2015 Sanpete Classic XC Inv
Skyline Mountain Resort Golf C
Fairview, UT
September 30, 2015


1.   1 -
PROV
  1   (1,15)
2.   1 -
PROV
  1   (1,19) ,   2 -
NSUM
  2   (1,20)
3.   1 -
PROV
  1   (1,23) ,   2 -
NSUM
  2   (1,24) ,   3 -
STAN
  3   (1,25)
4.   1 -
STAN
  7   (2,25) ,   2 -
PROV
  1   (1,27) ,   3 -
NSUM
  2   (1,28)
5.   1 -
STAN
  7   (2,28) ,   2 -
PROV
  1   (1,31) ,   3 -
NSUM
  2   (1,32) ,   4 -
NSVR
  5   (1,35)
6.   1 -
STAN
  13   (3,28) ,   2 -
PROV
  1   (1,35) ,   3 -
NSUM
  2   (1,36) ,   4 -
NSVR
  5   (1,39)
7.   1 -
STAN
  13   (3,30) ,   2 -
PROV
  1   (1,39) ,   3 -
NSUM
  2   (1,40) ,   4 -
NSVR
  5   (1,43) ,   5 -
TOOE
  7   (1,45)
8.   1 -
STAN
  13   (3,32) ,   2 -
NSUM
  10   (2,40) ,   3 -
PROV
  1   (1,43) ,   4 -
NSVR
  5   (1,47) ,   5 -
TOOE
  7   (1,49)
9.   1 -
STAN
  13   (3,34) ,   2 -
NSUM
  10   (2,43) ,   3 -
PROV
  1   (1,47) ,   4 -
NSVR
  5   (1,51) ,   5 -
TOOE
  7   (1,53) ,   6 -
PAYS
  9   (1,55)
10.   1 -
STAN
  23   (4,34) ,   2 -
NSUM
  10   (2,46) ,   3 -
PROV
  1   (1,51) ,   4 -
NSVR
  5   (1,55) ,   5 -
TOOE
  7   (1,57) ,   6 -
PAYS
  9   (1,59)
11.   1 -
STAN
  23   (4,35) ,   2 -
NSUM
  10   (2,49) ,   3 -
PROV
  1   (1,55) ,   4 -
NSVR
  5   (1,59) ,   5 -
TOOE
  7   (1,61) ,   6 -
PAYS
  9   (1,63) ,   7 -
CARB
  11   (1,65)
12.   1 -
STAN
  35   (5,35) ,   2 -
NSUM
  10   (2,52) ,   3 -
PROV
  1   (1,59) ,   4 -
NSVR
  5   (1,63) ,   5 -
TOOE
  7   (1,65) ,   6 -
PAYS
  9   (1,67) ,   7 -
CARB
  11   (1,69)
13.   1 -
STAN
  35   (5,35) ,   2 -
NSUM
  10   (2,55) ,   3 -
PROV
  14   (2,59) ,   4 -
NSVR
  5   (1,67) ,   5 -
TOOE
  7   (1,69) ,   6 -
PAYS
  9   (1,71) ,   7 -
CARB
  11   (1,73)
14.   1 -
STAN
  35   (5,35) ,   2 -
NSUM
  10   (2,58) ,   3 -
PROV
  14   (2,62) ,   4 -
NSVR
  5   (1,71) ,   5 -
TOOE
  7   (1,73) ,   6 -
PAYS
  9   (1,75) ,   7 -
CARB
  11   (1,77) ,   8 -
JRDN
  14   (1,80)
15.   1 -
STAN
  35   (5,35) ,   2 -
NSUM
  10   (2,61) ,   3 -
PROV
  14   (2,65) ,   4 -
NSVR
  5   (1,75) ,   5 -
TOOE
  7   (1,77) ,   6 -
PAYS
  9   (1,79) ,   7 -
CARB
  11   (1,81) ,   8 -
JRDN
  14   (1,84) ,   9 -
JUAB
  15   (1,85)
16.   1 -
STAN
  35   (6,35) ,   2 -
NSUM
  10   (2,64) ,   3 -
PROV
  14   (2,68) ,   4 -
NSVR
  5   (1,79) ,   5 -
TOOE
  7   (1,81) ,   6 -
PAYS
  9   (1,83) ,   7 -
CARB
  11   (1,85) ,   8 -
JRDN
  14   (1,88) ,   9 -
JUAB
  15   (1,89)
17.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
NSUM
  10   (2,67) ,   3 -
PROV
  14   (2,71) ,   4 -
NSVR
  5   (1,83) ,   5 -
TOOE
  7   (1,85) ,   6 -
PAYS
  9   (1,87) ,   7 -
CARB
  11   (1,89) ,   8 -
JRDN
  14   (1,92) ,   9 -
JUAB
  15   (1,93)
18.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
NSUM
  10   (2,70) ,   3 -
PROV
  14   (2,74) ,   4 -
CARB
  29   (2,89) ,   5 -
NSVR
  5   (1,87) ,   6 -
TOOE
  7   (1,89) ,   7 -
PAYS
  9   (1,91) ,   8 -
JRDN
  14   (1,96) ,   9 -
JUAB
  15   (1,97)
19.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
NSUM
  29   (3,70) ,   3 -
PROV
  14   (2,77) ,   4 -
CARB
  29   (2,92) ,   5 -
NSVR
  5   (1,91) ,   6 -
TOOE
  7   (1,93) ,   7 -
PAYS
  9   (1,95) ,   8 -
JRDN
  14   (1,100) ,   9 -
JUAB
  15   (1,101)
20.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
NSUM
  29   (3,72) ,   3 -
PROV
  34   (3,77) ,   4 -
CARB
  29   (2,95) ,   5 -
NSVR
  5   (1,95) ,   6 -
TOOE
  7   (1,97) ,   7 -
PAYS
  9   (1,99) ,   8 -
JRDN
  14   (1,104) ,   9 -
JUAB
  15   (1,105)
21.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
NSUM
  50   (4,72) ,   3 -
PROV
  34   (3,79) ,   4 -
CARB
  29   (2,98) ,   5 -
NSVR
  5   (1,99) ,   6 -
TOOE
  7   (1,101) ,   7 -
PAYS
  9   (1,103) ,   8 -
JRDN
  14   (1,108) ,   9 -
JUAB
  15   (1,109)
22.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
NSUM
  50   (4,73) ,   3 -
PROV
  34   (3,81) ,   4 -
NSVR
  27   (2,99) ,   5 -
CARB
  29   (2,101) ,   6 -
TOOE
  7   (1,105) ,   7 -
PAYS
  9   (1,107) ,   8 -
JRDN
  14   (1,112) ,   9 -
JUAB
  15   (1,113)
23.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
NSUM
  50   (4,74) ,   3 -
PROV
  34   (3,83) ,   4 -
NSVR
  27   (2,102) ,   5 -
CARB
  29   (2,104) ,   6 -
PAYS
  32   (2,107) ,   7 -
TOOE
  7   (1,109) ,   8 -
JRDN
  14   (1,116) ,   9 -
JUAB
  15   (1,117)
24.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
NSUM
  50   (4,75) ,   3 -
PROV
  34   (3,85) ,   4 -
CARB
  53   (3,104) ,   5 -
NSVR
  27   (2,105) ,   6 -
PAYS
  32   (2,110) ,   7 -
TOOE
  7   (1,113) ,   8 -
JRDN
  14   (1,120) ,   9 -
JUAB
  15   (1,121)
25.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
NSUM
  50   (4,76) ,   3 -
PROV
  34   (3,87) ,   4 -
CARB
  53   (3,106) ,   5 -
NSVR
  27   (2,108) ,   6 -
PAYS
  32   (2,113) ,   6 -
TOOE
  32   (2,113) ,   8 -
JRDN
  14   (1,124) ,   9 -
JUAB
  15   (1,125)
26.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
NSUM
  50   (4,77) ,   3 -
PROV
  34   (3,89) ,   4 -
CARB
  53   (3,108) ,   5 -
NSVR
  27   (2,111) ,   6 -
PAYS
  32   (2,116) ,   6 -
TOOE
  32   (2,116) ,   8 -
JRDN
  40   (2,124) ,   9 -
JUAB
  15   (1,129)
27.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
NSUM
  50   (4,78) ,   3 -
PROV
  34   (3,91) ,   4 -
CARB
  53   (3,110) ,   5 -
NSVR
  27   (2,114) ,   6 -
PAYS
  32   (2,119) ,   6 -
TOOE
  32   (2,119) ,   8 -
JRDN
  40   (2,127) ,   9 -
JUAB
  15   (1,133) ,   10 -
MANT
  27   (1,145)
28.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
NSUM
  50   (4,79) ,   3 -
PROV
  34   (3,93) ,   4 -
CARB
  53   (3,112) ,   5 -
NSVR
  27   (2,117) ,   6 -
PAYS
  32   (2,122) ,   6 -
TOOE
  32   (2,122) ,   8 -
JRDN
  40   (2,130) ,   9 -
JUAB
  43   (2,133) ,   10 -
MANT
  27   (1,149)
29.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
NSUM
  50   (4,80) ,   3 -
PROV
  63   (4,93) ,   4 -
CARB
  53   (3,114) ,   5 -
NSVR
  27   (2,120) ,   6 -
PAYS
  32   (2,125) ,   6 -
TOOE
  32   (2,125) ,   8 -
JRDN
  40   (2,133) ,   9 -
JUAB
  43   (2,136) ,   10 -
MANT
  27   (1,153)
30.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
NSUM
  50   (4,81) ,   3 -
PROV
  63   (4,94) ,   4 -
CARB
  53   (3,116) ,   5 -
JRDN
  70   (3,133) ,   6 -
NSVR
  27   (2,123) ,   7 -
PAYS
  32   (2,128) ,   7 -
TOOE
  32   (2,128) ,   9 -
JUAB
  43   (2,139) ,   10 -
MANT
  27   (1,157)
31.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
NSUM
  50   (4,82) ,   3 -
PROV
  63   (4,95) ,   4 -
CARB
  53   (3,118) ,   5 -
JRDN
  70   (3,135) ,   6 -
NSVR
  27   (2,126) ,   7 -
PAYS
  32   (2,131) ,   7 -
TOOE
  32   (2,131) ,   9 -
JUAB
  43   (2,142) ,   10 -
MANT
  27   (1,161) ,   11 -
ROHL
  31   (1,165)
32.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
NSUM
  50   (4,83) ,   3 -
PROV
  63   (4,96) ,   4 -
CARB
  53   (3,120) ,   5 -
JRDN
  70   (3,137) ,   6 -
NSVR
  27   (2,129) ,   7 -
PAYS
  32   (2,134) ,   7 -
TOOE
  32   (2,134) ,   9 -
JUAB
  43   (2,145) ,   10 -
MANT
  59   (2,161) ,   11 -
ROHL
  31   (1,169)
33.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
NSUM
  50   (4,84) ,   3 -
PROV
  63   (4,97) ,   4 -
CARB
  86   (4,120) ,   5 -
JRDN
  70   (3,139) ,   6 -
NSVR
  27   (2,132) ,   7 -
PAYS
  32   (2,137) ,   7 -
TOOE
  32   (2,137) ,   9 -
JUAB
  43   (2,148) ,   10 -
MANT
  59   (2,164) ,   11 -
ROHL
  31   (1,173)
34.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
NSUM
  50   (4,85) ,   3 -
PROV
  63   (4,98) ,   4 -
CARB
  86   (4,121) ,   5 -
JRDN
  104   (4,139) ,   6 -
NSVR
  27   (2,135) ,   7 -
PAYS
  32   (2,140) ,   7 -
TOOE
  32   (2,140) ,   9 -
JUAB
  43   (2,151) ,   10 -
MANT
  59   (2,167) ,   11 -
ROHL
  31   (1,177)
35.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
NSUM
  50   (4,86) ,   3 -
PROV
  63   (4,99) ,   4 -
CARB
  86   (4,122) ,   5 -
JRDN
  104   (4,140) ,   6 -
NSVR
  27   (2,138) ,   7 -
PAYS
  32   (2,143) ,   7 -
TOOE
  32   (2,143) ,   9 -
JUAB
  43   (2,154) ,   10 -
MANT
  59   (2,170) ,   11 -
ROHL
  66   (2,177)
36.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
NSUM
  50   (4,87) ,   3 -
PROV
  63   (4,100) ,   4 -
CARB
  86   (4,123) ,   5 -
JRDN
  104   (4,141) ,   6 -
JUAB
  79   (3,154) ,   7 -
NSVR
  27   (2,141) ,   8 -
PAYS
  32   (2,146) ,   8 -
TOOE
  32   (2,146) ,   10 -
MANT
  59   (2,173) ,   11 -
ROHL
  66   (2,180)
37.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
NSUM
  50   (4,88) ,   3 -
PROV
  63   (4,101) ,   4 -
CARB
  86   (4,124) ,   5 -
JRDN
  104   (4,142) ,   6 -
JUAB
  79   (3,156) ,   7 -
ROHL
  103   (3,180) ,   8 -
NSVR
  27   (2,144) ,   9 -
PAYS
  32   (2,149) ,   9 -
TOOE
  32   (2,149) ,   11 -
MANT
  59   (2,176)
38.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
NSUM
  50   (4,89) ,   3 -
PROV
  63   (4,102) ,   4 -
CARB
  86   (4,125) ,   5 -
JRDN
  104   (4,143) ,   6 -
ROHL
  141   (4,180) ,   7 -
JUAB
  79   (3,158) ,   8 -
NSVR
  27   (2,147) ,   9 -
PAYS
  32   (2,152) ,   9 -
TOOE
  32   (2,152) ,   11 -
MANT
  59   (2,179)
39.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
NSUM
  50   (4,90) ,   3 -
PROV
  63   (4,103) ,   4 -
CARB
  86   (4,126) ,   5 -
JRDN
  104   (4,144) ,   6 -
ROHL
  141   (4,181) ,   7 -
NSVR
  66   (3,147) ,   8 -
JUAB
  79   (3,160) ,   9 -
PAYS
  32   (2,155) ,   9 -
TOOE
  32   (2,155) ,   11 -
MANT
  59   (2,182)
40.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
CARB
  126   (5,126) ,   3 -
NSUM
  50   (4,91) ,   4 -
PROV
  63   (4,104) ,   5 -
JRDN
  104   (4,145) ,   6 -
ROHL
  141   (4,182) ,   7 -
NSVR
  66   (3,149) ,   8 -
JUAB
  79   (3,162) ,   9 -
PAYS
  32   (2,158) ,   9 -
TOOE
  32   (2,158) ,   11 -
MANT
  59   (2,185)
41.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
CARB
  126   (5,126) ,   3 -
ROHL
  182   (5,182) ,   4 -
NSUM
  50   (4,92) ,   5 -
PROV
  63   (4,105) ,   6 -
JRDN
  104   (4,146) ,   7 -
NSVR
  66   (3,151) ,   8 -
JUAB
  79   (3,164) ,   9 -
PAYS
  32   (2,161) ,   9 -
TOOE
  32   (2,161) ,   11 -
MANT
  59   (2,188)
42.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
CARB
  126   (5,126) ,   3 -
ROHL
  182   (5,182) ,   4 -
NSUM
  50   (4,93) ,   5 -
PROV
  63   (4,106) ,   6 -
JRDN
  104   (4,147) ,   7 -
NSVR
  66   (3,153) ,   8 -
JUAB
  79   (3,166) ,   9 -
MANT
  101   (3,188) ,   10 -
PAYS
  32   (2,164) ,   10 -
TOOE
  32   (2,164)
43.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
CARB
  126   (6,126) ,   3 -
ROHL
  182   (5,182) ,   4 -
NSUM
  50   (4,94) ,   5 -
PROV
  63   (4,107) ,   6 -
JRDN
  104   (4,148) ,   7 -
NSVR
  66   (3,155) ,   8 -
JUAB
  79   (3,168) ,   9 -
MANT
  101   (3,190) ,   10 -
PAYS
  32   (2,167) ,   10 -
TOOE
  32   (2,167)
44.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
CARB
  126   (6,126) ,   3 -
ROHL
  182   (5,182) ,   4 -
NSUM
  50   (4,95) ,   5 -
PROV
  63   (4,108) ,   6 -
JRDN
  104   (4,149) ,   7 -
JUAB
  123   (4,168) ,   8 -
NSVR
  66   (3,157) ,   9 -
MANT
  101   (3,192) ,   10 -
PAYS
  32   (2,170) ,   10 -
TOOE
  32   (2,170)
45.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
CARB
  126   (6,126) ,   3 -
ROHL
  182   (5,182) ,   4 -
NSUM
  50   (4,96) ,   5 -
PROV
  63   (4,109) ,   6 -
JRDN
  104   (4,150) ,   7 -
JUAB
  123   (4,169) ,   8 -
NSVR
  66   (3,159) ,   9 -
PAYS
  77   (3,170) ,   10 -
MANT
  101   (3,194) ,   11 -
TOOE
  32   (2,173)
46.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
CARB
  126   (6,126) ,   3 -
ROHL
  182   (5,182) ,   4 -
NSUM
  50   (4,97) ,   5 -
PROV
  63   (4,110) ,   6 -
JRDN
  104   (4,151) ,   7 -
JUAB
  123   (4,170) ,   8 -
NSVR
  66   (3,161) ,   9 -
PAYS
  77   (3,172) ,   10 -
TOOE
  78   (3,173) ,   11 -
MANT
  101   (3,196)
47.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
PROV
  110   (5,110) ,   3 -
CARB
  126   (6,126) ,   4 -
ROHL
  182   (5,182) ,   5 -
NSUM
  50   (4,98) ,   6 -
JRDN
  104   (4,152) ,   7 -
JUAB
  123   (4,171) ,   8 -
NSVR
  66   (3,163) ,   9 -
PAYS
  77   (3,174) ,   10 -
TOOE
  78   (3,175) ,   11 -
MANT
  101   (3,198)
48.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
PROV
  110   (5,110) ,   3 -
CARB
  126   (6,126) ,   4 -
ROHL
  182   (5,182) ,   5 -
NSUM
  50   (4,99) ,   6 -
JRDN
  104   (4,153) ,   7 -
JUAB
  123   (4,172) ,   8 -
PAYS
  125   (4,174) ,   9 -
NSVR
  66   (3,165) ,   10 -
TOOE
  78   (3,177) ,   11 -
MANT
  101   (3,200)
49.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
PROV
  110   (5,110) ,   3 -
CARB
  126   (6,126) ,   4 -
JRDN
  153   (5,153) ,   5 -
ROHL
  182   (5,182) ,   6 -
NSUM
  50   (4,100) ,   7 -
JUAB
  123   (4,173) ,   8 -
PAYS
  125   (4,175) ,   9 -
NSVR
  66   (3,167) ,   10 -
TOOE
  78   (3,179) ,   11 -
MANT
  101   (3,202)
50.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
PROV
  110   (5,110) ,   3 -
CARB
  126   (6,126) ,   4 -
JRDN
  153   (5,153) ,   5 -
ROHL
  182   (5,182) ,   6 -
NSUM
  50   (4,101) ,   7 -
NSVR
  116   (4,167) ,   8 -
JUAB
  123   (4,174) ,   9 -
PAYS
  125   (4,176) ,   10 -
TOOE
  78   (3,181) ,   11 -
MANT
  101   (3,204)
51.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
PROV
  110   (5,110) ,   3 -
CARB
  126   (6,126) ,   4 -
JRDN
  153   (5,153) ,   5 -
ROHL
  182   (5,182) ,   6 -
NSUM
  50   (4,102) ,   7 -
NSVR
  116   (4,168) ,   8 -
JUAB
  123   (4,175) ,   9 -
PAYS
  125   (4,177) ,   10 -
MANT
  152   (4,204) ,   11 -
TOOE
  78   (3,183)
52.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
PROV
  110   (5,110) ,   3 -
CARB
  126   (6,126) ,   4 -
JRDN
  153   (5,153) ,   5 -
ROHL
  182   (5,182) ,   6 -
MANT
  204   (5,204) ,   7 -
NSUM
  50   (4,103) ,   8 -
NSVR
  116   (4,169) ,   9 -
JUAB
  123   (4,176) ,   10 -
PAYS
  125   (4,178) ,   11 -
TOOE
  78   (3,185)
53.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
PROV
  110   (5,110) ,   3 -
CARB
  126   (6,126) ,   4 -
JRDN
  153   (5,153) ,   5 -
ROHL
  182   (5,182) ,   6 -
MANT
  204   (5,204) ,   7 -
NSUM
  50   (4,104) ,   8 -
NSVR
  116   (4,170) ,   9 -
JUAB
  123   (4,177) ,   10 -
PAYS
  125   (4,179) ,   11 -
TOOE
  131   (4,185)
54.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
NSUM
  104   (5,104) ,   3 -
PROV
  110   (5,110) ,   4 -
CARB
  126   (6,126) ,   5 -
JRDN
  153   (5,153) ,   6 -
ROHL
  182   (5,182) ,   7 -
MANT
  204   (5,204) ,   8 -
NSVR
  116   (4,171) ,   9 -
JUAB
  123   (4,178) ,   10 -
PAYS
  125   (4,180) ,   11 -
TOOE
  131   (4,186)
55.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
NSUM
  104   (5,104) ,   3 -
PROV
  110   (5,110) ,   4 -
CARB
  126   (6,126) ,   5 -
JRDN
  153   (5,153) ,   6 -
ROHL
  182   (5,182) ,   7 -
TOOE
  186   (5,186) ,   8 -
MANT
  204   (5,204) ,   9 -
NSVR
  116   (4,172) ,   10 -
JUAB
  123   (4,179) ,   11 -
PAYS
  125   (4,181)
56.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
NSUM
  104   (5,104) ,   3 -
PROV
  110   (5,110) ,   4 -
CARB
  126   (6,126) ,   5 -
JRDN
  153   (5,153) ,   6 -
PAYS
  181   (5,181) ,   7 -
ROHL
  182   (5,182) ,   8 -
TOOE
  186   (5,186) ,   9 -
MANT
  204   (5,204) ,   10 -
NSVR
  116   (4,173) ,   11 -
JUAB
  123   (4,180)
57.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
NSUM
  104   (5,104) ,   3 -
PROV
  110   (5,110) ,   4 -
CARB
  126   (6,126) ,   5 -
JRDN
  153   (5,153) ,   6 -
PAYS
  181   (5,181) ,   7 -
ROHL
  182   (5,182) ,   8 -
TOOE
  186   (6,186) ,   9 -
MANT
  204   (5,204) ,   10 -
NSVR
  116   (4,174) ,   11 -
JUAB
  123   (4,181)
58.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
NSUM
  104   (5,104) ,   3 -
PROV
  110   (5,110) ,   4 -
CARB
  126   (6,126) ,   5 -
JRDN
  153   (5,153) ,   6 -
NSVR
  174   (5,174) ,   7 -
PAYS
  181   (5,181) ,   8 -
ROHL
  182   (5,182) ,   9 -
TOOE
  186   (6,186) ,   10 -
MANT
  204   (5,204) ,   11 -
JUAB
  123   (4,182)
59.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
NSUM
  104   (5,104) ,   3 -
PROV
  110   (5,110) ,   4 -
CARB
  126   (6,126) ,   5 -
JRDN
  153   (5,153) ,   6 -
NSVR
  174   (5,174) ,   7 -
PAYS
  181   (5,181) ,   8 -
ROHL
  182   (5,182) ,   9 -
TOOE
  186   (7,186) ,   10 -
MANT
  204   (5,204) ,   11 -
JUAB
  123   (4,183)
60.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
NSUM
  104   (5,104) ,   3 -
PROV
  110   (5,110) ,   4 -
CARB
  126   (6,126) ,   5 -
JRDN
  153   (5,153) ,   6 -
NSVR
  174   (5,174) ,   7 -
PAYS
  181   (5,181) ,   8 -
ROHL
  182   (5,182) ,   9 -
TOOE
  186   (7,186) ,   10 -
MANT
  204   (5,204) ,   11 -
JUAB
  123   (4,184) ,   12 -
GVIL
  60   (1,310)
61.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
NSUM
  104   (5,104) ,   3 -
PROV
  110   (5,110) ,   4 -
CARB
  126   (6,126) ,   5 -
JRDN
  153   (5,153) ,   6 -
NSVR
  174   (5,174) ,   7 -
PAYS
  181   (5,181) ,   8 -
ROHL
  182   (5,182) ,   9 -
TOOE
  186   (7,186) ,   10 -
MANT
  204   (5,204) ,   11 -
JUAB
  123   (4,185) ,   12 -
GVIL
  60   (1,314) ,   13 -
PINC
  61   (1,315)
62.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
NSUM
  104   (5,104) ,   3 -
PROV
  110   (5,110) ,   4 -
CARB
  126   (6,126) ,   5 -
JRDN
  153   (5,153) ,   6 -
NSVR
  174   (6,174) ,   7 -
PAYS
  181   (5,181) ,   8 -
ROHL
  182   (5,182) ,   9 -
TOOE
  186   (7,186) ,   10 -
MANT
  204   (5,204) ,   11 -
JUAB
  123   (4,186) ,   12 -
GVIL
  60   (1,318) ,   13 -
PINC
  61   (1,319)
63.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
NSUM
  104   (5,104) ,   3 -
PROV
  110   (5,110) ,   4 -
CARB
  126   (6,126) ,   5 -
JRDN
  153   (5,153) ,   6 -
NSVR
  174   (6,174) ,   7 -
PAYS
  181   (5,181) ,   8 -
ROHL
  182   (5,182) ,   9 -
TOOE
  186   (7,186) ,   10 -
MANT
  204   (5,204) ,   11 -
JUAB
  123   (4,187) ,   11 -
GVIL
  123   (2,318) ,   13 -
PINC
  61   (1,323)
64.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
NSUM
  104   (5,104) ,   3 -
PROV
  110   (5,110) ,   4 -
CARB
  126   (6,126) ,   5 -
JRDN
  153   (5,153) ,   6 -
NSVR
  174   (6,174) ,   7 -
PAYS
  181   (5,181) ,   8 -
ROHL
  182   (5,182) ,   9 -
TOOE
  186   (7,186) ,   10 -
MANT
  204   (5,204) ,   11 -
JUAB
  123   (4,188) ,   12 -
GVIL
  187   (3,318) ,   13 -
PINC
  61   (1,327)
65.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
NSUM
  104   (5,104) ,   3 -
PROV
  110   (5,110) ,   4 -
CARB
  126   (6,126) ,   5 -
JRDN
  153   (5,153) ,   6 -
NSVR
  174   (6,174) ,   7 -
PAYS
  181   (5,181) ,   8 -
ROHL
  182   (5,182) ,   9 -
TOOE
  186   (7,186) ,   10 -
MANT
  204   (5,204) ,   11 -
JUAB
  123   (4,189) ,   12 -
GVIL
  252   (4,318) ,   13 -
PINC
  61   (1,331)
66.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
NSUM
  104   (5,104) ,   3 -
PROV
  110   (5,110) ,   4 -
CARB
  126   (6,126) ,   5 -
JRDN
  153   (5,153) ,   6 -
NSVR
  174   (6,174) ,   7 -
PAYS
  181   (5,181) ,   8 -
ROHL
  182   (5,182) ,   9 -
TOOE
  186   (7,186) ,   10 -
MANT
  204   (6,204) ,   11 -
JUAB
  123   (4,190) ,   12 -
GVIL
  252   (4,319) ,   13 -
PINC
  61   (1,335)
67.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
NSUM
  104   (5,104) ,   3 -
PROV
  110   (5,110) ,   4 -
CARB
  126   (6,126) ,   5 -
JRDN
  153   (5,153) ,   6 -
NSVR
  174   (6,174) ,   7 -
PAYS
  181   (6,181) ,   8 -
ROHL
  182   (5,182) ,   9 -
TOOE
  186   (7,186) ,   10 -
MANT
  204   (6,204) ,   11 -
JUAB
  123   (4,191) ,   12 -
GVIL
  252   (4,320) ,   13 -
PINC
  61   (1,339)
68.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
NSUM
  104   (5,104) ,   3 -
PROV
  110   (6,110) ,   4 -
CARB
  126   (6,126) ,   5 -
JRDN
  153   (5,153) ,   6 -
NSVR
  174   (6,174) ,   7 -
PAYS
  181   (6,181) ,   8 -
ROHL
  182   (5,182) ,   9 -
TOOE
  186   (7,186) ,   10 -
MANT
  204   (6,204) ,   11 -
JUAB
  123   (4,192) ,   12 -
GVIL
  252   (4,321) ,   13 -
PINC
  61   (1,343)
69.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
NSUM
  104   (5,104) ,   3 -
PROV
  110   (6,110) ,   4 -
CARB
  126   (6,126) ,   5 -
JRDN
  153   (5,153) ,   6 -
NSVR
  174   (6,174) ,   7 -
PAYS
  181   (6,181) ,   8 -
ROHL
  182   (5,182) ,   9 -
TOOE
  186   (7,186) ,   10 -
MANT
  204   (6,204) ,   11 -
JUAB
  123   (4,193) ,   12 -
GVIL
  252   (4,322) ,   13 -
PINC
  130   (2,343)
70.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
NSUM
  104   (5,104) ,   3 -
PROV
  110   (6,110) ,   4 -
CARB
  126   (6,126) ,   5 -
JRDN
  153   (5,153) ,   6 -
NSVR
  174   (6,174) ,   7 -
PAYS
  181   (6,181) ,   8 -
ROHL
  182   (5,182) ,   9 -
TOOE
  186   (7,186) ,   10 -
MANT
  204   (7,204) ,   11 -
JUAB
  123   (4,194) ,   12 -
GVIL
  252   (4,323) ,   13 -
PINC
  130   (2,346)
71.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
NSUM
  104   (5,104) ,   3 -
PROV
  110   (7,110) ,   4 -
CARB
  126   (6,126) ,   5 -
JRDN
  153   (5,153) ,   6 -
NSVR
  174   (6,174) ,   7 -
PAYS
  181   (6,181) ,   8 -
ROHL
  182   (5,182) ,   9 -
TOOE
  186   (7,186) ,   10 -
MANT
  204   (7,204) ,   11 -
JUAB
  123   (4,195) ,   12 -
GVIL
  252   (4,324) ,   13 -
PINC
  130   (2,349)
72.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
NSUM
  104   (5,104) ,   3 -
PROV
  110   (7,110) ,   4 -
CARB
  126   (6,126) ,   5 -
JRDN
  153   (5,153) ,   6 -
NSVR
  174   (6,174) ,   7 -
PAYS
  181   (7,181) ,   8 -
ROHL
  182   (5,182) ,   9 -
TOOE
  186   (7,186) ,   10 -
MANT
  204   (7,204) ,   11 -
JUAB
  123   (4,196) ,   12 -
GVIL
  252   (4,325) ,   13 -
PINC
  130   (2,352)
73.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
NSUM
  104   (5,104) ,   3 -
PROV
  110   (7,110) ,   4 -
CARB
  126   (6,126) ,   5 -
JRDN
  153   (6,153) ,   6 -
NSVR
  174   (6,174) ,   7 -
PAYS
  181   (7,181) ,   8 -
ROHL
  182   (5,182) ,   9 -
TOOE
  186   (7,186) ,   10 -
MANT
  204   (7,204) ,   11 -
JUAB
  123   (4,197) ,   12 -
GVIL
  252   (4,326) ,   13 -
PINC
  130   (2,355)
74.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
NSUM
  104   (5,104) ,   3 -
PROV
  110   (7,110) ,   4 -
CARB
  126   (7,126) ,   5 -
JRDN
  153   (6,153) ,   6 -
NSVR
  174   (6,174) ,   7 -
PAYS
  181   (7,181) ,   8 -
ROHL
  182   (5,182) ,   9 -
TOOE
  186   (7,186) ,   10 -
MANT
  204   (7,204) ,   11 -
JUAB
  123   (4,198) ,   12 -
GVIL
  252   (4,327) ,   13 -
PINC
  130   (2,358)
75.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
NSUM
  104   (5,104) ,   3 -
PROV
  110   (7,110) ,   4 -
CARB
  126   (7,126) ,   5 -
JRDN
  153   (6,153) ,   6 -
NSVR
  174   (6,174) ,   7 -
PAYS
  181   (7,181) ,   8 -
ROHL
  182   (5,182) ,   9 -
TOOE
  186   (7,186) ,   10 -
MANT
  204   (7,204) ,   11 -
GVIL
  327   (5,327) ,   12 -
JUAB
  123   (4,199) ,   13 -
PINC
  130   (2,361)
76.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
NSUM
  104   (5,104) ,   3 -
PROV
  110   (7,110) ,   4 -
CARB
  126   (7,126) ,   5 -
JRDN
  153   (6,153) ,   6 -
NSVR
  174   (6,174) ,   7 -
PAYS
  181   (7,181) ,   8 -
ROHL
  182   (5,182) ,   9 -
TOOE
  186   (7,186) ,   10 -
JUAB
  199   (5,199) ,   11 -
MANT
  204   (7,204) ,   12 -
GVIL
  327   (5,327) ,   13 -
PINC
  130   (2,364)
77.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
NSUM
  104   (5,104) ,   3 -
PROV
  110   (7,110) ,   4 -
CARB
  126   (7,126) ,   5 -
JRDN
  153   (6,153) ,   6 -
NSVR
  174   (6,174) ,   7 -
PAYS
  181   (7,181) ,   8 -
ROHL
  182   (5,182) ,   9 -
TOOE
  186   (7,186) ,   10 -
JUAB
  199   (6,199) ,   11 -
MANT
  204   (7,204) ,   12 -
GVIL
  327   (5,327) ,   13 -
PINC
  130   (2,367)
78.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
NSUM
  104   (5,104) ,   3 -
PROV
  110   (7,110) ,   4 -
CARB
  126   (7,126) ,   5 -
JRDN
  153   (6,153) ,   6 -
NSVR
  174   (6,174) ,   7 -
PAYS
  181   (7,181) ,   8 -
ROHL
  182   (5,182) ,   9 -
TOOE
  186   (7,186) ,   10 -
JUAB
  199   (6,199) ,   11 -
MANT
  204   (7,204) ,   12 -
GVIL
  327   (5,327) ,   13 -
PINC
  208   (3,367)
79.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
NSUM
  104   (5,104) ,   3 -
PROV
  110   (7,110) ,   4 -
CARB
  126   (7,126) ,   5 -
JRDN
  153   (6,153) ,   6 -
NSVR
  174   (6,174) ,   7 -
PAYS
  181   (7,181) ,   8 -
ROHL
  182   (5,182) ,   9 -
TOOE
  186   (7,186) ,   10 -
JUAB
  199   (6,199) ,   11 -
MANT
  204   (7,204) ,   12 -
GVIL
  327   (5,327) ,   13 -
PINC
  287   (4,367)
80.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
NSUM
  104   (5,104) ,   3 -
PROV
  110   (7,110) ,   4 -
CARB
  126   (7,126) ,   5 -
JRDN
  153   (6,153) ,   6 -
NSVR
  174   (6,174) ,   7 -
PAYS
  181   (7,181) ,   8 -
ROHL
  182   (5,182) ,   9 -
TOOE
  186   (7,186) ,   10 -
JUAB
  199   (6,199) ,   11 -
MANT
  204   (7,204) ,   12 -
GVIL
  327   (5,327) ,   13 -
PINC
  367   (5,367)
81.   1 -
STAN
  35   (7,35) ,   2 -
NSUM
  104   (5,104) ,   3 -
PROV
  110   (7,110) ,   4 -
CARB
  126   (7,126) ,   5 -
JRDN
  153   (6,153) ,   6 -
NSVR
  174   (6,174) ,   7 -
PAYS
  181   (7,181) ,   8 -
ROHL
  182   (5,182) ,   9 -
TOOE
  186   (7,186) ,   10 -
JUAB
  199   (7,199) ,   11 -
MANT
  204   (7,204) ,   12 -
GVIL
  327   (5,327) ,   13 -
PINC
  367   (5,367)


Scoring 1:   1 - PROV   1   (1) ,   2 - NSUM   2   (2) ,   3 - STAN   3   (3) ,   4 - NSVR   5   (5) ,   5 - TOOE   7   (7) ,   6 - PAYS   9   (9) ,   7 - CARB   11   (11) ,   8 - JRDN   14   (14) ,   9 - JUAB   15   (15) ,   10 - MANT   27   (27) ,   11 - ROHL   31   (31) ,   12 - GVIL   60   (60) ,   13 - PINC   61   (61)
Scoring 2:   1 - STAN   7   (4) ,   2 - NSUM   10   (8) ,   3 - PROV   14   (13) ,   4 - NSVR   27   (22) ,   5 - CARB   29   (18) ,   6 - PAYS   32   (23) ,   6 - TOOE   32   (25) ,   8 - JRDN   40   (26) ,   9 - JUAB   43   (28) ,   10 - MANT   59   (32) ,   11 - ROHL   66   (35) ,   12 - GVIL   123   (63) ,   13 - PINC   130   (69)
Scoring 3:   1 - STAN   13   (6) ,   2 - NSUM   29   (19) ,   3 - PROV   34   (20) ,   4 - CARB   53   (24) ,   5 - NSVR   66   (39) ,   6 - JRDN   70   (30) ,   7 - PAYS   77   (45) ,   8 - TOOE   78   (46) ,   9 - JUAB   79   (36) ,   10 - MANT   101   (42) ,   11 - ROHL   103   (37) ,   12 - GVIL   187   (64) ,   13 - PINC   208   (78)
Scoring 4:   1 - STAN   23   (10) ,   2 - NSUM   50   (21) ,   3 - PROV   63   (29) ,   4 - CARB   86   (33) ,   5 - JRDN   104   (34) ,   6 - NSVR   116   (50) ,   7 - JUAB   123   (44) ,   8 - PAYS   125   (48) ,   9 - TOOE   131   (53) ,   10 - ROHL   141   (38) ,   11 - MANT   152   (51) ,   12 - GVIL   252   (65) ,   13 - PINC   287   (79)
Scoring 5:   1 - STAN   35   (12) ,   2 - NSUM   104   (54) ,   3 - PROV   110   (47) ,   4 - CARB   126   (40) ,   5 - JRDN   153   (49) ,   6 - NSVR   174   (58) ,   7 - PAYS   181   (56) ,   8 - ROHL   182   (41) ,   9 - TOOE   186   (55) ,   10 - JUAB   199   (76) ,   11 - MANT   204   (52) ,   12 - GVIL   327   (75) ,   13 - PINC   367   (80)

Explanation
This analysis is a series of snapshots through-out the race, which allows for a comparison of each team's relative position as the race unfolds.

Each time that a runner finishes the race, the team standings change. Thus, each line represents a runner finishing and a view of the team standings at that particular moment in time.

Key
Each line will have a team underlined, which is the designation of the team for that runner. The line number is the team scoring position for the runner that finished. The number before the team abbreviation is the current position of that team. The number after the team abbreviation is the team's current score. The first number inside the parenthesis is the number of runners from that team that have finished so far. The second number inside the parenthesis is the best possible score that the team is still able to achieve.

The color of the team is a representation of their final team position in the race. When 5 runners have finished from a team, the team score is final and it is displayed in bold type. When the team place number is bolded, the team position is final.

Analyze
If you hover your mouse over a team anywhere in the list, all of the entries for that team are temporarily bolded, making it easier to follow the progress of that team. A team that has a final team score, but their team position is not yet final, has team(s) that threaten their position. This means that, depending on the place of runners that have not yet finished, a threatening team can still mathematically surpass the position of the threatened team. While a team is highlighted, any teams that threaten their position will be listed in italics, starting from the position where their team score is final.