2015 Sanpete Classic XC Inv
Skyline Mountain Resort Golf C
Fairview, UT
September 30, 2015


1.   1 -
STAN
  1   (1,15)
2.   1 -
STAN
  1   (1,19) ,   2 -
PROV
  2   (1,20)
3.   1 -
STAN
  1   (1,23) ,   2 -
PROV
  2   (1,24) ,   3 -
GVIL
  3   (1,25)
4.   1 -
STAN
  1   (1,27) ,   2 -
PROV
  2   (1,28) ,   3 -
GVIL
  3   (1,29) ,   4 -
WAAC
  4   (1,30)
5.   1 -
STAN
  1   (1,31) ,   2 -
PROV
  2   (1,32) ,   3 -
GVIL
  3   (1,33) ,   4 -
WAAC
  4   (1,34) ,   5 -
NSUM
  5   (1,35)
6.   1 -
STAN
  7   (2,31) ,   2 -
PROV
  2   (1,36) ,   3 -
GVIL
  3   (1,37) ,   4 -
WAAC
  4   (1,38) ,   5 -
NSUM
  5   (1,39)
7.   1 -
STAN
  7   (2,34) ,   2 -
GVIL
  10   (2,37) ,   3 -
PROV
  2   (1,40) ,   4 -
WAAC
  4   (1,42) ,   5 -
NSUM
  5   (1,43)
8.   1 -
STAN
  15   (3,34) ,   2 -
GVIL
  10   (2,40) ,   3 -
PROV
  2   (1,44) ,   4 -
WAAC
  4   (1,46) ,   5 -
NSUM
  5   (1,47)
9.   1 -
STAN
  15   (3,36) ,   2 -
GVIL
  10   (2,43) ,   3 -
PROV
  2   (1,48) ,   4 -
WAAC
  4   (1,50) ,   5 -
NSUM
  5   (1,51) ,   6 -
RCHF
  9   (1,55)
10.   1 -
STAN
  15   (3,38) ,   2 -
GVIL
  10   (2,46) ,   3 -
PROV
  2   (1,52) ,   4 -
WAAC
  4   (1,54) ,   5 -
NSUM
  5   (1,55) ,   6 -
RCHF
  9   (1,59) ,   7 -
ROHL
  10   (1,60)
11.   1 -
STAN
  15   (3,40) ,   2 -
GVIL
  10   (2,49) ,   3 -
PROV
  13   (2,52) ,   4 -
WAAC
  4   (1,58) ,   5 -
NSUM
  5   (1,59) ,   6 -
RCHF
  9   (1,63) ,   7 -
ROHL
  10   (1,64)
12.   1 -
STAN
  27   (4,40) ,   2 -
GVIL
  10   (2,52) ,   3 -
PROV
  13   (2,55) ,   4 -
WAAC
  4   (1,62) ,   5 -
NSUM
  5   (1,63) ,   6 -
RCHF
  9   (1,67) ,   7 -
ROHL
  10   (1,68)
13.   1 -
STAN
  27   (4,41) ,   2 -
GVIL
  10   (2,55) ,   3 -
PROV
  13   (2,58) ,   4 -
WAAC
  4   (1,66) ,   5 -
NSUM
  5   (1,67) ,   6 -
RCHF
  9   (1,71) ,   7 -
ROHL
  10   (1,72) ,   8 -
TELO
  13   (1,75)
14.   1 -
STAN
  27   (4,42) ,   2 -
GVIL
  10   (2,58) ,   3 -
PROV
  13   (2,61) ,   4 -
RCHF
  23   (2,71) ,   5 -
WAAC
  4   (1,70) ,   6 -
NSUM
  5   (1,71) ,   7 -
ROHL
  10   (1,76) ,   8 -
TELO
  13   (1,79)
15.   1 -
STAN
  27   (4,43) ,   2 -
PROV
  28   (3,61) ,   3 -
GVIL
  10   (2,61) ,   4 -
RCHF
  23   (2,74) ,   5 -
WAAC
  4   (1,74) ,   6 -
NSUM
  5   (1,75) ,   7 -
ROHL
  10   (1,80) ,   8 -
TELO
  13   (1,83)
16.   1 -
STAN
  27   (4,44) ,   2 -
PROV
  28   (3,63) ,   3 -
GVIL
  10   (2,64) ,   4 -
RCHF
  23   (2,77) ,   5 -
WAAC
  4   (1,78) ,   6 -
NSUM
  5   (1,79) ,   7 -
ROHL
  10   (1,84) ,   8 -
TELO
  13   (1,87) ,   9 -
MANT
  16   (1,90)
17.   1 -
STAN
  27   (4,45) ,   2 -
PROV
  45   (4,63) ,   3 -
GVIL
  10   (2,67) ,   4 -
RCHF
  23   (2,80) ,   5 -
WAAC
  4   (1,82) ,   6 -
NSUM
  5   (1,83) ,   7 -
ROHL
  10   (1,88) ,   8 -
TELO
  13   (1,91) ,   9 -
MANT
  16   (1,94)
18.   1 -
STAN
  27   (4,46) ,   2 -
PROV
  45   (4,64) ,   3 -
GVIL
  10   (2,70) ,   4 -
RCHF
  23   (2,83) ,   5 -
WAAC
  4   (1,86) ,   6 -
NSUM
  5   (1,87) ,   7 -
ROHL
  10   (1,92) ,   8 -
TELO
  13   (1,95) ,   9 -
MANT
  16   (1,98) ,   10 -
JRDN
  18   (1,100)
19.   1 -
STAN
  46   (5,46) ,   2 -
PROV
  45   (4,65) ,   3 -
GVIL
  10   (2,73) ,   4 -
RCHF
  23   (2,86) ,   5 -
WAAC
  4   (1,90) ,   6 -
NSUM
  5   (1,91) ,   7 -
ROHL
  10   (1,96) ,   8 -
TELO
  13   (1,99) ,   9 -
MANT
  16   (1,102) ,   10 -
JRDN
  18   (1,104)
20.   1 -
STAN
  46   (5,46) ,   2 -
PROV
  45   (4,66) ,   3 -
GVIL
  10   (2,76) ,   4 -
RCHF
  23   (2,89) ,   5 -
JRDN
  38   (2,104) ,   6 -
WAAC
  4   (1,94) ,   7 -
NSUM
  5   (1,95) ,   8 -
ROHL
  10   (1,100) ,   9 -
TELO
  13   (1,103) ,   10 -
MANT
  16   (1,106)
21.   1 -
STAN
  46   (5,46) ,   2 -
PROV
  45   (4,67) ,   3 -
JRDN
  59   (3,104) ,   4 -
GVIL
  10   (2,79) ,   5 -
RCHF
  23   (2,92) ,   6 -
WAAC
  4   (1,98) ,   7 -
NSUM
  5   (1,99) ,   8 -
ROHL
  10   (1,104) ,   9 -
TELO
  13   (1,107) ,   10 -
MANT
  16   (1,110)
22.   1 -
STAN
  46   (5,46) ,   2 -
PROV
  45   (4,68) ,   3 -
GVIL
  32   (3,79) ,   4 -
JRDN
  59   (3,106) ,   5 -
RCHF
  23   (2,95) ,   6 -
WAAC
  4   (1,102) ,   7 -
NSUM
  5   (1,103) ,   8 -
ROHL
  10   (1,108) ,   9 -
TELO
  13   (1,111) ,   10 -
MANT
  16   (1,114)
23.   1 -
STAN
  46   (5,46) ,   2 -
PROV
  45   (4,69) ,   3 -
GVIL
  32   (3,81) ,   4 -
RCHF
  46   (3,95) ,   5 -
JRDN
  59   (3,108) ,   6 -
WAAC
  4   (1,106) ,   7 -
NSUM
  5   (1,107) ,   8 -
ROHL
  10   (1,112) ,   9 -
TELO
  13   (1,115) ,   10 -
MANT
  16   (1,118)
24.   1 -
STAN
  46   (5,46) ,   2 -
PROV
  45   (4,70) ,   3 -
GVIL
  32   (3,83) ,   4 -
RCHF
  46   (3,97) ,   5 -
JRDN
  59   (3,110) ,   6 -
MANT
  40   (2,118) ,   7 -
WAAC
  4   (1,110) ,   8 -
NSUM
  5   (1,111) ,   9 -
ROHL
  10   (1,116) ,   10 -
TELO
  13   (1,119)
25.   1 -
STAN
  46   (5,46) ,   2 -
PROV
  45   (4,71) ,   3 -
GVIL
  32   (3,85) ,   4 -
RCHF
  46   (3,99) ,   5 -
JRDN
  59   (3,112) ,   6 -
MANT
  40   (2,121) ,   7 -
WAAC
  4   (1,114) ,   8 -
NSUM
  5   (1,115) ,   9 -
ROHL
  10   (1,120) ,   10 -
TELO
  13   (1,123) ,   11 -
EMRY
  25   (1,135)
26.   1 -
STAN
  46   (5,46) ,   2 -
PROV
  45   (4,72) ,   3 -
GVIL
  32   (3,87) ,   4 -
RCHF
  46   (3,101) ,   5 -
JRDN
  59   (3,114) ,   6 -
MANT
  66   (3,121) ,   7 -
WAAC
  4   (1,118) ,   8 -
NSUM
  5   (1,119) ,   9 -
ROHL
  10   (1,124) ,   10 -
TELO
  13   (1,127) ,   11 -
EMRY
  25   (1,139)
27.   1 -
STAN
  46   (5,46) ,   2 -
PROV
  45   (4,73) ,   3 -
GVIL
  32   (3,89) ,   4 -
RCHF
  46   (3,103) ,   5 -
JRDN
  59   (3,116) ,   6 -
MANT
  66   (3,123) ,   7 -
EMRY
  52   (2,139) ,   8 -
WAAC
  4   (1,122) ,   9 -
NSUM
  5   (1,123) ,   10 -
ROHL
  10   (1,128) ,   11 -
TELO
  13   (1,131)
28.   1 -
STAN
  46   (5,46) ,   2 -
PROV
  45   (4,74) ,   3 -
GVIL
  32   (3,91) ,   4 -
RCHF
  46   (3,105) ,   5 -
JRDN
  59   (3,118) ,   6 -
MANT
  66   (3,125) ,   7 -
ROHL
  38   (2,128) ,   8 -
EMRY
  52   (2,142) ,   9 -
WAAC
  4   (1,126) ,   10 -
NSUM
  5   (1,127) ,   11 -
TELO
  13   (1,135)
29.   1 -
STAN
  46   (5,46) ,   2 -
PROV
  45   (4,75) ,   3 -
GVIL
  32   (3,93) ,   4 -
RCHF
  46   (3,107) ,   5 -
JRDN
  59   (3,120) ,   6 -
MANT
  66   (3,127) ,   7 -
ROHL
  38   (2,131) ,   8 -
EMRY
  52   (2,145) ,   9 -
WAAC
  4   (1,130) ,   10 -
NSUM
  5   (1,131) ,   11 -
TELO
  13   (1,139) ,   12 -
PAYS
  29   (1,155)
30.   1 -
STAN
  46   (5,46) ,   2 -
PROV
  45   (4,76) ,   3 -
GVIL
  32   (3,95) ,   4 -
RCHF
  46   (3,109) ,   5 -
JRDN
  59   (3,122) ,   6 -
MANT
  66   (3,129) ,   7 -
NSUM
  35   (2,131) ,   8 -
ROHL
  38   (2,134) ,   9 -
EMRY
  52   (2,148) ,   10 -
WAAC
  4   (1,134) ,   11 -
TELO
  13   (1,143) ,   12 -
PAYS
  29   (1,159)
31.   1 -
STAN
  46   (5,46) ,   2 -
PROV
  45   (4,77) ,   3 -
RCHF
  77   (4,109) ,   4 -
GVIL
  32   (3,97) ,   5 -
JRDN
  59   (3,124) ,   6 -
MANT
  66   (3,131) ,   7 -
NSUM
  35   (2,134) ,   8 -
ROHL
  38   (2,137) ,   9 -
EMRY
  52   (2,151) ,   10 -
WAAC
  4   (1,138) ,   11 -
TELO
  13   (1,147) ,   12 -
PAYS
  29   (1,163)
32.   1 -
STAN
  46   (5,46) ,   2 -
PROV
  45   (4,78) ,   3 -
RCHF
  77   (4,110) ,   4 -
GVIL
  32   (3,99) ,   5 -
JRDN
  59   (3,126) ,   6 -
MANT
  66   (3,133) ,   7 -
NSUM
  35   (2,137) ,   8 -
ROHL
  38   (2,140) ,   9 -
EMRY
  52   (2,154) ,   10 -
WAAC
  4   (1,142) ,   11 -
TELO
  13   (1,151) ,   12 -
PAYS
  29   (1,167) ,   13 -
TOOE
  32   (1,170)
33.   1 -
STAN
  46   (5,46) ,   2 -
PROV
  45   (4,79) ,   3 -
RCHF
  77   (4,111) ,   4 -
GVIL
  32   (3,101) ,   5 -
JRDN
  59   (3,128) ,   6 -
MANT
  66   (3,135) ,   7 -
NSUM
  35   (2,140) ,   8 -
ROHL
  38   (2,143) ,   9 -
EMRY
  52   (2,157) ,   10 -
WAAC
  4   (1,146) ,   11 -
TELO
  13   (1,155) ,   12 -
PAYS
  29   (1,171) ,   13 -
TOOE
  32   (1,174) ,   14 -
JUAB
  33   (1,175)
34.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  45   (4,80) ,   3 -
RCHF
  77   (4,112) ,   4 -
GVIL
  32   (3,103) ,   5 -
JRDN
  59   (3,130) ,   6 -
MANT
  66   (3,137) ,   7 -
NSUM
  35   (2,143) ,   8 -
ROHL
  38   (2,146) ,   9 -
EMRY
  52   (2,160) ,   10 -
WAAC
  4   (1,150) ,   11 -
TELO
  13   (1,159) ,   12 -
PAYS
  29   (1,175) ,   13 -
TOOE
  32   (1,178) ,   14 -
JUAB
  33   (1,179)
35.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (5,80) ,   3 -
RCHF
  77   (4,113) ,   4 -
GVIL
  32   (3,105) ,   5 -
JRDN
  59   (3,132) ,   6 -
MANT
  66   (3,139) ,   7 -
NSUM
  35   (2,146) ,   8 -
ROHL
  38   (2,149) ,   9 -
EMRY
  52   (2,163) ,   10 -
WAAC
  4   (1,154) ,   11 -
TELO
  13   (1,163) ,   12 -
PAYS
  29   (1,179) ,   13 -
TOOE
  32   (1,182) ,   14 -
JUAB
  33   (1,183)
36.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (5,80) ,   3 -
RCHF
  77   (4,114) ,   4 -
GVIL
  32   (3,107) ,   5 -
JRDN
  59   (3,134) ,   6 -
MANT
  66   (3,141) ,   7 -
NSUM
  35   (2,149) ,   8 -
ROHL
  38   (2,152) ,   9 -
EMRY
  52   (2,166) ,   10 -
PAYS
  65   (2,179) ,   11 -
WAAC
  4   (1,158) ,   12 -
TELO
  13   (1,167) ,   13 -
TOOE
  32   (1,186) ,   14 -
JUAB
  33   (1,187)
37.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (5,80) ,   3 -
RCHF
  77   (4,115) ,   4 -
JRDN
  96   (4,134) ,   5 -
GVIL
  32   (3,109) ,   6 -
MANT
  66   (3,143) ,   7 -
NSUM
  35   (2,152) ,   8 -
ROHL
  38   (2,155) ,   9 -
EMRY
  52   (2,169) ,   10 -
PAYS
  65   (2,182) ,   11 -
WAAC
  4   (1,162) ,   12 -
TELO
  13   (1,171) ,   13 -
TOOE
  32   (1,190) ,   14 -
JUAB
  33   (1,191)
38.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (5,80) ,   3 -
RCHF
  77   (4,116) ,   4 -
JRDN
  96   (4,135) ,   5 -
GVIL
  32   (3,111) ,   6 -
MANT
  66   (3,145) ,   7 -
NSUM
  35   (2,155) ,   8 -
ROHL
  38   (2,158) ,   9 -
EMRY
  52   (2,172) ,   10 -
PAYS
  65   (2,185) ,   11 -
TOOE
  70   (2,190) ,   12 -
WAAC
  4   (1,166) ,   13 -
TELO
  13   (1,175) ,   14 -
JUAB
  33   (1,195)
39.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (5,80) ,   3 -
RCHF
  77   (4,117) ,   4 -
JRDN
  96   (4,136) ,   5 -
GVIL
  32   (3,113) ,   6 -
MANT
  66   (3,147) ,   7 -
EMRY
  91   (3,172) ,   8 -
NSUM
  35   (2,158) ,   9 -
ROHL
  38   (2,161) ,   10 -
PAYS
  65   (2,188) ,   11 -
TOOE
  70   (2,193) ,   12 -
WAAC
  4   (1,170) ,   13 -
TELO
  13   (1,179) ,   14 -
JUAB
  33   (1,199)
40.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (5,80) ,   3 -
RCHF
  77   (4,118) ,   4 -
JRDN
  96   (4,137) ,   5 -
GVIL
  32   (3,115) ,   6 -
MANT
  66   (3,149) ,   7 -
NSUM
  75   (3,158) ,   8 -
EMRY
  91   (3,174) ,   9 -
ROHL
  38   (2,164) ,   10 -
PAYS
  65   (2,191) ,   11 -
TOOE
  70   (2,196) ,   12 -
WAAC
  4   (1,174) ,   13 -
TELO
  13   (1,183) ,   14 -
JUAB
  33   (1,203)
41.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (5,80) ,   3 -
RCHF
  77   (4,119) ,   4 -
JRDN
  96   (4,138) ,   5 -
GVIL
  32   (3,117) ,   6 -
MANT
  66   (3,151) ,   7 -
NSUM
  75   (3,160) ,   8 -
EMRY
  91   (3,176) ,   9 -
ROHL
  38   (2,167) ,   10 -
PAYS
  65   (2,194) ,   11 -
TOOE
  70   (2,199) ,   12 -
WAAC
  4   (1,178) ,   13 -
TELO
  13   (1,187) ,   14 -
JUAB
  33   (1,207) ,   15 -
CARB
  41   (1,215)
42.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (5,80) ,   3 -
GVIL
  74   (4,117) ,   4 -
RCHF
  77   (4,120) ,   5 -
JRDN
  96   (4,139) ,   6 -
MANT
  66   (3,153) ,   7 -
NSUM
  75   (3,162) ,   8 -
EMRY
  91   (3,178) ,   9 -
ROHL
  38   (2,170) ,   10 -
PAYS
  65   (2,197) ,   11 -
TOOE
  70   (2,202) ,   12 -
WAAC
  4   (1,182) ,   13 -
TELO
  13   (1,191) ,   14 -
JUAB
  33   (1,211) ,   15 -
CARB
  41   (1,219)
43.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (5,80) ,   3 -
GVIL
  117   (5,117) ,   4 -
RCHF
  77   (4,121) ,   5 -
JRDN
  96   (4,140) ,   6 -
MANT
  66   (3,155) ,   7 -
NSUM
  75   (3,164) ,   8 -
EMRY
  91   (3,180) ,   9 -
ROHL
  38   (2,173) ,   10 -
PAYS
  65   (2,200) ,   11 -
TOOE
  70   (2,205) ,   12 -
WAAC
  4   (1,186) ,   13 -
TELO
  13   (1,195) ,   14 -
JUAB
  33   (1,215) ,   15 -
CARB
  41   (1,223)
44.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (5,80) ,   3 -
GVIL
  117   (5,117) ,   4 -
RCHF
  121   (5,121) ,   5 -
JRDN
  96   (4,141) ,   6 -
MANT
  66   (3,157) ,   7 -
NSUM
  75   (3,166) ,   8 -
EMRY
  91   (3,182) ,   9 -
ROHL
  38   (2,176) ,   10 -
PAYS
  65   (2,203) ,   11 -
TOOE
  70   (2,208) ,   12 -
WAAC
  4   (1,190) ,   13 -
TELO
  13   (1,199) ,   14 -
JUAB
  33   (1,219) ,   15 -
CARB
  41   (1,227)
45.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (6,80) ,   3 -
GVIL
  117   (5,117) ,   4 -
RCHF
  121   (5,121) ,   5 -
JRDN
  96   (4,142) ,   6 -
MANT
  66   (3,159) ,   7 -
NSUM
  75   (3,168) ,   8 -
EMRY
  91   (3,184) ,   9 -
ROHL
  38   (2,179) ,   10 -
PAYS
  65   (2,206) ,   11 -
TOOE
  70   (2,211) ,   12 -
WAAC
  4   (1,194) ,   13 -
TELO
  13   (1,203) ,   14 -
JUAB
  33   (1,223) ,   15 -
CARB
  41   (1,231)
46.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (6,80) ,   3 -
GVIL
  117   (5,117) ,   4 -
RCHF
  121   (5,121) ,   5 -
JRDN
  96   (4,143) ,   6 -
MANT
  66   (3,161) ,   7 -
NSUM
  75   (3,170) ,   8 -
ROHL
  84   (3,179) ,   9 -
EMRY
  91   (3,186) ,   10 -
PAYS
  65   (2,209) ,   11 -
TOOE
  70   (2,214) ,   12 -
WAAC
  4   (1,198) ,   13 -
TELO
  13   (1,207) ,   14 -
JUAB
  33   (1,227) ,   15 -
CARB
  41   (1,235)
47.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (6,80) ,   3 -
GVIL
  117   (5,117) ,   4 -
RCHF
  121   (5,121) ,   5 -
JRDN
  143   (5,143) ,   6 -
MANT
  66   (3,163) ,   7 -
NSUM
  75   (3,172) ,   8 -
ROHL
  84   (3,181) ,   9 -
EMRY
  91   (3,188) ,   10 -
PAYS
  65   (2,212) ,   11 -
TOOE
  70   (2,217) ,   12 -
WAAC
  4   (1,202) ,   13 -
TELO
  13   (1,211) ,   14 -
JUAB
  33   (1,231) ,   15 -
CARB
  41   (1,239)
48.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (6,80) ,   3 -
GVIL
  117   (5,117) ,   4 -
RCHF
  121   (5,121) ,   5 -
JRDN
  143   (5,143) ,   6 -
ROHL
  132   (4,181) ,   7 -
MANT
  66   (3,165) ,   8 -
NSUM
  75   (3,174) ,   9 -
EMRY
  91   (3,190) ,   10 -
PAYS
  65   (2,215) ,   11 -
TOOE
  70   (2,220) ,   12 -
WAAC
  4   (1,206) ,   13 -
TELO
  13   (1,215) ,   14 -
JUAB
  33   (1,235) ,   15 -
CARB
  41   (1,243)
49.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (6,80) ,   3 -
GVIL
  117   (5,117) ,   4 -
RCHF
  121   (5,121) ,   5 -
JRDN
  143   (5,143) ,   6 -
ROHL
  132   (4,182) ,   7 -
MANT
  66   (3,167) ,   8 -
NSUM
  75   (3,176) ,   9 -
EMRY
  91   (3,192) ,   10 -
WAAC
  53   (2,206) ,   11 -
PAYS
  65   (2,218) ,   12 -
TOOE
  70   (2,223) ,   13 -
TELO
  13   (1,219) ,   14 -
JUAB
  33   (1,239) ,   15 -
CARB
  41   (1,247)
50.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (6,80) ,   3 -
GVIL
  117   (5,117) ,   4 -
RCHF
  121   (5,121) ,   5 -
JRDN
  143   (5,143) ,   6 -
ROHL
  132   (4,183) ,   7 -
MANT
  66   (3,169) ,   8 -
NSUM
  75   (3,178) ,   9 -
EMRY
  91   (3,194) ,   10 -
WAAC
  53   (2,209) ,   11 -
PAYS
  65   (2,221) ,   12 -
TOOE
  70   (2,226) ,   13 -
TELO
  13   (1,223) ,   14 -
JUAB
  33   (1,243) ,   15 -
CARB
  41   (1,251) ,   16 -
NSVR
  50   (1,260)
51.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (6,80) ,   3 -
GVIL
  117   (5,117) ,   4 -
RCHF
  121   (5,121) ,   5 -
JRDN
  143   (5,143) ,   6 -
ROHL
  132   (4,184) ,   7 -
EMRY
  142   (4,194) ,   8 -
MANT
  66   (3,171) ,   9 -
NSUM
  75   (3,180) ,   10 -
WAAC
  53   (2,212) ,   11 -
PAYS
  65   (2,224) ,   12 -
TOOE
  70   (2,229) ,   13 -
TELO
  13   (1,227) ,   14 -
JUAB
  33   (1,247) ,   15 -
CARB
  41   (1,255) ,   16 -
NSVR
  50   (1,264)
52.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (6,80) ,   3 -
GVIL
  117   (5,117) ,   4 -
RCHF
  121   (5,121) ,   5 -
JRDN
  143   (5,143) ,   6 -
ROHL
  132   (4,185) ,   7 -
EMRY
  142   (4,195) ,   8 -
MANT
  66   (3,173) ,   9 -
NSUM
  75   (3,182) ,   10 -
PAYS
  117   (3,224) ,   11 -
WAAC
  53   (2,215) ,   12 -
TOOE
  70   (2,232) ,   13 -
TELO
  13   (1,231) ,   14 -
JUAB
  33   (1,251) ,   15 -
CARB
  41   (1,259) ,   16 -
NSVR
  50   (1,268)
53.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (6,80) ,   3 -
GVIL
  117   (6,117) ,   4 -
RCHF
  121   (5,121) ,   5 -
JRDN
  143   (5,143) ,   6 -
ROHL
  132   (4,186) ,   7 -
EMRY
  142   (4,196) ,   8 -
MANT
  66   (3,175) ,   9 -
NSUM
  75   (3,184) ,   10 -
PAYS
  117   (3,226) ,   11 -
WAAC
  53   (2,218) ,   12 -
TOOE
  70   (2,235) ,   13 -
TELO
  13   (1,235) ,   14 -
JUAB
  33   (1,255) ,   15 -
CARB
  41   (1,263) ,   16 -
NSVR
  50   (1,272)
54.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (6,80) ,   3 -
GVIL
  117   (6,117) ,   4 -
RCHF
  121   (5,121) ,   5 -
JRDN
  143   (5,143) ,   6 -
NSUM
  129   (4,184) ,   7 -
ROHL
  132   (4,187) ,   8 -
EMRY
  142   (4,197) ,   9 -
MANT
  66   (3,177) ,   10 -
PAYS
  117   (3,228) ,   11 -
WAAC
  53   (2,221) ,   12 -
TOOE
  70   (2,238) ,   13 -
TELO
  13   (1,239) ,   14 -
JUAB
  33   (1,259) ,   15 -
CARB
  41   (1,267) ,   16 -
NSVR
  50   (1,276)
55.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (6,80) ,   3 -
GVIL
  117   (6,117) ,   4 -
RCHF
  121   (5,121) ,   5 -
JRDN
  143   (6,143) ,   6 -
NSUM
  129   (4,185) ,   7 -
ROHL
  132   (4,188) ,   8 -
EMRY
  142   (4,198) ,   9 -
MANT
  66   (3,179) ,   10 -
PAYS
  117   (3,230) ,   11 -
WAAC
  53   (2,224) ,   12 -
TOOE
  70   (2,241) ,   13 -
TELO
  13   (1,243) ,   14 -
JUAB
  33   (1,263) ,   15 -
CARB
  41   (1,271) ,   16 -
NSVR
  50   (1,280)
56.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (6,80) ,   3 -
GVIL
  117   (6,117) ,   4 -
RCHF
  121   (5,121) ,   5 -
JRDN
  143   (6,143) ,   6 -
NSUM
  129   (4,186) ,   7 -
ROHL
  132   (4,189) ,   8 -
EMRY
  142   (4,199) ,   9 -
PAYS
  173   (4,230) ,   10 -
MANT
  66   (3,181) ,   11 -
WAAC
  53   (2,227) ,   12 -
TOOE
  70   (2,244) ,   13 -
TELO
  13   (1,247) ,   14 -
JUAB
  33   (1,267) ,   15 -
CARB
  41   (1,275) ,   16 -
NSVR
  50   (1,284)
57.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (6,80) ,   3 -
GVIL
  117   (6,117) ,   4 -
RCHF
  121   (6,121) ,   5 -
JRDN
  143   (6,143) ,   6 -
NSUM
  129   (4,187) ,   7 -
ROHL
  132   (4,190) ,   8 -
EMRY
  142   (4,200) ,   9 -
PAYS
  173   (4,231) ,   10 -
MANT
  66   (3,183) ,   11 -
WAAC
  53   (2,230) ,   12 -
TOOE
  70   (2,247) ,   13 -
TELO
  13   (1,251) ,   14 -
JUAB
  33   (1,271) ,   15 -
CARB
  41   (1,279) ,   16 -
NSVR
  50   (1,288)
58.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (6,80) ,   3 -
GVIL
  117   (6,117) ,   4 -
RCHF
  121   (6,121) ,   5 -
JRDN
  143   (6,143) ,   6 -
NSUM
  129   (4,188) ,   7 -
ROHL
  132   (4,191) ,   8 -
EMRY
  142   (4,201) ,   9 -
PAYS
  173   (4,232) ,   10 -
MANT
  66   (3,185) ,   11 -
WAAC
  53   (2,233) ,   12 -
TOOE
  70   (2,250) ,   13 -
CARB
  99   (2,279) ,   14 -
TELO
  13   (1,255) ,   15 -
JUAB
  33   (1,275) ,   16 -
NSVR
  50   (1,292)
59.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (6,80) ,   3 -
GVIL
  117   (6,117) ,   4 -
RCHF
  121   (6,121) ,   5 -
JRDN
  143   (6,143) ,   6 -
NSUM
  129   (4,189) ,   7 -
ROHL
  132   (4,192) ,   8 -
EMRY
  142   (4,202) ,   9 -
PAYS
  173   (4,233) ,   10 -
MANT
  66   (3,187) ,   11 -
WAAC
  53   (2,236) ,   12 -
TOOE
  70   (2,253) ,   13 -
JUAB
  92   (2,275) ,   14 -
CARB
  99   (2,282) ,   15 -
TELO
  13   (1,259) ,   16 -
NSVR
  50   (1,296)
60.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (6,80) ,   3 -
GVIL
  117   (6,117) ,   4 -
RCHF
  121   (6,121) ,   5 -
JRDN
  143   (6,143) ,   6 -
NSUM
  129   (4,190) ,   7 -
ROHL
  132   (4,193) ,   8 -
EMRY
  142   (4,203) ,   9 -
PAYS
  173   (4,234) ,   10 -
MANT
  66   (3,189) ,   11 -
CARB
  159   (3,282) ,   12 -
WAAC
  53   (2,239) ,   13 -
TOOE
  70   (2,256) ,   14 -
JUAB
  92   (2,278) ,   15 -
TELO
  13   (1,263) ,   16 -
NSVR
  50   (1,300)
61.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (6,80) ,   3 -
GVIL
  117   (6,117) ,   4 -
RCHF
  121   (7,121) ,   5 -
JRDN
  143   (6,143) ,   6 -
NSUM
  129   (4,191) ,   7 -
ROHL
  132   (4,194) ,   8 -
EMRY
  142   (4,204) ,   9 -
PAYS
  173   (4,235) ,   10 -
MANT
  66   (3,191) ,   11 -
CARB
  159   (3,284) ,   12 -
WAAC
  53   (2,242) ,   13 -
TOOE
  70   (2,259) ,   14 -
JUAB
  92   (2,281) ,   15 -
TELO
  13   (1,267) ,   16 -
NSVR
  50   (1,304)
62.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (6,80) ,   3 -
GVIL
  117   (6,117) ,   4 -
RCHF
  121   (7,121) ,   5 -
JRDN
  143   (6,143) ,   6 -
PAYS
  235   (5,235) ,   7 -
NSUM
  129   (4,192) ,   8 -
ROHL
  132   (4,195) ,   9 -
EMRY
  142   (4,205) ,   10 -
MANT
  66   (3,193) ,   11 -
CARB
  159   (3,286) ,   12 -
WAAC
  53   (2,245) ,   13 -
TOOE
  70   (2,262) ,   14 -
JUAB
  92   (2,284) ,   15 -
TELO
  13   (1,271) ,   16 -
NSVR
  50   (1,308)
63.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (6,80) ,   3 -
GVIL
  117   (6,117) ,   4 -
RCHF
  121   (7,121) ,   5 -
JRDN
  143   (6,143) ,   6 -
EMRY
  205   (5,205) ,   7 -
PAYS
  235   (5,235) ,   8 -
NSUM
  129   (4,193) ,   9 -
ROHL
  132   (4,196) ,   10 -
MANT
  66   (3,195) ,   11 -
CARB
  159   (3,288) ,   12 -
WAAC
  53   (2,248) ,   13 -
TOOE
  70   (2,265) ,   14 -
JUAB
  92   (2,287) ,   15 -
TELO
  13   (1,275) ,   16 -
NSVR
  50   (1,312)
64.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (6,80) ,   3 -
GVIL
  117   (6,117) ,   4 -
RCHF
  121   (7,121) ,   5 -
JRDN
  143   (6,143) ,   6 -
EMRY
  205   (5,205) ,   7 -
PAYS
  235   (5,235) ,   8 -
NSUM
  129   (4,194) ,   9 -
MANT
  130   (4,195) ,   10 -
ROHL
  132   (4,197) ,   11 -
CARB
  159   (3,290) ,   12 -
WAAC
  53   (2,251) ,   13 -
TOOE
  70   (2,268) ,   14 -
JUAB
  92   (2,290) ,   15 -
TELO
  13   (1,279) ,   16 -
NSVR
  50   (1,316)
65.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (6,80) ,   3 -
GVIL
  117   (6,117) ,   4 -
RCHF
  121   (7,121) ,   5 -
JRDN
  143   (7,143) ,   6 -
EMRY
  205   (5,205) ,   7 -
PAYS
  235   (5,235) ,   8 -
NSUM
  129   (4,195) ,   9 -
MANT
  130   (4,196) ,   10 -
ROHL
  132   (4,198) ,   11 -
CARB
  159   (3,292) ,   12 -
WAAC
  53   (2,254) ,   13 -
TOOE
  70   (2,271) ,   14 -
JUAB
  92   (2,293) ,   15 -
TELO
  13   (1,283) ,   16 -
NSVR
  50   (1,320)
66.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (6,80) ,   3 -
GVIL
  117   (6,117) ,   4 -
RCHF
  121   (7,121) ,   5 -
JRDN
  143   (7,143) ,   6 -
EMRY
  205   (5,205) ,   7 -
PAYS
  235   (6,235) ,   8 -
NSUM
  129   (4,196) ,   9 -
MANT
  130   (4,197) ,   10 -
ROHL
  132   (4,199) ,   11 -
CARB
  159   (3,294) ,   12 -
WAAC
  53   (2,257) ,   13 -
TOOE
  70   (2,274) ,   14 -
JUAB
  92   (2,296) ,   15 -
TELO
  13   (1,287) ,   16 -
NSVR
  50   (1,324)
67.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (6,80) ,   3 -
GVIL
  117   (7,117) ,   4 -
RCHF
  121   (7,121) ,   5 -
JRDN
  143   (7,143) ,   6 -
EMRY
  205   (5,205) ,   7 -
PAYS
  235   (6,235) ,   8 -
NSUM
  129   (4,197) ,   9 -
MANT
  130   (4,198) ,   10 -
ROHL
  132   (4,200) ,   11 -
CARB
  159   (3,296) ,   12 -
WAAC
  53   (2,260) ,   13 -
TOOE
  70   (2,277) ,   14 -
JUAB
  92   (2,299) ,   15 -
TELO
  13   (1,291) ,   16 -
NSVR
  50   (1,328)
68.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (7,80) ,   3 -
GVIL
  117   (7,117) ,   4 -
RCHF
  121   (7,121) ,   5 -
JRDN
  143   (7,143) ,   6 -
EMRY
  205   (5,205) ,   7 -
PAYS
  235   (6,235) ,   8 -
NSUM
  129   (4,198) ,   9 -
MANT
  130   (4,199) ,   10 -
ROHL
  132   (4,201) ,   11 -
CARB
  159   (3,298) ,   12 -
WAAC
  53   (2,263) ,   13 -
TOOE
  70   (2,280) ,   14 -
JUAB
  92   (2,302) ,   15 -
TELO
  13   (1,295) ,   16 -
NSVR
  50   (1,332)
69.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (7,80) ,   3 -
GVIL
  117   (7,117) ,   4 -
RCHF
  121   (7,121) ,   5 -
JRDN
  143   (7,143) ,   6 -
EMRY
  205   (5,205) ,   7 -
PAYS
  235   (6,235) ,   8 -
NSUM
  129   (4,199) ,   9 -
MANT
  130   (4,200) ,   10 -
ROHL
  132   (4,202) ,   11 -
TOOE
  139   (3,280) ,   12 -
CARB
  159   (3,300) ,   13 -
WAAC
  53   (2,266) ,   14 -
JUAB
  92   (2,305) ,   15 -
TELO
  13   (1,299) ,   16 -
NSVR
  50   (1,336)
70.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (7,80) ,   3 -
GVIL
  117   (7,117) ,   4 -
RCHF
  121   (7,121) ,   5 -
JRDN
  143   (7,143) ,   6 -
EMRY
  205   (5,205) ,   7 -
PAYS
  235   (6,235) ,   8 -
NSUM
  129   (4,200) ,   9 -
MANT
  130   (4,201) ,   10 -
ROHL
  132   (4,203) ,   11 -
TOOE
  139   (3,282) ,   12 -
CARB
  159   (3,302) ,   13 -
WAAC
  53   (2,269) ,   14 -
JUAB
  92   (2,308) ,   15 -
NSVR
  120   (2,336) ,   16 -
TELO
  13   (1,303)
71.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (7,80) ,   3 -
GVIL
  117   (7,117) ,   4 -
RCHF
  121   (7,121) ,   5 -
JRDN
  143   (7,143) ,   6 -
EMRY
  205   (5,205) ,   7 -
PAYS
  235   (6,235) ,   8 -
NSUM
  129   (4,201) ,   9 -
MANT
  130   (4,202) ,   10 -
ROHL
  132   (4,204) ,   11 -
TOOE
  139   (3,284) ,   12 -
CARB
  159   (3,304) ,   13 -
NSVR
  191   (3,336) ,   14 -
WAAC
  53   (2,272) ,   15 -
JUAB
  92   (2,311) ,   16 -
TELO
  13   (1,307)
72.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (7,80) ,   3 -
GVIL
  117   (7,117) ,   4 -
RCHF
  121   (7,121) ,   5 -
JRDN
  143   (7,143) ,   6 -
EMRY
  205   (6,205) ,   7 -
PAYS
  235   (6,235) ,   8 -
NSUM
  129   (4,202) ,   9 -
MANT
  130   (4,203) ,   10 -
ROHL
  132   (4,205) ,   11 -
TOOE
  139   (3,286) ,   12 -
CARB
  159   (3,306) ,   13 -
NSVR
  191   (3,338) ,   14 -
WAAC
  53   (2,275) ,   15 -
JUAB
  92   (2,314) ,   16 -
TELO
  13   (1,311)
73.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (7,80) ,   3 -
GVIL
  117   (7,117) ,   4 -
RCHF
  121   (7,121) ,   5 -
JRDN
  143   (7,143) ,   6 -
NSUM
  202   (5,202) ,   7 -
EMRY
  205   (6,205) ,   8 -
PAYS
  235   (6,235) ,   9 -
MANT
  130   (4,204) ,   10 -
ROHL
  132   (4,206) ,   11 -
TOOE
  139   (3,288) ,   12 -
CARB
  159   (3,308) ,   13 -
NSVR
  191   (3,340) ,   14 -
WAAC
  53   (2,278) ,   15 -
JUAB
  92   (2,317) ,   16 -
TELO
  13   (1,315)
74.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (7,80) ,   3 -
GVIL
  117   (7,117) ,   4 -
RCHF
  121   (7,121) ,   5 -
JRDN
  143   (7,143) ,   6 -
NSUM
  202   (5,202) ,   7 -
EMRY
  205   (6,205) ,   8 -
PAYS
  235   (6,235) ,   9 -
MANT
  130   (4,205) ,   10 -
ROHL
  132   (4,207) ,   11 -
CARB
  233   (4,308) ,   12 -
TOOE
  139   (3,290) ,   13 -
NSVR
  191   (3,342) ,   14 -
WAAC
  53   (2,281) ,   15 -
JUAB
  92   (2,320) ,   16 -
TELO
  13   (1,319)
75.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (7,80) ,   3 -
GVIL
  117   (7,117) ,   4 -
RCHF
  121   (7,121) ,   5 -
JRDN
  143   (7,143) ,   6 -
NSUM
  202   (5,202) ,   7 -
EMRY
  205   (6,205) ,   8 -
PAYS
  235   (6,235) ,   9 -
MANT
  130   (4,206) ,   10 -
ROHL
  132   (4,208) ,   11 -
TOOE
  214   (4,290) ,   12 -
CARB
  233   (4,309) ,   13 -
NSVR
  191   (3,344) ,   14 -
WAAC
  53   (2,284) ,   15 -
JUAB
  92   (2,323) ,   16 -
TELO
  13   (1,323)
76.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (7,80) ,   3 -
GVIL
  117   (7,117) ,   4 -
RCHF
  121   (7,121) ,   5 -
JRDN
  143   (7,143) ,   6 -
NSUM
  202   (6,202) ,   7 -
EMRY
  205   (6,205) ,   8 -
PAYS
  235   (6,235) ,   9 -
MANT
  130   (4,207) ,   10 -
ROHL
  132   (4,209) ,   11 -
TOOE
  214   (4,291) ,   12 -
CARB
  233   (4,310) ,   13 -
NSVR
  191   (3,346) ,   14 -
WAAC
  53   (2,287) ,   15 -
JUAB
  92   (2,326) ,   16 -
TELO
  13   (1,327)
77.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (7,80) ,   3 -
GVIL
  117   (7,117) ,   4 -
RCHF
  121   (7,121) ,   5 -
JRDN
  143   (7,143) ,   6 -
NSUM
  202   (6,202) ,   7 -
EMRY
  205   (6,205) ,   8 -
PAYS
  235   (7,235) ,   9 -
MANT
  130   (4,208) ,   10 -
ROHL
  132   (4,210) ,   11 -
TOOE
  214   (4,292) ,   12 -
CARB
  233   (4,311) ,   13 -
NSVR
  191   (3,348) ,   14 -
WAAC
  53   (2,290) ,   15 -
JUAB
  92   (2,329) ,   16 -
TELO
  13   (1,331)
78.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (7,80) ,   3 -
GVIL
  117   (7,117) ,   4 -
RCHF
  121   (7,121) ,   5 -
JRDN
  143   (7,143) ,   6 -
NSUM
  202   (6,202) ,   7 -
EMRY
  205   (6,205) ,   8 -
MANT
  208   (5,208) ,   9 -
PAYS
  235   (7,235) ,   10 -
ROHL
  132   (4,211) ,   11 -
TOOE
  214   (4,293) ,   12 -
CARB
  233   (4,312) ,   13 -
NSVR
  191   (3,350) ,   14 -
WAAC
  53   (2,293) ,   15 -
JUAB
  92   (2,332) ,   16 -
TELO
  13   (1,335)
79.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (7,80) ,   3 -
GVIL
  117   (7,117) ,   4 -
RCHF
  121   (7,121) ,   5 -
JRDN
  143   (7,143) ,   6 -
NSUM
  202   (6,202) ,   7 -
EMRY
  205   (6,205) ,   8 -
MANT
  208   (5,208) ,   9 -
ROHL
  211   (5,211) ,   10 -
PAYS
  235   (7,235) ,   11 -
TOOE
  214   (4,294) ,   12 -
CARB
  233   (4,313) ,   13 -
NSVR
  191   (3,352) ,   14 -
WAAC
  53   (2,296) ,   15 -
JUAB
  92   (2,335) ,   16 -
TELO
  13   (1,339)
80.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (7,80) ,   3 -
GVIL
  117   (7,117) ,   4 -
RCHF
  121   (7,121) ,   5 -
JRDN
  143   (7,143) ,   6 -
NSUM
  202   (6,202) ,   7 -
EMRY
  205   (6,205) ,   8 -
MANT
  208   (5,208) ,   9 -
ROHL
  211   (5,211) ,   10 -
PAYS
  235   (7,235) ,   11 -
TOOE
  294   (5,294) ,   12 -
CARB
  233   (4,314) ,   13 -
NSVR
  191   (3,354) ,   14 -
WAAC
  53   (2,299) ,   15 -
JUAB
  92   (2,338) ,   16 -
TELO
  13   (1,343)
81.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (7,80) ,   3 -
GVIL
  117   (7,117) ,   4 -
RCHF
  121   (7,121) ,   5 -
JRDN
  143   (7,143) ,   6 -
NSUM
  202   (6,202) ,   7 -
EMRY
  205   (7,205) ,   8 -
MANT
  208   (5,208) ,   9 -
ROHL
  211   (5,211) ,   10 -
PAYS
  235   (7,235) ,   11 -
TOOE
  294   (5,294) ,   12 -
CARB
  233   (4,315) ,   13 -
NSVR
  191   (3,356) ,   14 -
WAAC
  53   (2,302) ,   15 -
JUAB
  92   (2,341) ,   16 -
TELO
  13   (1,347)
82.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (7,80) ,   3 -
GVIL
  117   (7,117) ,   4 -
RCHF
  121   (7,121) ,   5 -
JRDN
  143   (7,143) ,   6 -
NSUM
  202   (6,202) ,   7 -
EMRY
  205   (7,205) ,   8 -
MANT
  208   (5,208) ,   9 -
ROHL
  211   (6,211) ,   10 -
PAYS
  235   (7,235) ,   11 -
TOOE
  294   (5,294) ,   12 -
CARB
  233   (4,316) ,   13 -
NSVR
  191   (3,358) ,   14 -
WAAC
  53   (2,305) ,   15 -
JUAB
  92   (2,344) ,   16 -
TELO
  13   (1,351)
83.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (7,80) ,   3 -
GVIL
  117   (7,117) ,   4 -
RCHF
  121   (7,121) ,   5 -
JRDN
  143   (7,143) ,   6 -
NSUM
  202   (6,202) ,   7 -
EMRY
  205   (7,205) ,   8 -
MANT
  208   (6,208) ,   9 -
ROHL
  211   (6,211) ,   10 -
PAYS
  235   (7,235) ,   11 -
TOOE
  294   (5,294) ,   12 -
CARB
  233   (4,317) ,   13 -
NSVR
  191   (3,360) ,   14 -
WAAC
  53   (2,308) ,   15 -
JUAB
  92   (2,347) ,   16 -
TELO
  13   (1,355)
84.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (7,80) ,   3 -
GVIL
  117   (7,117) ,   4 -
RCHF
  121   (7,121) ,   5 -
JRDN
  143   (7,143) ,   6 -
NSUM
  202   (7,202) ,   7 -
EMRY
  205   (7,205) ,   8 -
MANT
  208   (6,208) ,   9 -
ROHL
  211   (6,211) ,   10 -
PAYS
  235   (7,235) ,   11 -
TOOE
  294   (5,294) ,   12 -
CARB
  233   (4,318) ,   13 -
NSVR
  191   (3,362) ,   14 -
WAAC
  53   (2,311) ,   15 -
JUAB
  92   (2,350) ,   16 -
TELO
  13   (1,359)
85.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (7,80) ,   3 -
GVIL
  117   (7,117) ,   4 -
RCHF
  121   (7,121) ,   5 -
JRDN
  143   (7,143) ,   6 -
NSUM
  202   (7,202) ,   7 -
EMRY
  205   (7,205) ,   8 -
MANT
  208   (6,208) ,   9 -
ROHL
  211   (6,211) ,   10 -
PAYS
  235   (7,235) ,   11 -
TOOE
  294   (6,294) ,   12 -
CARB
  233   (4,319) ,   13 -
NSVR
  191   (3,364) ,   14 -
WAAC
  53   (2,314) ,   15 -
JUAB
  92   (2,353) ,   16 -
TELO
  13   (1,363)
86.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (7,80) ,   3 -
GVIL
  117   (7,117) ,   4 -
RCHF
  121   (7,121) ,   5 -
JRDN
  143   (7,143) ,   6 -
NSUM
  202   (7,202) ,   7 -
EMRY
  205   (7,205) ,   8 -
MANT
  208   (7,208) ,   9 -
ROHL
  211   (6,211) ,   10 -
PAYS
  235   (7,235) ,   11 -
TOOE
  294   (6,294) ,   12 -
CARB
  233   (4,320) ,   13 -
NSVR
  191   (3,366) ,   14 -
WAAC
  53   (2,317) ,   15 -
JUAB
  92   (2,356) ,   16 -
TELO
  13   (1,367)
87.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (7,80) ,   3 -
GVIL
  117   (7,117) ,   4 -
RCHF
  121   (7,121) ,   5 -
JRDN
  143   (7,143) ,   6 -
NSUM
  202   (7,202) ,   7 -
EMRY
  205   (7,205) ,   8 -
MANT
  208   (7,208) ,   9 -
ROHL
  211   (6,211) ,   10 -
PAYS
  235   (7,235) ,   11 -
TOOE
  294   (6,294) ,   12 -
CARB
  320   (5,320) ,   13 -
NSVR
  191   (3,368) ,   14 -
WAAC
  53   (2,320) ,   15 -
JUAB
  92   (2,359) ,   16 -
TELO
  13   (1,371)
88.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (7,80) ,   3 -
GVIL
  117   (7,117) ,   4 -
RCHF
  121   (7,121) ,   5 -
JRDN
  143   (7,143) ,   6 -
NSUM
  202   (7,202) ,   7 -
EMRY
  205   (7,205) ,   8 -
MANT
  208   (7,208) ,   9 -
ROHL
  211   (7,211) ,   10 -
PAYS
  235   (7,235) ,   11 -
TOOE
  294   (6,294) ,   12 -
CARB
  320   (5,320) ,   13 -
NSVR
  191   (3,370) ,   14 -
WAAC
  53   (2,323) ,   15 -
JUAB
  92   (2,362) ,   16 -
TELO
  13   (1,375)
89.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (7,80) ,   3 -
GVIL
  117   (7,117) ,   4 -
RCHF
  121   (7,121) ,   5 -
JRDN
  143   (7,143) ,   6 -
NSUM
  202   (7,202) ,   7 -
EMRY
  205   (7,205) ,   8 -
MANT
  208   (7,208) ,   9 -
ROHL
  211   (7,211) ,   10 -
PAYS
  235   (7,235) ,   11 -
TOOE
  294   (6,294) ,   12 -
CARB
  320   (6,320) ,   13 -
NSVR
  191   (3,372) ,   14 -
WAAC
  53   (2,326) ,   15 -
JUAB
  92   (2,365) ,   16 -
TELO
  13   (1,379)
90.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (7,80) ,   3 -
GVIL
  117   (7,117) ,   4 -
RCHF
  121   (7,121) ,   5 -
JRDN
  143   (7,143) ,   6 -
NSUM
  202   (7,202) ,   7 -
EMRY
  205   (7,205) ,   8 -
MANT
  208   (7,208) ,   9 -
ROHL
  211   (7,211) ,   10 -
PAYS
  235   (7,235) ,   11 -
TOOE
  294   (6,294) ,   12 -
CARB
  320   (6,320) ,   13 -
JUAB
  182   (3,365) ,   14 -
NSVR
  191   (3,374) ,   15 -
WAAC
  53   (2,329) ,   16 -
TELO
  13   (1,383)
91.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (7,80) ,   3 -
GVIL
  117   (7,117) ,   4 -
RCHF
  121   (7,121) ,   5 -
JRDN
  143   (7,143) ,   6 -
NSUM
  202   (7,202) ,   7 -
EMRY
  205   (7,205) ,   8 -
MANT
  208   (7,208) ,   9 -
ROHL
  211   (7,211) ,   10 -
PAYS
  235   (7,235) ,   11 -
TOOE
  294   (6,294) ,   12 -
CARB
  320   (6,320) ,   13 -
WAAC
  144   (3,329) ,   14 -
JUAB
  182   (3,367) ,   15 -
NSVR
  191   (3,376) ,   16 -
TELO
  13   (1,387)
92.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (7,80) ,   3 -
GVIL
  117   (7,117) ,   4 -
RCHF
  121   (7,121) ,   5 -
JRDN
  143   (7,143) ,   6 -
NSUM
  202   (7,202) ,   7 -
EMRY
  205   (7,205) ,   8 -
MANT
  208   (7,208) ,   9 -
ROHL
  211   (7,211) ,   10 -
PAYS
  235   (7,235) ,   11 -
TOOE
  294   (6,294) ,   12 -
CARB
  320   (6,320) ,   13 -
WAAC
  144   (3,331) ,   14 -
JUAB
  182   (3,369) ,   15 -
NSVR
  191   (3,378) ,   16 -
TELO
  13   (1,391) ,   17 -
PINC
  92   (1,470)
93.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (7,80) ,   3 -
GVIL
  117   (7,117) ,   4 -
RCHF
  121   (7,121) ,   5 -
JRDN
  143   (7,143) ,   6 -
NSUM
  202   (7,202) ,   7 -
EMRY
  205   (7,205) ,   8 -
MANT
  208   (7,208) ,   9 -
ROHL
  211   (7,211) ,   10 -
PAYS
  235   (7,235) ,   11 -
TOOE
  294   (6,294) ,   12 -
CARB
  320   (6,320) ,   13 -
NSVR
  284   (4,378) ,   14 -
WAAC
  144   (3,333) ,   15 -
JUAB
  182   (3,371) ,   16 -
TELO
  13   (1,395) ,   17 -
PINC
  92   (1,474)
94.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (7,80) ,   3 -
GVIL
  117   (7,117) ,   4 -
RCHF
  121   (7,121) ,   5 -
JRDN
  143   (7,143) ,   6 -
NSUM
  202   (7,202) ,   7 -
EMRY
  205   (7,205) ,   8 -
MANT
  208   (7,208) ,   9 -
ROHL
  211   (7,211) ,   10 -
PAYS
  235   (7,235) ,   11 -
TOOE
  294   (6,294) ,   12 -
CARB
  320   (6,320) ,   13 -
JUAB
  276   (4,371) ,   14 -
NSVR
  284   (4,379) ,   15 -
WAAC
  144   (3,335) ,   16 -
TELO
  13   (1,399) ,   17 -
PINC
  92   (1,478)
95.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (7,80) ,   3 -
GVIL
  117   (7,117) ,   4 -
RCHF
  121   (7,121) ,   5 -
JRDN
  143   (7,143) ,   6 -
NSUM
  202   (7,202) ,   7 -
EMRY
  205   (7,205) ,   8 -
MANT
  208   (7,208) ,   9 -
ROHL
  211   (7,211) ,   10 -
PAYS
  235   (7,235) ,   11 -
TOOE
  294   (6,294) ,   12 -
CARB
  320   (6,320) ,   13 -
JUAB
  371   (5,371) ,   14 -
NSVR
  284   (4,380) ,   15 -
WAAC
  144   (3,337) ,   16 -
TELO
  13   (1,403) ,   17 -
PINC
  92   (1,482)
96.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (7,80) ,   3 -
GVIL
  117   (7,117) ,   4 -
RCHF
  121   (7,121) ,   5 -
JRDN
  143   (7,143) ,   6 -
NSUM
  202   (7,202) ,   7 -
EMRY
  205   (7,205) ,   8 -
MANT
  208   (7,208) ,   9 -
ROHL
  211   (7,211) ,   10 -
PAYS
  235   (7,235) ,   11 -
TOOE
  294   (6,294) ,   12 -
CARB
  320   (6,320) ,   13 -
JUAB
  371   (5,371) ,   14 -
NSVR
  284   (4,381) ,   15 -
WAAC
  144   (3,339) ,   16 -
PINC
  188   (2,482) ,   17 -
TELO
  13   (1,407)
97.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (7,80) ,   3 -
GVIL
  117   (7,117) ,   4 -
RCHF
  121   (7,121) ,   5 -
JRDN
  143   (7,143) ,   6 -
NSUM
  202   (7,202) ,   7 -
EMRY
  205   (7,205) ,   8 -
MANT
  208   (7,208) ,   9 -
ROHL
  211   (7,211) ,   10 -
PAYS
  235   (7,235) ,   11 -
TOOE
  294   (7,294) ,   12 -
CARB
  320   (6,320) ,   13 -
JUAB
  371   (5,371) ,   14 -
NSVR
  284   (4,382) ,   15 -
WAAC
  144   (3,341) ,   16 -
PINC
  188   (2,485) ,   17 -
TELO
  13   (1,411)
98.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (7,80) ,   3 -
GVIL
  117   (7,117) ,   4 -
RCHF
  121   (7,121) ,   5 -
JRDN
  143   (7,143) ,   6 -
NSUM
  202   (7,202) ,   7 -
EMRY
  205   (7,205) ,   8 -
MANT
  208   (7,208) ,   9 -
ROHL
  211   (7,211) ,   10 -
PAYS
  235   (7,235) ,   11 -
TOOE
  294   (7,294) ,   12 -
CARB
  320   (6,320) ,   13 -
JUAB
  371   (5,371) ,   14 -
NSVR
  382   (5,382) ,   15 -
WAAC
  144   (3,343) ,   16 -
PINC
  188   (2,488) ,   17 -
TELO
  13   (1,415)
99.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (7,80) ,   3 -
GVIL
  117   (7,117) ,   4 -
RCHF
  121   (7,121) ,   5 -
JRDN
  143   (7,143) ,   6 -
NSUM
  202   (7,202) ,   7 -
EMRY
  205   (7,205) ,   8 -
MANT
  208   (7,208) ,   9 -
ROHL
  211   (7,211) ,   10 -
PAYS
  235   (7,235) ,   11 -
TOOE
  294   (7,294) ,   12 -
CARB
  320   (6,320) ,   13 -
JUAB
  371   (5,371) ,   14 -
NSVR
  382   (6,382) ,   15 -
WAAC
  144   (3,345) ,   16 -
PINC
  188   (2,491) ,   17 -
TELO
  13   (1,419)
100.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (7,80) ,   3 -
GVIL
  117   (7,117) ,   4 -
RCHF
  121   (7,121) ,   5 -
JRDN
  143   (7,143) ,   6 -
NSUM
  202   (7,202) ,   7 -
EMRY
  205   (7,205) ,   8 -
MANT
  208   (7,208) ,   9 -
ROHL
  211   (7,211) ,   10 -
PAYS
  235   (7,235) ,   11 -
TOOE
  294   (7,294) ,   12 -
CARB
  320   (6,320) ,   13 -
JUAB
  371   (5,371) ,   14 -
NSVR
  382   (6,382) ,   15 -
WAAC
  244   (4,345) ,   16 -
PINC
  188   (2,494) ,   17 -
TELO
  13   (1,423)
101.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (7,80) ,   3 -
GVIL
  117   (7,117) ,   4 -
RCHF
  121   (7,121) ,   5 -
JRDN
  143   (7,143) ,   6 -
NSUM
  202   (7,202) ,   7 -
EMRY
  205   (7,205) ,   8 -
MANT
  208   (7,208) ,   9 -
ROHL
  211   (7,211) ,   10 -
PAYS
  235   (7,235) ,   11 -
TOOE
  294   (7,294) ,   12 -
CARB
  320   (6,320) ,   13 -
WAAC
  345   (5,345) ,   14 -
JUAB
  371   (5,371) ,   15 -
NSVR
  382   (6,382) ,   16 -
PINC
  188   (2,497) ,   17 -
TELO
  13   (1,427)
102.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (7,80) ,   3 -
GVIL
  117   (7,117) ,   4 -
RCHF
  121   (7,121) ,   5 -
JRDN
  143   (7,143) ,   6 -
NSUM
  202   (7,202) ,   7 -
EMRY
  205   (7,205) ,   8 -
MANT
  208   (7,208) ,   9 -
ROHL
  211   (7,211) ,   10 -
PAYS
  235   (7,235) ,   11 -
TOOE
  294   (7,294) ,   12 -
CARB
  320   (6,320) ,   13 -
WAAC
  345   (5,345) ,   14 -
JUAB
  371   (5,371) ,   15 -
NSVR
  382   (7,382) ,   16 -
PINC
  188   (2,500) ,   17 -
TELO
  13   (1,431)
103.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (7,80) ,   3 -
GVIL
  117   (7,117) ,   4 -
RCHF
  121   (7,121) ,   5 -
JRDN
  143   (7,143) ,   6 -
NSUM
  202   (7,202) ,   7 -
EMRY
  205   (7,205) ,   8 -
MANT
  208   (7,208) ,   9 -
ROHL
  211   (7,211) ,   10 -
PAYS
  235   (7,235) ,   11 -
TOOE
  294   (7,294) ,   12 -
CARB
  320   (6,320) ,   13 -
WAAC
  345   (5,345) ,   14 -
JUAB
  371   (6,371) ,   15 -
NSVR
  382   (7,382) ,   16 -
PINC
  188   (2,503) ,   17 -
TELO
  13   (1,435)
104.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (7,80) ,   3 -
GVIL
  117   (7,117) ,   4 -
RCHF
  121   (7,121) ,   5 -
JRDN
  143   (7,143) ,   6 -
NSUM
  202   (7,202) ,   7 -
EMRY
  205   (7,205) ,   8 -
MANT
  208   (7,208) ,   9 -
ROHL
  211   (7,211) ,   10 -
PAYS
  235   (7,235) ,   11 -
TOOE
  294   (7,294) ,   12 -
CARB
  320   (6,320) ,   13 -
WAAC
  345   (5,345) ,   14 -
JUAB
  371   (7,371) ,   15 -
NSVR
  382   (7,382) ,   16 -
PINC
  188   (2,506) ,   17 -
TELO
  13   (1,439)
105.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (7,80) ,   3 -
GVIL
  117   (7,117) ,   4 -
RCHF
  121   (7,121) ,   5 -
JRDN
  143   (7,143) ,   6 -
NSUM
  202   (7,202) ,   7 -
EMRY
  205   (7,205) ,   8 -
MANT
  208   (7,208) ,   9 -
ROHL
  211   (7,211) ,   10 -
PAYS
  235   (7,235) ,   11 -
TOOE
  294   (7,294) ,   12 -
CARB
  320   (6,320) ,   13 -
WAAC
  345   (5,345) ,   14 -
JUAB
  371   (7,371) ,   15 -
NSVR
  382   (7,382) ,   16 -
TELO
  118   (2,439) ,   17 -
PINC
  188   (2,509)
106.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (7,80) ,   3 -
GVIL
  117   (7,117) ,   4 -
RCHF
  121   (7,121) ,   5 -
JRDN
  143   (7,143) ,   6 -
NSUM
  202   (7,202) ,   7 -
EMRY
  205   (7,205) ,   8 -
MANT
  208   (7,208) ,   9 -
ROHL
  211   (7,211) ,   10 -
PAYS
  235   (7,235) ,   11 -
TOOE
  294   (7,294) ,   12 -
CARB
  320   (6,320) ,   13 -
WAAC
  345   (5,345) ,   14 -
JUAB
  371   (7,371) ,   15 -
NSVR
  382   (7,382) ,   16 -
PINC
  294   (3,509) ,   17 -
TELO
  118   (2,442)
107.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (7,80) ,   3 -
GVIL
  117   (7,117) ,   4 -
RCHF
  121   (7,121) ,   5 -
JRDN
  143   (7,143) ,   6 -
NSUM
  202   (7,202) ,   7 -
EMRY
  205   (7,205) ,   8 -
MANT
  208   (7,208) ,   9 -
ROHL
  211   (7,211) ,   10 -
PAYS
  235   (7,235) ,   11 -
TOOE
  294   (7,294) ,   12 -
CARB
  320   (6,320) ,   13 -
WAAC
  345   (5,345) ,   14 -
JUAB
  371   (7,371) ,   15 -
NSVR
  382   (7,382) ,   16 -
TELO
  225   (3,442) ,   17 -
PINC
  294   (3,511)
108.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (7,80) ,   3 -
GVIL
  117   (7,117) ,   4 -
RCHF
  121   (7,121) ,   5 -
JRDN
  143   (7,143) ,   6 -
NSUM
  202   (7,202) ,   7 -
EMRY
  205   (7,205) ,   8 -
MANT
  208   (7,208) ,   9 -
ROHL
  211   (7,211) ,   10 -
PAYS
  235   (7,235) ,   11 -
TOOE
  294   (7,294) ,   12 -
CARB
  320   (6,320) ,   13 -
WAAC
  345   (5,345) ,   14 -
JUAB
  371   (7,371) ,   15 -
NSVR
  382   (7,382) ,   16 -
TELO
  333   (4,442) ,   17 -
PINC
  294   (3,513)
109.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (7,80) ,   3 -
GVIL
  117   (7,117) ,   4 -
RCHF
  121   (7,121) ,   5 -
JRDN
  143   (7,143) ,   6 -
NSUM
  202   (7,202) ,   7 -
EMRY
  205   (7,205) ,   8 -
MANT
  208   (7,208) ,   9 -
ROHL
  211   (7,211) ,   10 -
PAYS
  235   (7,235) ,   11 -
TOOE
  294   (7,294) ,   12 -
CARB
  320   (6,320) ,   13 -
WAAC
  345   (5,345) ,   14 -
JUAB
  371   (7,371) ,   15 -
NSVR
  382   (7,382) ,   16 -
TELO
  442   (5,442) ,   17 -
PINC
  294   (3,515)
110.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (7,80) ,   3 -
GVIL
  117   (7,117) ,   4 -
RCHF
  121   (7,121) ,   5 -
JRDN
  143   (7,143) ,   6 -
NSUM
  202   (7,202) ,   7 -
EMRY
  205   (7,205) ,   8 -
MANT
  208   (7,208) ,   9 -
ROHL
  211   (7,211) ,   10 -
PAYS
  235   (7,235) ,   11 -
TOOE
  294   (7,294) ,   12 -
CARB
  320   (6,320) ,   13 -
WAAC
  345   (5,345) ,   14 -
JUAB
  371   (7,371) ,   15 -
NSVR
  382   (7,382) ,   16 -
TELO
  442   (5,442) ,   17 -
PINC
  404   (4,515)
111.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (7,80) ,   3 -
GVIL
  117   (7,117) ,   4 -
RCHF
  121   (7,121) ,   5 -
JRDN
  143   (7,143) ,   6 -
NSUM
  202   (7,202) ,   7 -
EMRY
  205   (7,205) ,   8 -
MANT
  208   (7,208) ,   9 -
ROHL
  211   (7,211) ,   10 -
PAYS
  235   (7,235) ,   11 -
TOOE
  294   (7,294) ,   12 -
CARB
  320   (6,320) ,   13 -
WAAC
  345   (5,345) ,   14 -
JUAB
  371   (7,371) ,   15 -
NSVR
  382   (7,382) ,   16 -
TELO
  442   (5,442) ,   17 -
PINC
  515   (5,515)
112.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (7,80) ,   3 -
GVIL
  117   (7,117) ,   4 -
RCHF
  121   (7,121) ,   5 -
JRDN
  143   (7,143) ,   6 -
NSUM
  202   (7,202) ,   7 -
EMRY
  205   (7,205) ,   8 -
MANT
  208   (7,208) ,   9 -
ROHL
  211   (7,211) ,   10 -
PAYS
  235   (7,235) ,   11 -
TOOE
  294   (7,294) ,   12 -
CARB
  320   (6,320) ,   13 -
WAAC
  345   (5,345) ,   14 -
JUAB
  371   (7,371) ,   15 -
NSVR
  382   (7,382) ,   16 -
TELO
  442   (5,442) ,   17 -
PINC
  515   (6,515)
113.   1 -
STAN
  46   (6,46) ,   2 -
PROV
  80   (7,80) ,   3 -
GVIL
  117   (7,117) ,   4 -
RCHF
  121   (7,121) ,   5 -
JRDN
  143   (7,143) ,   6 -
NSUM
  202   (7,202) ,   7 -
EMRY
  205   (7,205) ,   8 -
MANT
  208   (7,208) ,   9 -
ROHL
  211   (7,211) ,   10 -
PAYS
  235   (7,235) ,   11 -
TOOE
  294   (7,294) ,   12 -
CARB
  320   (6,320) ,   13 -
WAAC
  345   (5,345) ,   14 -
JUAB
  371   (7,371) ,   15 -
NSVR
  382   (7,382) ,   16 -
TELO
  442   (5,442) ,   17 -
PINC
  515   (7,515)


Scoring 1:   1 - STAN   1   (1) ,   2 - PROV   2   (2) ,   3 - GVIL   3   (3) ,   4 - WAAC   4   (4) ,   5 - NSUM   5   (5) ,   6 - RCHF   9   (9) ,   7 - ROHL   10   (10) ,   8 - TELO   13   (13) ,   9 - MANT   16   (16) ,   10 - JRDN   18   (18) ,   11 - EMRY   25   (25) ,   12 - PAYS   29   (29) ,   13 - TOOE   32   (32) ,   14 - JUAB   33   (33) ,   15 - CARB   41   (41) ,   16 - NSVR   50   (50) ,   17 - PINC   92   (92)
Scoring 2:   1 - STAN   7   (6) ,   2 - GVIL   10   (7) ,   3 - PROV   13   (11) ,   4 - RCHF   23   (14) ,   5 - NSUM   35   (30) ,   6 - JRDN   38   (20) ,   6 - ROHL   38   (28) ,   8 - MANT   40   (24) ,   9 - EMRY   52   (27) ,   10 - WAAC   53   (49) ,   11 - PAYS   65   (36) ,   12 - TOOE   70   (38) ,   13 - JUAB   92   (59) ,   14 - CARB   99   (58) ,   15 - TELO   118   (105) ,   16 - NSVR   120   (70) ,   17 - PINC   188   (96)
Scoring 3:   1 - STAN   15   (8) ,   2 - PROV   28   (15) ,   3 - GVIL   32   (22) ,   4 - RCHF   46   (23) ,   5 - JRDN   59   (21) ,   6 - MANT   66   (26) ,   7 - NSUM   75   (40) ,   8 - ROHL   84   (46) ,   9 - EMRY   91   (39) ,   10 - PAYS   117   (52) ,   11 - TOOE   139   (69) ,   12 - WAAC   144   (91) ,   13 - CARB   159   (60) ,   14 - JUAB   182   (90) ,   15 - NSVR   191   (71) ,   16 - TELO   225   (107) ,   17 - PINC   294   (106)
Scoring 4:   1 - STAN   27   (12) ,   2 - PROV   45   (17) ,   3 - GVIL   74   (42) ,   4 - RCHF   77   (31) ,   5 - JRDN   96   (37) ,   6 - NSUM   129   (54) ,   7 - MANT   130   (64) ,   8 - ROHL   132   (48) ,   9 - EMRY   142   (51) ,   10 - PAYS   173   (56) ,   11 - TOOE   214   (75) ,   12 - CARB   233   (74) ,   13 - WAAC   244   (100) ,   14 - JUAB   276   (94) ,   15 - NSVR   284   (93) ,   16 - TELO   333   (108) ,   17 - PINC   404   (110)
Scoring 5:   1 - STAN   46   (19) ,   2 - PROV   80   (35) ,   3 - GVIL   117   (43) ,   4 - RCHF   121   (44) ,   5 - JRDN   143   (47) ,   6 - NSUM   202   (73) ,   7 - EMRY   205   (63) ,   8 - MANT   208   (78) ,   9 - ROHL   211   (79) ,   10 - PAYS   235   (62) ,   11 - TOOE   294   (80) ,   12 - CARB   320   (87) ,   13 - WAAC   345   (101) ,   14 - JUAB   371   (95) ,   15 - NSVR   382   (98) ,   16 - TELO   442   (109) ,   17 - PINC   515   (111)

Explanation
This analysis is a series of snapshots through-out the race, which allows for a comparison of each team's relative position as the race unfolds.

Each time that a runner finishes the race, the team standings change. Thus, each line represents a runner finishing and a view of the team standings at that particular moment in time.

Key
Each line will have a team underlined, which is the designation of the team for that runner. The line number is the team scoring position for the runner that finished. The number before the team abbreviation is the current position of that team. The number after the team abbreviation is the team's current score. The first number inside the parenthesis is the number of runners from that team that have finished so far. The second number inside the parenthesis is the best possible score that the team is still able to achieve.

The color of the team is a representation of their final team position in the race. When 5 runners have finished from a team, the team score is final and it is displayed in bold type. When the team place number is bolded, the team position is final.

Analyze
If you hover your mouse over a team anywhere in the list, all of the entries for that team are temporarily bolded, making it easier to follow the progress of that team. A team that has a final team score, but their team position is not yet final, has team(s) that threaten their position. This means that, depending on the place of runners that have not yet finished, a threatening team can still mathematically surpass the position of the threatened team. While a team is highlighted, any teams that threaten their position will be listed in italics, starting from the position where their team score is final.