2016 Region 7 Championship
Valley Regional Park
Taylorsville, UT
October 07, 2016


1.   1 -
TMPN
  1   (1,15)
2.   1 -
TMPN
  1   (1,19) ,   2 -
TMPV
  2   (1,20)
3.   1 -
TMPN
  1   (1,23) ,   2 -
TMPV
  2   (1,24) ,   3 -
OREM
  3   (1,25)
4.   1 -
OREM
  7   (2,25) ,   2 -
TMPN
  1   (1,27) ,   3 -
TMPV
  2   (1,28)
5.   1 -
TMPN
  6   (2,27) ,   2 -
OREM
  7   (2,28) ,   3 -
TMPV
  2   (1,32)
6.   1 -
TMPN
  6   (2,30) ,   2 -
OREM
  7   (2,31) ,   3 -
TMPV
  2   (1,36) ,   4 -
SKYR
  6   (1,40)
7.   1 -
TMPN
  13   (3,30) ,   2 -
OREM
  7   (2,34) ,   3 -
TMPV
  2   (1,40) ,   4 -
SKYR
  6   (1,44)
8.   1 -
TMPN
  13   (3,32) ,   2 -
OREM
  7   (2,37) ,   3 -
TMPV
  2   (1,44) ,   4 -
SKYR
  6   (1,48) ,   5 -
MTNV
  8   (1,50)
9.   1 -
TMPN
  22   (4,32) ,   2 -
OREM
  7   (2,40) ,   3 -
TMPV
  2   (1,48) ,   4 -
SKYR
  6   (1,52) ,   5 -
MTNV
  8   (1,54)
10.   1 -
TMPN
  32   (5,32) ,   2 -
OREM
  7   (2,43) ,   3 -
TMPV
  2   (1,52) ,   4 -
SKYR
  6   (1,56) ,   5 -
MTNV
  8   (1,58)
11.   1 -
TMPN
  32   (6,32) ,   2 -
OREM
  7   (2,46) ,   3 -
TMPV
  2   (1,56) ,   4 -
SKYR
  6   (1,60) ,   5 -
MTNV
  8   (1,62)
12.   1 -
TMPN
  32   (6,32) ,   2 -
OREM
  7   (2,49) ,   3 -
SKYR
  18   (2,60) ,   4 -
TMPV
  2   (1,60) ,   5 -
MTNV
  8   (1,66)
13.   1 -
TMPN
  32   (6,32) ,   2 -
OREM
  7   (2,52) ,   3 -
SKYR
  18   (2,63) ,   4 -
TMPV
  2   (1,64) ,   5 -
MTNV
  8   (1,70) ,   6 -
CRNC
  13   (1,75)
14.   1 -
TMPN
  32   (6,32) ,   2 -
OREM
  7   (2,55) ,   3 -
TMPV
  16   (2,64) ,   4 -
SKYR
  18   (2,66) ,   5 -
MTNV
  8   (1,74) ,   6 -
CRNC
  13   (1,79)
15.   1 -
TMPN
  32   (6,32) ,   2 -
OREM
  7   (2,58) ,   3 -
TMPV
  16   (2,67) ,   4 -
SKYR
  18   (2,69) ,   5 -
MTNV
  8   (1,78) ,   6 -
CRNC
  13   (1,83) ,   7 -
PRVO
  15   (1,85)
16.   1 -
TMPN
  32   (7,32) ,   2 -
OREM
  7   (2,61) ,   3 -
TMPV
  16   (2,70) ,   4 -
SKYR
  18   (2,72) ,   5 -
MTNV
  8   (1,82) ,   6 -
CRNC
  13   (1,87) ,   7 -
PRVO
  15   (1,89)
17.   1 -
TMPN
  32   (7,32) ,   2 -
TMPV
  33   (3,70) ,   3 -
OREM
  7   (2,64) ,   4 -
SKYR
  18   (2,75) ,   5 -
MTNV
  8   (1,86) ,   6 -
CRNC
  13   (1,91) ,   7 -
PRVO
  15   (1,93)
18.   1 -
TMPN
  32   (7,32) ,   2 -
TMPV
  33   (3,72) ,   3 -
SKYR
  36   (3,75) ,   4 -
OREM
  7   (2,67) ,   5 -
MTNV
  8   (1,90) ,   6 -
CRNC
  13   (1,95) ,   7 -
PRVO
  15   (1,97)
19.   1 -
TMPN
  32   (7,32) ,   2 -
TMPV
  33   (3,74) ,   3 -
SKYR
  36   (3,77) ,   4 -
OREM
  7   (2,70) ,   5 -
MTNV
  27   (2,90) ,   6 -
CRNC
  13   (1,99) ,   7 -
PRVO
  15   (1,101)
20.   1 -
TMPN
  32   (7,32) ,   2 -
OREM
  27   (3,70) ,   3 -
TMPV
  33   (3,76) ,   4 -
SKYR
  36   (3,79) ,   5 -
MTNV
  27   (2,93) ,   6 -
CRNC
  13   (1,103) ,   7 -
PRVO
  15   (1,105)
21.   1 -
TMPN
  32   (7,32) ,   2 -
SKYR
  57   (4,79) ,   3 -
OREM
  27   (3,72) ,   4 -
TMPV
  33   (3,78) ,   5 -
MTNV
  27   (2,96) ,   6 -
CRNC
  13   (1,107) ,   7 -
PRVO
  15   (1,109)
22.   1 -
TMPN
  32   (7,32) ,   2 -
OREM
  49   (4,72) ,   3 -
SKYR
  57   (4,80) ,   4 -
TMPV
  33   (3,80) ,   5 -
MTNV
  27   (2,99) ,   6 -
CRNC
  13   (1,111) ,   7 -
PRVO
  15   (1,113)
23.   1 -
TMPN
  32   (7,32) ,   2 -
OREM
  49   (4,73) ,   3 -
SKYR
  57   (4,81) ,   4 -
TMPV
  33   (3,82) ,   5 -
MTNV
  27   (2,102) ,   6 -
CRNC
  13   (1,115) ,   7 -
PRVO
  15   (1,117) ,   8 -
ALTA
  23   (1,125)
24.   1 -
TMPN
  32   (7,32) ,   2 -
OREM
  49   (4,74) ,   3 -
SKYR
  57   (4,82) ,   4 -
TMPV
  33   (3,84) ,   5 -
MTNV
  27   (2,105) ,   6 -
CRNC
  37   (2,115) ,   7 -
PRVO
  15   (1,121) ,   8 -
ALTA
  23   (1,129)
25.   1 -
TMPN
  32   (7,32) ,   2 -
OREM
  49   (4,75) ,   3 -
SKYR
  57   (4,83) ,   4 -
TMPV
  33   (3,86) ,   5 -
MTNV
  52   (3,105) ,   6 -
CRNC
  37   (2,118) ,   7 -
PRVO
  15   (1,125) ,   8 -
ALTA
  23   (1,133)
26.   1 -
TMPN
  32   (7,32) ,   2 -
SKYR
  83   (5,83) ,   3 -
OREM
  49   (4,76) ,   4 -
TMPV
  33   (3,88) ,   5 -
MTNV
  52   (3,107) ,   6 -
CRNC
  37   (2,121) ,   7 -
PRVO
  15   (1,129) ,   8 -
ALTA
  23   (1,137)
27.   1 -
TMPN
  32   (7,32) ,   2 -
SKYR
  83   (5,83) ,   3 -
OREM
  49   (4,77) ,   4 -
TMPV
  33   (3,90) ,   5 -
MTNV
  52   (3,109) ,   6 -
CRNC
  64   (3,121) ,   7 -
PRVO
  15   (1,133) ,   8 -
ALTA
  23   (1,141)
28.   1 -
TMPN
  32   (7,32) ,   2 -
SKYR
  83   (5,83) ,   3 -
OREM
  49   (4,78) ,   4 -
MTNV
  80   (4,109) ,   5 -
TMPV
  33   (3,92) ,   6 -
CRNC
  64   (3,123) ,   7 -
PRVO
  15   (1,137) ,   8 -
ALTA
  23   (1,145)
29.   1 -
TMPN
  32   (7,32) ,   2 -
OREM
  78   (5,78) ,   3 -
SKYR
  83   (5,83) ,   4 -
MTNV
  80   (4,110) ,   5 -
TMPV
  33   (3,94) ,   6 -
CRNC
  64   (3,125) ,   7 -
PRVO
  15   (1,141) ,   8 -
ALTA
  23   (1,149)
30.   1 -
TMPN
  32   (7,32) ,   2 -
OREM
  78   (5,78) ,   3 -
SKYR
  83   (5,83) ,   4 -
MTNV
  80   (4,111) ,   5 -
TMPV
  33   (3,96) ,   6 -
CRNC
  64   (3,127) ,   7 -
ALTA
  53   (2,149) ,   8 -
PRVO
  15   (1,145)
31.   1 -
TMPN
  32   (7,32) ,   2 -
OREM
  78   (5,78) ,   3 -
SKYR
  83   (5,83) ,   4 -
MTNV
  80   (4,112) ,   5 -
CRNC
  95   (4,127) ,   6 -
TMPV
  33   (3,98) ,   7 -
ALTA
  53   (2,152) ,   8 -
PRVO
  15   (1,149)
32.   1 -
TMPN
  32   (7,32) ,   2 -
OREM
  78   (5,78) ,   3 -
SKYR
  83   (5,83) ,   4 -
MTNV
  80   (4,113) ,   5 -
CRNC
  95   (4,128) ,   6 -
TMPV
  33   (3,100) ,   7 -
ALTA
  85   (3,152) ,   8 -
PRVO
  15   (1,153)
33.   1 -
TMPN
  32   (7,32) ,   2 -
OREM
  78   (5,78) ,   3 -
SKYR
  83   (6,83) ,   4 -
MTNV
  80   (4,114) ,   5 -
CRNC
  95   (4,129) ,   6 -
TMPV
  33   (3,102) ,   7 -
ALTA
  85   (3,154) ,   8 -
PRVO
  15   (1,157)
34.   1 -
TMPN
  32   (7,32) ,   2 -
OREM
  78   (5,78) ,   3 -
SKYR
  83   (6,83) ,   4 -
CRNC
  129   (5,129) ,   5 -
MTNV
  80   (4,115) ,   6 -
TMPV
  33   (3,104) ,   7 -
ALTA
  85   (3,156) ,   8 -
PRVO
  15   (1,161)
35.   1 -
TMPN
  32   (7,32) ,   2 -
OREM
  78   (6,78) ,   3 -
SKYR
  83   (6,83) ,   4 -
CRNC
  129   (5,129) ,   5 -
MTNV
  80   (4,116) ,   6 -
TMPV
  33   (3,106) ,   7 -
ALTA
  85   (3,158) ,   8 -
PRVO
  15   (1,165)
36.   1 -
TMPN
  32   (7,32) ,   2 -
OREM
  78   (6,78) ,   3 -
SKYR
  83   (6,83) ,   4 -
CRNC
  129   (5,129) ,   5 -
TMPV
  69   (4,106) ,   6 -
MTNV
  80   (4,117) ,   7 -
ALTA
  85   (3,160) ,   8 -
PRVO
  15   (1,169)
37.   1 -
TMPN
  32   (7,32) ,   2 -
OREM
  78   (7,78) ,   3 -
SKYR
  83   (6,83) ,   4 -
CRNC
  129   (5,129) ,   5 -
TMPV
  69   (4,107) ,   6 -
MTNV
  80   (4,118) ,   7 -
ALTA
  85   (3,162) ,   8 -
PRVO
  15   (1,173)
38.   1 -
TMPN
  32   (7,32) ,   2 -
OREM
  78   (7,78) ,   3 -
SKYR
  83   (7,83) ,   4 -
CRNC
  129   (5,129) ,   5 -
TMPV
  69   (4,108) ,   6 -
MTNV
  80   (4,119) ,   7 -
ALTA
  85   (3,164) ,   8 -
PRVO
  15   (1,177)
39.   1 -
TMPN
  32   (7,32) ,   2 -
OREM
  78   (7,78) ,   3 -
SKYR
  83   (7,83) ,   4 -
CRNC
  129   (5,129) ,   5 -
TMPV
  69   (4,109) ,   6 -
MTNV
  80   (4,120) ,   7 -
ALTA
  124   (4,164) ,   8 -
PRVO
  15   (1,181)
40.   1 -
TMPN
  32   (7,32) ,   2 -
OREM
  78   (7,78) ,   3 -
SKYR
  83   (7,83) ,   4 -
CRNC
  129   (5,129) ,   5 -
TMPV
  69   (4,110) ,   6 -
MTNV
  80   (4,121) ,   7 -
ALTA
  124   (4,165) ,   8 -
PRVO
  55   (2,181)
41.   1 -
TMPN
  32   (7,32) ,   2 -
OREM
  78   (7,78) ,   3 -
SKYR
  83   (7,83) ,   4 -
TMPV
  110   (5,110) ,   5 -
CRNC
  129   (5,129) ,   6 -
MTNV
  80   (4,122) ,   7 -
ALTA
  124   (4,166) ,   8 -
PRVO
  55   (2,184)
42.   1 -
TMPN
  32   (7,32) ,   2 -
OREM
  78   (7,78) ,   3 -
SKYR
  83   (7,83) ,   4 -
TMPV
  110   (5,110) ,   5 -
MTNV
  122   (5,122) ,   6 -
CRNC
  129   (5,129) ,   7 -
ALTA
  124   (4,167) ,   8 -
PRVO
  55   (2,187)
43.   1 -
TMPN
  32   (7,32) ,   2 -
OREM
  78   (7,78) ,   3 -
SKYR
  83   (7,83) ,   4 -
TMPV
  110   (6,110) ,   5 -
MTNV
  122   (5,122) ,   6 -
CRNC
  129   (5,129) ,   7 -
ALTA
  124   (4,168) ,   8 -
PRVO
  55   (2,190)
44.   1 -
TMPN
  32   (7,32) ,   2 -
OREM
  78   (7,78) ,   3 -
SKYR
  83   (7,83) ,   4 -
TMPV
  110   (7,110) ,   5 -
MTNV
  122   (5,122) ,   6 -
CRNC
  129   (5,129) ,   7 -
ALTA
  124   (4,169) ,   8 -
PRVO
  55   (2,193)
45.   1 -
TMPN
  32   (7,32) ,   2 -
OREM
  78   (7,78) ,   3 -
SKYR
  83   (7,83) ,   4 -
TMPV
  110   (7,110) ,   5 -
MTNV
  122   (6,122) ,   6 -
CRNC
  129   (5,129) ,   7 -
ALTA
  124   (4,170) ,   8 -
PRVO
  55   (2,196)
46.   1 -
TMPN
  32   (7,32) ,   2 -
OREM
  78   (7,78) ,   3 -
SKYR
  83   (7,83) ,   4 -
TMPV
  110   (7,110) ,   5 -
MTNV
  122   (6,122) ,   6 -
CRNC
  129   (5,129) ,   7 -
ALTA
  170   (5,170) ,   8 -
PRVO
  55   (2,199)
47.   1 -
TMPN
  32   (7,32) ,   2 -
OREM
  78   (7,78) ,   3 -
SKYR
  83   (7,83) ,   4 -
TMPV
  110   (7,110) ,   5 -
MTNV
  122   (7,122) ,   6 -
CRNC
  129   (5,129) ,   7 -
ALTA
  170   (5,170) ,   8 -
PRVO
  55   (2,202)
48.   1 -
TMPN
  32   (7,32) ,   2 -
OREM
  78   (7,78) ,   3 -
SKYR
  83   (7,83) ,   4 -
TMPV
  110   (7,110) ,   5 -
MTNV
  122   (7,122) ,   6 -
CRNC
  129   (5,129) ,   7 -
ALTA
  170   (5,170) ,   8 -
PRVO
  103   (3,202)
49.   1 -
TMPN
  32   (7,32) ,   2 -
OREM
  78   (7,78) ,   3 -
SKYR
  83   (7,83) ,   4 -
TMPV
  110   (7,110) ,   5 -
MTNV
  122   (7,122) ,   6 -
CRNC
  129   (6,129) ,   7 -
ALTA
  170   (5,170) ,   8 -
PRVO
  103   (3,204)
50.   1 -
TMPN
  32   (7,32) ,   2 -
OREM
  78   (7,78) ,   3 -
SKYR
  83   (7,83) ,   4 -
TMPV
  110   (7,110) ,   5 -
MTNV
  122   (7,122) ,   6 -
CRNC
  129   (7,129) ,   7 -
ALTA
  170   (5,170) ,   8 -
PRVO
  103   (3,206)
51.   1 -
TMPN
  32   (7,32) ,   2 -
OREM
  78   (7,78) ,   3 -
SKYR
  83   (7,83) ,   4 -
TMPV
  110   (7,110) ,   5 -
MTNV
  122   (7,122) ,   6 -
CRNC
  129   (7,129) ,   7 -
ALTA
  170   (6,170) ,   8 -
PRVO
  103   (3,208)
52.   1 -
TMPN
  32   (7,32) ,   2 -
OREM
  78   (7,78) ,   3 -
SKYR
  83   (7,83) ,   4 -
TMPV
  110   (7,110) ,   5 -
MTNV
  122   (7,122) ,   6 -
CRNC
  129   (7,129) ,   7 -
ALTA
  170   (6,170) ,   8 -
PRVO
  155   (4,208)
53.   1 -
TMPN
  32   (7,32) ,   2 -
OREM
  78   (7,78) ,   3 -
SKYR
  83   (7,83) ,   4 -
TMPV
  110   (7,110) ,   5 -
MTNV
  122   (7,122) ,   6 -
CRNC
  129   (7,129) ,   7 -
ALTA
  170   (6,170) ,   8 -
PRVO
  208   (5,208)
54.   1 -
TMPN
  32   (7,32) ,   2 -
OREM
  78   (7,78) ,   3 -
SKYR
  83   (7,83) ,   4 -
TMPV
  110   (7,110) ,   5 -
MTNV
  122   (7,122) ,   6 -
CRNC
  129   (7,129) ,   7 -
ALTA
  170   (7,170) ,   8 -
PRVO
  208   (5,208)
55.   1 -
TMPN
  32   (7,32) ,   2 -
OREM
  78   (7,78) ,   3 -
SKYR
  83   (7,83) ,   4 -
TMPV
  110   (7,110) ,   5 -
MTNV
  122   (7,122) ,   6 -
CRNC
  129   (7,129) ,   7 -
ALTA
  170   (7,170) ,   8 -
PRVO
  208   (6,208)
56.   1 -
TMPN
  32   (7,32) ,   2 -
OREM
  78   (7,78) ,   3 -
SKYR
  83   (7,83) ,   4 -
TMPV
  110   (7,110) ,   5 -
MTNV
  122   (7,122) ,   6 -
CRNC
  129   (7,129) ,   7 -
ALTA
  170   (7,170) ,   8 -
PRVO
  208   (7,208)


Scoring 1:   1 - TMPN   1   (1) ,   2 - TMPV   2   (2) ,   3 - OREM   3   (3) ,   4 - SKYR   6   (6) ,   5 - MTNV   8   (8) ,   6 - CRNC   13   (13) ,   7 - PRVO   15   (15) ,   8 - ALTA   23   (23)
Scoring 2:   1 - TMPN   6   (5) ,   2 - OREM   7   (4) ,   3 - TMPV   16   (14) ,   4 - SKYR   18   (12) ,   5 - MTNV   27   (19) ,   6 - CRNC   37   (24) ,   7 - ALTA   53   (30) ,   8 - PRVO   55   (40)
Scoring 3:   1 - TMPN   13   (7) ,   2 - OREM   27   (20) ,   3 - TMPV   33   (17) ,   4 - SKYR   36   (18) ,   5 - MTNV   52   (25) ,   6 - CRNC   64   (27) ,   7 - ALTA   85   (32) ,   8 - PRVO   103   (48)
Scoring 4:   1 - TMPN   22   (9) ,   2 - OREM   49   (22) ,   3 - SKYR   57   (21) ,   4 - TMPV   69   (36) ,   5 - MTNV   80   (28) ,   6 - CRNC   95   (31) ,   7 - ALTA   124   (39) ,   8 - PRVO   155   (52)
Scoring 5:   1 - TMPN   32   (10) ,   2 - OREM   78   (29) ,   3 - SKYR   83   (26) ,   4 - TMPV   110   (41) ,   5 - MTNV   122   (42) ,   6 - CRNC   129   (34) ,   7 - ALTA   170   (46) ,   8 - PRVO   208   (53)

Explanation
This analysis is a series of snapshots through-out the race, which allows for a comparison of each team's relative position as the race unfolds.

Each time that a runner finishes the race, the team standings change. Thus, each line represents a runner finishing and a view of the team standings at that particular moment in time.

Key
Each line will have a team underlined, which is the designation of the team for that runner. The line number is the team scoring position for the runner that finished. The number before the team abbreviation is the current position of that team. The number after the team abbreviation is the team's current score. The first number inside the parenthesis is the number of runners from that team that have finished so far. The second number inside the parenthesis is the best possible score that the team is still able to achieve.

The color of the team is a representation of their final team position in the race. When 5 runners have finished from a team, the team score is final and it is displayed in bold type. When the team place number is bolded, the team position is final.

Analyze
If you hover your mouse over a team anywhere in the list, all of the entries for that team are temporarily bolded, making it easier to follow the progress of that team. A team that has a final team score, but their team position is not yet final, has team(s) that threaten their position. This means that, depending on the place of runners that have not yet finished, a threatening team can still mathematically surpass the position of the threatened team. While a team is highlighted, any teams that threaten their position will be listed in italics, starting from the position where their team score is final.