2016 Aggie Cross Country Invite
Innovation Campus Park Course,
Logan, UT
September 02, 2016


1.   1 -
HRMN
  1   (1,15)
2.   1 -
HRMN
  1   (1,19) ,   2 -
KEAR
  2   (1,20)
3.   1 -
HRMN
  4   (2,19) ,   2 -
KEAR
  2   (1,24)
4.   1 -
HRMN
  4   (2,22) ,   2 -
KEAR
  2   (1,28) ,   3 -
WLAK
  4   (1,30)
5.   1 -
HRMN
  9   (3,22) ,   2 -
KEAR
  2   (1,32) ,   3 -
WLAK
  4   (1,34)
6.   1 -
HRMN
  9   (3,24) ,   2 -
KEAR
  2   (1,36) ,   3 -
WLAK
  4   (1,38) ,   4 -
FREM
  6   (1,40)
7.   1 -
HRMN
  9   (3,26) ,   2 -
KEAR
  2   (1,40) ,   3 -
WLAK
  4   (1,42) ,   4 -
FREM
  6   (1,44) ,   5 -
NRTH
  7   (1,45)
8.   1 -
HRMN
  9   (3,28) ,   2 -
WLAK
  12   (2,42) ,   3 -
KEAR
  2   (1,44) ,   4 -
FREM
  6   (1,48) ,   5 -
NRTH
  7   (1,49)
9.   1 -
HRMN
  18   (4,28) ,   2 -
WLAK
  12   (2,45) ,   3 -
KEAR
  2   (1,48) ,   4 -
FREM
  6   (1,52) ,   5 -
NRTH
  7   (1,53)
10.   1 -
HRMN
  18   (4,29) ,   2 -
WLAK
  22   (3,45) ,   3 -
KEAR
  2   (1,52) ,   4 -
FREM
  6   (1,56) ,   5 -
NRTH
  7   (1,57)
11.   1 -
HRMN
  18   (4,30) ,   2 -
WLAK
  33   (4,45) ,   3 -
KEAR
  2   (1,56) ,   4 -
FREM
  6   (1,60) ,   5 -
NRTH
  7   (1,61)
12.   1 -
HRMN
  30   (5,30) ,   2 -
WLAK
  33   (4,46) ,   3 -
KEAR
  2   (1,60) ,   4 -
FREM
  6   (1,64) ,   5 -
NRTH
  7   (1,65)
13.   1 -
HRMN
  30   (5,30) ,   2 -
WLAK
  33   (4,47) ,   3 -
KEAR
  2   (1,64) ,   4 -
FREM
  6   (1,68) ,   5 -
NRTH
  7   (1,69) ,   6 -
JUDG
  13   (1,75)
14.   1 -
HRMN
  30   (6,30) ,   2 -
WLAK
  33   (4,48) ,   3 -
KEAR
  2   (1,68) ,   4 -
FREM
  6   (1,72) ,   5 -
NRTH
  7   (1,73) ,   6 -
JUDG
  13   (1,79)
15.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  33   (4,49) ,   3 -
KEAR
  2   (1,72) ,   4 -
FREM
  6   (1,76) ,   5 -
NRTH
  7   (1,77) ,   6 -
JUDG
  13   (1,83)
16.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  33   (4,50) ,   3 -
KEAR
  2   (1,76) ,   4 -
FREM
  6   (1,80) ,   5 -
NRTH
  7   (1,81) ,   6 -
JUDG
  13   (1,87) ,   7 -
MADS
  16   (1,90)
17.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  33   (4,51) ,   3 -
KEAR
  2   (1,80) ,   4 -
FREM
  6   (1,84) ,   5 -
NRTH
  7   (1,85) ,   6 -
JUDG
  13   (1,91) ,   7 -
MADS
  16   (1,94) ,   8 -
VWMT
  17   (1,95)
18.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (5,51) ,   3 -
KEAR
  2   (1,84) ,   4 -
FREM
  6   (1,88) ,   5 -
NRTH
  7   (1,89) ,   6 -
JUDG
  13   (1,95) ,   7 -
MADS
  16   (1,98) ,   8 -
VWMT
  17   (1,99)
19.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (5,51) ,   3 -
KEAR
  2   (1,88) ,   4 -
FREM
  6   (1,92) ,   5 -
NRTH
  7   (1,93) ,   6 -
JUDG
  13   (1,99) ,   7 -
MADS
  16   (1,102) ,   8 -
VWMT
  17   (1,103) ,   9 -
RDGL
  19   (1,105)
20.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (5,51) ,   3 -
RDGL
  39   (2,105) ,   4 -
KEAR
  2   (1,92) ,   5 -
FREM
  6   (1,96) ,   6 -
NRTH
  7   (1,97) ,   7 -
JUDG
  13   (1,103) ,   8 -
MADS
  16   (1,106) ,   9 -
VWMT
  17   (1,107)
21.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (5,51) ,   3 -
RDGL
  39   (2,108) ,   4 -
KEAR
  2   (1,96) ,   5 -
FREM
  6   (1,100) ,   6 -
NRTH
  7   (1,101) ,   7 -
JUDG
  13   (1,107) ,   8 -
MADS
  16   (1,110) ,   9 -
VWMT
  17   (1,111) ,   10 -
MTNC
  21   (1,115)
22.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (5,51) ,   3 -
FREM
  28   (2,100) ,   4 -
RDGL
  39   (2,111) ,   5 -
KEAR
  2   (1,100) ,   6 -
NRTH
  7   (1,105) ,   7 -
JUDG
  13   (1,111) ,   8 -
MADS
  16   (1,114) ,   9 -
VWMT
  17   (1,115) ,   10 -
MTNC
  21   (1,119)
23.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (5,51) ,   3 -
FREM
  28   (2,103) ,   4 -
RDGL
  39   (2,114) ,   5 -
KEAR
  2   (1,104) ,   6 -
NRTH
  7   (1,109) ,   7 -
JUDG
  13   (1,115) ,   8 -
MADS
  16   (1,118) ,   9 -
VWMT
  17   (1,119) ,   10 -
MTNC
  21   (1,123) ,   11 -
HILC
  23   (1,125)
24.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (5,51) ,   3 -
FREM
  52   (3,103) ,   4 -
RDGL
  39   (2,117) ,   5 -
KEAR
  2   (1,108) ,   6 -
NRTH
  7   (1,113) ,   7 -
JUDG
  13   (1,119) ,   8 -
MADS
  16   (1,122) ,   9 -
VWMT
  17   (1,123) ,   10 -
MTNC
  21   (1,127) ,   11 -
HILC
  23   (1,129)
25.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (5,51) ,   3 -
FREM
  52   (3,105) ,   4 -
JUDG
  38   (2,119) ,   5 -
RDGL
  39   (2,120) ,   6 -
KEAR
  2   (1,112) ,   7 -
NRTH
  7   (1,117) ,   8 -
MADS
  16   (1,126) ,   9 -
VWMT
  17   (1,127) ,   10 -
MTNC
  21   (1,131) ,   11 -
HILC
  23   (1,133)
26.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (5,51) ,   3 -
FREM
  52   (3,107) ,   4 -
JUDG
  38   (2,122) ,   5 -
RDGL
  39   (2,123) ,   6 -
KEAR
  2   (1,116) ,   7 -
NRTH
  7   (1,121) ,   8 -
MADS
  16   (1,130) ,   9 -
VWMT
  17   (1,131) ,   10 -
MTNC
  21   (1,135) ,   11 -
HILC
  23   (1,137) ,   12 -
SKYV
  26   (1,140)
27.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (5,51) ,   3 -
FREM
  52   (3,109) ,   4 -
JUDG
  38   (2,125) ,   5 -
RDGL
  39   (2,126) ,   6 -
VWMT
  44   (2,131) ,   7 -
KEAR
  2   (1,120) ,   8 -
NRTH
  7   (1,125) ,   9 -
MADS
  16   (1,134) ,   10 -
MTNC
  21   (1,139) ,   11 -
HILC
  23   (1,141) ,   12 -
SKYV
  26   (1,144)
28.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (5,51) ,   3 -
FREM
  52   (3,111) ,   4 -
JUDG
  38   (2,128) ,   5 -
RDGL
  39   (2,129) ,   6 -
VWMT
  44   (2,134) ,   7 -
SKYV
  54   (2,144) ,   8 -
KEAR
  2   (1,124) ,   9 -
NRTH
  7   (1,129) ,   10 -
MADS
  16   (1,138) ,   11 -
MTNC
  21   (1,143) ,   12 -
HILC
  23   (1,145)
29.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (5,51) ,   3 -
FREM
  52   (3,113) ,   4 -
JUDG
  67   (3,128) ,   5 -
RDGL
  39   (2,132) ,   6 -
VWMT
  44   (2,137) ,   7 -
SKYV
  54   (2,147) ,   8 -
KEAR
  2   (1,128) ,   9 -
NRTH
  7   (1,133) ,   10 -
MADS
  16   (1,142) ,   11 -
MTNC
  21   (1,147) ,   12 -
HILC
  23   (1,149)
30.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (5,51) ,   3 -
FREM
  52   (3,115) ,   4 -
JUDG
  67   (3,130) ,   5 -
SKYV
  84   (3,147) ,   6 -
RDGL
  39   (2,135) ,   7 -
VWMT
  44   (2,140) ,   8 -
KEAR
  2   (1,132) ,   9 -
NRTH
  7   (1,137) ,   10 -
MADS
  16   (1,146) ,   11 -
MTNC
  21   (1,151) ,   12 -
HILC
  23   (1,153)
31.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (6,51) ,   3 -
FREM
  52   (3,117) ,   4 -
JUDG
  67   (3,132) ,   5 -
SKYV
  84   (3,149) ,   6 -
RDGL
  39   (2,138) ,   7 -
VWMT
  44   (2,143) ,   8 -
KEAR
  2   (1,136) ,   9 -
NRTH
  7   (1,141) ,   10 -
MADS
  16   (1,150) ,   11 -
MTNC
  21   (1,155) ,   12 -
HILC
  23   (1,157)
32.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (6,51) ,   3 -
FREM
  84   (4,117) ,   4 -
JUDG
  67   (3,134) ,   5 -
SKYV
  84   (3,151) ,   6 -
RDGL
  39   (2,141) ,   7 -
VWMT
  44   (2,146) ,   8 -
KEAR
  2   (1,140) ,   9 -
NRTH
  7   (1,145) ,   10 -
MADS
  16   (1,154) ,   11 -
MTNC
  21   (1,159) ,   12 -
HILC
  23   (1,161)
33.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (6,51) ,   3 -
FREM
  117   (5,117) ,   4 -
JUDG
  67   (3,136) ,   5 -
SKYV
  84   (3,153) ,   6 -
RDGL
  39   (2,144) ,   7 -
VWMT
  44   (2,149) ,   8 -
KEAR
  2   (1,144) ,   9 -
NRTH
  7   (1,149) ,   10 -
MADS
  16   (1,158) ,   11 -
MTNC
  21   (1,163) ,   12 -
HILC
  23   (1,165)
34.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (6,51) ,   3 -
FREM
  117   (5,117) ,   4 -
JUDG
  67   (3,138) ,   5 -
SKYV
  84   (3,155) ,   6 -
RDGL
  39   (2,147) ,   7 -
VWMT
  44   (2,152) ,   8 -
KEAR
  2   (1,148) ,   9 -
NRTH
  7   (1,153) ,   10 -
MADS
  16   (1,162) ,   11 -
MTNC
  21   (1,167) ,   12 -
HILC
  23   (1,169) ,   13 -
SLMH
  34   (1,180)
35.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (6,51) ,   3 -
FREM
  117   (5,117) ,   4 -
JUDG
  67   (3,140) ,   5 -
RDGL
  74   (3,147) ,   6 -
SKYV
  84   (3,157) ,   7 -
VWMT
  44   (2,155) ,   8 -
KEAR
  2   (1,152) ,   9 -
NRTH
  7   (1,157) ,   10 -
MADS
  16   (1,166) ,   11 -
MTNC
  21   (1,171) ,   12 -
HILC
  23   (1,173) ,   13 -
SLMH
  34   (1,184)
36.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (6,51) ,   3 -
FREM
  117   (5,117) ,   4 -
JUDG
  103   (4,140) ,   5 -
RDGL
  74   (3,149) ,   6 -
SKYV
  84   (3,159) ,   7 -
VWMT
  44   (2,158) ,   8 -
KEAR
  2   (1,156) ,   9 -
NRTH
  7   (1,161) ,   10 -
MADS
  16   (1,170) ,   11 -
MTNC
  21   (1,175) ,   12 -
HILC
  23   (1,177) ,   13 -
SLMH
  34   (1,188)
37.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (5,117) ,   4 -
JUDG
  103   (4,141) ,   5 -
RDGL
  74   (3,151) ,   6 -
SKYV
  84   (3,161) ,   7 -
VWMT
  44   (2,161) ,   8 -
KEAR
  2   (1,160) ,   9 -
NRTH
  7   (1,165) ,   10 -
MADS
  16   (1,174) ,   11 -
MTNC
  21   (1,179) ,   12 -
HILC
  23   (1,181) ,   13 -
SLMH
  34   (1,192)
38.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (5,117) ,   4 -
JUDG
  103   (4,142) ,   5 -
RDGL
  74   (3,153) ,   6 -
SKYV
  84   (3,163) ,   7 -
VWMT
  44   (2,164) ,   8 -
MADS
  54   (2,174) ,   9 -
KEAR
  2   (1,164) ,   10 -
NRTH
  7   (1,169) ,   11 -
MTNC
  21   (1,183) ,   12 -
HILC
  23   (1,185) ,   13 -
SLMH
  34   (1,196)
39.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (5,117) ,   4 -
JUDG
  103   (4,143) ,   5 -
RDGL
  74   (3,155) ,   6 -
SKYV
  84   (3,165) ,   7 -
VWMT
  44   (2,167) ,   8 -
MADS
  54   (2,177) ,   9 -
KEAR
  2   (1,168) ,   10 -
NRTH
  7   (1,173) ,   11 -
MTNC
  21   (1,187) ,   12 -
HILC
  23   (1,189) ,   13 -
SLMH
  34   (1,200) ,   14 -
MMTN
  39   (1,205)
40.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (5,117) ,   4 -
JUDG
  103   (4,144) ,   5 -
RDGL
  74   (3,157) ,   6 -
SKYV
  84   (3,167) ,   7 -
VWMT
  44   (2,170) ,   8 -
MADS
  54   (2,180) ,   9 -
MTNC
  61   (2,187) ,   10 -
KEAR
  2   (1,172) ,   11 -
NRTH
  7   (1,177) ,   12 -
HILC
  23   (1,193) ,   13 -
SLMH
  34   (1,204) ,   14 -
MMTN
  39   (1,209)
41.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (5,117) ,   4 -
JUDG
  103   (4,145) ,   5 -
RDGL
  115   (4,157) ,   6 -
SKYV
  84   (3,169) ,   7 -
VWMT
  44   (2,173) ,   8 -
MADS
  54   (2,183) ,   9 -
MTNC
  61   (2,190) ,   10 -
KEAR
  2   (1,176) ,   11 -
NRTH
  7   (1,181) ,   12 -
HILC
  23   (1,197) ,   13 -
SLMH
  34   (1,208) ,   14 -
MMTN
  39   (1,213)
42.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (6,117) ,   4 -
JUDG
  103   (4,146) ,   5 -
RDGL
  115   (4,158) ,   6 -
SKYV
  84   (3,171) ,   7 -
VWMT
  44   (2,176) ,   8 -
MADS
  54   (2,186) ,   9 -
MTNC
  61   (2,193) ,   10 -
KEAR
  2   (1,180) ,   11 -
NRTH
  7   (1,185) ,   12 -
HILC
  23   (1,201) ,   13 -
SLMH
  34   (1,212) ,   14 -
MMTN
  39   (1,217)
43.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (6,117) ,   4 -
JUDG
  103   (4,147) ,   5 -
RDGL
  115   (4,159) ,   6 -
SKYV
  84   (3,173) ,   7 -
VWMT
  87   (3,176) ,   8 -
MADS
  54   (2,189) ,   9 -
MTNC
  61   (2,196) ,   10 -
KEAR
  2   (1,184) ,   11 -
NRTH
  7   (1,189) ,   12 -
HILC
  23   (1,205) ,   13 -
SLMH
  34   (1,216) ,   14 -
MMTN
  39   (1,221)
44.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (6,117) ,   4 -
JUDG
  103   (4,148) ,   5 -
RDGL
  115   (4,160) ,   6 -
SKYV
  84   (3,175) ,   7 -
VWMT
  87   (3,178) ,   8 -
MADS
  98   (3,189) ,   9 -
MTNC
  61   (2,199) ,   10 -
KEAR
  2   (1,188) ,   11 -
NRTH
  7   (1,193) ,   12 -
HILC
  23   (1,209) ,   13 -
SLMH
  34   (1,220) ,   14 -
MMTN
  39   (1,225)
45.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (6,117) ,   4 -
JUDG
  103   (4,149) ,   5 -
RDGL
  115   (4,161) ,   6 -
SKYV
  84   (3,177) ,   7 -
VWMT
  87   (3,180) ,   8 -
MADS
  98   (3,191) ,   9 -
MTNC
  106   (3,199) ,   10 -
KEAR
  2   (1,192) ,   11 -
NRTH
  7   (1,197) ,   12 -
HILC
  23   (1,213) ,   13 -
SLMH
  34   (1,224) ,   14 -
MMTN
  39   (1,229)
46.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (6,117) ,   4 -
JUDG
  103   (4,150) ,   5 -
RDGL
  115   (4,162) ,   6 -
SKYV
  84   (3,179) ,   7 -
VWMT
  87   (3,182) ,   8 -
MADS
  98   (3,193) ,   9 -
MTNC
  106   (3,201) ,   10 -
KEAR
  48   (2,192) ,   11 -
NRTH
  7   (1,201) ,   12 -
HILC
  23   (1,217) ,   13 -
SLMH
  34   (1,228) ,   14 -
MMTN
  39   (1,233)
47.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (6,117) ,   4 -
JUDG
  103   (4,151) ,   5 -
RDGL
  115   (4,163) ,   6 -
VWMT
  134   (4,182) ,   7 -
SKYV
  84   (3,181) ,   8 -
MADS
  98   (3,195) ,   9 -
MTNC
  106   (3,203) ,   10 -
KEAR
  48   (2,195) ,   11 -
NRTH
  7   (1,205) ,   12 -
HILC
  23   (1,221) ,   13 -
SLMH
  34   (1,232) ,   14 -
MMTN
  39   (1,237)
48.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (6,117) ,   4 -
JUDG
  103   (4,152) ,   5 -
RDGL
  115   (4,164) ,   6 -
SKYV
  132   (4,181) ,   7 -
VWMT
  134   (4,183) ,   8 -
MADS
  98   (3,197) ,   9 -
MTNC
  106   (3,205) ,   10 -
KEAR
  48   (2,198) ,   11 -
NRTH
  7   (1,209) ,   12 -
HILC
  23   (1,225) ,   13 -
SLMH
  34   (1,236) ,   14 -
MMTN
  39   (1,241)
49.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (6,117) ,   4 -
JUDG
  103   (4,153) ,   5 -
RDGL
  115   (4,165) ,   6 -
SKYV
  132   (4,182) ,   7 -
VWMT
  134   (4,184) ,   8 -
MADS
  147   (4,197) ,   9 -
MTNC
  106   (3,207) ,   10 -
KEAR
  48   (2,201) ,   11 -
NRTH
  7   (1,213) ,   12 -
HILC
  23   (1,229) ,   13 -
SLMH
  34   (1,240) ,   14 -
MMTN
  39   (1,245)
50.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (6,117) ,   4 -
VWMT
  184   (5,184) ,   5 -
JUDG
  103   (4,154) ,   6 -
RDGL
  115   (4,166) ,   7 -
SKYV
  132   (4,183) ,   8 -
MADS
  147   (4,198) ,   9 -
MTNC
  106   (3,209) ,   10 -
KEAR
  48   (2,204) ,   11 -
NRTH
  7   (1,217) ,   12 -
HILC
  23   (1,233) ,   13 -
SLMH
  34   (1,244) ,   14 -
MMTN
  39   (1,249)
51.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (6,117) ,   4 -
VWMT
  184   (5,184) ,   5 -
JUDG
  103   (4,155) ,   6 -
RDGL
  115   (4,167) ,   7 -
SKYV
  132   (4,184) ,   8 -
MADS
  147   (4,199) ,   9 -
MTNC
  157   (4,209) ,   10 -
KEAR
  48   (2,207) ,   11 -
NRTH
  7   (1,221) ,   12 -
HILC
  23   (1,237) ,   13 -
SLMH
  34   (1,248) ,   14 -
MMTN
  39   (1,253)
52.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
VWMT
  184   (5,184) ,   5 -
JUDG
  103   (4,156) ,   6 -
RDGL
  115   (4,168) ,   7 -
SKYV
  132   (4,185) ,   8 -
MADS
  147   (4,200) ,   9 -
MTNC
  157   (4,210) ,   10 -
KEAR
  48   (2,210) ,   11 -
NRTH
  7   (1,225) ,   12 -
HILC
  23   (1,241) ,   13 -
SLMH
  34   (1,252) ,   14 -
MMTN
  39   (1,257)
53.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
VWMT
  184   (5,184) ,   5 -
JUDG
  103   (4,157) ,   6 -
RDGL
  115   (4,169) ,   7 -
SKYV
  132   (4,186) ,   8 -
MADS
  147   (4,201) ,   9 -
MTNC
  157   (4,211) ,   10 -
KEAR
  48   (2,213) ,   11 -
NRTH
  60   (2,225) ,   12 -
HILC
  23   (1,245) ,   13 -
SLMH
  34   (1,256) ,   14 -
MMTN
  39   (1,261)
54.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
VWMT
  184   (5,184) ,   5 -
SKYV
  186   (5,186) ,   6 -
JUDG
  103   (4,158) ,   7 -
RDGL
  115   (4,170) ,   8 -
MADS
  147   (4,202) ,   9 -
MTNC
  157   (4,212) ,   10 -
KEAR
  48   (2,216) ,   11 -
NRTH
  60   (2,228) ,   12 -
HILC
  23   (1,249) ,   13 -
SLMH
  34   (1,260) ,   14 -
MMTN
  39   (1,265)
55.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
VWMT
  184   (5,184) ,   5 -
SKYV
  186   (5,186) ,   6 -
JUDG
  103   (4,159) ,   7 -
RDGL
  115   (4,171) ,   8 -
MADS
  147   (4,203) ,   9 -
MTNC
  157   (4,213) ,   10 -
KEAR
  48   (2,219) ,   11 -
NRTH
  60   (2,231) ,   12 -
HILC
  23   (1,253) ,   13 -
SLMH
  34   (1,264) ,   14 -
MMTN
  39   (1,269) ,   15 -
CLRF
  55   (1,285)
56.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
VWMT
  184   (5,184) ,   5 -
SKYV
  186   (5,186) ,   6 -
JUDG
  103   (4,160) ,   7 -
RDGL
  115   (4,172) ,   8 -
MADS
  147   (4,204) ,   9 -
MTNC
  157   (4,214) ,   10 -
KEAR
  48   (2,222) ,   11 -
NRTH
  60   (2,234) ,   12 -
CLRF
  111   (2,285) ,   13 -
HILC
  23   (1,257) ,   14 -
SLMH
  34   (1,268) ,   15 -
MMTN
  39   (1,273)
57.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (5,172) ,   5 -
VWMT
  184   (5,184) ,   6 -
SKYV
  186   (5,186) ,   7 -
JUDG
  103   (4,161) ,   8 -
MADS
  147   (4,205) ,   9 -
MTNC
  157   (4,215) ,   10 -
KEAR
  48   (2,225) ,   11 -
NRTH
  60   (2,237) ,   12 -
CLRF
  111   (2,288) ,   13 -
HILC
  23   (1,261) ,   14 -
SLMH
  34   (1,272) ,   15 -
MMTN
  39   (1,277)
58.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (5,172) ,   5 -
VWMT
  184   (5,184) ,   6 -
SKYV
  186   (5,186) ,   7 -
JUDG
  103   (4,162) ,   8 -
MADS
  147   (4,206) ,   9 -
MTNC
  157   (4,216) ,   10 -
KEAR
  106   (3,225) ,   11 -
NRTH
  60   (2,240) ,   12 -
CLRF
  111   (2,291) ,   13 -
HILC
  23   (1,265) ,   14 -
SLMH
  34   (1,276) ,   15 -
MMTN
  39   (1,281)
59.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (5,172) ,   5 -
VWMT
  184   (6,184) ,   6 -
SKYV
  186   (5,186) ,   7 -
JUDG
  103   (4,163) ,   8 -
MADS
  147   (4,207) ,   9 -
MTNC
  157   (4,217) ,   10 -
KEAR
  106   (3,227) ,   11 -
NRTH
  60   (2,243) ,   12 -
CLRF
  111   (2,294) ,   13 -
HILC
  23   (1,269) ,   14 -
SLMH
  34   (1,280) ,   15 -
MMTN
  39   (1,285)
60.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (5,172) ,   5 -
VWMT
  184   (6,184) ,   6 -
SKYV
  186   (5,186) ,   7 -
JUDG
  103   (4,164) ,   8 -
MADS
  147   (4,208) ,   9 -
MTNC
  157   (4,218) ,   10 -
KEAR
  106   (3,229) ,   11 -
NRTH
  60   (2,246) ,   12 -
MMTN
  99   (2,285) ,   13 -
CLRF
  111   (2,297) ,   14 -
HILC
  23   (1,273) ,   15 -
SLMH
  34   (1,284)
61.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (5,172) ,   5 -
VWMT
  184   (6,184) ,   6 -
SKYV
  186   (5,186) ,   7 -
JUDG
  103   (4,165) ,   8 -
MADS
  147   (4,209) ,   9 -
MTNC
  157   (4,219) ,   10 -
KEAR
  106   (3,231) ,   11 -
NRTH
  60   (2,249) ,   12 -
HILC
  84   (2,273) ,   13 -
MMTN
  99   (2,288) ,   14 -
CLRF
  111   (2,300) ,   15 -
SLMH
  34   (1,288)
62.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (5,172) ,   5 -
VWMT
  184   (6,184) ,   6 -
SKYV
  186   (5,186) ,   7 -
JUDG
  103   (4,166) ,   8 -
MADS
  147   (4,210) ,   9 -
MTNC
  157   (4,220) ,   10 -
KEAR
  106   (3,233) ,   11 -
NRTH
  122   (3,249) ,   12 -
HILC
  84   (2,276) ,   13 -
MMTN
  99   (2,291) ,   14 -
CLRF
  111   (2,303) ,   15 -
SLMH
  34   (1,292)
63.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (5,172) ,   5 -
VWMT
  184   (6,184) ,   6 -
SKYV
  186   (5,186) ,   7 -
MADS
  210   (5,210) ,   8 -
JUDG
  103   (4,167) ,   9 -
MTNC
  157   (4,221) ,   10 -
KEAR
  106   (3,235) ,   11 -
NRTH
  122   (3,251) ,   12 -
HILC
  84   (2,279) ,   13 -
MMTN
  99   (2,294) ,   14 -
CLRF
  111   (2,306) ,   15 -
SLMH
  34   (1,296)
64.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (5,172) ,   5 -
VWMT
  184   (6,184) ,   6 -
SKYV
  186   (5,186) ,   7 -
MADS
  210   (5,210) ,   8 -
JUDG
  103   (4,168) ,   9 -
MTNC
  157   (4,222) ,   10 -
KEAR
  106   (3,237) ,   11 -
NRTH
  122   (3,253) ,   12 -
HILC
  84   (2,282) ,   13 -
MMTN
  99   (2,297) ,   14 -
CLRF
  111   (2,309) ,   15 -
SLMH
  34   (1,300) ,   16 -
HIGH
  64   (1,330)
65.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (5,172) ,   5 -
VWMT
  184   (6,184) ,   6 -
SKYV
  186   (5,186) ,   7 -
MADS
  210   (5,210) ,   8 -
JUDG
  103   (4,169) ,   9 -
MTNC
  157   (4,223) ,   10 -
KEAR
  106   (3,239) ,   11 -
NRTH
  122   (3,255) ,   12 -
HILC
  84   (2,285) ,   13 -
MMTN
  99   (2,300) ,   14 -
CLRF
  111   (2,312) ,   15 -
SLMH
  34   (1,304) ,   16 -
HIGH
  64   (1,334) ,   17 -
MRGN
  65   (1,335)
66.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (6,172) ,   5 -
VWMT
  184   (6,184) ,   6 -
SKYV
  186   (5,186) ,   7 -
MADS
  210   (5,210) ,   8 -
JUDG
  103   (4,170) ,   9 -
MTNC
  157   (4,224) ,   10 -
KEAR
  106   (3,241) ,   11 -
NRTH
  122   (3,257) ,   12 -
HILC
  84   (2,288) ,   13 -
MMTN
  99   (2,303) ,   14 -
CLRF
  111   (2,315) ,   15 -
SLMH
  34   (1,308) ,   16 -
HIGH
  64   (1,338) ,   17 -
MRGN
  65   (1,339)
67.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (6,172) ,   5 -
VWMT
  184   (6,184) ,   6 -
SKYV
  186   (5,186) ,   7 -
MADS
  210   (5,210) ,   8 -
JUDG
  103   (4,171) ,   9 -
MTNC
  157   (4,225) ,   10 -
KEAR
  106   (3,243) ,   11 -
NRTH
  122   (3,259) ,   12 -
HILC
  84   (2,291) ,   13 -
MMTN
  99   (2,306) ,   14 -
CLRF
  111   (2,318) ,   15 -
HIGH
  131   (2,338) ,   16 -
SLMH
  34   (1,312) ,   17 -
MRGN
  65   (1,343)
68.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (6,172) ,   5 -
VWMT
  184   (6,184) ,   6 -
SKYV
  186   (5,186) ,   7 -
MADS
  210   (5,210) ,   8 -
JUDG
  103   (4,172) ,   9 -
MTNC
  157   (4,226) ,   10 -
KEAR
  106   (3,245) ,   11 -
NRTH
  122   (3,261) ,   12 -
HILC
  84   (2,294) ,   13 -
MMTN
  99   (2,309) ,   14 -
CLRF
  111   (2,321) ,   15 -
HIGH
  131   (2,341) ,   16 -
SLMH
  34   (1,316) ,   17 -
MRGN
  65   (1,347) ,   18 -
BNTF
  68   (1,350)
69.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (6,172) ,   5 -
VWMT
  184   (6,184) ,   6 -
SKYV
  186   (5,186) ,   7 -
MADS
  210   (5,210) ,   8 -
JUDG
  103   (4,173) ,   9 -
MTNC
  157   (4,227) ,   10 -
NRTH
  191   (4,261) ,   11 -
KEAR
  106   (3,247) ,   12 -
HILC
  84   (2,297) ,   13 -
MMTN
  99   (2,312) ,   14 -
CLRF
  111   (2,324) ,   15 -
HIGH
  131   (2,344) ,   16 -
SLMH
  34   (1,320) ,   17 -
MRGN
  65   (1,351) ,   18 -
BNTF
  68   (1,354)
70.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (6,172) ,   5 -
VWMT
  184   (6,184) ,   6 -
SKYV
  186   (5,186) ,   7 -
MADS
  210   (5,210) ,   8 -
JUDG
  103   (4,174) ,   9 -
MTNC
  157   (4,228) ,   10 -
NRTH
  191   (4,262) ,   11 -
KEAR
  106   (3,249) ,   12 -
HIGH
  201   (3,344) ,   13 -
HILC
  84   (2,300) ,   14 -
MMTN
  99   (2,315) ,   15 -
CLRF
  111   (2,327) ,   16 -
SLMH
  34   (1,324) ,   17 -
MRGN
  65   (1,355) ,   18 -
BNTF
  68   (1,358)
71.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (6,172) ,   5 -
VWMT
  184   (6,184) ,   6 -
SKYV
  186   (5,186) ,   7 -
MADS
  210   (5,210) ,   8 -
JUDG
  103   (4,175) ,   9 -
MTNC
  157   (4,229) ,   10 -
NRTH
  191   (4,263) ,   11 -
KEAR
  106   (3,251) ,   12 -
HIGH
  201   (3,346) ,   13 -
HILC
  84   (2,303) ,   14 -
MMTN
  99   (2,318) ,   15 -
CLRF
  111   (2,330) ,   16 -
SLMH
  34   (1,328) ,   17 -
MRGN
  65   (1,359) ,   18 -
BNTF
  68   (1,362) ,   19 -
BOXE
  71   (1,365)
72.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (6,172) ,   5 -
VWMT
  184   (6,184) ,   6 -
SKYV
  186   (5,186) ,   7 -
MADS
  210   (5,210) ,   8 -
NRTH
  263   (5,263) ,   9 -
JUDG
  103   (4,176) ,   10 -
MTNC
  157   (4,230) ,   11 -
KEAR
  106   (3,253) ,   12 -
HIGH
  201   (3,348) ,   13 -
HILC
  84   (2,306) ,   14 -
MMTN
  99   (2,321) ,   15 -
CLRF
  111   (2,333) ,   16 -
SLMH
  34   (1,332) ,   17 -
MRGN
  65   (1,363) ,   18 -
BNTF
  68   (1,366) ,   19 -
BOXE
  71   (1,369)
73.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (6,172) ,   5 -
VWMT
  184   (6,184) ,   6 -
SKYV
  186   (5,186) ,   7 -
MADS
  210   (5,210) ,   8 -
NRTH
  263   (5,263) ,   9 -
JUDG
  103   (4,177) ,   10 -
MTNC
  157   (4,231) ,   11 -
KEAR
  106   (3,255) ,   12 -
HIGH
  201   (3,350) ,   13 -
HILC
  84   (2,309) ,   14 -
MMTN
  99   (2,324) ,   15 -
CLRF
  111   (2,336) ,   16 -
SLMH
  34   (1,336) ,   17 -
MRGN
  65   (1,367) ,   18 -
BNTF
  68   (1,370) ,   19 -
BOXE
  71   (1,373) ,   20 -
LOGN
  73   (1,375)
74.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (6,172) ,   5 -
VWMT
  184   (6,184) ,   6 -
SKYV
  186   (5,186) ,   7 -
MADS
  210   (5,210) ,   8 -
NRTH
  263   (5,263) ,   9 -
JUDG
  103   (4,178) ,   10 -
MTNC
  157   (4,232) ,   11 -
KEAR
  106   (3,257) ,   12 -
HIGH
  201   (3,352) ,   13 -
HILC
  84   (2,312) ,   14 -
MMTN
  99   (2,327) ,   15 -
CLRF
  111   (2,339) ,   16 -
LOGN
  147   (2,375) ,   17 -
SLMH
  34   (1,340) ,   18 -
MRGN
  65   (1,371) ,   19 -
BNTF
  68   (1,374) ,   20 -
BOXE
  71   (1,377)
75.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (6,172) ,   5 -
VWMT
  184   (6,184) ,   6 -
SKYV
  186   (5,186) ,   7 -
MADS
  210   (5,210) ,   8 -
NRTH
  263   (5,263) ,   9 -
JUDG
  103   (4,179) ,   10 -
MTNC
  157   (4,233) ,   11 -
KEAR
  106   (3,259) ,   12 -
HIGH
  201   (3,354) ,   13 -
LOGN
  222   (3,375) ,   14 -
HILC
  84   (2,315) ,   15 -
MMTN
  99   (2,330) ,   16 -
CLRF
  111   (2,342) ,   17 -
SLMH
  34   (1,344) ,   18 -
MRGN
  65   (1,375) ,   19 -
BNTF
  68   (1,378) ,   20 -
BOXE
  71   (1,381)
76.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (6,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (5,186) ,   7 -
MADS
  210   (5,210) ,   8 -
NRTH
  263   (5,263) ,   9 -
JUDG
  103   (4,180) ,   10 -
MTNC
  157   (4,234) ,   11 -
KEAR
  106   (3,261) ,   12 -
HIGH
  201   (3,356) ,   13 -
LOGN
  222   (3,377) ,   14 -
HILC
  84   (2,318) ,   15 -
MMTN
  99   (2,333) ,   16 -
CLRF
  111   (2,345) ,   17 -
SLMH
  34   (1,348) ,   18 -
MRGN
  65   (1,379) ,   19 -
BNTF
  68   (1,382) ,   20 -
BOXE
  71   (1,385)
77.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (6,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (5,186) ,   7 -
MADS
  210   (5,210) ,   8 -
NRTH
  263   (5,263) ,   9 -
JUDG
  103   (4,181) ,   10 -
MTNC
  157   (4,235) ,   11 -
LOGN
  299   (4,377) ,   12 -
KEAR
  106   (3,263) ,   13 -
HIGH
  201   (3,358) ,   14 -
HILC
  84   (2,321) ,   15 -
MMTN
  99   (2,336) ,   16 -
CLRF
  111   (2,348) ,   17 -
SLMH
  34   (1,352) ,   18 -
MRGN
  65   (1,383) ,   19 -
BNTF
  68   (1,386) ,   20 -
BOXE
  71   (1,389)
78.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (6,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (5,186) ,   7 -
MADS
  210   (5,210) ,   8 -
NRTH
  263   (5,263) ,   9 -
LOGN
  377   (5,377) ,   10 -
JUDG
  103   (4,182) ,   11 -
MTNC
  157   (4,236) ,   12 -
KEAR
  106   (3,265) ,   13 -
HIGH
  201   (3,360) ,   14 -
HILC
  84   (2,324) ,   15 -
MMTN
  99   (2,339) ,   16 -
CLRF
  111   (2,351) ,   17 -
SLMH
  34   (1,356) ,   18 -
MRGN
  65   (1,387) ,   19 -
BNTF
  68   (1,390) ,   20 -
BOXE
  71   (1,393)
79.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (6,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (5,186) ,   7 -
MADS
  210   (6,210) ,   8 -
NRTH
  263   (5,263) ,   9 -
LOGN
  377   (5,377) ,   10 -
JUDG
  103   (4,183) ,   11 -
MTNC
  157   (4,237) ,   12 -
KEAR
  106   (3,267) ,   13 -
HIGH
  201   (3,362) ,   14 -
HILC
  84   (2,327) ,   15 -
MMTN
  99   (2,342) ,   16 -
CLRF
  111   (2,354) ,   17 -
SLMH
  34   (1,360) ,   18 -
MRGN
  65   (1,391) ,   19 -
BNTF
  68   (1,394) ,   20 -
BOXE
  71   (1,397)
80.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (6,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (5,186) ,   7 -
MADS
  210   (6,210) ,   8 -
MTNC
  237   (5,237) ,   9 -
NRTH
  263   (5,263) ,   10 -
LOGN
  377   (5,377) ,   11 -
JUDG
  103   (4,184) ,   12 -
KEAR
  106   (3,269) ,   13 -
HIGH
  201   (3,364) ,   14 -
HILC
  84   (2,330) ,   15 -
MMTN
  99   (2,345) ,   16 -
CLRF
  111   (2,357) ,   17 -
SLMH
  34   (1,364) ,   18 -
MRGN
  65   (1,395) ,   19 -
BNTF
  68   (1,398) ,   20 -
BOXE
  71   (1,401)
81.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (5,186) ,   7 -
MADS
  210   (6,210) ,   8 -
MTNC
  237   (5,237) ,   9 -
NRTH
  263   (5,263) ,   10 -
LOGN
  377   (5,377) ,   11 -
JUDG
  103   (4,185) ,   12 -
KEAR
  106   (3,271) ,   13 -
HIGH
  201   (3,366) ,   14 -
HILC
  84   (2,333) ,   15 -
MMTN
  99   (2,348) ,   16 -
CLRF
  111   (2,360) ,   17 -
SLMH
  34   (1,368) ,   18 -
MRGN
  65   (1,399) ,   19 -
BNTF
  68   (1,402) ,   20 -
BOXE
  71   (1,405)
82.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (5,186) ,   7 -
MADS
  210   (6,210) ,   8 -
MTNC
  237   (5,237) ,   9 -
NRTH
  263   (5,263) ,   10 -
LOGN
  377   (6,377) ,   11 -
JUDG
  103   (4,186) ,   12 -
KEAR
  106   (3,273) ,   13 -
HIGH
  201   (3,368) ,   14 -
HILC
  84   (2,336) ,   15 -
MMTN
  99   (2,351) ,   16 -
CLRF
  111   (2,363) ,   17 -
SLMH
  34   (1,372) ,   18 -
MRGN
  65   (1,403) ,   19 -
BNTF
  68   (1,406) ,   20 -
BOXE
  71   (1,409)
83.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (6,186) ,   7 -
MADS
  210   (6,210) ,   8 -
MTNC
  237   (5,237) ,   9 -
NRTH
  263   (5,263) ,   10 -
LOGN
  377   (6,377) ,   11 -
JUDG
  103   (4,187) ,   12 -
KEAR
  106   (3,275) ,   13 -
HIGH
  201   (3,370) ,   14 -
HILC
  84   (2,339) ,   15 -
MMTN
  99   (2,354) ,   16 -
CLRF
  111   (2,366) ,   17 -
SLMH
  34   (1,376) ,   18 -
MRGN
  65   (1,407) ,   19 -
BNTF
  68   (1,410) ,   20 -
BOXE
  71   (1,413)
84.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (6,186) ,   7 -
MADS
  210   (6,210) ,   8 -
MTNC
  237   (5,237) ,   9 -
NRTH
  263   (5,263) ,   10 -
LOGN
  377   (6,377) ,   11 -
JUDG
  103   (4,188) ,   12 -
KEAR
  106   (3,277) ,   13 -
MMTN
  183   (3,354) ,   14 -
HIGH
  201   (3,372) ,   15 -
HILC
  84   (2,342) ,   16 -
CLRF
  111   (2,369) ,   17 -
SLMH
  34   (1,380) ,   18 -
MRGN
  65   (1,411) ,   19 -
BNTF
  68   (1,414) ,   20 -
BOXE
  71   (1,417)
85.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (6,186) ,   7 -
MADS
  210   (6,210) ,   8 -
MTNC
  237   (5,237) ,   9 -
NRTH
  263   (6,263) ,   10 -
LOGN
  377   (6,377) ,   11 -
JUDG
  103   (4,189) ,   12 -
KEAR
  106   (3,279) ,   13 -
MMTN
  183   (3,356) ,   14 -
HIGH
  201   (3,374) ,   15 -
HILC
  84   (2,345) ,   16 -
CLRF
  111   (2,372) ,   17 -
SLMH
  34   (1,384) ,   18 -
MRGN
  65   (1,415) ,   19 -
BNTF
  68   (1,418) ,   20 -
BOXE
  71   (1,421)
86.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (6,186) ,   7 -
MADS
  210   (6,210) ,   8 -
MTNC
  237   (5,237) ,   9 -
NRTH
  263   (6,263) ,   10 -
LOGN
  377   (6,377) ,   11 -
JUDG
  103   (4,190) ,   12 -
KEAR
  106   (3,281) ,   13 -
MMTN
  183   (3,358) ,   14 -
HIGH
  201   (3,376) ,   15 -
HILC
  84   (2,348) ,   16 -
CLRF
  111   (2,375) ,   17 -
BNTF
  154   (2,418) ,   18 -
SLMH
  34   (1,388) ,   19 -
MRGN
  65   (1,419) ,   20 -
BOXE
  71   (1,425)
87.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (6,186) ,   7 -
MADS
  210   (6,210) ,   8 -
MTNC
  237   (5,237) ,   9 -
NRTH
  263   (6,263) ,   10 -
LOGN
  377   (6,377) ,   11 -
JUDG
  103   (4,191) ,   12 -
KEAR
  106   (3,283) ,   13 -
MMTN
  183   (3,360) ,   14 -
HIGH
  201   (3,378) ,   15 -
HILC
  84   (2,351) ,   16 -
CLRF
  111   (2,378) ,   17 -
SLMH
  121   (2,388) ,   18 -
BNTF
  154   (2,421) ,   19 -
MRGN
  65   (1,423) ,   20 -
BOXE
  71   (1,429)
88.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (6,186) ,   7 -
MADS
  210   (6,210) ,   8 -
MTNC
  237   (5,237) ,   9 -
NRTH
  263   (6,263) ,   10 -
LOGN
  377   (6,377) ,   11 -
JUDG
  103   (4,192) ,   12 -
KEAR
  106   (3,285) ,   13 -
MMTN
  183   (3,362) ,   14 -
HIGH
  201   (3,380) ,   15 -
HILC
  84   (2,354) ,   16 -
CLRF
  111   (2,381) ,   17 -
SLMH
  121   (2,391) ,   18 -
BNTF
  154   (2,424) ,   19 -
MRGN
  65   (1,427) ,   20 -
BOXE
  71   (1,433) ,   21 -
  88   (1,450)
89.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
MADS
  210   (6,210) ,   8 -
MTNC
  237   (5,237) ,   9 -
NRTH
  263   (6,263) ,   10 -
LOGN
  377   (6,377) ,   11 -
JUDG
  103   (4,193) ,   12 -
KEAR
  106   (3,287) ,   13 -
MMTN
  183   (3,364) ,   14 -
HIGH
  201   (3,382) ,   15 -
HILC
  84   (2,357) ,   16 -
CLRF
  111   (2,384) ,   17 -
SLMH
  121   (2,394) ,   18 -
BNTF
  154   (2,427) ,   19 -
MRGN
  65   (1,431) ,   20 -
BOXE
  71   (1,437) ,   21 -
  88   (1,454)
90.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
MADS
  210   (7,210) ,   8 -
MTNC
  237   (5,237) ,   9 -
NRTH
  263   (6,263) ,   10 -
LOGN
  377   (6,377) ,   11 -
JUDG
  103   (4,194) ,   12 -
KEAR
  106   (3,289) ,   13 -
MMTN
  183   (3,366) ,   14 -
HIGH
  201   (3,384) ,   15 -
HILC
  84   (2,360) ,   16 -
CLRF
  111   (2,387) ,   17 -
SLMH
  121   (2,397) ,   18 -
BNTF
  154   (2,430) ,   19 -
MRGN
  65   (1,435) ,   20 -
BOXE
  71   (1,441) ,   21 -
  88   (1,458)
91.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
MADS
  210   (7,210) ,   8 -
MTNC
  237   (5,237) ,   9 -
NRTH
  263   (6,263) ,   10 -
LOGN
  377   (7,377) ,   11 -
JUDG
  103   (4,195) ,   12 -
KEAR
  106   (3,291) ,   13 -
MMTN
  183   (3,368) ,   14 -
HIGH
  201   (3,386) ,   15 -
HILC
  84   (2,363) ,   16 -
CLRF
  111   (2,390) ,   17 -
SLMH
  121   (2,400) ,   18 -
BNTF
  154   (2,433) ,   19 -
MRGN
  65   (1,439) ,   20 -
BOXE
  71   (1,445) ,   21 -
  88   (1,462)
92.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
MADS
  210   (7,210) ,   8 -
MTNC
  237   (5,237) ,   9 -
NRTH
  263   (7,263) ,   10 -
LOGN
  377   (7,377) ,   11 -
JUDG
  103   (4,196) ,   12 -
KEAR
  106   (3,293) ,   13 -
MMTN
  183   (3,370) ,   14 -
HIGH
  201   (3,388) ,   15 -
HILC
  84   (2,366) ,   16 -
CLRF
  111   (2,393) ,   17 -
SLMH
  121   (2,403) ,   18 -
BNTF
  154   (2,436) ,   19 -
MRGN
  65   (1,443) ,   20 -
BOXE
  71   (1,449) ,   21 -
  88   (1,466)
93.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
MADS
  210   (7,210) ,   8 -
MTNC
  237   (5,237) ,   9 -
NRTH
  263   (7,263) ,   10 -
LOGN
  377   (7,377) ,   11 -
JUDG
  103   (4,197) ,   12 -
KEAR
  106   (3,295) ,   13 -
MMTN
  183   (3,372) ,   14 -
HIGH
  201   (3,390) ,   15 -
HILC
  84   (2,369) ,   16 -
CLRF
  111   (2,396) ,   17 -
SLMH
  121   (2,406) ,   18 -
BNTF
  154   (2,439) ,   19 -
MRGN
  158   (2,443) ,   20 -
BOXE
  71   (1,453) ,   21 -
  88   (1,470)
94.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
MADS
  210   (7,210) ,   8 -
MTNC
  237   (5,237) ,   9 -
NRTH
  263   (7,263) ,   10 -
LOGN
  377   (7,377) ,   11 -
JUDG
  103   (4,198) ,   12 -
KEAR
  106   (3,297) ,   13 -
MMTN
  183   (3,374) ,   14 -
HIGH
  201   (3,392) ,   15 -
CLRF
  205   (3,396) ,   16 -
HILC
  84   (2,372) ,   17 -
SLMH
  121   (2,409) ,   18 -
BNTF
  154   (2,442) ,   19 -
MRGN
  158   (2,446) ,   20 -
BOXE
  71   (1,457) ,   21 -
  88   (1,474)
95.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (5,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (5,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
LOGN
  377   (7,377) ,   12 -
KEAR
  106   (3,299) ,   13 -
MMTN
  183   (3,376) ,   14 -
HIGH
  201   (3,394) ,   15 -
CLRF
  205   (3,398) ,   16 -
HILC
  84   (2,375) ,   17 -
SLMH
  121   (2,412) ,   18 -
BNTF
  154   (2,445) ,   19 -
MRGN
  158   (2,449) ,   20 -
BOXE
  71   (1,461) ,   21 -
  88   (1,478)
96.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (5,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (6,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
LOGN
  377   (7,377) ,   12 -
KEAR
  106   (3,301) ,   13 -
MMTN
  183   (3,378) ,   14 -
HIGH
  201   (3,396) ,   15 -
CLRF
  205   (3,400) ,   16 -
HILC
  84   (2,378) ,   17 -
SLMH
  121   (2,415) ,   18 -
BNTF
  154   (2,448) ,   19 -
MRGN
  158   (2,452) ,   20 -
BOXE
  71   (1,465) ,   21 -
  88   (1,482)
97.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (5,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (6,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
LOGN
  377   (7,377) ,   12 -
KEAR
  106   (3,303) ,   13 -
MMTN
  183   (3,380) ,   14 -
HIGH
  201   (3,398) ,   15 -
CLRF
  205   (3,402) ,   16 -
SLMH
  218   (3,415) ,   17 -
HILC
  84   (2,381) ,   18 -
BNTF
  154   (2,451) ,   19 -
MRGN
  158   (2,455) ,   20 -
BOXE
  71   (1,469) ,   21 -
  88   (1,486)
98.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (5,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (7,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
LOGN
  377   (7,377) ,   12 -
KEAR
  106   (3,305) ,   13 -
MMTN
  183   (3,382) ,   14 -
HIGH
  201   (3,400) ,   15 -
CLRF
  205   (3,404) ,   16 -
SLMH
  218   (3,417) ,   17 -
HILC
  84   (2,384) ,   18 -
BNTF
  154   (2,454) ,   19 -
MRGN
  158   (2,458) ,   20 -
BOXE
  71   (1,473) ,   21 -
  88   (1,490)
99.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (5,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (7,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
LOGN
  377   (7,377) ,   12 -
MMTN
  282   (4,382) ,   13 -
KEAR
  106   (3,307) ,   14 -
HIGH
  201   (3,402) ,   15 -
CLRF
  205   (3,406) ,   16 -
SLMH
  218   (3,419) ,   17 -
HILC
  84   (2,387) ,   18 -
BNTF
  154   (2,457) ,   19 -
MRGN
  158   (2,461) ,   20 -
BOXE
  71   (1,477) ,   21 -
  88   (1,494)
100.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (5,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (7,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
LOGN
  377   (7,377) ,   12 -
MMTN
  282   (4,383) ,   13 -
CLRF
  305   (4,406) ,   14 -
KEAR
  106   (3,309) ,   15 -
HIGH
  201   (3,404) ,   16 -
SLMH
  218   (3,421) ,   17 -
HILC
  84   (2,390) ,   18 -
BNTF
  154   (2,460) ,   19 -
MRGN
  158   (2,464) ,   20 -
BOXE
  71   (1,481) ,   21 -
  88   (1,498)
101.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (5,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (7,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
LOGN
  377   (7,377) ,   12 -
MMTN
  282   (4,384) ,   13 -
CLRF
  305   (4,407) ,   14 -
KEAR
  106   (3,311) ,   15 -
HIGH
  201   (3,406) ,   16 -
SLMH
  218   (3,423) ,   17 -
HILC
  84   (2,393) ,   18 -
BNTF
  154   (2,463) ,   19 -
MRGN
  158   (2,467) ,   20 -
BOXE
  172   (2,481) ,   21 -
  88   (1,502)
102.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (5,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (7,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
LOGN
  377   (7,377) ,   12 -
MMTN
  384   (5,384) ,   13 -
CLRF
  305   (4,408) ,   14 -
KEAR
  106   (3,313) ,   15 -
HIGH
  201   (3,408) ,   16 -
SLMH
  218   (3,425) ,   17 -
HILC
  84   (2,396) ,   18 -
BNTF
  154   (2,466) ,   19 -
MRGN
  158   (2,470) ,   20 -
BOXE
  172   (2,484) ,   21 -
  88   (1,506)
103.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (5,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (7,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
LOGN
  377   (7,377) ,   12 -
MMTN
  384   (5,384) ,   13 -
CLRF
  408   (5,408) ,   14 -
KEAR
  106   (3,315) ,   15 -
HIGH
  201   (3,410) ,   16 -
SLMH
  218   (3,427) ,   17 -
HILC
  84   (2,399) ,   18 -
BNTF
  154   (2,469) ,   19 -
MRGN
  158   (2,473) ,   20 -
BOXE
  172   (2,487) ,   21 -
  88   (1,510)
104.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (5,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (7,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
LOGN
  377   (7,377) ,   12 -
MMTN
  384   (5,384) ,   13 -
CLRF
  408   (5,408) ,   14 -
KEAR
  106   (3,317) ,   15 -
HILC
  188   (3,399) ,   16 -
HIGH
  201   (3,412) ,   17 -
SLMH
  218   (3,429) ,   18 -
BNTF
  154   (2,472) ,   19 -
MRGN
  158   (2,476) ,   20 -
BOXE
  172   (2,490) ,   21 -
  88   (1,514)
105.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (5,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (7,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
LOGN
  377   (7,377) ,   12 -
MMTN
  384   (5,384) ,   13 -
CLRF
  408   (6,408) ,   14 -
KEAR
  106   (3,319) ,   15 -
HILC
  188   (3,401) ,   16 -
HIGH
  201   (3,414) ,   17 -
SLMH
  218   (3,431) ,   18 -
BNTF
  154   (2,475) ,   19 -
MRGN
  158   (2,479) ,   20 -
BOXE
  172   (2,493) ,   21 -
  88   (1,518)
106.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (5,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (7,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
LOGN
  377   (7,377) ,   12 -
MMTN
  384   (5,384) ,   13 -
CLRF
  408   (6,408) ,   14 -
HILC
  294   (4,401) ,   15 -
KEAR
  106   (3,321) ,   16 -
HIGH
  201   (3,416) ,   17 -
SLMH
  218   (3,433) ,   18 -
BNTF
  154   (2,478) ,   19 -
MRGN
  158   (2,482) ,   20 -
BOXE
  172   (2,496) ,   21 -
  88   (1,522)
107.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (5,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (7,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
LOGN
  377   (7,377) ,   12 -
MMTN
  384   (5,384) ,   13 -
CLRF
  408   (6,408) ,   14 -
HILC
  294   (4,402) ,   15 -
HIGH
  308   (4,416) ,   16 -
KEAR
  106   (3,323) ,   17 -
SLMH
  218   (3,435) ,   18 -
BNTF
  154   (2,481) ,   19 -
MRGN
  158   (2,485) ,   20 -
BOXE
  172   (2,499) ,   21 -
  88   (1,526)
108.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (6,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (7,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
LOGN
  377   (7,377) ,   12 -
MMTN
  384   (5,384) ,   13 -
CLRF
  408   (6,408) ,   14 -
HILC
  294   (4,403) ,   15 -
HIGH
  308   (4,417) ,   16 -
KEAR
  106   (3,325) ,   17 -
SLMH
  218   (3,437) ,   18 -
BNTF
  154   (2,484) ,   19 -
MRGN
  158   (2,488) ,   20 -
BOXE
  172   (2,502) ,   21 -
  88   (1,530)
109.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (6,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (7,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
LOGN
  377   (7,377) ,   12 -
MMTN
  384   (5,384) ,   13 -
CLRF
  408   (6,408) ,   14 -
HILC
  294   (4,404) ,   15 -
HIGH
  308   (4,418) ,   16 -
KEAR
  106   (3,327) ,   17 -
SLMH
  218   (3,439) ,   18 -
BNTF
  263   (3,484) ,   19 -
MRGN
  158   (2,491) ,   20 -
BOXE
  172   (2,505) ,   21 -
  88   (1,534)
110.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (6,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (7,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
LOGN
  377   (7,377) ,   12 -
MMTN
  384   (5,384) ,   13 -
CLRF
  408   (6,408) ,   14 -
HILC
  294   (4,405) ,   15 -
HIGH
  308   (4,419) ,   16 -
KEAR
  106   (3,329) ,   17 -
SLMH
  218   (3,441) ,   18 -
BNTF
  263   (3,486) ,   19 -
MRGN
  268   (3,491) ,   20 -
BOXE
  172   (2,508) ,   21 -
  88   (1,538)
111.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (6,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (7,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
LOGN
  377   (7,377) ,   12 -
MMTN
  384   (6,384) ,   13 -
CLRF
  408   (6,408) ,   14 -
HILC
  294   (4,406) ,   15 -
HIGH
  308   (4,420) ,   16 -
KEAR
  106   (3,331) ,   17 -
SLMH
  218   (3,443) ,   18 -
BNTF
  263   (3,488) ,   19 -
MRGN
  268   (3,493) ,   20 -
BOXE
  172   (2,511) ,   21 -
  88   (1,542)
112.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (6,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (7,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
LOGN
  377   (7,377) ,   12 -
MMTN
  384   (6,384) ,   13 -
CLRF
  408   (6,408) ,   14 -
HIGH
  420   (5,420) ,   15 -
HILC
  294   (4,407) ,   16 -
KEAR
  106   (3,333) ,   17 -
SLMH
  218   (3,445) ,   18 -
BNTF
  263   (3,490) ,   19 -
MRGN
  268   (3,495) ,   20 -
BOXE
  172   (2,514) ,   21 -
  88   (1,546)
113.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (6,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (7,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
LOGN
  377   (7,377) ,   12 -
MMTN
  384   (7,384) ,   13 -
CLRF
  408   (6,408) ,   14 -
HIGH
  420   (5,420) ,   15 -
HILC
  294   (4,408) ,   16 -
KEAR
  106   (3,335) ,   17 -
SLMH
  218   (3,447) ,   18 -
BNTF
  263   (3,492) ,   19 -
MRGN
  268   (3,497) ,   20 -
BOXE
  172   (2,517) ,   21 -
  88   (1,550)
114.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (6,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (7,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
LOGN
  377   (7,377) ,   12 -
MMTN
  384   (7,384) ,   13 -
CLRF
  408   (6,408) ,   14 -
HIGH
  420   (5,420) ,   15 -
HILC
  294   (4,409) ,   16 -
BNTF
  377   (4,492) ,   17 -
KEAR
  106   (3,337) ,   18 -
SLMH
  218   (3,449) ,   19 -
MRGN
  268   (3,499) ,   20 -
BOXE
  172   (2,520) ,   21 -
  88   (1,554)
115.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (6,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (7,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
LOGN
  377   (7,377) ,   12 -
MMTN
  384   (7,384) ,   13 -
CLRF
  408   (6,408) ,   14 -
HIGH
  420   (5,420) ,   15 -
HILC
  294   (4,410) ,   16 -
SLMH
  333   (4,449) ,   17 -
BNTF
  377   (4,493) ,   18 -
KEAR
  106   (3,339) ,   19 -
MRGN
  268   (3,501) ,   20 -
BOXE
  172   (2,523) ,   21 -
  88   (1,558)
116.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (6,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (7,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
LOGN
  377   (7,377) ,   12 -
MMTN
  384   (7,384) ,   13 -
CLRF
  408   (6,408) ,   14 -
HIGH
  420   (5,420) ,   15 -
HILC
  294   (4,411) ,   16 -
SLMH
  333   (4,450) ,   17 -
BNTF
  377   (4,494) ,   18 -
KEAR
  106   (3,341) ,   19 -
MRGN
  268   (3,503) ,   20 -
BOXE
  288   (3,523) ,   21 -
  88   (1,562)
117.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (6,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (7,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
LOGN
  377   (7,377) ,   12 -
MMTN
  384   (7,384) ,   13 -
CLRF
  408   (6,408) ,   14 -
HIGH
  420   (5,420) ,   15 -
HILC
  294   (4,412) ,   16 -
SLMH
  333   (4,451) ,   17 -
BNTF
  377   (4,495) ,   18 -
MRGN
  385   (4,503) ,   19 -
KEAR
  106   (3,343) ,   20 -
BOXE
  288   (3,525) ,   21 -
  88   (1,566)
118.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (6,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (7,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
LOGN
  377   (7,377) ,   12 -
MMTN
  384   (7,384) ,   13 -
CLRF
  408   (6,408) ,   14 -
HIGH
  420   (5,420) ,   15 -
SLMH
  451   (5,451) ,   16 -
HILC
  294   (4,413) ,   17 -
BNTF
  377   (4,496) ,   18 -
MRGN
  385   (4,504) ,   19 -
KEAR
  106   (3,345) ,   20 -
BOXE
  288   (3,527) ,   21 -
  88   (1,570)
119.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (6,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (7,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
LOGN
  377   (7,377) ,   12 -
MMTN
  384   (7,384) ,   13 -
CLRF
  408   (6,408) ,   14 -
HILC
  413   (5,413) ,   15 -
HIGH
  420   (5,420) ,   16 -
SLMH
  451   (5,451) ,   17 -
BNTF
  377   (4,497) ,   18 -
MRGN
  385   (4,505) ,   19 -
KEAR
  106   (3,347) ,   20 -
BOXE
  288   (3,529) ,   21 -
  88   (1,574)
120.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (6,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (7,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
LOGN
  377   (7,377) ,   12 -
MMTN
  384   (7,384) ,   13 -
CLRF
  408   (6,408) ,   14 -
HILC
  413   (5,413) ,   15 -
HIGH
  420   (5,420) ,   16 -
SLMH
  451   (5,451) ,   17 -
BNTF
  377   (4,498) ,   18 -
MRGN
  385   (4,506) ,   19 -
KEAR
  106   (3,349) ,   20 -
BOXE
  288   (3,531) ,   21 -
  208   (2,574)
121.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (6,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (7,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
LOGN
  377   (7,377) ,   12 -
MMTN
  384   (7,384) ,   13 -
CLRF
  408   (7,408) ,   14 -
HILC
  413   (5,413) ,   15 -
HIGH
  420   (5,420) ,   16 -
SLMH
  451   (5,451) ,   17 -
BNTF
  377   (4,499) ,   18 -
MRGN
  385   (4,507) ,   19 -
KEAR
  106   (3,351) ,   20 -
BOXE
  288   (3,533) ,   21 -
  208   (2,577)
122.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (6,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (7,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
LOGN
  377   (7,377) ,   12 -
MMTN
  384   (7,384) ,   13 -
CLRF
  408   (7,408) ,   14 -
HILC
  413   (5,413) ,   15 -
HIGH
  420   (5,420) ,   16 -
SLMH
  451   (5,451) ,   17 -
BNTF
  499   (5,499) ,   18 -
MRGN
  385   (4,508) ,   19 -
KEAR
  106   (3,353) ,   20 -
BOXE
  288   (3,535) ,   21 -
  208   (2,580)
123.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (6,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (7,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
LOGN
  377   (7,377) ,   12 -
MMTN
  384   (7,384) ,   13 -
CLRF
  408   (7,408) ,   14 -
HILC
  413   (5,413) ,   15 -
HIGH
  420   (5,420) ,   16 -
SLMH
  451   (5,451) ,   17 -
BNTF
  499   (5,499) ,   18 -
MRGN
  385   (4,509) ,   19 -
BOXE
  411   (4,535) ,   20 -
KEAR
  106   (3,355) ,   21 -
  208   (2,583)
124.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (6,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (7,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
LOGN
  377   (7,377) ,   12 -
MMTN
  384   (7,384) ,   13 -
CLRF
  408   (7,408) ,   14 -
HILC
  413   (5,413) ,   15 -
HIGH
  420   (5,420) ,   16 -
SLMH
  451   (5,451) ,   17 -
BNTF
  499   (6,499) ,   18 -
MRGN
  385   (4,510) ,   19 -
BOXE
  411   (4,536) ,   20 -
KEAR
  106   (3,357) ,   21 -
  208   (2,586)
125.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (6,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (7,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
LOGN
  377   (7,377) ,   12 -
MMTN
  384   (7,384) ,   13 -
CLRF
  408   (7,408) ,   14 -
HILC
  413   (5,413) ,   15 -
HIGH
  420   (5,420) ,   16 -
SLMH
  451   (5,451) ,   17 -
BNTF
  499   (7,499) ,   18 -
MRGN
  385   (4,511) ,   19 -
BOXE
  411   (4,537) ,   20 -
KEAR
  106   (3,359) ,   21 -
  208   (2,589)
126.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (6,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (7,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
LOGN
  377   (7,377) ,   12 -
MMTN
  384   (7,384) ,   13 -
CLRF
  408   (7,408) ,   14 -
HILC
  413   (5,413) ,   15 -
HIGH
  420   (5,420) ,   16 -
SLMH
  451   (6,451) ,   17 -
BNTF
  499   (7,499) ,   18 -
MRGN
  385   (4,512) ,   19 -
BOXE
  411   (4,538) ,   20 -
KEAR
  106   (3,361) ,   21 -
  208   (2,592)
127.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (6,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (7,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
LOGN
  377   (7,377) ,   12 -
MMTN
  384   (7,384) ,   13 -
CLRF
  408   (7,408) ,   14 -
HILC
  413   (5,413) ,   15 -
HIGH
  420   (5,420) ,   16 -
SLMH
  451   (6,451) ,   17 -
BNTF
  499   (7,499) ,   18 -
BOXE
  538   (5,538) ,   19 -
MRGN
  385   (4,513) ,   20 -
KEAR
  106   (3,363) ,   21 -
  208   (2,595)
128.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (6,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (7,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
LOGN
  377   (7,377) ,   12 -
MMTN
  384   (7,384) ,   13 -
CLRF
  408   (7,408) ,   14 -
HILC
  413   (5,413) ,   15 -
HIGH
  420   (5,420) ,   16 -
SLMH
  451   (6,451) ,   17 -
BNTF
  499   (7,499) ,   18 -
BOXE
  538   (5,538) ,   19 -
KEAR
  234   (4,363) ,   20 -
MRGN
  385   (4,514) ,   21 -
  208   (2,598)
129.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (6,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (7,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
LOGN
  377   (7,377) ,   12 -
MMTN
  384   (7,384) ,   13 -
CLRF
  408   (7,408) ,   14 -
HILC
  413   (5,413) ,   15 -
HIGH
  420   (5,420) ,   16 -
SLMH
  451   (6,451) ,   17 -
BNTF
  499   (7,499) ,   18 -
MRGN
  514   (5,514) ,   19 -
BOXE
  538   (5,538) ,   20 -
KEAR
  234   (4,364) ,   21 -
  208   (2,601)
130.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (6,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (7,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
LOGN
  377   (7,377) ,   12 -
MMTN
  384   (7,384) ,   13 -
CLRF
  408   (7,408) ,   14 -
HILC
  413   (5,413) ,   15 -
HIGH
  420   (5,420) ,   16 -
SLMH
  451   (7,451) ,   17 -
BNTF
  499   (7,499) ,   18 -
MRGN
  514   (5,514) ,   19 -
BOXE
  538   (5,538) ,   20 -
KEAR
  234   (4,365) ,   21 -
  208   (2,604)
131.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (6,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (7,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
LOGN
  377   (7,377) ,   12 -
MMTN
  384   (7,384) ,   13 -
CLRF
  408   (7,408) ,   14 -
HILC
  413   (5,413) ,   15 -
HIGH
  420   (5,420) ,   16 -
SLMH
  451   (7,451) ,   17 -
BNTF
  499   (7,499) ,   18 -
MRGN
  514   (5,514) ,   19 -
BOXE
  538   (6,538) ,   20 -
KEAR
  234   (4,366) ,   21 -
  208   (2,607)
132.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (6,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (7,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
LOGN
  377   (7,377) ,   12 -
MMTN
  384   (7,384) ,   13 -
CLRF
  408   (7,408) ,   14 -
HILC
  413   (5,413) ,   15 -
HIGH
  420   (5,420) ,   16 -
SLMH
  451   (7,451) ,   17 -
BNTF
  499   (7,499) ,   18 -
MRGN
  514   (5,514) ,   19 -
BOXE
  538   (6,538) ,   20 -
KEAR
  234   (4,367) ,   21 -
  340   (3,607)
133.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (6,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (7,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
LOGN
  377   (7,377) ,   12 -
MMTN
  384   (7,384) ,   13 -
CLRF
  408   (7,408) ,   14 -
HILC
  413   (5,413) ,   15 -
HIGH
  420   (5,420) ,   16 -
SLMH
  451   (7,451) ,   17 -
BNTF
  499   (7,499) ,   18 -
MRGN
  514   (6,514) ,   19 -
BOXE
  538   (6,538) ,   20 -
KEAR
  234   (4,368) ,   21 -
  340   (3,609)
134.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (6,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (7,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
LOGN
  377   (7,377) ,   12 -
MMTN
  384   (7,384) ,   13 -
CLRF
  408   (7,408) ,   14 -
HILC
  413   (5,413) ,   15 -
HIGH
  420   (5,420) ,   16 -
SLMH
  451   (7,451) ,   17 -
BNTF
  499   (7,499) ,   18 -
MRGN
  514   (6,514) ,   19 -
BOXE
  538   (6,538) ,   20 -
KEAR
  234   (4,369) ,   21 -
  340   (3,611) ,   22 -
WSID
  134   (1,680)
135.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (6,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (7,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
LOGN
  377   (7,377) ,   12 -
MMTN
  384   (7,384) ,   13 -
CLRF
  408   (7,408) ,   14 -
HILC
  413   (5,413) ,   15 -
HIGH
  420   (5,420) ,   16 -
SLMH
  451   (7,451) ,   17 -
BNTF
  499   (7,499) ,   18 -
MRGN
  514   (6,514) ,   19 -
BOXE
  538   (6,538) ,   20 -
KEAR
  234   (4,370) ,   21 -
  340   (3,613) ,   22 -
WSID
  269   (2,680)
136.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (6,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (7,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
LOGN
  377   (7,377) ,   12 -
MMTN
  384   (7,384) ,   13 -
CLRF
  408   (7,408) ,   14 -
HILC
  413   (5,413) ,   15 -
HIGH
  420   (5,420) ,   16 -
SLMH
  451   (7,451) ,   17 -
BNTF
  499   (7,499) ,   18 -
MRGN
  514   (6,514) ,   19 -
BOXE
  538   (6,538) ,   20 -
KEAR
  234   (4,371) ,   21 -
  476   (4,613) ,   22 -
WSID
  269   (2,683)
137.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (6,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (7,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
LOGN
  377   (7,377) ,   12 -
MMTN
  384   (7,384) ,   13 -
CLRF
  408   (7,408) ,   14 -
HILC
  413   (6,413) ,   15 -
HIGH
  420   (5,420) ,   16 -
SLMH
  451   (7,451) ,   17 -
BNTF
  499   (7,499) ,   18 -
MRGN
  514   (6,514) ,   19 -
BOXE
  538   (6,538) ,   20 -
KEAR
  234   (4,372) ,   21 -
  476   (4,614) ,   22 -
WSID
  269   (2,686)
138.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (7,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (7,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
LOGN
  377   (7,377) ,   12 -
MMTN
  384   (7,384) ,   13 -
CLRF
  408   (7,408) ,   14 -
HILC
  413   (6,413) ,   15 -
HIGH
  420   (5,420) ,   16 -
SLMH
  451   (7,451) ,   17 -
BNTF
  499   (7,499) ,   18 -
MRGN
  514   (6,514) ,   19 -
BOXE
  538   (6,538) ,   20 -
KEAR
  234   (4,373) ,   21 -
  476   (4,615) ,   22 -
WSID
  269   (2,689)
139.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (7,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (7,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
LOGN
  377   (7,377) ,   12 -
MMTN
  384   (7,384) ,   13 -
CLRF
  408   (7,408) ,   14 -
HILC
  413   (6,413) ,   15 -
HIGH
  420   (5,420) ,   16 -
SLMH
  451   (7,451) ,   17 -
BNTF
  499   (7,499) ,   18 -
MRGN
  514   (6,514) ,   19 -
BOXE
  538   (7,538) ,   20 -
KEAR
  234   (4,374) ,   21 -
  476   (4,616) ,   22 -
WSID
  269   (2,692)
140.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (7,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (7,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
LOGN
  377   (7,377) ,   12 -
MMTN
  384   (7,384) ,   13 -
CLRF
  408   (7,408) ,   14 -
HILC
  413   (7,413) ,   15 -
HIGH
  420   (5,420) ,   16 -
SLMH
  451   (7,451) ,   17 -
BNTF
  499   (7,499) ,   18 -
MRGN
  514   (6,514) ,   19 -
BOXE
  538   (7,538) ,   20 -
KEAR
  234   (4,375) ,   21 -
  476   (4,617) ,   22 -
WSID
  269   (2,695)
141.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (7,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (7,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
KEAR
  375   (5,375) ,   12 -
LOGN
  377   (7,377) ,   13 -
MMTN
  384   (7,384) ,   14 -
CLRF
  408   (7,408) ,   15 -
HILC
  413   (7,413) ,   16 -
HIGH
  420   (5,420) ,   17 -
SLMH
  451   (7,451) ,   18 -
BNTF
  499   (7,499) ,   19 -
MRGN
  514   (6,514) ,   20 -
BOXE
  538   (7,538) ,   21 -
  476   (4,618) ,   22 -
WSID
  269   (2,698)
142.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (7,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (7,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
KEAR
  375   (5,375) ,   12 -
LOGN
  377   (7,377) ,   13 -
MMTN
  384   (7,384) ,   14 -
CLRF
  408   (7,408) ,   15 -
HILC
  413   (7,413) ,   16 -
HIGH
  420   (5,420) ,   17 -
SLMH
  451   (7,451) ,   18 -
BNTF
  499   (7,499) ,   19 -
MRGN
  514   (6,514) ,   20 -
BOXE
  538   (7,538) ,   21 -
  476   (4,619) ,   22 -
WSID
  411   (3,698)
143.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (7,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (7,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
KEAR
  375   (5,375) ,   12 -
LOGN
  377   (7,377) ,   13 -
MMTN
  384   (7,384) ,   14 -
CLRF
  408   (7,408) ,   15 -
HILC
  413   (7,413) ,   16 -
HIGH
  420   (6,420) ,   17 -
SLMH
  451   (7,451) ,   18 -
BNTF
  499   (7,499) ,   19 -
MRGN
  514   (6,514) ,   20 -
BOXE
  538   (7,538) ,   21 -
  476   (4,620) ,   22 -
WSID
  411   (3,700)
144.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (7,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (7,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
KEAR
  375   (5,375) ,   12 -
LOGN
  377   (7,377) ,   13 -
MMTN
  384   (7,384) ,   14 -
CLRF
  408   (7,408) ,   15 -
HILC
  413   (7,413) ,   16 -
HIGH
  420   (6,420) ,   17 -
SLMH
  451   (7,451) ,   18 -
BNTF
  499   (7,499) ,   19 -
MRGN
  514   (6,514) ,   20 -
BOXE
  538   (7,538) ,   21 -
  620   (5,620) ,   22 -
WSID
  411   (3,702)
145.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (7,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (7,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
KEAR
  375   (5,375) ,   12 -
LOGN
  377   (7,377) ,   13 -
MMTN
  384   (7,384) ,   14 -
CLRF
  408   (7,408) ,   15 -
HILC
  413   (7,413) ,   16 -
HIGH
  420   (7,420) ,   17 -
SLMH
  451   (7,451) ,   18 -
BNTF
  499   (7,499) ,   19 -
MRGN
  514   (6,514) ,   20 -
BOXE
  538   (7,538) ,   21 -
  620   (5,620) ,   22 -
WSID
  411   (3,704)
146.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (7,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (7,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
KEAR
  375   (6,375) ,   12 -
LOGN
  377   (7,377) ,   13 -
MMTN
  384   (7,384) ,   14 -
CLRF
  408   (7,408) ,   15 -
HILC
  413   (7,413) ,   16 -
HIGH
  420   (7,420) ,   17 -
SLMH
  451   (7,451) ,   18 -
BNTF
  499   (7,499) ,   19 -
MRGN
  514   (6,514) ,   20 -
BOXE
  538   (7,538) ,   21 -
  620   (5,620) ,   22 -
WSID
  411   (3,706)
147.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (7,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (7,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
KEAR
  375   (6,375) ,   12 -
LOGN
  377   (7,377) ,   13 -
MMTN
  384   (7,384) ,   14 -
CLRF
  408   (7,408) ,   15 -
HILC
  413   (7,413) ,   16 -
HIGH
  420   (7,420) ,   17 -
SLMH
  451   (7,451) ,   18 -
BNTF
  499   (7,499) ,   19 -
MRGN
  514   (7,514) ,   20 -
BOXE
  538   (7,538) ,   21 -
  620   (5,620) ,   22 -
WSID
  411   (3,708)
148.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (7,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (7,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
KEAR
  375   (6,375) ,   12 -
LOGN
  377   (7,377) ,   13 -
MMTN
  384   (7,384) ,   14 -
CLRF
  408   (7,408) ,   15 -
HILC
  413   (7,413) ,   16 -
HIGH
  420   (7,420) ,   17 -
SLMH
  451   (7,451) ,   18 -
BNTF
  499   (7,499) ,   19 -
MRGN
  514   (7,514) ,   20 -
BOXE
  538   (7,538) ,   21 -
  620   (5,620) ,   22 -
WSID
  559   (4,708)
149.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (7,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (7,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
KEAR
  375   (6,375) ,   12 -
LOGN
  377   (7,377) ,   13 -
MMTN
  384   (7,384) ,   14 -
CLRF
  408   (7,408) ,   15 -
HILC
  413   (7,413) ,   16 -
HIGH
  420   (7,420) ,   17 -
SLMH
  451   (7,451) ,   18 -
BNTF
  499   (7,499) ,   19 -
MRGN
  514   (7,514) ,   20 -
BOXE
  538   (7,538) ,   21 -
  620   (6,620) ,   22 -
WSID
  559   (4,709)
150.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (7,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (7,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
KEAR
  375   (6,375) ,   12 -
LOGN
  377   (7,377) ,   13 -
MMTN
  384   (7,384) ,   14 -
CLRF
  408   (7,408) ,   15 -
HILC
  413   (7,413) ,   16 -
HIGH
  420   (7,420) ,   17 -
SLMH
  451   (7,451) ,   18 -
BNTF
  499   (7,499) ,   19 -
MRGN
  514   (7,514) ,   20 -
BOXE
  538   (7,538) ,   21 -
  620   (7,620) ,   22 -
WSID
  559   (4,710)
151.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (7,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (7,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
KEAR
  375   (7,375) ,   12 -
LOGN
  377   (7,377) ,   13 -
MMTN
  384   (7,384) ,   14 -
CLRF
  408   (7,408) ,   15 -
HILC
  413   (7,413) ,   16 -
HIGH
  420   (7,420) ,   17 -
SLMH
  451   (7,451) ,   18 -
BNTF
  499   (7,499) ,   19 -
MRGN
  514   (7,514) ,   20 -
BOXE
  538   (7,538) ,   21 -
  620   (7,620) ,   22 -
WSID
  559   (4,711)
152.   1 -
HRMN
  30   (7,30) ,   2 -
WLAK
  51   (7,51) ,   3 -
FREM
  117   (7,117) ,   4 -
RDGL
  172   (7,172) ,   5 -
VWMT
  184   (7,184) ,   6 -
SKYV
  186   (7,186) ,   7 -
JUDG
  198   (7,198) ,   8 -
MADS
  210   (7,210) ,   9 -
MTNC
  237   (7,237) ,   10 -
NRTH
  263   (7,263) ,   11 -
KEAR
  375   (7,375) ,   12 -
LOGN
  377   (7,377) ,   13 -
MMTN
  384   (7,384) ,   14 -
CLRF
  408   (7,408) ,   15 -
HILC
  413   (7,413) ,   16 -
HIGH
  420   (7,420) ,   17 -
SLMH
  451   (7,451) ,   18 -
BNTF
  499   (7,499) ,   19 -
MRGN
  514   (7,514) ,   20 -
BOXE
  538   (7,538) ,   21 -
  620   (7,620) ,   22 -
WSID
  711   (5,711)


Scoring 1:   1 - HRMN   1   (1) ,   2 - KEAR   2   (2) ,   3 - WLAK   4   (4) ,   4 - FREM   6   (6) ,   5 - NRTH   7   (7) ,   6 - JUDG   13   (13) ,   7 - MADS   16   (16) ,   8 - VWMT   17   (17) ,   9 - RDGL   19   (19) ,   10 - MTNC   21   (21) ,   11 - HILC   23   (23) ,   12 - SKYV   26   (26) ,   13 - SLMH   34   (34) ,   14 - MMTN   39   (39) ,   15 - CLRF   55   (55) ,   16 - HIGH   64   (64) ,   17 - MRGN   65   (65) ,   18 - BNTF   68   (68) ,   19 - BOXE   71   (71) ,   20 - LOGN   73   (73) ,   21 -   88   (88) ,   22 - WSID   134   (134)
Scoring 2:   1 - HRMN   4   (3) ,   2 - WLAK   12   (8) ,   3 - FREM   28   (22) ,   4 - JUDG   38   (25) ,   5 - RDGL   39   (20) ,   6 - VWMT   44   (27) ,   7 - KEAR   48   (46) ,   8 - SKYV   54   (28) ,   8 - MADS   54   (38) ,   10 - NRTH   60   (53) ,   11 - MTNC   61   (40) ,   12 - HILC   84   (61) ,   13 - MMTN   99   (60) ,   14 - CLRF   111   (56) ,   15 - SLMH   121   (87) ,   16 - HIGH   131   (67) ,   17 - LOGN   147   (74) ,   18 - BNTF   154   (86) ,   19 - MRGN   158   (93) ,   20 - BOXE   172   (101) ,   21 -   208   (120) ,   22 - WSID   269   (135)
Scoring 3:   1 - HRMN   9   (5) ,   2 - WLAK   22   (10) ,   3 - FREM   52   (24) ,   4 - JUDG   67   (29) ,   5 - RDGL   74   (35) ,   6 - SKYV   84   (30) ,   7 - VWMT   87   (43) ,   8 - MADS   98   (44) ,   9 - MTNC   106   (45) ,   9 - KEAR   106   (58) ,   11 - NRTH   122   (62) ,   12 - MMTN   183   (84) ,   13 - HILC   188   (104) ,   14 - HIGH   201   (70) ,   15 - CLRF   205   (94) ,   16 - SLMH   218   (97) ,   17 - LOGN   222   (75) ,   18 - BNTF   263   (109) ,   19 - MRGN   268   (110) ,   20 - BOXE   288   (116) ,   21 -   340   (132) ,   22 - WSID   411   (142)
Scoring 4:   1 - HRMN   18   (9) ,   2 - WLAK   33   (11) ,   3 - FREM   84   (32) ,   4 - JUDG   103   (36) ,   5 - RDGL   115   (41) ,   6 - SKYV   132   (48) ,   7 - VWMT   134   (47) ,   8 - MADS   147   (49) ,   9 - MTNC   157   (51) ,   10 - NRTH   191   (69) ,   11 - KEAR   234   (128) ,   12 - MMTN   282   (99) ,   13 - HILC   294   (106) ,   14 - LOGN   299   (77) ,   15 - CLRF   305   (100) ,   16 - HIGH   308   (107) ,   17 - SLMH   333   (115) ,   18 - BNTF   377   (114) ,   19 - MRGN   385   (117) ,   20 - BOXE   411   (123) ,   21 -   476   (136) ,   22 - WSID   559   (148)
Scoring 5:   1 - HRMN   30   (12) ,   2 - WLAK   51   (18) ,   3 - FREM   117   (33) ,   4 - RDGL   172   (57) ,   5 - VWMT   184   (50) ,   6 - SKYV   186   (54) ,   7 - JUDG   198   (95) ,   8 - MADS   210   (63) ,   9 - MTNC   237   (80) ,   10 - NRTH   263   (72) ,   11 - KEAR   375   (141) ,   12 - LOGN   377   (78) ,   13 - MMTN   384   (102) ,   14 - CLRF   408   (103) ,   15 - HILC   413   (119) ,   16 - HIGH   420   (112) ,   17 - SLMH   451   (118) ,   18 - BNTF   499   (122) ,   19 - MRGN   514   (129) ,   20 - BOXE   538   (127) ,   21 -   620   (144) ,   22 - WSID   711   (152)

Explanation
This analysis is a series of snapshots through-out the race, which allows for a comparison of each team's relative position as the race unfolds.

Each time that a runner finishes the race, the team standings change. Thus, each line represents a runner finishing and a view of the team standings at that particular moment in time.

Key
Each line will have a team underlined, which is the designation of the team for that runner. The line number is the team scoring position for the runner that finished. The number before the team abbreviation is the current position of that team. The number after the team abbreviation is the team's current score. The first number inside the parenthesis is the number of runners from that team that have finished so far. The second number inside the parenthesis is the best possible score that the team is still able to achieve.

The color of the team is a representation of their final team position in the race. When 5 runners have finished from a team, the team score is final and it is displayed in bold type. When the team place number is bolded, the team position is final.

Analyze
If you hover your mouse over a team anywhere in the list, all of the entries for that team are temporarily bolded, making it easier to follow the progress of that team. A team that has a final team score, but their team position is not yet final, has team(s) that threaten their position. This means that, depending on the place of runners that have not yet finished, a threatening team can still mathematically surpass the position of the threatened team. While a team is highlighted, any teams that threaten their position will be listed in italics, starting from the position where their team score is final.