2015 Layton Triathlon
Layton Surf N Swim
Layton, UT
July 18, 2015


Boy's Triathlon

OverallBib  NameAgeCityStateDivisionTime

1.716  Noah Williams11Salt Lake CityUT1.Men 11-1210:51.7
Swim01:22.1
Swim Bike Transition01:45.3
Bike04:43.1
Bike Run Transition00:14.7
Run02:46.5
 
2.362  Crew Ross11SyracuseUT2.Men 11-1211:17.1
Swim01:56.8
Swim Bike Transition02:47.1
Bike03:56.4
Bike Run Transition00:33.6
Run02:03.2
 
3.732  Grant Hulbert91.Men 9-1012:03.9
Swim02:32.8
Swim Bike Transition01:53.5
Bike04:23.7
Bike Run Transition00:21.7
Run02:52.2
 
4.371  Will Glissmeyer9NowthenMN2.Men 9-1012:42.6
Swim02:18.9
Swim Bike Transition02:39.9
Bike04:04.1
Bike Run Transition00:14.2
Run03:25.5
 
5.706  Cole Albrecht7SandyUT1.Men 7-812:44.3
Swim01:49.1
Swim Bike Transition02:36.3
Bike05:00.0
Bike Run Transition00:18.3
Run03:00.6
 
6.437  Max Snelling10FarmingtonUT3.Men 9-1012:49.7
Swim02:26.2
Swim Bike Transition02:27.2
Bike04:39.9
Bike Run Transition00:28.5
Run02:47.9
 
7.714  Jude Spangler9HolladayUT4.Men 9-1013:19.5
Swim02:39.5
Swim Bike Transition02:31.9
Bike04:41.8
Bike Run Transition00:16.8
Run03:09.5
 
8.392  Jack Burns9KaysvilleUT5.Men 9-1013:47.3
Bike04:59.0
Bike Run Transition00:16.6
Run02:58.0
 
9.375  Ethan Rivera10KaysvilleUT6.Men 9-1014:20.2
Swim02:44.8
Swim Bike Transition03:01.4
Bike04:57.7
Bike Run Transition00:25.7
Run03:10.6
 
10.715  Joel Spangler7HolladayUT2.Men 7-814:22.6
Swim03:03.4
Swim Bike Transition02:14.1
Bike05:35.0
Bike Run Transition00:01.4
Run03:28.7
 
11.445  Connor Long9LaytonUT7.Men 9-1014:26.1
Swim03:52.7
Swim Bike Transition02:28.5
Bike04:07.0
Bike Run Transition00:18.3
Run03:39.6
 
12.481  Kage Cowdin5FarmingtonUT1.Men 1-614:36.5
Swim03:42.7
Swim Bike Transition02:06.4
Bike05:25.3
Bike Run Transition00:18.7
Run03:03.4
 
13.372  Dean Glissmeyer7NowthenMN3.Men 7-814:44.8
Swim03:32.4
Swim Bike Transition02:14.2
Bike04:58.4
Bike Run Transition00:16.5
Run03:43.3
 
14.411  Carson Mills9SyracuseUT8.Men 9-1014:47.7
Swim03:13.1
Swim Bike Transition03:02.3
Bike04:51.3
Bike Run Transition00:14.7
Run03:26.3
 
15.336  Christopher Combe9LehiUT9.Men 9-1014:56.2
Swim02:46.9
Swim Bike Transition02:30.3
Bike05:03.5
Bike Run Transition00:18.1
Run04:17.4
 
16.486  Julian Bamberger7HolladayUT4.Men 7-815:11.0
Swim02:30.5
Swim Bike Transition02:41.5
Bike05:16.4
Bike Run Transition00:54.2
Run03:48.4
 
17.708  Scotty Keller8CentervilleUT5.Men 7-815:27.3
Swim04:04.4
Swim Bike Transition02:47.3
Bike04:47.4
Bike Run Transition00:28.7
Run03:19.5
 
18.404  Cameron Averett8SpringvilleUT6.Men 7-815:49.6
Swim03:20.8
Swim Bike Transition02:55.6
Bike05:49.4
Bike Run Transition00:14.1
Run03:29.7
 
19.376  Conner Rivera12KaysvilleUT3.Men 11-1216:02.3
Swim02:58.1
Swim Bike Transition03:00.8
Bike05:51.8
Bike Run Transition00:14.8
Run03:56.8
 
20.393  Brigham Burns7KaysvilleUT7.Men 7-816:45.8
Swim03:09.2
Swim Bike Transition03:50.7
Bike06:05.9
Bike Run Transition00:21.3
Run03:18.7
 
21.469  Thomas Mickelsen8SyracuseUT8.Men 7-817:09.3
Swim03:43.8
Swim Bike Transition03:08.3
Bike05:28.5
Bike Run Transition00:21.5
Run04:27.2
 
22.312  Zach Newton8KaysvilleUT9.Men 7-817:34.2
Swim04:43.2
Swim Bike Transition02:30.8
Bike05:50.7
Bike Run Transition00:27.8
Run04:01.7
 
23.429  Parker Rasmussen11SyracuseUT4.Men 11-1217:35.6
Swim04:58.7
Swim Bike Transition02:16.8
Bike05:32.7
Bike Run Transition00:37.4
Run04:10.0
 
24.308  Mason Murray8OmahaNE10.Men 7-817:49.4
Swim03:20.2
Swim Bike Transition03:17.6
Bike05:31.4
Bike Run Transition00:34.1
Run05:06.1
 
25.396  Logan Gibbs8KaysvilleUT11.Men 7-817:49.8
Swim05:09.8
Swim Bike Transition03:07.7
Bike05:43.4
Bike Run Transition00:17.9
Run03:31.0
 
26.395  Connor Gibbs8KaysvilleUT12.Men 7-817:55.7
Swim05:42.2
Swim Bike Transition02:11.8
Bike06:00.4
Bike Run Transition00:33.6
Run03:27.7
 
27.306  Sam Porter7AmmonID13.Men 7-818:34.4
Swim03:34.1
Bike Run Transition00:57.7
Run03:37.7
 
28.399  Calvin Purdy7LaytonUT14.Men 7-818:52.6
Swim04:32.9
Bike Run Transition00:18.2
Run03:28.1
 
29.435  Archer Gale5Woods CrossUT2.Men 1-619:02.1
Swim03:54.6
Swim Bike Transition04:58.3
Bike06:07.4
Bike Run Transition00:22.4
Run03:39.4
 
30.442  Bridger Staley7OgdenUT15.Men 7-819:21.7
Swim05:20.3
Bike Run Transition00:52.3
Run03:53.7
 
31.305  Ty Porter9AmmonID10.Men 9-1020:39.5
Swim03:16.5
Swim Bike Transition03:44.9
Run06:14.0
 
32.310  Cooper Nickell5West HavenUT3.Men 1-621:52.5
Swim05:47.5
Run04:05.2
 
33.400  James Purdy5LaytonUT4.Men 1-622:00.0
Swim05:31.1
Swim Bike Transition03:37.9
Bike08:04.3
Bike Run Transition00:37.6
Run04:09.1
 
34.735  Jack George716.Men 7-822:07.0
Swim06:07.8
Swim Bike Transition05:36.1
Bike06:10.8
Bike Run Transition00:47.8
Run03:24.5
 
35.408  Braxton Smith6LaytonUT5.Men 1-625:14.4
Swim06:51.1
Swim Bike Transition08:33.5
Bike06:01.0
Bike Run Transition00:37.0
Run03:11.8
 
36.734  Hunter Hulbert56.Men 1-625:39.4
Swim05:39.1
Bike Run Transition00:21.7
Run04:09.2
 
37.478  John Murdock10LaytonUT11.Men 9-1028:44.2
Bike Run Transition00:17.5
Run03:39.6
 
38.443  Bronson Staley5OgdenUT7.Men 1-630:56.6
Swim07:18.4
Swim Bike Transition03:43.9
Bike14:27.3
Bike Run Transition00:34.6
Run04:52.4
 
39.464  Alec Brower8AmmonID17.Men 7-831:46.3
Swim09:33.9
Swim Bike Transition03:55.4
Bike14:21.9
Bike Run Transition00:35.8
Run03:19.3
 
40.401  Derek Purdy3LaytonUT8.Men 1-634:35.3
Swim06:29.2
Swim Bike Transition05:28.0
Bike13:45.9
Bike Run Transition00:58.4
Run07:53.8
 


Men 1-6
1.481  Kage Cowdin5FarmingtonUT12.14:36.5
2.435  Archer Gale5Woods CrossUT29.19:02.1
3.310  Cooper Nickell5West HavenUT32.21:52.5
4.400  James Purdy5LaytonUT33.22:00.0
5.408  Braxton Smith6LaytonUT35.25:14.4
6.734  Hunter Hulbert536.25:39.4
7.443  Bronson Staley5OgdenUT38.30:56.6
8.401  Derek Purdy3LaytonUT40.34:35.3


Men 7-8
1.706  Cole Albrecht7SandyUT5.12:44.3
2.715  Joel Spangler7HolladayUT10.14:22.6
3.372  Dean Glissmeyer7NowthenMN13.14:44.8
4.486  Julian Bamberger7HolladayUT16.15:11.0
5.708  Scotty Keller8CentervilleUT17.15:27.3
6.404  Cameron Averett8SpringvilleUT18.15:49.6
7.393  Brigham Burns7KaysvilleUT20.16:45.8
8.469  Thomas Mickelsen8SyracuseUT21.17:09.3
9.312  Zach Newton8KaysvilleUT22.17:34.2
10.308  Mason Murray8OmahaNE24.17:49.4
11.396  Logan Gibbs8KaysvilleUT25.17:49.8
12.395  Connor Gibbs8KaysvilleUT26.17:55.7
13.306  Sam Porter7AmmonID27.18:34.4
14.399  Calvin Purdy7LaytonUT28.18:52.6
15.442  Bridger Staley7OgdenUT30.19:21.7
16.735  Jack George734.22:07.0
17.464  Alec Brower8AmmonID39.31:46.3


Men 9-10
1.732  Grant Hulbert93.12:03.9
2.371  Will Glissmeyer9NowthenMN4.12:42.6
3.437  Max Snelling10FarmingtonUT6.12:49.7
4.714  Jude Spangler9HolladayUT7.13:19.5
5.392  Jack Burns9KaysvilleUT8.13:47.3
6.375  Ethan Rivera10KaysvilleUT9.14:20.2
7.445  Connor Long9LaytonUT11.14:26.1
8.411  Carson Mills9SyracuseUT14.14:47.7
9.336  Christopher Combe9LehiUT15.14:56.2
10.305  Ty Porter9AmmonID31.20:39.5
11.478  John Murdock10LaytonUT37.28:44.2


Men 11-12
1.716  Noah Williams11Salt Lake CityUT1.10:51.7
2.362  Crew Ross11SyracuseUT2.11:17.1
3.376  Conner Rivera12KaysvilleUT19.16:02.3
4.429  Parker Rasmussen11SyracuseUT23.17:35.6