2016 Region 7 Championship
Valley Regional Park
Taylorsville, UT
October 07, 2016


1.   1 -
TMPN
  1   (1,15)
2.   1 -
TMPN
  3   (2,15)
3.   1 -
TMPN
  6   (3,15)
4.   1 -
TMPN
  6   (3,17) ,   2 -
SKYR
  4   (1,30)
5.   1 -
TMPN
  6   (3,19) ,   2 -
SKYR
  9   (2,30)
6.   1 -
TMPN
  6   (3,21) ,   2 -
SKYR
  9   (2,33) ,   3 -
OREM
  6   (1,40)
7.   1 -
TMPN
  13   (4,21) ,   2 -
SKYR
  9   (2,36) ,   3 -
OREM
  6   (1,44)
8.   1 -
TMPN
  21   (5,21) ,   2 -
SKYR
  9   (2,39) ,   3 -
OREM
  6   (1,48)
9.   1 -
TMPN
  21   (5,21) ,   2 -
SKYR
  18   (3,39) ,   3 -
OREM
  6   (1,52)
10.   1 -
TMPN
  21   (5,21) ,   2 -
SKYR
  18   (3,41) ,   3 -
OREM
  16   (2,52)
11.   1 -
TMPN
  21   (5,21) ,   2 -
SKYR
  18   (3,43) ,   3 -
OREM
  16   (2,55) ,   4 -
CRNC
  11   (1,65)
12.   1 -
TMPN
  21   (5,21) ,   2 -
SKYR
  18   (3,45) ,   3 -
OREM
  16   (2,58) ,   4 -
CRNC
  23   (2,65)
13.   1 -
TMPN
  21   (5,21) ,   2 -
SKYR
  31   (4,45) ,   3 -
OREM
  16   (2,61) ,   4 -
CRNC
  23   (2,68)
14.   1 -
TMPN
  21   (6,21) ,   2 -
SKYR
  31   (4,46) ,   3 -
OREM
  16   (2,64) ,   4 -
CRNC
  23   (2,71)
15.   1 -
TMPN
  21   (6,21) ,   2 -
SKYR
  46   (5,46) ,   3 -
OREM
  16   (2,67) ,   4 -
CRNC
  23   (2,74)
16.   1 -
TMPN
  21   (6,21) ,   2 -
SKYR
  46   (6,46) ,   3 -
OREM
  16   (2,70) ,   4 -
CRNC
  23   (2,77)
17.   1 -
TMPN
  21   (6,21) ,   2 -
SKYR
  46   (6,46) ,   3 -
OREM
  16   (2,73) ,   4 -
CRNC
  23   (2,80) ,   5 -
TMPV
  17   (1,95)
18.   1 -
TMPN
  21   (7,21) ,   2 -
SKYR
  46   (6,46) ,   3 -
OREM
  16   (2,76) ,   4 -
CRNC
  23   (2,83) ,   5 -
TMPV
  17   (1,99)
19.   1 -
TMPN
  21   (7,21) ,   2 -
SKYR
  46   (7,46) ,   3 -
OREM
  16   (2,79) ,   4 -
CRNC
  23   (2,86) ,   5 -
TMPV
  17   (1,103)
20.   1 -
TMPN
  21   (7,21) ,   2 -
SKYR
  46   (7,46) ,   3 -
OREM
  16   (2,82) ,   4 -
CRNC
  23   (2,89) ,   5 -
TMPV
  17   (1,107) ,   6 -
MTNV
  20   (1,110)
21.   1 -
TMPN
  21   (7,21) ,   2 -
SKYR
  46   (7,46) ,   3 -
CRNC
  44   (3,89) ,   4 -
OREM
  16   (2,85) ,   5 -
TMPV
  17   (1,111) ,   6 -
MTNV
  20   (1,114)
22.   1 -
TMPN
  21   (7,21) ,   2 -
SKYR
  46   (7,46) ,   3 -
OREM
  38   (3,85) ,   4 -
CRNC
  44   (3,91) ,   5 -
TMPV
  17   (1,115) ,   6 -
MTNV
  20   (1,118)
23.   1 -
TMPN
  21   (7,21) ,   2 -
SKYR
  46   (7,46) ,   3 -
CRNC
  67   (4,91) ,   4 -
OREM
  38   (3,87) ,   5 -
TMPV
  17   (1,119) ,   6 -
MTNV
  20   (1,122)
24.   1 -
TMPN
  21   (7,21) ,   2 -
SKYR
  46   (7,46) ,   3 -
CRNC
  67   (4,92) ,   4 -
OREM
  38   (3,89) ,   5 -
MTNV
  44   (2,122) ,   6 -
TMPV
  17   (1,123)
25.   1 -
TMPN
  21   (7,21) ,   2 -
SKYR
  46   (7,46) ,   3 -
CRNC
  67   (4,93) ,   4 -
OREM
  38   (3,91) ,   5 -
MTNV
  69   (3,122) ,   6 -
TMPV
  17   (1,127)
26.   1 -
TMPN
  21   (7,21) ,   2 -
SKYR
  46   (7,46) ,   3 -
OREM
  64   (4,91) ,   4 -
CRNC
  67   (4,94) ,   5 -
MTNV
  69   (3,124) ,   6 -
TMPV
  17   (1,131)
27.   1 -
TMPN
  21   (7,21) ,   2 -
SKYR
  46   (7,46) ,   3 -
OREM
  91   (5,91) ,   4 -
CRNC
  67   (4,95) ,   5 -
MTNV
  69   (3,126) ,   6 -
TMPV
  17   (1,135)
28.   1 -
TMPN
  21   (7,21) ,   2 -
SKYR
  46   (7,46) ,   3 -
OREM
  91   (5,91) ,   4 -
CRNC
  95   (5,95) ,   5 -
MTNV
  69   (3,128) ,   6 -
TMPV
  17   (1,139)
29.   1 -
TMPN
  21   (7,21) ,   2 -
SKYR
  46   (7,46) ,   3 -
OREM
  91   (6,91) ,   4 -
CRNC
  95   (5,95) ,   5 -
MTNV
  69   (3,130) ,   6 -
TMPV
  17   (1,143)
30.   1 -
TMPN
  21   (7,21) ,   2 -
SKYR
  46   (7,46) ,   3 -
OREM
  91   (6,91) ,   4 -
CRNC
  95   (5,95) ,   5 -
MTNV
  99   (4,130) ,   6 -
TMPV
  17   (1,147)
31.   1 -
TMPN
  21   (7,21) ,   2 -
SKYR
  46   (7,46) ,   3 -
OREM
  91   (6,91) ,   4 -
CRNC
  95   (6,95) ,   5 -
MTNV
  99   (4,131) ,   6 -
TMPV
  17   (1,151)
32.   1 -
TMPN
  21   (7,21) ,   2 -
SKYR
  46   (7,46) ,   3 -
OREM
  91   (6,91) ,   4 -
CRNC
  95   (7,95) ,   5 -
MTNV
  99   (4,132) ,   6 -
TMPV
  17   (1,155)
33.   1 -
TMPN
  21   (7,21) ,   2 -
SKYR
  46   (7,46) ,   3 -
OREM
  91   (7,91) ,   4 -
CRNC
  95   (7,95) ,   5 -
MTNV
  99   (4,133) ,   6 -
TMPV
  17   (1,159)
34.   1 -
TMPN
  21   (7,21) ,   2 -
SKYR
  46   (7,46) ,   3 -
OREM
  91   (7,91) ,   4 -
CRNC
  95   (7,95) ,   5 -
MTNV
  133   (5,133) ,   6 -
TMPV
  17   (1,163)
35.   1 -
TMPN
  21   (7,21) ,   2 -
SKYR
  46   (7,46) ,   3 -
OREM
  91   (7,91) ,   4 -
CRNC
  95   (7,95) ,   5 -
MTNV
  133   (6,133) ,   6 -
TMPV
  17   (1,167)
36.   1 -
TMPN
  21   (7,21) ,   2 -
SKYR
  46   (7,46) ,   3 -
OREM
  91   (7,91) ,   4 -
CRNC
  95   (7,95) ,   5 -
MTNV
  133   (6,133) ,   6 -
TMPV
  53   (2,167)
37.   1 -
TMPN
  21   (7,21) ,   2 -
SKYR
  46   (7,46) ,   3 -
OREM
  91   (7,91) ,   4 -
CRNC
  95   (7,95) ,   5 -
MTNV
  133   (6,133) ,   6 -
TMPV
  53   (2,170) ,   7 -
ALTA
  37   (1,195)
38.   1 -
TMPN
  21   (7,21) ,   2 -
SKYR
  46   (7,46) ,   3 -
OREM
  91   (7,91) ,   4 -
CRNC
  95   (7,95) ,   5 -
MTNV
  133   (6,133) ,   6 -
TMPV
  53   (2,173) ,   7 -
ALTA
  75   (2,195)
39.   1 -
TMPN
  21   (7,21) ,   2 -
SKYR
  46   (7,46) ,   3 -
OREM
  91   (7,91) ,   4 -
CRNC
  95   (7,95) ,   5 -
MTNV
  133   (7,133) ,   6 -
TMPV
  53   (2,176) ,   7 -
ALTA
  75   (2,198)
40.   1 -
TMPN
  21   (7,21) ,   2 -
SKYR
  46   (7,46) ,   3 -
OREM
  91   (7,91) ,   4 -
CRNC
  95   (7,95) ,   5 -
MTNV
  133   (7,133) ,   6 -
TMPV
  93   (3,176) ,   7 -
ALTA
  75   (2,201)
41.   1 -
TMPN
  21   (7,21) ,   2 -
SKYR
  46   (7,46) ,   3 -
OREM
  91   (7,91) ,   4 -
CRNC
  95   (7,95) ,   5 -
MTNV
  133   (7,133) ,   6 -
TMPV
  134   (4,176) ,   7 -
ALTA
  75   (2,204)
42.   1 -
TMPN
  21   (7,21) ,   2 -
SKYR
  46   (7,46) ,   3 -
OREM
  91   (7,91) ,   4 -
CRNC
  95   (7,95) ,   5 -
MTNV
  133   (7,133) ,   6 -
TMPV
  176   (5,176) ,   7 -
ALTA
  75   (2,207)
43.   1 -
TMPN
  21   (7,21) ,   2 -
SKYR
  46   (7,46) ,   3 -
OREM
  91   (7,91) ,   4 -
CRNC
  95   (7,95) ,   5 -
MTNV
  133   (7,133) ,   6 -
TMPV
  176   (6,176) ,   7 -
ALTA
  75   (2,210)
44.   1 -
TMPN
  21   (7,21) ,   2 -
SKYR
  46   (7,46) ,   3 -
OREM
  91   (7,91) ,   4 -
CRNC
  95   (7,95) ,   5 -
MTNV
  133   (7,133) ,   6 -
TMPV
  176   (7,176) ,   7 -
ALTA
  75   (2,213)
45.   1 -
TMPN
  21   (7,21) ,   2 -
SKYR
  46   (7,46) ,   3 -
OREM
  91   (7,91) ,   4 -
CRNC
  95   (7,95) ,   5 -
MTNV
  133   (7,133) ,   6 -
TMPV
  176   (7,176) ,   7 -
ALTA
  75   (2,216) ,   8 -
PRVO
  45   (1,235)
46.   1 -
TMPN
  21   (7,21) ,   2 -
SKYR
  46   (7,46) ,   3 -
OREM
  91   (7,91) ,   4 -
CRNC
  95   (7,95) ,   5 -
MTNV
  133   (7,133) ,   6 -
TMPV
  176   (7,176) ,   7 -
ALTA
  121   (3,216) ,   8 -
PRVO
  45   (1,239)
47.   1 -
TMPN
  21   (7,21) ,   2 -
SKYR
  46   (7,46) ,   3 -
OREM
  91   (7,91) ,   4 -
CRNC
  95   (7,95) ,   5 -
MTNV
  133   (7,133) ,   6 -
TMPV
  176   (7,176) ,   7 -
ALTA
  121   (3,218) ,   8 -
PRVO
  92   (2,239)
48.   1 -
TMPN
  21   (7,21) ,   2 -
SKYR
  46   (7,46) ,   3 -
OREM
  91   (7,91) ,   4 -
CRNC
  95   (7,95) ,   5 -
MTNV
  133   (7,133) ,   6 -
TMPV
  176   (7,176) ,   7 -
ALTA
  121   (3,220) ,   8 -
PRVO
  140   (3,239)
49.   1 -
TMPN
  21   (7,21) ,   2 -
SKYR
  46   (7,46) ,   3 -
OREM
  91   (7,91) ,   4 -
CRNC
  95   (7,95) ,   5 -
MTNV
  133   (7,133) ,   6 -
TMPV
  176   (7,176) ,   7 -
ALTA
  170   (4,220) ,   8 -
PRVO
  140   (3,241)
50.   1 -
TMPN
  21   (7,21) ,   2 -
SKYR
  46   (7,46) ,   3 -
OREM
  91   (7,91) ,   4 -
CRNC
  95   (7,95) ,   5 -
MTNV
  133   (7,133) ,   6 -
TMPV
  176   (7,176) ,   7 -
ALTA
  170   (4,221) ,   8 -
PRVO
  190   (4,241)
51.   1 -
TMPN
  21   (7,21) ,   2 -
SKYR
  46   (7,46) ,   3 -
OREM
  91   (7,91) ,   4 -
CRNC
  95   (7,95) ,   5 -
MTNV
  133   (7,133) ,   6 -
TMPV
  176   (7,176) ,   7 -
ALTA
  221   (5,221) ,   8 -
PRVO
  190   (4,242)
52.   1 -
TMPN
  21   (7,21) ,   2 -
SKYR
  46   (7,46) ,   3 -
OREM
  91   (7,91) ,   4 -
CRNC
  95   (7,95) ,   5 -
MTNV
  133   (7,133) ,   6 -
TMPV
  176   (7,176) ,   7 -
ALTA
  221   (6,221) ,   8 -
PRVO
  190   (4,243)
53.   1 -
TMPN
  21   (7,21) ,   2 -
SKYR
  46   (7,46) ,   3 -
OREM
  91   (7,91) ,   4 -
CRNC
  95   (7,95) ,   5 -
MTNV
  133   (7,133) ,   6 -
TMPV
  176   (7,176) ,   7 -
ALTA
  221   (7,221) ,   8 -
PRVO
  190   (4,244)
54.   1 -
TMPN
  21   (7,21) ,   2 -
SKYR
  46   (7,46) ,   3 -
OREM
  91   (7,91) ,   4 -
CRNC
  95   (7,95) ,   5 -
MTNV
  133   (7,133) ,   6 -
TMPV
  176   (7,176) ,   7 -
ALTA
  221   (7,221) ,   8 -
PRVO
  244   (5,244)
55.   1 -
TMPN
  21   (7,21) ,   2 -
SKYR
  46   (7,46) ,   3 -
OREM
  91   (7,91) ,   4 -
CRNC
  95   (7,95) ,   5 -
MTNV
  133   (7,133) ,   6 -
TMPV
  176   (7,176) ,   7 -
ALTA
  221   (7,221) ,   8 -
PRVO
  244   (6,244)


Scoring 1:   1 - TMPN   1   (1) ,   2 - SKYR   4   (4) ,   3 - OREM   6   (6) ,   4 - CRNC   11   (11) ,   5 - TMPV   17   (17) ,   6 - MTNV   20   (20) ,   7 - ALTA   37   (37) ,   8 - PRVO   45   (45)
Scoring 2:   1 - TMPN   3   (2) ,   2 - SKYR   9   (5) ,   3 - OREM   16   (10) ,   4 - CRNC   23   (12) ,   5 - MTNV   44   (24) ,   6 - TMPV   53   (36) ,   7 - ALTA   75   (38) ,   8 - PRVO   92   (47)
Scoring 3:   1 - TMPN   6   (3) ,   2 - SKYR   18   (9) ,   3 - OREM   38   (22) ,   4 - CRNC   44   (21) ,   5 - MTNV   69   (25) ,   6 - TMPV   93   (40) ,   7 - ALTA   121   (46) ,   8 - PRVO   140   (48)
Scoring 4:   1 - TMPN   13   (7) ,   2 - SKYR   31   (13) ,   3 - OREM   64   (26) ,   4 - CRNC   67   (23) ,   5 - MTNV   99   (30) ,   6 - TMPV   134   (41) ,   7 - ALTA   170   (49) ,   8 - PRVO   190   (50)
Scoring 5:   1 - TMPN   21   (8) ,   2 - SKYR   46   (15) ,   3 - OREM   91   (27) ,   4 - CRNC   95   (28) ,   5 - MTNV   133   (34) ,   6 - TMPV   176   (42) ,   7 - ALTA   221   (51) ,   8 - PRVO   244   (54)

Explanation
This analysis is a series of snapshots through-out the race, which allows for a comparison of each team's relative position as the race unfolds.

Each time that a runner finishes the race, the team standings change. Thus, each line represents a runner finishing and a view of the team standings at that particular moment in time.

Key
Each line will have a team underlined, which is the designation of the team for that runner. The line number is the team scoring position for the runner that finished. The number before the team abbreviation is the current position of that team. The number after the team abbreviation is the team's current score. The first number inside the parenthesis is the number of runners from that team that have finished so far. The second number inside the parenthesis is the best possible score that the team is still able to achieve.

The color of the team is a representation of their final team position in the race. When 5 runners have finished from a team, the team score is final and it is displayed in bold type. When the team place number is bolded, the team position is final.

Analyze
If you hover your mouse over a team anywhere in the list, all of the entries for that team are temporarily bolded, making it easier to follow the progress of that team. A team that has a final team score, but their team position is not yet final, has team(s) that threaten their position. This means that, depending on the place of runners that have not yet finished, a threatening team can still mathematically surpass the position of the threatened team. While a team is highlighted, any teams that threaten their position will be listed in italics, starting from the position where their team score is final.