
  108   (6,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (5,183) ,   9 -
BEAR
  215   (6,215) ,   10 -
PLGR
  98   (3,243) ,   11 -
WLAK
  132   (3,277) ,   12 -
OLYM
  148   (3,293) ,   13 -
ENTR
  149   (3,294) ,   14 -
CCYN
  161   (3,306)
72.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (6,99) ,   3 -
DHLS
  107   (5,107) ,   4 -
HRMN
  108   (6,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (5,183) ,   9 -
BEAR
  215   (6,215) ,   10 -
PLGR
  98   (3,245) ,   11 -
WLAK
  132   (3,279) ,   12 -
OLYM
  148   (3,295) ,   13 -
ENTR
  149   (3,296) ,   14 -
CCYN
  161   (3,308) ,   15 -
SPVL
  72   (1,370)
73.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (6,99) ,   3 -
DHLS
  107   (5,107) ,   4 -
HRMN
  108   (6,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (5,183) ,   9 -
BEAR
  215   (6,215) ,   10 -
PLGR
  98   (3,247) ,   11 -
WLAK
  132   (3,281) ,   12 -
OLYM
  148   (3,297) ,   13 -
ENTR
  149   (3,298) ,   14 -
CCYN
  161   (3,310) ,   15 -
SPVL
  145   (2,370)
74.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (6,99) ,   3 -
DHLS
  107   (5,107) ,   4 -
HRMN
  108   (6,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (6,183) ,   9 -
BEAR
  215   (6,215) ,   10 -
PLGR
  98   (3,249) ,   11 -
WLAK
  132   (3,283) ,   12 -
OLYM
  148   (3,299) ,   13 -
ENTR
  149   (3,300) ,   14 -
CCYN
  161   (3,312) ,   15 -
SPVL
  145   (2,373)
75.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (6,99) ,   3 -
DHLS
  107   (5,107) ,   4 -
HRMN
  108   (6,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (6,183) ,   9 -
BEAR
  215   (6,215) ,   10 -
PLGR
  173   (4,249) ,   11 -
WLAK
  132   (3,285) ,   12 -
OLYM
  148   (3,301) ,   13 -
ENTR
  149   (3,302) ,   14 -
CCYN
  161   (3,314) ,   15 -
SPVL
  145   (2,376)
76.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (6,99) ,   3 -
DHLS
  107   (5,107) ,   4 -
HRMN
  108   (6,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (6,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
PLGR
  173   (4,250) ,   11 -
WLAK
  132   (3,287) ,   12 -
OLYM
  148   (3,303) ,   13 -
ENTR
  149   (3,304) ,   14 -
CCYN
  161   (3,316) ,   15 -
SPVL
  145   (2,379)
77.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (5,107) ,   4 -
HRMN
  108   (6,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (6,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
PLGR
  173   (4,251) ,   11 -
WLAK
  132   (3,289) ,   12 -
OLYM
  148   (3,305) ,   13 -
ENTR
  149   (3,306) ,   14 -
CCYN
  161   (3,318) ,   15 -
SPVL
  145   (2,382)
78.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (5,107) ,   4 -
HRMN
  108   (6,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (6,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
PLGR
  173   (4,252) ,   11 -
CCYN
  239   (4,318) ,   12 -
WLAK
  132   (3,291) ,   13 -
OLYM
  148   (3,307) ,   14 -
ENTR
  149   (3,308) ,   15 -
SPVL
  145   (2,385)
79.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (5,107) ,   4 -
HRMN
  108   (6,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
PLGR
  173   (4,253) ,   11 -
CCYN
  239   (4,319) ,   12 -
WLAK
  132   (3,293) ,   13 -
OLYM
  148   (3,309) ,   14 -
ENTR
  149   (3,310) ,   15 -
SPVL
  145   (2,388)
80.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (5,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
PLGR
  173   (4,254) ,   11 -
CCYN
  239   (4,320) ,   12 -
WLAK
  132   (3,295) ,   13 -
OLYM
  148   (3,311) ,   14 -
ENTR
  149   (3,312) ,   15 -
SPVL
  145   (2,391)
81.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (6,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
PLGR
  173   (4,255) ,   11 -
CCYN
  239   (4,321) ,   12 -
WLAK
  132   (3,297) ,   13 -
OLYM
  148   (3,313) ,   14 -
ENTR
  149   (3,314) ,   15 -
SPVL
  145   (2,394)
82.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (6,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
PLGR
  173   (4,256) ,   11 -
ENTR
  231   (4,314) ,   12 -
CCYN
  239   (4,322) ,   13 -
WLAK
  132   (3,299) ,   14 -
OLYM
  148   (3,315) ,   15 -
SPVL
  145   (2,397)
83.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (6,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
PLGR
  173   (4,257) ,   11 -
ENTR
  231   (4,315) ,   12 -
CCYN
  239   (4,323) ,   13 -
WLAK
  132   (3,301) ,   14 -
OLYM
  148   (3,317) ,   15 -
SPVL
  228   (3,397)
84.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (6,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
CCYN
  323   (5,323) ,   11 -
PLGR
  173   (4,258) ,   12 -
ENTR
  231   (4,316) ,   13 -
WLAK
  132   (3,303) ,   14 -
OLYM
  148   (3,319) ,   15 -
SPVL
  228   (3,399)
85.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (6,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
CCYN
  323   (5,323) ,   11 -
PLGR
  173   (4,259) ,   12 -
ENTR
  231   (4,317) ,   13 -
WLAK
  132   (3,305) ,   14 -
OLYM
  148   (3,321) ,   15 -
SPVL
  228   (3,401) ,   16 -
BOXE
  85   (1,435)
86.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (6,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
CCYN
  323   (5,323) ,   11 -
PLGR
  173   (4,260) ,   12 -
ENTR
  231   (4,318) ,   13 -
WLAK
  132   (3,307) ,   14 -
OLYM
  148   (3,323) ,   15 -
SPVL
  228   (3,403) ,   16 -
BOXE
  85   (1,439) ,   17 -
TLRV
  86   (1,440)
87.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (6,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
CCYN
  323   (5,323) ,   11 -
PLGR
  173   (4,261) ,   12 -
ENTR
  231   (4,319) ,   13 -
WLAK
  132   (3,309) ,   14 -
OLYM
  148   (3,325) ,   15 -
SPVL
  228   (3,405) ,   16 -
BOXE
  85   (1,443) ,   17 -
TLRV
  86   (1,444) ,   18 -
DIXI
  87   (1,445)
88.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (6,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
CCYN
  323   (5,323) ,   11 -
PLGR
  173   (4,262) ,   12 -
ENTR
  231   (4,320) ,   13 -
SPVL
  316   (4,405) ,   14 -
WLAK
  132   (3,311) ,   15 -
OLYM
  148   (3,327) ,   16 -
BOXE
  85   (1,447) ,   17 -
TLRV
  86   (1,448) ,   18 -
DIXI
  87   (1,449)
89.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (6,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
ENTR
  320   (5,320) ,   11 -
CCYN
  323   (5,323) ,   12 -
PLGR
  173   (4,263) ,   13 -
SPVL
  316   (4,406) ,   14 -
WLAK
  132   (3,313) ,   15 -
OLYM
  148   (3,329) ,   16 -
BOXE
  85   (1,451) ,   17 -
TLRV
  86   (1,452) ,   18 -
DIXI
  87   (1,453)
90.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (6,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
ENTR
  320   (6,320) ,   11 -
CCYN
  323   (5,323) ,   12 -
PLGR
  173   (4,264) ,   13 -
SPVL
  316   (4,407) ,   14 -
WLAK
  132   (3,315) ,   15 -
OLYM
  148   (3,331) ,   16 -
BOXE
  85   (1,455) ,   17 -
TLRV
  86   (1,456) ,   18 -
DIXI
  87   (1,457)
91.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (6,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
ENTR
  320   (7,320) ,   11 -
CCYN
  323   (5,323) ,   12 -
PLGR
  173   (4,265) ,   13 -
SPVL
  316   (4,408) ,   14 -
WLAK
  132   (3,317) ,   15 -
OLYM
  148   (3,333) ,   16 -
BOXE
  85   (1,459) ,   17 -
TLRV
  86   (1,460) ,   18 -
DIXI
  87   (1,461)
92.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (6,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
ENTR
  320   (7,320) ,   11 -
CCYN
  323   (5,323) ,   12 -
PLGR
  173   (4,266) ,   13 -
SPVL
  316   (4,409) ,   14 -
WLAK
  132   (3,319) ,   15 -
OLYM
  148   (3,335) ,   16 -
BOXE
  85   (1,463) ,   17 -
TLRV
  86   (1,464) ,   18 -
DIXI
  87   (1,465) ,   19 -
MMTN
  92   (1,470)
93.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (6,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
ENTR
  320   (7,320) ,   11 -
CCYN
  323   (5,323) ,   12 -
SPVL
  409   (5,409) ,   13 -
PLGR
  173   (4,267) ,   14 -
WLAK
  132   (3,321) ,   15 -
OLYM
  148   (3,337) ,   16 -
BOXE
  85   (1,467) ,   17 -
TLRV
  86   (1,468) ,   18 -
DIXI
  87   (1,469) ,   19 -
MMTN
  92   (1,474)
94.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (6,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
ENTR
  320   (7,320) ,   11 -
CCYN
  323   (6,323) ,   12 -
SPVL
  409   (5,409) ,   13 -
PLGR
  173   (4,268) ,   14 -
WLAK
  132   (3,323) ,   15 -
OLYM
  148   (3,339) ,   16 -
BOXE
  85   (1,471) ,   17 -
TLRV
  86   (1,472) ,   18 -
DIXI
  87   (1,473) ,   19 -
MMTN
  92   (1,478)
95.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (6,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
ENTR
  320   (7,320) ,   11 -
CCYN
  323   (7,323) ,   12 -
SPVL
  409   (5,409) ,   13 -
PLGR
  173   (4,269) ,   14 -
WLAK
  132   (3,325) ,   15 -
OLYM
  148   (3,341) ,   16 -
BOXE
  85   (1,475) ,   17 -
TLRV
  86   (1,476) ,   18 -
DIXI
  87   (1,477) ,   19 -
MMTN
  92   (1,482)
96.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (6,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
ENTR
  320   (7,320) ,   11 -
CCYN
  323   (7,323) ,   12 -
SPVL
  409   (5,409) ,   13 -
PLGR
  173   (4,270) ,   14 -
WLAK
  132   (3,327) ,   15 -
OLYM
  148   (3,343) ,   16 -
BOXE
  181   (2,475) ,   17 -
TLRV
  86   (1,480) ,   18 -
DIXI
  87   (1,481) ,   19 -
MMTN
  92   (1,486)
97.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (6,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
ENTR
  320   (7,320) ,   11 -
CCYN
  323   (7,323) ,   12 -
SPVL
  409   (5,409) ,   13 -
PLGR
  173   (4,271) ,   14 -
OLYM
  245   (4,343) ,   15 -
WLAK
  132   (3,329) ,   16 -
BOXE
  181   (2,478) ,   17 -
TLRV
  86   (1,484) ,   18 -
DIXI
  87   (1,485) ,   19 -
MMTN
  92   (1,490)
98.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (6,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
ENTR
  320   (7,320) ,   11 -
CCYN
  323   (7,323) ,   12 -
SPVL
  409   (5,409) ,   13 -
PLGR
  173   (4,272) ,   14 -
WLAK
  230   (4,329) ,   15 -
OLYM
  245   (4,344) ,   16 -
BOXE
  181   (2,481) ,   17 -
TLRV
  86   (1,488) ,   18 -
DIXI
  87   (1,489) ,   19 -
MMTN
  92   (1,494)
99.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (6,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
ENTR
  320   (7,320) ,   11 -
CCYN
  323   (7,323) ,   12 -
OLYM
  344   (5,344) ,   13 -
SPVL
  409   (5,409) ,   14 -
PLGR
  173   (4,273) ,   15 -
WLAK
  230   (4,330) ,   16 -
BOXE
  181   (2,484) ,   17 -
TLRV
  86   (1,492) ,   18 -
DIXI
  87   (1,493) ,   19 -
MMTN
  92   (1,498)
100.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (6,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
ENTR
  320   (7,320) ,   11 -
CCYN
  323   (7,323) ,   12 -
WLAK
  330   (5,330) ,   13 -
OLYM
  344   (5,344) ,   14 -
SPVL
  409   (5,409) ,   15 -
PLGR
  173   (4,274) ,   16 -
BOXE
  181   (2,487) ,   17 -
TLRV
  86   (1,496) ,   18 -
DIXI
  87   (1,497) ,   19 -
MMTN
  92   (1,502)
101.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (6,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
ENTR
  320   (7,320) ,   11 -
CCYN
  323   (7,323) ,   12 -
WLAK
  330   (5,330) ,   13 -
OLYM
  344   (5,344) ,   14 -
SPVL
  409   (5,409) ,   15 -
PLGR
  173   (4,275) ,   16 -
BOXE
  181   (2,490) ,   17 -
DIXI
  188   (2,497) ,   18 -
TLRV
  86   (1,500) ,   19 -
MMTN
  92   (1,506)
102.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (6,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
ENTR
  320   (7,320) ,   11 -
CCYN
  323   (7,323) ,   12 -
WLAK
  330   (5,330) ,   13 -
OLYM
  344   (5,344) ,   14 -
SPVL
  409   (5,409) ,   15 -
PLGR
  173   (4,276) ,   16 -
BOXE
  181   (2,493) ,   17 -
DIXI
  188   (2,500) ,   18 -
MMTN
  194   (2,506) ,   19 -
TLRV
  86   (1,504)
103.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (6,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
ENTR
  320   (7,320) ,   11 -
CCYN
  323   (7,323) ,   12 -
WLAK
  330   (5,330) ,   13 -
OLYM
  344   (5,344) ,   14 -
SPVL
  409   (5,409) ,   15 -
PLGR
  173   (4,277) ,   16 -
MMTN
  297   (3,506) ,   17 -
BOXE
  181   (2,496) ,   18 -
DIXI
  188   (2,503) ,   19 -
TLRV
  86   (1,508)
104.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (6,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
ENTR
  320   (7,320) ,   11 -
CCYN
  323   (7,323) ,   12 -
WLAK
  330   (5,330) ,   13 -
OLYM
  344   (5,344) ,   14 -
SPVL
  409   (5,409) ,   15 -
PLGR
  173   (4,278) ,   16 -
BOXE
  285   (3,496) ,   17 -
MMTN
  297   (3,508) ,   18 -
DIXI
  188   (2,506) ,   19 -
TLRV
  86   (1,512)
105.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (7,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
ENTR
  320   (7,320) ,   11 -
CCYN
  323   (7,323) ,   12 -
WLAK
  330   (5,330) ,   13 -
OLYM
  344   (5,344) ,   14 -
SPVL
  409   (5,409) ,   15 -
PLGR
  173   (4,279) ,   16 -
BOXE
  285   (3,498) ,   17 -
MMTN
  297   (3,510) ,   18 -
DIXI
  188   (2,509) ,   19 -
TLRV
  86   (1,516)
106.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (7,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
ENTR
  320   (7,320) ,   11 -
CCYN
  323   (7,323) ,   12 -
WLAK
  330   (5,330) ,   13 -
OLYM
  344   (5,344) ,   14 -
SPVL
  409   (5,409) ,   15 -
PLGR
  173   (4,280) ,   16 -
BOXE
  285   (3,500) ,   17 -
DIXI
  294   (3,509) ,   18 -
MMTN
  297   (3,512) ,   19 -
TLRV
  86   (1,520)
107.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (7,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
ENTR
  320   (7,320) ,   11 -
CCYN
  323   (7,323) ,   12 -
WLAK
  330   (5,330) ,   13 -
OLYM
  344   (6,344) ,   14 -
SPVL
  409   (5,409) ,   15 -
PLGR
  173   (4,281) ,   16 -
BOXE
  285   (3,502) ,   17 -
DIXI
  294   (3,511) ,   18 -
MMTN
  297   (3,514) ,   19 -
TLRV
  86   (1,524)
108.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (7,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
ENTR
  320   (7,320) ,   11 -
CCYN
  323   (7,323) ,   12 -
WLAK
  330   (5,330) ,   13 -
OLYM
  344   (6,344) ,   14 -
SPVL
  409   (5,409) ,   15 -
PLGR
  173   (4,282) ,   16 -
DIXI
  402   (4,511) ,   17 -
BOXE
  285   (3,504) ,   18 -
MMTN
  297   (3,516) ,   19 -
TLRV
  86   (1,528)
109.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (7,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
ENTR
  320   (7,320) ,   11 -
CCYN
  323   (7,323) ,   12 -
WLAK
  330   (5,330) ,   13 -
OLYM
  344   (6,344) ,   14 -
SPVL
  409   (5,409) ,   15 -
PLGR
  173   (4,283) ,   16 -
DIXI
  402   (4,512) ,   17 -
MMTN
  406   (4,516) ,   18 -
BOXE
  285   (3,506) ,   19 -
TLRV
  86   (1,532)
110.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (7,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
ENTR
  320   (7,320) ,   11 -
CCYN
  323   (7,323) ,   12 -
WLAK
  330   (5,330) ,   13 -
OLYM
  344   (6,344) ,   14 -
SPVL
  409   (5,409) ,   15 -
DIXI
  512   (5,512) ,   16 -
PLGR
  173   (4,284) ,   17 -
MMTN
  406   (4,517) ,   18 -
BOXE
  285   (3,508) ,   19 -
TLRV
  86   (1,536)
111.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (7,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
ENTR
  320   (7,320) ,   11 -
CCYN
  323   (7,323) ,   12 -
WLAK
  330   (5,330) ,   13 -
OLYM
  344   (6,344) ,   14 -
SPVL
  409   (5,409) ,   15 -
DIXI
  512   (5,512) ,   16 -
PLGR
  173   (4,285) ,   17 -
BOXE
  396   (4,508) ,   18 -
MMTN
  406   (4,518) ,   19 -
TLRV
  86   (1,540)
112.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (7,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
ENTR
  320   (7,320) ,   11 -
CCYN
  323   (7,323) ,   12 -
WLAK
  330   (5,330) ,   13 -
OLYM
  344   (7,344) ,   14 -
SPVL
  409   (5,409) ,   15 -
DIXI
  512   (5,512) ,   16 -
PLGR
  173   (4,286) ,   17 -
BOXE
  396   (4,509) ,   18 -
MMTN
  406   (4,519) ,   19 -
TLRV
  86   (1,544)
113.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (7,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
ENTR
  320   (7,320) ,   11 -
CCYN
  323   (7,323) ,   12 -
WLAK
  330   (5,330) ,   13 -
OLYM
  344   (7,344) ,   14 -
SPVL
  409   (5,409) ,   15 -
DIXI
  512   (5,512) ,   16 -
PLGR
  173   (4,287) ,   17 -
BOXE
  396   (4,510) ,   18 -
MMTN
  406   (4,520) ,   19 -
TLRV
  86   (1,548) ,   20 -
MLRD
  113   (1,575)
114.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (7,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
ENTR
  320   (7,320) ,   11 -
CCYN
  323   (7,323) ,   12 -
WLAK
  330   (5,330) ,   13 -
OLYM
  344   (7,344) ,   14 -
SPVL
  409   (5,409) ,   15 -
DIXI
  512   (5,512) ,   16 -
MMTN
  520   (5,520) ,   17 -
PLGR
  173   (4,288) ,   18 -
BOXE
  396   (4,511) ,   19 -
TLRV
  86   (1,552) ,   20 -
MLRD
  113   (1,579)
115.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (7,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
ENTR
  320   (7,320) ,   11 -
CCYN
  323   (7,323) ,   12 -
WLAK
  330   (5,330) ,   13 -
OLYM
  344   (7,344) ,   14 -
SPVL
  409   (5,409) ,   15 -
DIXI
  512   (5,512) ,   16 -
MMTN
  520   (5,520) ,   17 -
PLGR
  173   (4,289) ,   18 -
BOXE
  396   (4,512) ,   19 -
MLRD
  228   (2,579) ,   20 -
TLRV
  86   (1,556)
116.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (7,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
ENTR
  320   (7,320) ,   11 -
CCYN
  323   (7,323) ,   12 -
WLAK
  330   (5,330) ,   13 -
OLYM
  344   (7,344) ,   14 -
SPVL
  409   (5,409) ,   15 -
DIXI
  512   (5,512) ,   16 -
MMTN
  520   (6,520) ,   17 -
PLGR
  173   (4,290) ,   18 -
BOXE
  396   (4,513) ,   19 -
MLRD
  228   (2,582) ,   20 -
TLRV
  86   (1,560)
117.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (7,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
ENTR
  320   (7,320) ,   11 -
CCYN
  323   (7,323) ,   12 -
WLAK
  330   (5,330) ,   13 -
OLYM
  344   (7,344) ,   14 -
SPVL
  409   (5,409) ,   15 -
DIXI
  512   (6,512) ,   16 -
MMTN
  520   (6,520) ,   17 -
PLGR
  173   (4,291) ,   18 -
BOXE
  396   (4,514) ,   19 -
MLRD
  228   (2,585) ,   20 -
TLRV
  86   (1,564)
118.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (7,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
ENTR
  320   (7,320) ,   11 -
CCYN
  323   (7,323) ,   12 -
WLAK
  330   (5,330) ,   13 -
OLYM
  344   (7,344) ,   14 -
SPVL
  409   (6,409) ,   15 -
DIXI
  512   (6,512) ,   16 -
MMTN
  520   (6,520) ,   17 -
PLGR
  173   (4,292) ,   18 -
BOXE
  396   (4,515) ,   19 -
MLRD
  228   (2,588) ,   20 -
TLRV
  86   (1,568)
119.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (7,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
ENTR
  320   (7,320) ,   11 -
CCYN
  323   (7,323) ,   12 -
WLAK
  330   (5,330) ,   13 -
OLYM
  344   (7,344) ,   14 -
SPVL
  409   (6,409) ,   15 -
DIXI
  512   (6,512) ,   16 -
BOXE
  515   (5,515) ,   17 -
MMTN
  520   (6,520) ,   18 -
PLGR
  173   (4,293) ,   19 -
MLRD
  228   (2,591) ,   20 -
TLRV
  86   (1,572)
120.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (7,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
ENTR
  320   (7,320) ,   11 -
CCYN
  323   (7,323) ,   12 -
WLAK
  330   (5,330) ,   13 -
OLYM
  344   (7,344) ,   14 -
SPVL
  409   (6,409) ,   15 -
DIXI
  512   (6,512) ,   16 -
BOXE
  515   (6,515) ,   17 -
MMTN
  520   (6,520) ,   18 -
PLGR
  173   (4,294) ,   19 -
MLRD
  228   (2,594) ,   20 -
TLRV
  86   (1,576)
121.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (7,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
PLGR
  294   (5,294) ,   11 -
ENTR
  320   (7,320) ,   12 -
CCYN
  323   (7,323) ,   13 -
WLAK
  330   (5,330) ,   14 -
OLYM
  344   (7,344) ,   15 -
SPVL
  409   (6,409) ,   16 -
DIXI
  512   (6,512) ,   17 -
BOXE
  515   (6,515) ,   18 -
MMTN
  520   (6,520) ,   19 -
MLRD
  228   (2,597) ,   20 -
TLRV
  86   (1,580)
122.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (7,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
PLGR
  294   (6,294) ,   11 -
ENTR
  320   (7,320) ,   12 -
CCYN
  323   (7,323) ,   13 -
WLAK
  330   (5,330) ,   14 -
OLYM
  344   (7,344) ,   15 -
SPVL
  409   (6,409) ,   16 -
DIXI
  512   (6,512) ,   17 -
BOXE
  515   (6,515) ,   18 -
MMTN
  520   (6,520) ,   19 -
MLRD
  228   (2,600) ,   20 -
TLRV
  86   (1,584)
123.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (7,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
PLGR
  294   (6,294) ,   11 -
ENTR
  320   (7,320) ,   12 -
CCYN
  323   (7,323) ,   13 -
WLAK
  330   (5,330) ,   14 -
OLYM
  344   (7,344) ,   15 -
SPVL
  409   (7,409) ,   16 -
DIXI
  512   (6,512) ,   17 -
BOXE
  515   (6,515) ,   18 -
MMTN
  520   (6,520) ,   19 -
MLRD
  228   (2,603) ,   20 -
TLRV
  86   (1,588)
124.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (7,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
PLGR
  294   (6,294) ,   11 -
ENTR
  320   (7,320) ,   12 -
CCYN
  323   (7,323) ,   13 -
WLAK
  330   (5,330) ,   14 -
OLYM
  344   (7,344) ,   15 -
SPVL
  409   (7,409) ,   16 -
DIXI
  512   (6,512) ,   17 -
BOXE
  515   (6,515) ,   18 -
MMTN
  520   (7,520) ,   19 -
MLRD
  228   (2,606) ,   20 -
TLRV
  86   (1,592)
125.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (7,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
PLGR
  294   (6,294) ,   11 -
ENTR
  320   (7,320) ,   12 -
CCYN
  323   (7,323) ,   13 -
WLAK
  330   (5,330) ,   14 -
OLYM
  344   (7,344) ,   15 -
SPVL
  409   (7,409) ,   16 -
DIXI
  512   (7,512) ,   17 -
BOXE
  515   (6,515) ,   18 -
MMTN
  520   (7,520) ,   19 -
MLRD
  228   (2,609) ,   20 -
TLRV
  86   (1,596)
126.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (7,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
PLGR
  294   (6,294) ,   11 -
ENTR
  320   (7,320) ,   12 -
CCYN
  323   (7,323) ,   13 -
WLAK
  330   (5,330) ,   14 -
OLYM
  344   (7,344) ,   15 -
SPVL
  409   (7,409) ,   16 -
DIXI
  512   (7,512) ,   17 -
BOXE
  515   (7,515) ,   18 -
MMTN
  520   (7,520) ,   19 -
MLRD
  228   (2,612) ,   20 -
TLRV
  86   (1,600)
127.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (7,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
PLGR
  294   (6,294) ,   11 -
ENTR
  320   (7,320) ,   12 -
CCYN
  323   (7,323) ,   13 -
WLAK
  330   (5,330) ,   14 -
OLYM
  344   (7,344) ,   15 -
SPVL
  409   (7,409) ,   16 -
DIXI
  512   (7,512) ,   17 -
BOXE
  515   (7,515) ,   18 -
MMTN
  520   (7,520) ,   19 -
MLRD
  355   (3,612) ,   20 -
TLRV
  86   (1,604)
128.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (7,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
PLGR
  294   (6,294) ,   11 -
ENTR
  320   (7,320) ,   12 -
CCYN
  323   (7,323) ,   13 -
WLAK
  330   (6,330) ,   14 -
OLYM
  344   (7,344) ,   15 -
SPVL
  409   (7,409) ,   16 -
DIXI
  512   (7,512) ,   17 -
BOXE
  515   (7,515) ,   18 -
MMTN
  520   (7,520) ,   19 -
MLRD
  355   (3,614) ,   20 -
TLRV
  86   (1,608)
129.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (7,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
PLGR
  294   (6,294) ,   11 -
ENTR
  320   (7,320) ,   12 -
CCYN
  323   (7,323) ,   13 -
WLAK
  330   (6,330) ,   14 -
OLYM
  344   (7,344) ,   15 -
SPVL
  409   (7,409) ,   16 -
DIXI
  512   (7,512) ,   17 -
BOXE
  515   (7,515) ,   18 -
MMTN
  520   (7,520) ,   19 -
MLRD
  484   (4,614) ,   20 -
TLRV
  86   (1,612)
130.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (7,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
PLGR
  294   (6,294) ,   11 -
ENTR
  320   (7,320) ,   12 -
CCYN
  323   (7,323) ,   13 -
WLAK
  330   (6,330) ,   14 -
OLYM
  344   (7,344) ,   15 -
SPVL
  409   (7,409) ,   16 -
DIXI
  512   (7,512) ,   17 -
BOXE
  515   (7,515) ,   18 -
MMTN
  520   (7,520) ,   19 -
MLRD
  614   (5,614) ,   20 -
TLRV
  86   (1,616)
131.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (7,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
PLGR
  294   (6,294) ,   11 -
ENTR
  320   (7,320) ,   12 -
CCYN
  323   (7,323) ,   13 -
WLAK
  330   (6,330) ,   14 -
OLYM
  344   (7,344) ,   15 -
SPVL
  409   (7,409) ,   16 -
DIXI
  512   (7,512) ,   17 -
BOXE
  515   (7,515) ,   18 -
MMTN
  520   (7,520) ,   19 -
MLRD
  614   (5,614) ,   20 -
TLRV
  217   (2,616)
132.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (7,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
PLGR
  294   (6,294) ,   11 -
ENTR
  320   (7,320) ,   12 -
CCYN
  323   (7,323) ,   13 -
WLAK
  330   (6,330) ,   14 -
OLYM
  344   (7,344) ,   15 -
SPVL
  409   (7,409) ,   16 -
DIXI
  512   (7,512) ,   17 -
BOXE
  515   (7,515) ,   18 -
MMTN
  520   (7,520) ,   19 -
MLRD
  614   (6,614) ,   20 -
TLRV
  217   (2,619)
133.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (7,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
PLGR
  294   (6,294) ,   11 -
ENTR
  320   (7,320) ,   12 -
CCYN
  323   (7,323) ,   13 -
WLAK
  330   (6,330) ,   14 -
OLYM
  344   (7,344) ,   15 -
SPVL
  409   (7,409) ,   16 -
DIXI
  512   (7,512) ,   17 -
BOXE
  515   (7,515) ,   18 -
MMTN
  520   (7,520) ,   19 -
MLRD
  614   (6,614) ,   20 -
TLRV
  350   (3,619)
134.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (7,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
PLGR
  294   (6,294) ,   11 -
ENTR
  320   (7,320) ,   12 -
CCYN
  323   (7,323) ,   13 -
WLAK
  330   (6,330) ,   14 -
OLYM
  344   (7,344) ,   15 -
SPVL
  409   (7,409) ,   16 -
DIXI
  512   (7,512) ,   17 -
BOXE
  515   (7,515) ,   18 -
MMTN
  520   (7,520) ,   19 -
MLRD
  614   (6,614) ,   20 -
TLRV
  484   (4,619)
135.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (7,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
PLGR
  294   (6,294) ,   11 -
ENTR
  320   (7,320) ,   12 -
CCYN
  323   (7,323) ,   13 -
WLAK
  330   (6,330) ,   14 -
OLYM
  344   (7,344) ,   15 -
SPVL
  409   (7,409) ,   16 -
DIXI
  512   (7,512) ,   17 -
BOXE
  515   (7,515) ,   18 -
MMTN
  520   (7,520) ,   19 -
MLRD
  614   (6,614) ,   20 -
TLRV
  619   (5,619)
136.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (7,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
PLGR
  294   (6,294) ,   11 -
ENTR
  320   (7,320) ,   12 -
CCYN
  323   (7,323) ,   13 -
WLAK
  330   (6,330) ,   14 -
OLYM
  344   (7,344) ,   15 -
SPVL
  409   (7,409) ,   16 -
DIXI
  512   (7,512) ,   17 -
BOXE
  515   (7,515) ,   18 -
MMTN
  520   (7,520) ,   19 -
MLRD
  614   (6,614) ,   20 -
TLRV
  619   (6,619)
137.   1 -
PINV
  34   (7,34) ,   2 -
RIVT
  99   (7,99) ,   3 -
DHLS
  107   (7,107) ,   4 -
HRMN
  108   (7,108) ,   5 -
AMFK
  142   (7,142) ,   6 -
BING
  159   (7,159) ,   7 -
SLMH
  179   (7,179) ,   8 -
CEDR
  183   (7,183) ,   9 -
BEAR
  215   (7,215) ,   10 -
PLGR
  294   (6,294) ,   11 -
ENTR
  320   (7,320) ,   12 -
CCYN
  323   (7,323) ,   13 -
WLAK
  330   (6,330) ,   14 -
OLYM
  344   (7,344) ,   15 -
SPVL
  409   (7,409) ,   16 -
DIXI
  512   (7,512) ,   17 -
BOXE
  515   (7,515) ,   18 -
MMTN
  520   (7,520) ,   19 -
MLRD
  614   (6,614) ,   20 -
TLRV
  619   (7,619)


Scoring 1:   1 - DHLS   1   (1) ,   2 - PINV   2   (2) ,   3 - AMFK   6   (6) ,   4 - RIVT   8   (8) ,   5 - HRMN   10   (10) ,   6 - SLMH   13   (13) ,   7 - WLAK   14   (14) ,   8 - PLGR   16   (16) ,   9 - CEDR   17   (17) ,   10 - BEAR   19   (19) ,   11 - BING   23   (23) ,   12 - ENTR   31   (31) ,   13 - OLYM   37   (37) ,   14 - CCYN   40   (40) ,   15 - SPVL   72   (72) ,   16 - BOXE   85   (85) ,   17 - TLRV   86   (86) ,   18 - DIXI   87   (87) ,   19 - MMTN   92   (92) ,   20 - MLRD   113   (113)
Scoring 2:   1 - DHLS   4   (3) ,   2 - PINV   6   (4) ,   3 - AMFK   13   (7) ,   4 - RIVT   17   (9) ,   5 - HRMN   25   (15) ,   6 - PLGR   41   (25) ,   7 - CEDR   44   (27) ,   8 - BEAR   45   (26) ,   9 - SLMH   47   (34) ,   10 - BING   52   (29) ,   11 - WLAK   68   (54) ,   12 - ENTR   78   (47) ,   13 - OLYM   81   (44) ,   14 - CCYN   93   (53) ,   15 - SPVL   145   (73) ,   16 - BOXE   181   (96) ,   17 - DIXI   188   (101) ,   18 - MMTN   194   (102) ,   19 - TLRV   217   (131) ,   20 - MLRD   228   (115)
Scoring 3:   1 - PINV   11   (5) ,   2 - DHLS   24   (20) ,   3 - RIVT   35   (18) ,   4 - AMFK   45   (32) ,   5 - HRMN   46   (21) ,   6 - CEDR   74   (30) ,   7 - SLMH   83   (36) ,   8 - BING   85   (33) ,   9 - BEAR   97   (52) ,   10 - PLGR   98   (57) ,   11 - WLAK   132   (64) ,   12 - OLYM   148   (67) ,   13 - ENTR   149   (71) ,   14 - CCYN   161   (68) ,   15 - SPVL   228   (83) ,   16 - BOXE   285   (104) ,   17 - DIXI   294   (106) ,   18 - MMTN   297   (103) ,   19 - TLRV   350   (133) ,   20 - MLRD   355   (127)
Scoring 4:   1 - PINV   22   (11) ,   2 - DHLS   52   (28) ,   3 - RIVT   57   (22) ,   4 - HRMN   70   (24) ,   5 - AMFK   93   (48) ,   6 - BING   120   (35) ,   7 - CEDR   124   (50) ,   8 - SLMH   128   (45) ,   9 - BEAR   155   (58) ,   10 - PLGR   173   (75) ,   11 - WLAK   230   (98) ,   12 - ENTR   231   (82) ,   13 - CCYN   239   (78) ,   14 - OLYM   245   (97) ,   15 - SPVL   316   (88) ,   16 - BOXE   396   (111) ,   17 - DIXI   402   (108) ,   18 - MMTN   406   (109) ,   19 - MLRD   484   (129) ,   19 - TLRV   484   (134)
Scoring 5:   1 - PINV   34   (12) ,   2 - RIVT   99   (42) ,   3 - DHLS   107   (55) ,   4 - HRMN   108   (38) ,   5 - AMFK   142   (49) ,   6 - BING   159   (39) ,   7 - SLMH   179   (51) ,   8 - CEDR   183   (59) ,   9 - BEAR   215   (60) ,   10 - PLGR   294   (121) ,   11 - ENTR   320   (89) ,   12 - CCYN   323   (84) ,   13 - WLAK   330   (100) ,   14 - OLYM   344   (99) ,   15 - SPVL   409   (93) ,   16 - DIXI   512   (110) ,   17 - BOXE   515   (119) ,   18 - MMTN   520   (114) ,   19 - MLRD   614   (130) ,   20 - TLRV   619   (135)

Explanation
This analysis is a series of snapshots through-out the race, which allows for a comparison of each team's relative position as the race unfolds.

Each time that a runner finishes the race, the team standings change. Thus, each line represents a runner finishing and a view of the team standings at that particular moment in time.

Key
Each line will have a team underlined, which is the designation of the team for that runner. The line number is the team scoring position for the runner that finished. The number before the team abbreviation is the current position of that team. The number after the team abbreviation is the team's current score. The first number inside the parenthesis is the number of runners from that team that have finished so far. The second number inside the parenthesis is the best possible score that the team is still able to achieve.

The color of the team is a representation of their final team position in the race. When 5 runners have finished from a team, the team score is final and it is displayed in bold type. When the team place number is bolded, the team position is final.

Analyze
If you hover your mouse over a team anywhere in the list, all of the entries for that team are temporarily bolded, making it easier to follow the progress of that team. A team that has a final team score, but their team position is not yet final, has team(s) that threaten their position. This means that, depending on the place of runners that have not yet finished, a threatening team can still mathematically surpass the position of the threatened team. While a team is highlighted, any teams that threaten their position will be listed in italics, starting from the position where their team score is final.