2016 Aggie Cross Country Invite
Innovation Campus Park Course,
Logan, UT
September 02, 2016


1.   1 -
FREM
  1   (1,15)
2.   1 -
FREM
  3   (2,15)
3.   1 -
FREM
  3   (2,18) ,   1 -
VWMT
  3   (1,25)
4.   1 -
FREM
  3   (2,21) ,   1 -
VWMT
  3   (1,29) ,   3 -
WLAK
  4   (1,30)
5.   1 -
FREM
  3   (2,24) ,   1 -
VWMT
  3   (1,33) ,   3 -
WLAK
  4   (1,34) ,   4 -
HRMN
  5   (1,35)
6.   1 -
FREM
  3   (2,27) ,   2 -
WLAK
  10   (2,34) ,   3 -
VWMT
  3   (1,37) ,   4 -
HRMN
  5   (1,39)
7.   1 -
FREM
  3   (2,30) ,   2 -
WLAK
  10   (2,37) ,   3 -
HRMN
  12   (2,39) ,   4 -
VWMT
  3   (1,41)
8.   1 -
FREM
  3   (2,33) ,   2 -
WLAK
  10   (2,40) ,   3 -
HRMN
  12   (2,42) ,   4 -
VWMT
  3   (1,45) ,   5 -
LAYT
  8   (1,50)
9.   1 -
HRMN
  21   (3,42) ,   2 -
FREM
  3   (2,36) ,   3 -
WLAK
  10   (2,43) ,   4 -
VWMT
  3   (1,49) ,   5 -
LAYT
  8   (1,54)
10.   1 -
HRMN
  21   (3,44) ,   2 -
FREM
  3   (2,39) ,   3 -
WLAK
  10   (2,46) ,   4 -
VWMT
  3   (1,53) ,   5 -
LAYT
  8   (1,58) ,   6 -
RDGL
  10   (1,60)
11.   1 -
HRMN
  32   (4,44) ,   2 -
FREM
  3   (2,42) ,   3 -
WLAK
  10   (2,49) ,   4 -
VWMT
  3   (1,57) ,   5 -
LAYT
  8   (1,62) ,   6 -
RDGL
  10   (1,64)
12.   1 -
HRMN
  32   (4,45) ,   2 -
FREM
  3   (2,45) ,   3 -
WLAK
  10   (2,52) ,   4 -
LAYT
  20   (2,62) ,   5 -
VWMT
  3   (1,61) ,   6 -
RDGL
  10   (1,68)
13.   1 -
HRMN
  32   (4,46) ,   2 -
FREM
  3   (2,48) ,   3 -
WLAK
  10   (2,55) ,   4 -
LAYT
  20   (2,65) ,   5 -
VWMT
  3   (1,65) ,   6 -
RDGL
  10   (1,72) ,   7 -
MTNC
  13   (1,75)
14.   1 -
HRMN
  32   (4,47) ,   2 -
FREM
  3   (2,51) ,   3 -
WLAK
  10   (2,58) ,   4 -
LAYT
  20   (2,68) ,   5 -
VWMT
  3   (1,69) ,   6 -
RDGL
  10   (1,76) ,   7 -
MTNC
  13   (1,79) ,   8 -
MRGN
  14   (1,80)
15.   1 -
HRMN
  32   (4,48) ,   2 -
WLAK
  25   (3,58) ,   3 -
FREM
  3   (2,54) ,   4 -
LAYT
  20   (2,71) ,   5 -
VWMT
  3   (1,73) ,   6 -
RDGL
  10   (1,80) ,   7 -
MTNC
  13   (1,83) ,   8 -
MRGN
  14   (1,84)
16.   1 -
HRMN
  32   (4,49) ,   2 -
WLAK
  25   (3,60) ,   3 -
FREM
  3   (2,57) ,   4 -
LAYT
  20   (2,74) ,   5 -
VWMT
  3   (1,77) ,   6 -
RDGL
  10   (1,84) ,   7 -
MTNC
  13   (1,87) ,   8 -
MRGN
  14   (1,88) ,   9 -
SKYV
  16   (1,90)
17.   1 -
HRMN
  32   (4,50) ,   2 -
WLAK
  25   (3,62) ,   3 -
FREM
  3   (2,60) ,   4 -
LAYT
  20   (2,77) ,   5 -
VWMT
  3   (1,81) ,   6 -
RDGL
  10   (1,88) ,   7 -
MTNC
  13   (1,91) ,   8 -
MRGN
  14   (1,92) ,   9 -
SKYV
  16   (1,94) ,   10 -
BNTF
  17   (1,95)
18.   1 -
HRMN
  50   (5,50) ,   2 -
WLAK
  25   (3,64) ,   3 -
FREM
  3   (2,63) ,   4 -
LAYT
  20   (2,80) ,   5 -
VWMT
  3   (1,85) ,   6 -
RDGL
  10   (1,92) ,   7 -
MTNC
  13   (1,95) ,   8 -
MRGN
  14   (1,96) ,   9 -
SKYV
  16   (1,98) ,   10 -
BNTF
  17   (1,99)
19.   1 -
HRMN
  50   (5,50) ,   2 -
WLAK
  25   (3,66) ,   3 -
FREM
  3   (2,66) ,   4 -
LAYT
  20   (2,83) ,   5 -
RDGL
  29   (2,92) ,   6 -
VWMT
  3   (1,89) ,   7 -
MTNC
  13   (1,99) ,   8 -
MRGN
  14   (1,100) ,   9 -
SKYV
  16   (1,102) ,   10 -
BNTF
  17   (1,103)
20.   1 -
HRMN
  50   (5,50) ,   2 -
WLAK
  45   (4,66) ,   3 -
FREM
  3   (2,69) ,   4 -
LAYT
  20   (2,86) ,   5 -
RDGL
  29   (2,95) ,   6 -
VWMT
  3   (1,93) ,   7 -
MTNC
  13   (1,103) ,   8 -
MRGN
  14   (1,104) ,   9 -
SKYV
  16   (1,106) ,   10 -
BNTF
  17   (1,107)
21.   1 -
HRMN
  50   (6,50) ,   2 -
WLAK
  45   (4,67) ,   3 -
FREM
  3   (2,72) ,   4 -
LAYT
  20   (2,89) ,   5 -
RDGL
  29   (2,98) ,   6 -
VWMT
  3   (1,97) ,   7 -
MTNC
  13   (1,107) ,   8 -
MRGN
  14   (1,108) ,   9 -
SKYV
  16   (1,110) ,   10 -
BNTF
  17   (1,111)
22.   1 -
HRMN
  50   (6,50) ,   2 -
WLAK
  45   (4,68) ,   3 -
FREM
  3   (2,75) ,   4 -
LAYT
  20   (2,92) ,   5 -
RDGL
  29   (2,101) ,   6 -
VWMT
  3   (1,101) ,   7 -
MTNC
  13   (1,111) ,   8 -
MRGN
  14   (1,112) ,   9 -
SKYV
  16   (1,114) ,   10 -
BNTF
  17   (1,115) ,   11 -
MMTN
  22   (1,120)
23.   1 -
HRMN
  50   (6,50) ,   2 -
WLAK
  45   (4,69) ,   3 -
FREM
  3   (2,78) ,   4 -
LAYT
  20   (2,95) ,   5 -
RDGL
  29   (2,104) ,   6 -
VWMT
  3   (1,105) ,   7 -
MTNC
  13   (1,115) ,   8 -
MRGN
  14   (1,116) ,   9 -
SKYV
  16   (1,118) ,   10 -
BNTF
  17   (1,119) ,   11 -
MMTN
  22   (1,124) ,   12 -
SLMH
  23   (1,125)
24.   1 -
HRMN
  50   (6,50) ,   2 -
WLAK
  45   (4,70) ,   3 -
FREM
  3   (2,81) ,   4 -
LAYT
  20   (2,98) ,   5 -
RDGL
  29   (2,107) ,   6 -
VWMT
  3   (1,109) ,   7 -
MTNC
  13   (1,119) ,   8 -
MRGN
  14   (1,120) ,   9 -
SKYV
  16   (1,122) ,   10 -
BNTF
  17   (1,123) ,   11 -
MMTN
  22   (1,128) ,   12 -
SLMH
  23   (1,129) ,   13 -
HILC
  24   (1,130)
25.   1 -
HRMN
  50   (6,50) ,   2 -
WLAK
  70   (5,70) ,   3 -
FREM
  3   (2,84) ,   4 -
LAYT
  20   (2,101) ,   5 -
RDGL
  29   (2,110) ,   6 -
VWMT
  3   (1,113) ,   7 -
MTNC
  13   (1,123) ,   8 -
MRGN
  14   (1,124) ,   9 -
SKYV
  16   (1,126) ,   10 -
BNTF
  17   (1,127) ,   11 -
MMTN
  22   (1,132) ,   12 -
SLMH
  23   (1,133) ,   13 -
HILC
  24   (1,134)
26.   1 -
HRMN
  50   (6,50) ,   2 -
WLAK
  70   (5,70) ,   3 -
FREM
  3   (2,87) ,   4 -
LAYT
  20   (2,104) ,   5 -
RDGL
  29   (2,113) ,   6 -
VWMT
  3   (1,117) ,   7 -
MTNC
  13   (1,127) ,   8 -
MRGN
  14   (1,128) ,   9 -
SKYV
  16   (1,130) ,   10 -
BNTF
  17   (1,131) ,   11 -
MMTN
  22   (1,136) ,   12 -
SLMH
  23   (1,137) ,   13 -
HILC
  24   (1,138) ,   14 -
MADS
  26   (1,140)
27.   1 -
HRMN
  50   (6,50) ,   2 -
WLAK
  70   (5,70) ,   3 -
FREM
  3   (2,90) ,   4 -
LAYT
  20   (2,107) ,   5 -
RDGL
  29   (2,116) ,   6 -
MADS
  53   (2,140) ,   7 -
VWMT
  3   (1,121) ,   8 -
MTNC
  13   (1,131) ,   9 -
MRGN
  14   (1,132) ,   10 -
SKYV
  16   (1,134) ,   11 -
BNTF
  17   (1,135) ,   12 -
MMTN
  22   (1,140) ,   13 -
SLMH
  23   (1,141) ,   14 -
HILC
  24   (1,142)
28.   1 -
HRMN
  50   (6,50) ,   2 -
WLAK
  70   (5,70) ,   3 -
FREM
  3   (2,93) ,   4 -
LAYT
  20   (2,110) ,   5 -
RDGL
  29   (2,119) ,   6 -
MADS
  53   (2,143) ,   7 -
VWMT
  3   (1,125) ,   8 -
MTNC
  13   (1,135) ,   9 -
MRGN
  14   (1,136) ,   10 -
SKYV
  16   (1,138) ,   11 -
BNTF
  17   (1,139) ,   12 -
MMTN
  22   (1,144) ,   13 -
SLMH
  23   (1,145) ,   14 -
HILC
  24   (1,146) ,   15 -
BEAR
  28   (1,150)
29.   1 -
HRMN
  50   (6,50) ,   2 -
WLAK
  70   (5,70) ,   3 -
RDGL
  58   (3,119) ,   4 -
FREM
  3   (2,96) ,   5 -
LAYT
  20   (2,113) ,   6 -
MADS
  53   (2,146) ,   7 -
VWMT
  3   (1,129) ,   8 -
MTNC
  13   (1,139) ,   9 -
MRGN
  14   (1,140) ,   10 -
SKYV
  16   (1,142) ,   11 -
BNTF
  17   (1,143) ,   12 -
MMTN
  22   (1,148) ,   13 -
SLMH
  23   (1,149) ,   14 -
HILC
  24   (1,150) ,   15 -
BEAR
  28   (1,154)
30.   1 -
HRMN
  50   (6,50) ,   2 -
WLAK
  70   (5,70) ,   3 -
RDGL
  88   (4,119) ,   4 -
FREM
  3   (2,99) ,   5 -
LAYT
  20   (2,116) ,   6 -
MADS
  53   (2,149) ,   7 -
VWMT
  3   (1,133) ,   8 -
MTNC
  13   (1,143) ,   9 -
MRGN
  14   (1,144) ,   10 -
SKYV
  16   (1,146) ,   11 -
BNTF
  17   (1,147) ,   12 -
MMTN
  22   (1,152) ,   13 -
SLMH
  23   (1,153) ,   14 -
HILC
  24   (1,154) ,   15 -
BEAR
  28   (1,158)
31.   1 -
HRMN
  50   (6,50) ,   2 -
WLAK
  70   (5,70) ,   3 -
RDGL
  88   (4,120) ,   4 -
FREM
  3   (2,102) ,   5 -
LAYT
  20   (2,119) ,   6 -
MADS
  53   (2,152) ,   7 -
HILC
  55   (2,154) ,   8 -
VWMT
  3   (1,137) ,   9 -
MTNC
  13   (1,147) ,   10 -
MRGN
  14   (1,148) ,   11 -
SKYV
  16   (1,150) ,   12 -
BNTF
  17   (1,151) ,   13 -
MMTN
  22   (1,156) ,   14 -
SLMH
  23   (1,157) ,   15 -
BEAR
  28   (1,162)
32.   1 -
HRMN
  50   (6,50) ,   2 -
WLAK
  70   (6,70) ,   3 -
RDGL
  88   (4,121) ,   4 -
FREM
  3   (2,105) ,   5 -
LAYT
  20   (2,122) ,   6 -
MADS
  53   (2,155) ,   7 -
HILC
  55   (2,157) ,   8 -
VWMT
  3   (1,141) ,   9 -
MTNC
  13   (1,151) ,   10 -
MRGN
  14   (1,152) ,   11 -
SKYV
  16   (1,154) ,   12 -
BNTF
  17   (1,155) ,   13 -
MMTN
  22   (1,160) ,   14 -
SLMH
  23   (1,161) ,   15 -
BEAR
  28   (1,166)
33.   1 -
HRMN
  50   (6,50) ,   2 -
WLAK
  70   (6,70) ,   3 -
RDGL
  88   (4,122) ,   4 -
FREM
  3   (2,108) ,   5 -
LAYT
  20   (2,125) ,   6 -
BNTF
  50   (2,155) ,   7 -
MADS
  53   (2,158) ,   8 -
HILC
  55   (2,160) ,   9 -
VWMT
  3   (1,145) ,   10 -
MTNC
  13   (1,155) ,   11 -
MRGN
  14   (1,156) ,   12 -
SKYV
  16   (1,158) ,   13 -
MMTN
  22   (1,164) ,   14 -
SLMH
  23   (1,165) ,   15 -
BEAR
  28   (1,170)
34.   1 -
HRMN
  50   (6,50) ,   2 -
WLAK
  70   (6,70) ,   3 -
RDGL
  88   (4,123) ,   4 -
MADS
  87   (3,158) ,   5 -
FREM
  3   (2,111) ,   6 -
LAYT
  20   (2,128) ,   7 -
BNTF
  50   (2,158) ,   8 -
HILC
  55   (2,163) ,   9 -
VWMT
  3   (1,149) ,   10 -
MTNC
  13   (1,159) ,   11 -
MRGN
  14   (1,160) ,   12 -
SKYV
  16   (1,162) ,   13 -
MMTN
  22   (1,168) ,   14 -
SLMH
  23   (1,169) ,   15 -
BEAR
  28   (1,174)
35.   1 -
HRMN
  50   (6,50) ,   2 -
WLAK
  70   (6,70) ,   3 -
RDGL
  88   (4,124) ,   4 -
MADS
  122   (4,158) ,   5 -
FREM
  3   (2,114) ,   6 -
LAYT
  20   (2,131) ,   7 -
BNTF
  50   (2,161) ,   8 -
HILC
  55   (2,166) ,   9 -
VWMT
  3   (1,153) ,   10 -
MTNC
  13   (1,163) ,   11 -
MRGN
  14   (1,164) ,   12 -
SKYV
  16   (1,166) ,   13 -
MMTN
  22   (1,172) ,   14 -
SLMH
  23   (1,173) ,   15 -
BEAR
  28   (1,178)
36.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (6,70) ,   3 -
RDGL
  88   (4,125) ,   4 -
MADS
  122   (4,159) ,   5 -
FREM
  3   (2,117) ,   6 -
LAYT
  20   (2,134) ,   7 -
BNTF
  50   (2,164) ,   8 -
HILC
  55   (2,169) ,   9 -
VWMT
  3   (1,157) ,   10 -
MTNC
  13   (1,167) ,   11 -
MRGN
  14   (1,168) ,   12 -
SKYV
  16   (1,170) ,   13 -
MMTN
  22   (1,176) ,   14 -
SLMH
  23   (1,177) ,   15 -
BEAR
  28   (1,182)
37.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (6,70) ,   3 -
RDGL
  125   (5,125) ,   4 -
MADS
  122   (4,160) ,   5 -
FREM
  3   (2,120) ,   6 -
LAYT
  20   (2,137) ,   7 -
BNTF
  50   (2,167) ,   8 -
HILC
  55   (2,172) ,   9 -
VWMT
  3   (1,161) ,   10 -
MTNC
  13   (1,171) ,   11 -
MRGN
  14   (1,172) ,   12 -
SKYV
  16   (1,174) ,   13 -
MMTN
  22   (1,180) ,   14 -
SLMH
  23   (1,181) ,   15 -
BEAR
  28   (1,186)
38.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (6,70) ,   3 -
RDGL
  125   (5,125) ,   4 -
MADS
  122   (4,161) ,   5 -
FREM
  3   (2,123) ,   6 -
LAYT
  20   (2,140) ,   7 -
VWMT
  41   (2,161) ,   8 -
BNTF
  50   (2,170) ,   9 -
HILC
  55   (2,175) ,   10 -
MTNC
  13   (1,175) ,   11 -
MRGN
  14   (1,176) ,   12 -
SKYV
  16   (1,178) ,   13 -
MMTN
  22   (1,184) ,   14 -
SLMH
  23   (1,185) ,   15 -
BEAR
  28   (1,190)
39.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (6,70) ,   3 -
RDGL
  125   (5,125) ,   4 -
MADS
  122   (4,162) ,   5 -
FREM
  3   (2,126) ,   6 -
LAYT
  20   (2,143) ,   7 -
VWMT
  41   (2,164) ,   8 -
BNTF
  50   (2,173) ,   9 -
HILC
  55   (2,178) ,   10 -
MTNC
  13   (1,179) ,   11 -
MRGN
  14   (1,180) ,   12 -
SKYV
  16   (1,182) ,   13 -
MMTN
  22   (1,188) ,   14 -
SLMH
  23   (1,189) ,   15 -
BEAR
  28   (1,194) ,   16 -
HIGH
  39   (1,205)
40.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (6,70) ,   3 -
RDGL
  125   (5,125) ,   4 -
MADS
  122   (4,163) ,   5 -
HILC
  95   (3,178) ,   6 -
FREM
  3   (2,129) ,   7 -
LAYT
  20   (2,146) ,   8 -
VWMT
  41   (2,167) ,   9 -
BNTF
  50   (2,176) ,   10 -
MTNC
  13   (1,183) ,   11 -
MRGN
  14   (1,184) ,   12 -
SKYV
  16   (1,186) ,   13 -
MMTN
  22   (1,192) ,   14 -
SLMH
  23   (1,193) ,   15 -
BEAR
  28   (1,198) ,   16 -
HIGH
  39   (1,209)
41.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (6,70) ,   3 -
RDGL
  125   (5,125) ,   4 -
MADS
  163   (5,163) ,   5 -
HILC
  95   (3,180) ,   6 -
FREM
  3   (2,132) ,   7 -
LAYT
  20   (2,149) ,   8 -
VWMT
  41   (2,170) ,   9 -
BNTF
  50   (2,179) ,   10 -
MTNC
  13   (1,187) ,   11 -
MRGN
  14   (1,188) ,   12 -
SKYV
  16   (1,190) ,   13 -
MMTN
  22   (1,196) ,   14 -
SLMH
  23   (1,197) ,   15 -
BEAR
  28   (1,202) ,   16 -
HIGH
  39   (1,213)
42.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (6,70) ,   3 -
RDGL
  125   (5,125) ,   4 -
MADS
  163   (5,163) ,   5 -
HILC
  95   (3,182) ,   6 -
FREM
  3   (2,135) ,   7 -
LAYT
  20   (2,152) ,   8 -
VWMT
  41   (2,173) ,   9 -
BNTF
  50   (2,182) ,   10 -
SKYV
  58   (2,190) ,   11 -
MTNC
  13   (1,191) ,   12 -
MRGN
  14   (1,192) ,   13 -
MMTN
  22   (1,200) ,   14 -
SLMH
  23   (1,201) ,   15 -
BEAR
  28   (1,206) ,   16 -
HIGH
  39   (1,217)
43.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (6,70) ,   3 -
RDGL
  125   (6,125) ,   4 -
MADS
  163   (5,163) ,   5 -
HILC
  95   (3,184) ,   6 -
FREM
  3   (2,138) ,   7 -
LAYT
  20   (2,155) ,   8 -
VWMT
  41   (2,176) ,   9 -
BNTF
  50   (2,185) ,   10 -
SKYV
  58   (2,193) ,   11 -
MTNC
  13   (1,195) ,   12 -
MRGN
  14   (1,196) ,   13 -
MMTN
  22   (1,204) ,   14 -
SLMH
  23   (1,205) ,   15 -
BEAR
  28   (1,210) ,   16 -
HIGH
  39   (1,221)
44.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (6,70) ,   3 -
RDGL
  125   (6,125) ,   4 -
MADS
  163   (5,163) ,   5 -
HILC
  95   (3,186) ,   6 -
FREM
  3   (2,141) ,   7 -
LAYT
  20   (2,158) ,   8 -
VWMT
  41   (2,179) ,   9 -
BNTF
  50   (2,188) ,   10 -
MTNC
  57   (2,195) ,   11 -
SKYV
  58   (2,196) ,   12 -
MRGN
  14   (1,200) ,   13 -
MMTN
  22   (1,208) ,   14 -
SLMH
  23   (1,209) ,   15 -
BEAR
  28   (1,214) ,   16 -
HIGH
  39   (1,225)
45.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (6,70) ,   3 -
RDGL
  125   (6,125) ,   4 -
MADS
  163   (5,163) ,   5 -
FREM
  48   (3,141) ,   6 -
HILC
  95   (3,188) ,   7 -
LAYT
  20   (2,161) ,   8 -
VWMT
  41   (2,182) ,   9 -
BNTF
  50   (2,191) ,   10 -
MTNC
  57   (2,198) ,   11 -
SKYV
  58   (2,199) ,   12 -
MRGN
  14   (1,204) ,   13 -
MMTN
  22   (1,212) ,   14 -
SLMH
  23   (1,213) ,   15 -
BEAR
  28   (1,218) ,   16 -
HIGH
  39   (1,229)
46.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (6,70) ,   3 -
RDGL
  125   (6,125) ,   4 -
MADS
  163   (5,163) ,   5 -
FREM
  48   (3,143) ,   6 -
HILC
  95   (3,190) ,   7 -
SKYV
  104   (3,199) ,   8 -
LAYT
  20   (2,164) ,   9 -
VWMT
  41   (2,185) ,   10 -
BNTF
  50   (2,194) ,   11 -
MTNC
  57   (2,201) ,   12 -
MRGN
  14   (1,208) ,   13 -
MMTN
  22   (1,216) ,   14 -
SLMH
  23   (1,217) ,   15 -
BEAR
  28   (1,222) ,   16 -
HIGH
  39   (1,233)
47.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (6,125) ,   4 -
MADS
  163   (5,163) ,   5 -
FREM
  48   (3,145) ,   6 -
HILC
  95   (3,192) ,   7 -
SKYV
  104   (3,201) ,   8 -
LAYT
  20   (2,167) ,   9 -
VWMT
  41   (2,188) ,   10 -
BNTF
  50   (2,197) ,   11 -
MTNC
  57   (2,204) ,   12 -
MRGN
  14   (1,212) ,   13 -
MMTN
  22   (1,220) ,   14 -
SLMH
  23   (1,221) ,   15 -
BEAR
  28   (1,226) ,   16 -
HIGH
  39   (1,237)
48.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (6,125) ,   4 -
MADS
  163   (5,163) ,   5 -
FREM
  48   (3,147) ,   6 -
HILC
  95   (3,194) ,   7 -
SKYV
  104   (3,203) ,   8 -
LAYT
  20   (2,170) ,   9 -
VWMT
  41   (2,191) ,   10 -
BNTF
  50   (2,200) ,   11 -
MTNC
  57   (2,207) ,   12 -
MMTN
  70   (2,220) ,   13 -
MRGN
  14   (1,216) ,   14 -
SLMH
  23   (1,225) ,   15 -
BEAR
  28   (1,230) ,   16 -
HIGH
  39   (1,241)
49.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (6,125) ,   4 -
MADS
  163   (5,163) ,   5 -
FREM
  97   (4,147) ,   6 -
HILC
  95   (3,196) ,   7 -
SKYV
  104   (3,205) ,   8 -
LAYT
  20   (2,173) ,   9 -
VWMT
  41   (2,194) ,   10 -
BNTF
  50   (2,203) ,   11 -
MTNC
  57   (2,210) ,   12 -
MMTN
  70   (2,223) ,   13 -
MRGN
  14   (1,220) ,   14 -
SLMH
  23   (1,229) ,   15 -
BEAR
  28   (1,234) ,   16 -
HIGH
  39   (1,245)
50.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (6,125) ,   4 -
FREM
  147   (5,147) ,   5 -
MADS
  163   (5,163) ,   6 -
HILC
  95   (3,198) ,   7 -
SKYV
  104   (3,207) ,   8 -
LAYT
  20   (2,176) ,   9 -
VWMT
  41   (2,197) ,   10 -
BNTF
  50   (2,206) ,   11 -
MTNC
  57   (2,213) ,   12 -
MMTN
  70   (2,226) ,   13 -
MRGN
  14   (1,224) ,   14 -
SLMH
  23   (1,233) ,   15 -
BEAR
  28   (1,238) ,   16 -
HIGH
  39   (1,249)
51.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (6,125) ,   4 -
FREM
  147   (6,147) ,   5 -
MADS
  163   (5,163) ,   6 -
HILC
  95   (3,200) ,   7 -
SKYV
  104   (3,209) ,   8 -
LAYT
  20   (2,179) ,   9 -
VWMT
  41   (2,200) ,   10 -
BNTF
  50   (2,209) ,   11 -
MTNC
  57   (2,216) ,   12 -
MMTN
  70   (2,229) ,   13 -
MRGN
  14   (1,228) ,   14 -
SLMH
  23   (1,237) ,   15 -
BEAR
  28   (1,242) ,   16 -
HIGH
  39   (1,253)
52.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (6,125) ,   4 -
FREM
  147   (6,147) ,   5 -
MADS
  163   (5,163) ,   6 -
HILC
  95   (3,202) ,   7 -
SKYV
  104   (3,211) ,   8 -
LAYT
  20   (2,182) ,   9 -
VWMT
  41   (2,203) ,   10 -
BNTF
  50   (2,212) ,   11 -
MTNC
  57   (2,219) ,   12 -
MMTN
  70   (2,232) ,   13 -
SLMH
  75   (2,237) ,   14 -
MRGN
  14   (1,232) ,   15 -
BEAR
  28   (1,246) ,   16 -
HIGH
  39   (1,257)
53.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (6,125) ,   4 -
FREM
  147   (6,147) ,   5 -
MADS
  163   (5,163) ,   6 -
HILC
  95   (3,204) ,   7 -
SKYV
  104   (3,213) ,   8 -
MMTN
  123   (3,232) ,   9 -
LAYT
  20   (2,185) ,   10 -
VWMT
  41   (2,206) ,   11 -
BNTF
  50   (2,215) ,   12 -
MTNC
  57   (2,222) ,   13 -
SLMH
  75   (2,240) ,   14 -
MRGN
  14   (1,236) ,   15 -
BEAR
  28   (1,250) ,   16 -
HIGH
  39   (1,261)
54.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (6,125) ,   4 -
FREM
  147   (6,147) ,   5 -
MADS
  163   (5,163) ,   6 -
HILC
  95   (3,206) ,   7 -
SKYV
  104   (3,215) ,   8 -
MMTN
  123   (3,234) ,   9 -
LAYT
  20   (2,188) ,   10 -
VWMT
  41   (2,209) ,   11 -
BNTF
  50   (2,218) ,   12 -
MTNC
  57   (2,225) ,   13 -
SLMH
  75   (2,243) ,   14 -
BEAR
  82   (2,250) ,   15 -
MRGN
  14   (1,240) ,   16 -
HIGH
  39   (1,265)
55.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (6,125) ,   4 -
FREM
  147   (6,147) ,   5 -
MADS
  163   (5,163) ,   6 -
HILC
  95   (3,208) ,   7 -
SKYV
  104   (3,217) ,   8 -
MMTN
  123   (3,236) ,   9 -
LAYT
  20   (2,191) ,   10 -
VWMT
  41   (2,212) ,   11 -
BNTF
  50   (2,221) ,   12 -
MTNC
  57   (2,228) ,   13 -
SLMH
  75   (2,246) ,   14 -
BEAR
  82   (2,253) ,   15 -
MRGN
  14   (1,244) ,   16 -
HIGH
  39   (1,269) ,   17 -
WSID
  55   (1,285)
56.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (6,125) ,   4 -
FREM
  147   (6,147) ,   5 -
MADS
  163   (5,163) ,   6 -
HILC
  95   (3,210) ,   7 -
SKYV
  104   (3,219) ,   8 -
BNTF
  106   (3,221) ,   9 -
MMTN
  123   (3,238) ,   10 -
LAYT
  20   (2,194) ,   11 -
VWMT
  41   (2,215) ,   12 -
MTNC
  57   (2,231) ,   13 -
SLMH
  75   (2,249) ,   14 -
BEAR
  82   (2,256) ,   15 -
MRGN
  14   (1,248) ,   16 -
HIGH
  39   (1,273) ,   17 -
WSID
  55   (1,289)
57.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (6,125) ,   4 -
FREM
  147   (6,147) ,   5 -
MADS
  163   (5,163) ,   6 -
HILC
  95   (3,212) ,   7 -
SKYV
  104   (3,221) ,   8 -
BNTF
  106   (3,223) ,   9 -
MTNC
  114   (3,231) ,   10 -
MMTN
  123   (3,240) ,   11 -
LAYT
  20   (2,197) ,   12 -
VWMT
  41   (2,218) ,   13 -
SLMH
  75   (2,252) ,   14 -
BEAR
  82   (2,259) ,   15 -
MRGN
  14   (1,252) ,   16 -
HIGH
  39   (1,277) ,   17 -
WSID
  55   (1,293)
58.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (6,125) ,   4 -
FREM
  147   (6,147) ,   5 -
MADS
  163   (5,163) ,   6 -
SKYV
  162   (4,221) ,   7 -
HILC
  95   (3,214) ,   8 -
BNTF
  106   (3,225) ,   9 -
MTNC
  114   (3,233) ,   10 -
MMTN
  123   (3,242) ,   11 -
LAYT
  20   (2,200) ,   12 -
VWMT
  41   (2,221) ,   13 -
SLMH
  75   (2,255) ,   14 -
BEAR
  82   (2,262) ,   15 -
MRGN
  14   (1,256) ,   16 -
HIGH
  39   (1,281) ,   17 -
WSID
  55   (1,297)
59.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (6,125) ,   4 -
FREM
  147   (6,147) ,   5 -
MADS
  163   (5,163) ,   6 -
SKYV
  162   (4,222) ,   7 -
HILC
  95   (3,216) ,   8 -
BNTF
  106   (3,227) ,   9 -
MTNC
  114   (3,235) ,   10 -
MMTN
  123   (3,244) ,   11 -
LAYT
  20   (2,203) ,   12 -
VWMT
  41   (2,224) ,   13 -
SLMH
  75   (2,258) ,   14 -
BEAR
  82   (2,265) ,   15 -
WSID
  114   (2,297) ,   16 -
MRGN
  14   (1,260) ,   17 -
HIGH
  39   (1,285)
60.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (6,125) ,   4 -
FREM
  147   (6,147) ,   5 -
MADS
  163   (5,163) ,   6 -
SKYV
  162   (4,223) ,   7 -
MMTN
  183   (4,244) ,   8 -
HILC
  95   (3,218) ,   9 -
BNTF
  106   (3,229) ,   10 -
MTNC
  114   (3,237) ,   11 -
LAYT
  20   (2,206) ,   12 -
VWMT
  41   (2,227) ,   13 -
SLMH
  75   (2,261) ,   14 -
BEAR
  82   (2,268) ,   15 -
WSID
  114   (2,300) ,   16 -
MRGN
  14   (1,264) ,   17 -
HIGH
  39   (1,289)
61.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (6,147) ,   5 -
MADS
  163   (5,163) ,   6 -
SKYV
  162   (4,224) ,   7 -
MMTN
  183   (4,245) ,   8 -
HILC
  95   (3,220) ,   9 -
BNTF
  106   (3,231) ,   10 -
MTNC
  114   (3,239) ,   11 -
LAYT
  20   (2,209) ,   12 -
VWMT
  41   (2,230) ,   13 -
SLMH
  75   (2,264) ,   14 -
BEAR
  82   (2,271) ,   15 -
WSID
  114   (2,303) ,   16 -
MRGN
  14   (1,268) ,   17 -
HIGH
  39   (1,293)
62.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (6,147) ,   5 -
MADS
  163   (5,163) ,   6 -
SKYV
  162   (4,225) ,   7 -
MMTN
  183   (4,246) ,   8 -
LAYT
  82   (3,209) ,   9 -
HILC
  95   (3,222) ,   10 -
BNTF
  106   (3,233) ,   11 -
MTNC
  114   (3,241) ,   12 -
VWMT
  41   (2,233) ,   13 -
SLMH
  75   (2,267) ,   14 -
BEAR
  82   (2,274) ,   15 -
WSID
  114   (2,306) ,   16 -
MRGN
  14   (1,272) ,   17 -
HIGH
  39   (1,297)
63.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (6,147) ,   5 -
MADS
  163   (5,163) ,   6 -
SKYV
  162   (4,226) ,   7 -
MTNC
  177   (4,241) ,   8 -
MMTN
  183   (4,247) ,   9 -
LAYT
  82   (3,211) ,   10 -
HILC
  95   (3,224) ,   11 -
BNTF
  106   (3,235) ,   12 -
VWMT
  41   (2,236) ,   13 -
SLMH
  75   (2,270) ,   14 -
BEAR
  82   (2,277) ,   15 -
WSID
  114   (2,309) ,   16 -
MRGN
  14   (1,276) ,   17 -
HIGH
  39   (1,301)
64.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (6,147) ,   5 -
MADS
  163   (5,163) ,   6 -
LAYT
  146   (4,211) ,   7 -
SKYV
  162   (4,227) ,   8 -
MTNC
  177   (4,242) ,   9 -
MMTN
  183   (4,248) ,   10 -
HILC
  95   (3,226) ,   11 -
BNTF
  106   (3,237) ,   12 -
VWMT
  41   (2,239) ,   13 -
SLMH
  75   (2,273) ,   14 -
BEAR
  82   (2,280) ,   15 -
WSID
  114   (2,312) ,   16 -
MRGN
  14   (1,280) ,   17 -
HIGH
  39   (1,305)
65.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (5,163) ,   6 -
LAYT
  146   (4,212) ,   7 -
SKYV
  162   (4,228) ,   8 -
MTNC
  177   (4,243) ,   9 -
MMTN
  183   (4,249) ,   10 -
HILC
  95   (3,228) ,   11 -
BNTF
  106   (3,239) ,   12 -
VWMT
  41   (2,242) ,   13 -
SLMH
  75   (2,276) ,   14 -
BEAR
  82   (2,283) ,   15 -
WSID
  114   (2,315) ,   16 -
MRGN
  14   (1,284) ,   17 -
HIGH
  39   (1,309)
66.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (5,163) ,   6 -
LAYT
  146   (4,213) ,   7 -
HILC
  161   (4,228) ,   8 -
SKYV
  162   (4,229) ,   9 -
MTNC
  177   (4,244) ,   10 -
MMTN
  183   (4,250) ,   11 -
BNTF
  106   (3,241) ,   12 -
VWMT
  41   (2,245) ,   13 -
SLMH
  75   (2,279) ,   14 -
BEAR
  82   (2,286) ,   15 -
WSID
  114   (2,318) ,   16 -
MRGN
  14   (1,288) ,   17 -
HIGH
  39   (1,313)
67.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (5,163) ,   6 -
LAYT
  146   (4,214) ,   7 -
HILC
  161   (4,229) ,   8 -
SKYV
  162   (4,230) ,   9 -
MTNC
  177   (4,245) ,   10 -
MMTN
  183   (4,251) ,   11 -
BNTF
  106   (3,243) ,   12 -
SLMH
  142   (3,279) ,   13 -
VWMT
  41   (2,248) ,   14 -
BEAR
  82   (2,289) ,   15 -
WSID
  114   (2,321) ,   16 -
MRGN
  14   (1,292) ,   17 -
HIGH
  39   (1,317)
68.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (5,163) ,   6 -
LAYT
  146   (4,215) ,   7 -
HILC
  161   (4,230) ,   8 -
SKYV
  162   (4,231) ,   9 -
MTNC
  177   (4,246) ,   10 -
MMTN
  183   (4,252) ,   11 -
BNTF
  106   (3,245) ,   12 -
SLMH
  142   (3,281) ,   13 -
VWMT
  41   (2,251) ,   14 -
BEAR
  82   (2,292) ,   15 -
WSID
  114   (2,324) ,   16 -
MRGN
  14   (1,296) ,   17 -
HIGH
  39   (1,321) ,   18 -
  68   (1,350)
69.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (6,163) ,   6 -
LAYT
  146   (4,216) ,   7 -
HILC
  161   (4,231) ,   8 -
SKYV
  162   (4,232) ,   9 -
MTNC
  177   (4,247) ,   10 -
MMTN
  183   (4,253) ,   11 -
BNTF
  106   (3,247) ,   12 -
SLMH
  142   (3,283) ,   13 -
VWMT
  41   (2,254) ,   14 -
BEAR
  82   (2,295) ,   15 -
WSID
  114   (2,327) ,   16 -
MRGN
  14   (1,300) ,   17 -
HIGH
  39   (1,325) ,   18 -
  68   (1,354)
70.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (6,163) ,   6 -
HILC
  231   (5,231) ,   7 -
LAYT
  146   (4,217) ,   8 -
SKYV
  162   (4,233) ,   9 -
MTNC
  177   (4,248) ,   10 -
MMTN
  183   (4,254) ,   11 -
BNTF
  106   (3,249) ,   12 -
SLMH
  142   (3,285) ,   13 -
VWMT
  41   (2,257) ,   14 -
BEAR
  82   (2,298) ,   15 -
WSID
  114   (2,330) ,   16 -
MRGN
  14   (1,304) ,   17 -
HIGH
  39   (1,329) ,   18 -
  68   (1,358)
71.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (6,163) ,   6 -
HILC
  231   (5,231) ,   7 -
LAYT
  146   (4,218) ,   8 -
SKYV
  162   (4,234) ,   9 -
MTNC
  177   (4,249) ,   10 -
MMTN
  183   (4,255) ,   11 -
BNTF
  106   (3,251) ,   12 -
SLMH
  142   (3,287) ,   13 -
VWMT
  41   (2,260) ,   14 -
BEAR
  82   (2,301) ,   15 -
MRGN
  85   (2,304) ,   16 -
WSID
  114   (2,333) ,   17 -
HIGH
  39   (1,333) ,   18 -
  68   (1,362)
72.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (6,163) ,   6 -
HILC
  231   (5,231) ,   7 -
LAYT
  146   (4,219) ,   8 -
SKYV
  162   (4,235) ,   9 -
MTNC
  177   (4,250) ,   10 -
MMTN
  183   (4,256) ,   11 -
BNTF
  106   (3,253) ,   12 -
SLMH
  142   (3,289) ,   13 -
VWMT
  41   (2,263) ,   14 -
BEAR
  82   (2,304) ,   15 -
MRGN
  85   (2,307) ,   16 -
WSID
  114   (2,336) ,   17 -
HIGH
  39   (1,337) ,   18 -
  68   (1,366) ,   19 -
LOGN
  72   (1,370)
73.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (6,163) ,   6 -
HILC
  231   (5,231) ,   7 -
LAYT
  146   (4,220) ,   8 -
SKYV
  162   (4,236) ,   9 -
MTNC
  177   (4,251) ,   10 -
MMTN
  183   (4,257) ,   11 -
BNTF
  106   (3,255) ,   12 -
SLMH
  142   (3,291) ,   13 -
VWMT
  41   (2,266) ,   14 -
BEAR
  82   (2,307) ,   15 -
MRGN
  85   (2,310) ,   16 -
WSID
  114   (2,339) ,   17 -
LOGN
  145   (2,370) ,   18 -
HIGH
  39   (1,341) ,   19 -
  68   (1,370)
74.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (6,163) ,   6 -
HILC
  231   (5,231) ,   7 -
LAYT
  146   (4,221) ,   8 -
SKYV
  162   (4,237) ,   9 -
MTNC
  177   (4,252) ,   10 -
MMTN
  183   (4,258) ,   11 -
BNTF
  106   (3,257) ,   12 -
VWMT
  115   (3,266) ,   13 -
SLMH
  142   (3,293) ,   14 -
BEAR
  82   (2,310) ,   15 -
MRGN
  85   (2,313) ,   16 -
WSID
  114   (2,342) ,   17 -
LOGN
  145   (2,373) ,   18 -
HIGH
  39   (1,345) ,   19 -
  68   (1,374)
75.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (6,163) ,   6 -
HILC
  231   (5,231) ,   7 -
LAYT
  146   (4,222) ,   8 -
SKYV
  162   (4,238) ,   9 -
MTNC
  177   (4,253) ,   10 -
MMTN
  183   (4,259) ,   11 -
VWMT
  190   (4,266) ,   12 -
BNTF
  106   (3,259) ,   13 -
SLMH
  142   (3,295) ,   14 -
BEAR
  82   (2,313) ,   15 -
MRGN
  85   (2,316) ,   16 -
WSID
  114   (2,345) ,   17 -
LOGN
  145   (2,376) ,   18 -
HIGH
  39   (1,349) ,   19 -
  68   (1,378)
76.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (6,163) ,   6 -
HILC
  231   (5,231) ,   7 -
LAYT
  146   (4,223) ,   8 -
SKYV
  162   (4,239) ,   9 -
MTNC
  177   (4,254) ,   10 -
MMTN
  183   (4,260) ,   11 -
VWMT
  190   (4,267) ,   12 -
BNTF
  106   (3,261) ,   13 -
SLMH
  142   (3,297) ,   14 -
BEAR
  82   (2,316) ,   15 -
MRGN
  85   (2,319) ,   16 -
WSID
  114   (2,348) ,   17 -
HIGH
  115   (2,349) ,   18 -
LOGN
  145   (2,379) ,   19 -
  68   (1,382)
77.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (6,163) ,   6 -
HILC
  231   (5,231) ,   7 -
LAYT
  146   (4,224) ,   8 -
SKYV
  162   (4,240) ,   9 -
MTNC
  177   (4,255) ,   10 -
MMTN
  183   (4,261) ,   11 -
VWMT
  190   (4,268) ,   12 -
BNTF
  106   (3,263) ,   13 -
SLMH
  142   (3,299) ,   14 -
BEAR
  82   (2,319) ,   15 -
MRGN
  85   (2,322) ,   16 -
WSID
  114   (2,351) ,   17 -
HIGH
  115   (2,352) ,   18 -
LOGN
  145   (2,382) ,   18 -
  145   (2,382)
78.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (6,163) ,   6 -
HILC
  231   (5,231) ,   7 -
VWMT
  268   (5,268) ,   8 -
LAYT
  146   (4,225) ,   9 -
SKYV
  162   (4,241) ,   10 -
MTNC
  177   (4,256) ,   11 -
MMTN
  183   (4,262) ,   12 -
BNTF
  106   (3,265) ,   13 -
SLMH
  142   (3,301) ,   14 -
BEAR
  82   (2,322) ,   15 -
MRGN
  85   (2,325) ,   16 -
WSID
  114   (2,354) ,   17 -
HIGH
  115   (2,355) ,   18 -
LOGN
  145   (2,385) ,   18 -
  145   (2,385)
79.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (6,163) ,   6 -
HILC
  231   (5,231) ,   7 -
VWMT
  268   (5,268) ,   8 -
LAYT
  146   (4,226) ,   9 -
SKYV
  162   (4,242) ,   10 -
MTNC
  177   (4,257) ,   11 -
MMTN
  183   (4,263) ,   12 -
SLMH
  221   (4,301) ,   13 -
BNTF
  106   (3,267) ,   14 -
BEAR
  82   (2,325) ,   15 -
MRGN
  85   (2,328) ,   16 -
WSID
  114   (2,357) ,   17 -
HIGH
  115   (2,358) ,   18 -
LOGN
  145   (2,388) ,   18 -
  145   (2,388)
80.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (6,163) ,   6 -
HILC
  231   (5,231) ,   7 -
SKYV
  242   (5,242) ,   8 -
VWMT
  268   (5,268) ,   9 -
LAYT
  146   (4,227) ,   10 -
MTNC
  177   (4,258) ,   11 -
MMTN
  183   (4,264) ,   12 -
SLMH
  221   (4,302) ,   13 -
BNTF
  106   (3,269) ,   14 -
BEAR
  82   (2,328) ,   15 -
MRGN
  85   (2,331) ,   16 -
WSID
  114   (2,360) ,   17 -
HIGH
  115   (2,361) ,   18 -
LOGN
  145   (2,391) ,   18 -
  145   (2,391)
81.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (6,163) ,   6 -
HILC
  231   (5,231) ,   7 -
SKYV
  242   (5,242) ,   8 -
VWMT
  268   (6,268) ,   9 -
LAYT
  146   (4,228) ,   10 -
MTNC
  177   (4,259) ,   11 -
MMTN
  183   (4,265) ,   12 -
SLMH
  221   (4,303) ,   13 -
BNTF
  106   (3,271) ,   14 -
BEAR
  82   (2,331) ,   15 -
MRGN
  85   (2,334) ,   16 -
WSID
  114   (2,363) ,   17 -
HIGH
  115   (2,364) ,   18 -
LOGN
  145   (2,394) ,   18 -
  145   (2,394)
82.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (6,163) ,   6 -
HILC
  231   (5,231) ,   7 -
SKYV
  242   (5,242) ,   8 -
VWMT
  268   (6,268) ,   9 -
SLMH
  303   (5,303) ,   10 -
LAYT
  146   (4,229) ,   11 -
MTNC
  177   (4,260) ,   12 -
MMTN
  183   (4,266) ,   13 -
BNTF
  106   (3,273) ,   14 -
BEAR
  82   (2,334) ,   15 -
MRGN
  85   (2,337) ,   16 -
WSID
  114   (2,366) ,   17 -
HIGH
  115   (2,367) ,   18 -
LOGN
  145   (2,397) ,   18 -
  145   (2,397)
83.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (6,163) ,   6 -
HILC
  231   (5,231) ,   7 -
SKYV
  242   (5,242) ,   8 -
VWMT
  268   (7,268) ,   9 -
SLMH
  303   (5,303) ,   10 -
LAYT
  146   (4,230) ,   11 -
MTNC
  177   (4,261) ,   12 -
MMTN
  183   (4,267) ,   13 -
BNTF
  106   (3,275) ,   14 -
BEAR
  82   (2,337) ,   15 -
MRGN
  85   (2,340) ,   16 -
WSID
  114   (2,369) ,   17 -
HIGH
  115   (2,370) ,   18 -
LOGN
  145   (2,400) ,   18 -
  145   (2,400)
84.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (6,163) ,   6 -
HILC
  231   (5,231) ,   7 -
SKYV
  242   (5,242) ,   8 -
VWMT
  268   (7,268) ,   9 -
SLMH
  303   (5,303) ,   10 -
LAYT
  146   (4,231) ,   11 -
MTNC
  177   (4,262) ,   12 -
MMTN
  183   (4,268) ,   13 -
BNTF
  106   (3,277) ,   14 -
LOGN
  229   (3,400) ,   15 -
BEAR
  82   (2,340) ,   16 -
MRGN
  85   (2,343) ,   17 -
WSID
  114   (2,372) ,   18 -
HIGH
  115   (2,373) ,   19 -
  145   (2,403)
85.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (6,163) ,   6 -
HILC
  231   (5,231) ,   7 -
SKYV
  242   (5,242) ,   8 -
VWMT
  268   (7,268) ,   9 -
SLMH
  303   (5,303) ,   10 -
LAYT
  146   (4,232) ,   11 -
MTNC
  177   (4,263) ,   12 -
MMTN
  183   (4,269) ,   13 -
BNTF
  106   (3,279) ,   14 -
WSID
  199   (3,372) ,   15 -
LOGN
  229   (3,402) ,   16 -
BEAR
  82   (2,343) ,   17 -
MRGN
  85   (2,346) ,   18 -
HIGH
  115   (2,376) ,   19 -
  145   (2,406)
86.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (6,163) ,   6 -
HILC
  231   (5,231) ,   7 -
SKYV
  242   (5,242) ,   8 -
VWMT
  268   (7,268) ,   9 -
SLMH
  303   (5,303) ,   10 -
LAYT
  146   (4,233) ,   11 -
MTNC
  177   (4,264) ,   12 -
MMTN
  183   (4,270) ,   13 -
BNTF
  106   (3,281) ,   14 -
WSID
  199   (3,374) ,   15 -
LOGN
  229   (3,404) ,   16 -
BEAR
  82   (2,346) ,   17 -
MRGN
  85   (2,349) ,   18 -
HIGH
  115   (2,379) ,   19 -
  145   (2,409) ,   20 -
CLRF
  86   (1,440)
87.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (6,163) ,   6 -
HILC
  231   (5,231) ,   7 -
SKYV
  242   (5,242) ,   8 -
VWMT
  268   (7,268) ,   9 -
MMTN
  270   (5,270) ,   10 -
SLMH
  303   (5,303) ,   11 -
LAYT
  146   (4,234) ,   12 -
MTNC
  177   (4,265) ,   13 -
BNTF
  106   (3,283) ,   14 -
WSID
  199   (3,376) ,   15 -
LOGN
  229   (3,406) ,   16 -
BEAR
  82   (2,349) ,   17 -
MRGN
  85   (2,352) ,   18 -
HIGH
  115   (2,382) ,   19 -
  145   (2,412) ,   20 -
CLRF
  86   (1,444)
88.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (6,163) ,   6 -
HILC
  231   (5,231) ,   7 -
SKYV
  242   (5,242) ,   8 -
VWMT
  268   (7,268) ,   9 -
MMTN
  270   (6,270) ,   10 -
SLMH
  303   (5,303) ,   11 -
LAYT
  146   (4,235) ,   12 -
MTNC
  177   (4,266) ,   13 -
BNTF
  106   (3,285) ,   14 -
WSID
  199   (3,378) ,   15 -
LOGN
  229   (3,408) ,   16 -
BEAR
  82   (2,352) ,   17 -
MRGN
  85   (2,355) ,   18 -
HIGH
  115   (2,385) ,   19 -
  145   (2,415) ,   20 -
CLRF
  86   (1,448)
89.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (6,163) ,   6 -
HILC
  231   (5,231) ,   7 -
SKYV
  242   (5,242) ,   8 -
VWMT
  268   (7,268) ,   9 -
MMTN
  270   (6,270) ,   10 -
SLMH
  303   (5,303) ,   11 -
LAYT
  146   (4,236) ,   12 -
MTNC
  177   (4,267) ,   13 -
LOGN
  318   (4,408) ,   14 -
BNTF
  106   (3,287) ,   15 -
WSID
  199   (3,380) ,   16 -
BEAR
  82   (2,355) ,   17 -
MRGN
  85   (2,358) ,   18 -
HIGH
  115   (2,388) ,   19 -
  145   (2,418) ,   20 -
CLRF
  86   (1,452)
90.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (6,163) ,   6 -
HILC
  231   (5,231) ,   7 -
SKYV
  242   (5,242) ,   8 -
VWMT
  268   (7,268) ,   9 -
MMTN
  270   (6,270) ,   10 -
SLMH
  303   (6,303) ,   11 -
LAYT
  146   (4,237) ,   12 -
MTNC
  177   (4,268) ,   13 -
LOGN
  318   (4,409) ,   14 -
BNTF
  106   (3,289) ,   15 -
WSID
  199   (3,382) ,   16 -
BEAR
  82   (2,358) ,   17 -
MRGN
  85   (2,361) ,   18 -
HIGH
  115   (2,391) ,   19 -
  145   (2,421) ,   20 -
CLRF
  86   (1,456)
91.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (6,163) ,   6 -
HILC
  231   (5,231) ,   7 -
SKYV
  242   (5,242) ,   8 -
VWMT
  268   (7,268) ,   9 -
MMTN
  270   (6,270) ,   10 -
SLMH
  303   (6,303) ,   11 -
LAYT
  146   (4,238) ,   12 -
MTNC
  177   (4,269) ,   13 -
LOGN
  318   (4,410) ,   14 -
BNTF
  106   (3,291) ,   15 -
MRGN
  176   (3,361) ,   16 -
WSID
  199   (3,384) ,   17 -
BEAR
  82   (2,361) ,   18 -
HIGH
  115   (2,394) ,   19 -
  145   (2,424) ,   20 -
CLRF
  86   (1,460)
92.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (6,163) ,   6 -
HILC
  231   (5,231) ,   7 -
SKYV
  242   (5,242) ,   8 -
VWMT
  268   (7,268) ,   9 -
MMTN
  270   (6,270) ,   10 -
SLMH
  303   (6,303) ,   11 -
LAYT
  146   (4,239) ,   12 -
MTNC
  177   (4,270) ,   13 -
LOGN
  318   (4,411) ,   14 -
BNTF
  106   (3,293) ,   15 -
MRGN
  176   (3,363) ,   16 -
WSID
  199   (3,386) ,   17 -
HIGH
  207   (3,394) ,   18 -
BEAR
  82   (2,364) ,   19 -
  145   (2,427) ,   20 -
CLRF
  86   (1,464)
93.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (6,163) ,   6 -
HILC
  231   (5,231) ,   7 -
LAYT
  239   (5,239) ,   8 -
SKYV
  242   (5,242) ,   9 -
VWMT
  268   (7,268) ,   10 -
MMTN
  270   (6,270) ,   11 -
SLMH
  303   (6,303) ,   12 -
MTNC
  177   (4,271) ,   13 -
LOGN
  318   (4,412) ,   14 -
BNTF
  106   (3,295) ,   15 -
MRGN
  176   (3,365) ,   16 -
WSID
  199   (3,388) ,   17 -
HIGH
  207   (3,396) ,   18 -
BEAR
  82   (2,367) ,   19 -
  145   (2,430) ,   20 -
CLRF
  86   (1,468)
94.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (6,163) ,   6 -
HILC
  231   (5,231) ,   7 -
LAYT
  239   (5,239) ,   8 -
SKYV
  242   (5,242) ,   9 -
VWMT
  268   (7,268) ,   10 -
MMTN
  270   (6,270) ,   11 -
SLMH
  303   (6,303) ,   12 -
MTNC
  177   (4,272) ,   13 -
MRGN
  270   (4,365) ,   14 -
LOGN
  318   (4,413) ,   15 -
BNTF
  106   (3,297) ,   16 -
WSID
  199   (3,390) ,   17 -
HIGH
  207   (3,398) ,   18 -
BEAR
  82   (2,370) ,   19 -
  145   (2,433) ,   20 -
CLRF
  86   (1,472)
95.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (7,163) ,   6 -
HILC
  231   (5,231) ,   7 -
LAYT
  239   (5,239) ,   8 -
SKYV
  242   (5,242) ,   9 -
VWMT
  268   (7,268) ,   10 -
MMTN
  270   (6,270) ,   11 -
SLMH
  303   (6,303) ,   12 -
MTNC
  177   (4,273) ,   13 -
MRGN
  270   (4,366) ,   14 -
LOGN
  318   (4,414) ,   15 -
BNTF
  106   (3,299) ,   16 -
WSID
  199   (3,392) ,   17 -
HIGH
  207   (3,400) ,   18 -
BEAR
  82   (2,373) ,   19 -
  145   (2,436) ,   20 -
CLRF
  86   (1,476)
96.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (7,163) ,   6 -
HILC
  231   (5,231) ,   7 -
LAYT
  239   (5,239) ,   8 -
SKYV
  242   (5,242) ,   9 -
VWMT
  268   (7,268) ,   10 -
MMTN
  270   (6,270) ,   11 -
SLMH
  303   (6,303) ,   12 -
MRGN
  366   (5,366) ,   13 -
MTNC
  177   (4,274) ,   14 -
LOGN
  318   (4,415) ,   15 -
BNTF
  106   (3,301) ,   16 -
WSID
  199   (3,394) ,   17 -
HIGH
  207   (3,402) ,   18 -
BEAR
  82   (2,376) ,   19 -
  145   (2,439) ,   20 -
CLRF
  86   (1,480)
97.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (7,163) ,   6 -
HILC
  231   (5,231) ,   7 -
LAYT
  239   (5,239) ,   8 -
SKYV
  242   (6,242) ,   9 -
VWMT
  268   (7,268) ,   10 -
MMTN
  270   (6,270) ,   11 -
SLMH
  303   (6,303) ,   12 -
MRGN
  366   (5,366) ,   13 -
MTNC
  177   (4,275) ,   14 -
LOGN
  318   (4,416) ,   15 -
BNTF
  106   (3,303) ,   16 -
WSID
  199   (3,396) ,   17 -
HIGH
  207   (3,404) ,   18 -
BEAR
  82   (2,379) ,   19 -
  145   (2,442) ,   20 -
CLRF
  86   (1,484)
98.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (7,163) ,   6 -
HILC
  231   (5,231) ,   7 -
LAYT
  239   (5,239) ,   8 -
SKYV
  242   (6,242) ,   9 -
VWMT
  268   (7,268) ,   10 -
MMTN
  270   (6,270) ,   11 -
SLMH
  303   (6,303) ,   12 -
MRGN
  366   (6,366) ,   13 -
MTNC
  177   (4,276) ,   14 -
LOGN
  318   (4,417) ,   15 -
BNTF
  106   (3,305) ,   16 -
WSID
  199   (3,398) ,   17 -
HIGH
  207   (3,406) ,   18 -
BEAR
  82   (2,382) ,   19 -
  145   (2,445) ,   20 -
CLRF
  86   (1,488)
99.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (7,163) ,   6 -
HILC
  231   (5,231) ,   7 -
LAYT
  239   (5,239) ,   8 -
SKYV
  242   (6,242) ,   9 -
VWMT
  268   (7,268) ,   10 -
MMTN
  270   (6,270) ,   11 -
SLMH
  303   (6,303) ,   12 -
MRGN
  366   (6,366) ,   13 -
MTNC
  177   (4,277) ,   14 -
LOGN
  318   (4,418) ,   15 -
BNTF
  106   (3,307) ,   16 -
WSID
  199   (3,400) ,   17 -
HIGH
  207   (3,408) ,   18 -
  244   (3,445) ,   19 -
BEAR
  82   (2,385) ,   20 -
CLRF
  86   (1,492)
100.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (7,163) ,   6 -
HILC
  231   (5,231) ,   7 -
LAYT
  239   (5,239) ,   8 -
SKYV
  242   (6,242) ,   9 -
VWMT
  268   (7,268) ,   10 -
MMTN
  270   (6,270) ,   11 -
SLMH
  303   (6,303) ,   12 -
MRGN
  366   (6,366) ,   13 -
MTNC
  177   (4,278) ,   14 -
HIGH
  307   (4,408) ,   15 -
LOGN
  318   (4,419) ,   16 -
BNTF
  106   (3,309) ,   17 -
WSID
  199   (3,402) ,   18 -
  244   (3,447) ,   19 -
BEAR
  82   (2,388) ,   20 -
CLRF
  86   (1,496)
101.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (7,163) ,   6 -
HILC
  231   (5,231) ,   7 -
LAYT
  239   (5,239) ,   8 -
SKYV
  242   (7,242) ,   9 -
VWMT
  268   (7,268) ,   10 -
MMTN
  270   (6,270) ,   11 -
SLMH
  303   (6,303) ,   12 -
MRGN
  366   (6,366) ,   13 -
MTNC
  177   (4,279) ,   14 -
HIGH
  307   (4,409) ,   15 -
LOGN
  318   (4,420) ,   16 -
BNTF
  106   (3,311) ,   17 -
WSID
  199   (3,404) ,   18 -
  244   (3,449) ,   19 -
BEAR
  82   (2,391) ,   20 -
CLRF
  86   (1,500)
102.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (7,163) ,   6 -
HILC
  231   (5,231) ,   7 -
LAYT
  239   (5,239) ,   8 -
SKYV
  242   (7,242) ,   9 -
VWMT
  268   (7,268) ,   10 -
MMTN
  270   (6,270) ,   11 -
SLMH
  303   (6,303) ,   12 -
MRGN
  366   (6,366) ,   13 -
LOGN
  420   (5,420) ,   14 -
MTNC
  177   (4,280) ,   15 -
HIGH
  307   (4,410) ,   16 -
BNTF
  106   (3,313) ,   17 -
WSID
  199   (3,406) ,   18 -
  244   (3,451) ,   19 -
BEAR
  82   (2,394) ,   20 -
CLRF
  86   (1,504)
103.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (7,163) ,   6 -
HILC
  231   (5,231) ,   7 -
LAYT
  239   (5,239) ,   8 -
SKYV
  242   (7,242) ,   9 -
VWMT
  268   (7,268) ,   10 -
MMTN
  270   (6,270) ,   11 -
SLMH
  303   (6,303) ,   12 -
MRGN
  366   (6,366) ,   13 -
LOGN
  420   (5,420) ,   14 -
MTNC
  177   (4,281) ,   15 -
BNTF
  209   (4,313) ,   16 -
HIGH
  307   (4,411) ,   17 -
WSID
  199   (3,408) ,   18 -
  244   (3,453) ,   19 -
BEAR
  82   (2,397) ,   20 -
CLRF
  86   (1,508)
104.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (7,163) ,   6 -
HILC
  231   (5,231) ,   7 -
LAYT
  239   (5,239) ,   8 -
SKYV
  242   (7,242) ,   9 -
VWMT
  268   (7,268) ,   10 -
MMTN
  270   (6,270) ,   11 -
SLMH
  303   (6,303) ,   12 -
MRGN
  366   (6,366) ,   13 -
LOGN
  420   (5,420) ,   14 -
MTNC
  177   (4,282) ,   15 -
BNTF
  209   (4,314) ,   16 -
HIGH
  307   (4,412) ,   17 -
  348   (4,453) ,   18 -
WSID
  199   (3,410) ,   19 -
BEAR
  82   (2,400) ,   20 -
CLRF
  86   (1,512)
105.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (7,163) ,   6 -
HILC
  231   (5,231) ,   7 -
LAYT
  239   (5,239) ,   8 -
SKYV
  242   (7,242) ,   9 -
VWMT
  268   (7,268) ,   10 -
MMTN
  270   (6,270) ,   11 -
SLMH
  303   (6,303) ,   12 -
MRGN
  366   (6,366) ,   13 -
LOGN
  420   (5,420) ,   14 -
MTNC
  177   (4,283) ,   15 -
BNTF
  209   (4,315) ,   16 -
HIGH
  307   (4,413) ,   17 -
  348   (4,454) ,   18 -
BEAR
  187   (3,400) ,   19 -
WSID
  199   (3,412) ,   20 -
CLRF
  86   (1,516)
106.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (7,163) ,   6 -
HILC
  231   (5,231) ,   7 -
LAYT
  239   (5,239) ,   8 -
SKYV
  242   (7,242) ,   9 -
VWMT
  268   (7,268) ,   10 -
MMTN
  270   (6,270) ,   11 -
SLMH
  303   (7,303) ,   12 -
MRGN
  366   (6,366) ,   13 -
LOGN
  420   (5,420) ,   14 -
MTNC
  177   (4,284) ,   15 -
BNTF
  209   (4,316) ,   16 -
HIGH
  307   (4,414) ,   17 -
  348   (4,455) ,   18 -
BEAR
  187   (3,402) ,   19 -
WSID
  199   (3,414) ,   20 -
CLRF
  86   (1,520)
107.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (7,163) ,   6 -
HILC
  231   (5,231) ,   7 -
LAYT
  239   (5,239) ,   8 -
SKYV
  242   (7,242) ,   9 -
VWMT
  268   (7,268) ,   10 -
MMTN
  270   (6,270) ,   11 -
SLMH
  303   (7,303) ,   12 -
MRGN
  366   (6,366) ,   13 -
LOGN
  420   (5,420) ,   14 -
MTNC
  177   (4,285) ,   15 -
BNTF
  209   (4,317) ,   16 -
HIGH
  307   (4,415) ,   17 -
  348   (4,456) ,   18 -
BEAR
  187   (3,404) ,   19 -
WSID
  199   (3,416) ,   20 -
CLRF
  193   (2,520)
108.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (7,163) ,   6 -
HILC
  231   (5,231) ,   7 -
LAYT
  239   (5,239) ,   8 -
SKYV
  242   (7,242) ,   9 -
VWMT
  268   (7,268) ,   10 -
MMTN
  270   (6,270) ,   11 -
SLMH
  303   (7,303) ,   12 -
MRGN
  366   (6,366) ,   13 -
LOGN
  420   (5,420) ,   14 -
  456   (5,456) ,   15 -
MTNC
  177   (4,286) ,   16 -
BNTF
  209   (4,318) ,   17 -
HIGH
  307   (4,416) ,   18 -
BEAR
  187   (3,406) ,   19 -
WSID
  199   (3,418) ,   20 -
CLRF
  193   (2,523)
109.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (7,163) ,   6 -
HILC
  231   (5,231) ,   7 -
LAYT
  239   (5,239) ,   8 -
SKYV
  242   (7,242) ,   9 -
VWMT
  268   (7,268) ,   10 -
MMTN
  270   (6,270) ,   11 -
SLMH
  303   (7,303) ,   12 -
MRGN
  366   (6,366) ,   13 -
HIGH
  416   (5,416) ,   14 -
LOGN
  420   (5,420) ,   15 -
  456   (5,456) ,   16 -
MTNC
  177   (4,287) ,   17 -
BNTF
  209   (4,319) ,   18 -
BEAR
  187   (3,408) ,   19 -
WSID
  199   (3,420) ,   20 -
CLRF
  193   (2,526)
110.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (7,163) ,   6 -
HILC
  231   (5,231) ,   7 -
LAYT
  239   (5,239) ,   8 -
SKYV
  242   (7,242) ,   9 -
VWMT
  268   (7,268) ,   10 -
MMTN
  270   (6,270) ,   11 -
SLMH
  303   (7,303) ,   12 -
MRGN
  366   (6,366) ,   13 -
HIGH
  416   (5,416) ,   14 -
LOGN
  420   (5,420) ,   15 -
  456   (5,456) ,   16 -
MTNC
  177   (4,288) ,   17 -
BNTF
  209   (4,320) ,   18 -
BEAR
  187   (3,410) ,   19 -
WSID
  199   (3,422) ,   20 -
CLRF
  303   (3,526)
111.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (7,163) ,   6 -
HILC
  231   (5,231) ,   7 -
LAYT
  239   (5,239) ,   8 -
SKYV
  242   (7,242) ,   9 -
VWMT
  268   (7,268) ,   10 -
MMTN
  270   (6,270) ,   11 -
SLMH
  303   (7,303) ,   12 -
MRGN
  366   (6,366) ,   13 -
HIGH
  416   (5,416) ,   14 -
LOGN
  420   (5,420) ,   15 -
  456   (5,456) ,   16 -
MTNC
  177   (4,289) ,   17 -
BNTF
  209   (4,321) ,   18 -
CLRF
  414   (4,526) ,   19 -
BEAR
  187   (3,412) ,   20 -
WSID
  199   (3,424)
112.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (7,163) ,   6 -
HILC
  231   (5,231) ,   7 -
LAYT
  239   (5,239) ,   8 -
SKYV
  242   (7,242) ,   9 -
VWMT
  268   (7,268) ,   10 -
MMTN
  270   (6,270) ,   11 -
SLMH
  303   (7,303) ,   12 -
BNTF
  321   (5,321) ,   13 -
MRGN
  366   (6,366) ,   14 -
HIGH
  416   (5,416) ,   15 -
LOGN
  420   (5,420) ,   16 -
  456   (5,456) ,   17 -
MTNC
  177   (4,290) ,   18 -
CLRF
  414   (4,527) ,   19 -
BEAR
  187   (3,414) ,   20 -
WSID
  199   (3,426)
113.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (7,163) ,   6 -
HILC
  231   (5,231) ,   7 -
LAYT
  239   (5,239) ,   8 -
SKYV
  242   (7,242) ,   9 -
VWMT
  268   (7,268) ,   10 -
MMTN
  270   (7,270) ,   11 -
SLMH
  303   (7,303) ,   12 -
BNTF
  321   (5,321) ,   13 -
MRGN
  366   (6,366) ,   14 -
HIGH
  416   (5,416) ,   15 -
LOGN
  420   (5,420) ,   16 -
  456   (5,456) ,   17 -
MTNC
  177   (4,291) ,   18 -
CLRF
  414   (4,528) ,   19 -
BEAR
  187   (3,416) ,   20 -
WSID
  199   (3,428)
114.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (7,163) ,   6 -
HILC
  231   (5,231) ,   7 -
LAYT
  239   (5,239) ,   8 -
SKYV
  242   (7,242) ,   9 -
VWMT
  268   (7,268) ,   10 -
MMTN
  270   (7,270) ,   11 -
SLMH
  303   (7,303) ,   12 -
BNTF
  321   (5,321) ,   13 -
MRGN
  366   (6,366) ,   14 -
HIGH
  416   (5,416) ,   15 -
LOGN
  420   (5,420) ,   16 -
  456   (5,456) ,   17 -
MTNC
  177   (4,292) ,   18 -
BEAR
  301   (4,416) ,   19 -
CLRF
  414   (4,529) ,   20 -
WSID
  199   (3,430)
115.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (7,163) ,   6 -
HILC
  231   (5,231) ,   7 -
LAYT
  239   (5,239) ,   8 -
SKYV
  242   (7,242) ,   9 -
VWMT
  268   (7,268) ,   10 -
MMTN
  270   (7,270) ,   11 -
SLMH
  303   (7,303) ,   12 -
BNTF
  321   (5,321) ,   13 -
MRGN
  366   (6,366) ,   14 -
HIGH
  416   (5,416) ,   14 -
BEAR
  416   (5,416) ,   16 -
LOGN
  420   (5,420) ,   17 -
  456   (5,456) ,   18 -
MTNC
  177   (4,293) ,   19 -
CLRF
  414   (4,530) ,   20 -
WSID
  199   (3,432)
116.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (7,163) ,   6 -
HILC
  231   (5,231) ,   7 -
LAYT
  239   (5,239) ,   8 -
SKYV
  242   (7,242) ,   9 -
VWMT
  268   (7,268) ,   10 -
MMTN
  270   (7,270) ,   11 -
MTNC
  293   (5,293) ,   12 -
SLMH
  303   (7,303) ,   13 -
BNTF
  321   (5,321) ,   14 -
MRGN
  366   (6,366) ,   15 -
HIGH
  416   (5,416) ,   15 -
BEAR
  416   (5,416) ,   17 -
LOGN
  420   (5,420) ,   18 -
  456   (5,456) ,   19 -
CLRF
  414   (4,531) ,   20 -
WSID
  199   (3,434)
117.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (7,163) ,   6 -
HILC
  231   (5,231) ,   7 -
LAYT
  239   (5,239) ,   8 -
SKYV
  242   (7,242) ,   9 -
VWMT
  268   (7,268) ,   10 -
MMTN
  270   (7,270) ,   11 -
MTNC
  293   (5,293) ,   12 -
SLMH
  303   (7,303) ,   13 -
BNTF
  321   (5,321) ,   14 -
MRGN
  366   (6,366) ,   15 -
HIGH
  416   (5,416) ,   15 -
BEAR
  416   (6,416) ,   17 -
LOGN
  420   (5,420) ,   18 -
  456   (5,456) ,   19 -
CLRF
  414   (4,532) ,   20 -
WSID
  199   (3,436)
118.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (7,163) ,   6 -
HILC
  231   (5,231) ,   7 -
LAYT
  239   (5,239) ,   8 -
SKYV
  242   (7,242) ,   9 -
VWMT
  268   (7,268) ,   10 -
MMTN
  270   (7,270) ,   11 -
MTNC
  293   (5,293) ,   12 -
SLMH
  303   (7,303) ,   13 -
BNTF
  321   (5,321) ,   14 -
MRGN
  366   (6,366) ,   15 -
HIGH
  416   (5,416) ,   15 -
BEAR
  416   (6,416) ,   17 -
LOGN
  420   (5,420) ,   18 -
  456   (5,456) ,   19 -
WSID
  317   (4,436) ,   20 -
CLRF
  414   (4,533)
119.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (7,163) ,   6 -
HILC
  231   (5,231) ,   7 -
LAYT
  239   (5,239) ,   8 -
SKYV
  242   (7,242) ,   9 -
VWMT
  268   (7,268) ,   10 -
MMTN
  270   (7,270) ,   11 -
MTNC
  293   (5,293) ,   12 -
SLMH
  303   (7,303) ,   13 -
BNTF
  321   (5,321) ,   14 -
MRGN
  366   (6,366) ,   15 -
HIGH
  416   (5,416) ,   15 -
BEAR
  416   (6,416) ,   17 -
LOGN
  420   (5,420) ,   18 -
  456   (5,456) ,   19 -
CLRF
  533   (5,533) ,   20 -
WSID
  317   (4,437)
120.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (7,163) ,   6 -
HILC
  231   (5,231) ,   7 -
LAYT
  239   (5,239) ,   8 -
SKYV
  242   (7,242) ,   9 -
VWMT
  268   (7,268) ,   10 -
MMTN
  270   (7,270) ,   11 -
MTNC
  293   (5,293) ,   12 -
SLMH
  303   (7,303) ,   13 -
BNTF
  321   (5,321) ,   14 -
MRGN
  366   (6,366) ,   15 -
HIGH
  416   (5,416) ,   15 -
BEAR
  416   (6,416) ,   17 -
LOGN
  420   (5,420) ,   18 -
  456   (5,456) ,   19 -
CLRF
  533   (6,533) ,   20 -
WSID
  317   (4,438)
121.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (7,163) ,   6 -
HILC
  231   (6,231) ,   7 -
LAYT
  239   (5,239) ,   8 -
SKYV
  242   (7,242) ,   9 -
VWMT
  268   (7,268) ,   10 -
MMTN
  270   (7,270) ,   11 -
MTNC
  293   (5,293) ,   12 -
SLMH
  303   (7,303) ,   13 -
BNTF
  321   (5,321) ,   14 -
MRGN
  366   (6,366) ,   15 -
HIGH
  416   (5,416) ,   15 -
BEAR
  416   (6,416) ,   17 -
LOGN
  420   (5,420) ,   18 -
  456   (5,456) ,   19 -
CLRF
  533   (6,533) ,   20 -
WSID
  317   (4,439)
122.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (7,163) ,   6 -
HILC
  231   (6,231) ,   7 -
LAYT
  239   (5,239) ,   8 -
SKYV
  242   (7,242) ,   9 -
VWMT
  268   (7,268) ,   10 -
MMTN
  270   (7,270) ,   11 -
MTNC
  293   (5,293) ,   12 -
SLMH
  303   (7,303) ,   13 -
BNTF
  321   (6,321) ,   14 -
MRGN
  366   (6,366) ,   15 -
HIGH
  416   (5,416) ,   15 -
BEAR
  416   (6,416) ,   17 -
LOGN
  420   (5,420) ,   18 -
  456   (5,456) ,   19 -
CLRF
  533   (6,533) ,   20 -
WSID
  317   (4,440)
123.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (7,163) ,   6 -
HILC
  231   (6,231) ,   7 -
LAYT
  239   (5,239) ,   8 -
SKYV
  242   (7,242) ,   9 -
VWMT
  268   (7,268) ,   10 -
MMTN
  270   (7,270) ,   11 -
MTNC
  293   (5,293) ,   12 -
SLMH
  303   (7,303) ,   13 -
BNTF
  321   (6,321) ,   14 -
MRGN
  366   (6,366) ,   15 -
HIGH
  416   (5,416) ,   15 -
BEAR
  416   (6,416) ,   17 -
LOGN
  420   (5,420) ,   18 -
  456   (5,456) ,   19 -
CLRF
  533   (6,533) ,   20 -
WSID
  317   (4,441) ,   21 -
JDGO
  123   (1,625)
124.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (7,163) ,   6 -
HILC
  231   (6,231) ,   7 -
LAYT
  239   (5,239) ,   8 -
SKYV
  242   (7,242) ,   9 -
VWMT
  268   (7,268) ,   10 -
MMTN
  270   (7,270) ,   11 -
MTNC
  293   (5,293) ,   12 -
SLMH
  303   (7,303) ,   13 -
BNTF
  321   (6,321) ,   14 -
MRGN
  366   (6,366) ,   15 -
HIGH
  416   (6,416) ,   15 -
BEAR
  416   (6,416) ,   17 -
LOGN
  420   (5,420) ,   18 -
  456   (5,456) ,   19 -
CLRF
  533   (6,533) ,   20 -
WSID
  317   (4,442) ,   21 -
JDGO
  123   (1,629)
125.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (7,163) ,   6 -
HILC
  231   (6,231) ,   7 -
LAYT
  239   (5,239) ,   8 -
SKYV
  242   (7,242) ,   9 -
VWMT
  268   (7,268) ,   10 -
MMTN
  270   (7,270) ,   11 -
MTNC
  293   (5,293) ,   12 -
SLMH
  303   (7,303) ,   13 -
BNTF
  321   (6,321) ,   14 -
MRGN
  366   (6,366) ,   15 -
HIGH
  416   (6,416) ,   15 -
BEAR
  416   (6,416) ,   17 -
LOGN
  420   (5,420) ,   18 -
  456   (5,456) ,   19 -
CLRF
  533   (6,533) ,   20 -
WSID
  317   (4,443) ,   21 -
JDGO
  248   (2,629)
126.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (7,163) ,   6 -
HILC
  231   (6,231) ,   7 -
LAYT
  239   (6,239) ,   8 -
SKYV
  242   (7,242) ,   9 -
VWMT
  268   (7,268) ,   10 -
MMTN
  270   (7,270) ,   11 -
MTNC
  293   (5,293) ,   12 -
SLMH
  303   (7,303) ,   13 -
BNTF
  321   (6,321) ,   14 -
MRGN
  366   (6,366) ,   15 -
HIGH
  416   (6,416) ,   15 -
BEAR
  416   (6,416) ,   17 -
LOGN
  420   (5,420) ,   18 -
  456   (5,456) ,   19 -
CLRF
  533   (6,533) ,   20 -
WSID
  317   (4,444) ,   21 -
JDGO
  248   (2,632)
127.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (7,163) ,   6 -
HILC
  231   (6,231) ,   7 -
LAYT
  239   (6,239) ,   8 -
SKYV
  242   (7,242) ,   9 -
VWMT
  268   (7,268) ,   10 -
MMTN
  270   (7,270) ,   11 -
MTNC
  293   (5,293) ,   12 -
SLMH
  303   (7,303) ,   13 -
BNTF
  321   (6,321) ,   14 -
MRGN
  366   (6,366) ,   15 -
HIGH
  416   (6,416) ,   15 -
BEAR
  416   (6,416) ,   17 -
LOGN
  420   (6,420) ,   18 -
  456   (5,456) ,   19 -
CLRF
  533   (6,533) ,   20 -
WSID
  317   (4,445) ,   21 -
JDGO
  248   (2,635)
128.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (7,163) ,   6 -
HILC
  231   (6,231) ,   7 -
LAYT
  239   (7,239) ,   8 -
SKYV
  242   (7,242) ,   9 -
VWMT
  268   (7,268) ,   10 -
MMTN
  270   (7,270) ,   11 -
MTNC
  293   (5,293) ,   12 -
SLMH
  303   (7,303) ,   13 -
BNTF
  321   (6,321) ,   14 -
MRGN
  366   (6,366) ,   15 -
HIGH
  416   (6,416) ,   15 -
BEAR
  416   (6,416) ,   17 -
LOGN
  420   (6,420) ,   18 -
  456   (5,456) ,   19 -
CLRF
  533   (6,533) ,   20 -
WSID
  317   (4,446) ,   21 -
JDGO
  248   (2,638)
129.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (7,163) ,   6 -
HILC
  231   (6,231) ,   7 -
LAYT
  239   (7,239) ,   8 -
SKYV
  242   (7,242) ,   9 -
VWMT
  268   (7,268) ,   10 -
MMTN
  270   (7,270) ,   11 -
MTNC
  293   (6,293) ,   12 -
SLMH
  303   (7,303) ,   13 -
BNTF
  321   (6,321) ,   14 -
MRGN
  366   (6,366) ,   15 -
HIGH
  416   (6,416) ,   15 -
BEAR
  416   (6,416) ,   17 -
LOGN
  420   (6,420) ,   18 -
  456   (5,456) ,   19 -
CLRF
  533   (6,533) ,   20 -
WSID
  317   (4,447) ,   21 -
JDGO
  248   (2,641)
130.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (7,163) ,   6 -
HILC
  231   (6,231) ,   7 -
LAYT
  239   (7,239) ,   8 -
SKYV
  242   (7,242) ,   9 -
VWMT
  268   (7,268) ,   10 -
MMTN
  270   (7,270) ,   11 -
MTNC
  293   (6,293) ,   12 -
SLMH
  303   (7,303) ,   13 -
BNTF
  321   (6,321) ,   14 -
MRGN
  366   (7,366) ,   15 -
HIGH
  416   (6,416) ,   15 -
BEAR
  416   (6,416) ,   17 -
LOGN
  420   (6,420) ,   18 -
  456   (5,456) ,   19 -
CLRF
  533   (6,533) ,   20 -
WSID
  317   (4,448) ,   21 -
JDGO
  248   (2,644)
131.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (7,163) ,   6 -
HILC
  231   (7,231) ,   7 -
LAYT
  239   (7,239) ,   8 -
SKYV
  242   (7,242) ,   9 -
VWMT
  268   (7,268) ,   10 -
MMTN
  270   (7,270) ,   11 -
MTNC
  293   (6,293) ,   12 -
SLMH
  303   (7,303) ,   13 -
BNTF
  321   (6,321) ,   14 -
MRGN
  366   (7,366) ,   15 -
HIGH
  416   (6,416) ,   15 -
BEAR
  416   (6,416) ,   17 -
LOGN
  420   (6,420) ,   18 -
  456   (5,456) ,   19 -
CLRF
  533   (6,533) ,   20 -
WSID
  317   (4,449) ,   21 -
JDGO
  248   (2,647)
132.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (7,163) ,   6 -
HILC
  231   (7,231) ,   7 -
LAYT
  239   (7,239) ,   8 -
SKYV
  242   (7,242) ,   9 -
VWMT
  268   (7,268) ,   10 -
MMTN
  270   (7,270) ,   11 -
MTNC
  293   (6,293) ,   12 -
SLMH
  303   (7,303) ,   13 -
BNTF
  321   (6,321) ,   14 -
MRGN
  366   (7,366) ,   15 -
HIGH
  416   (6,416) ,   15 -
BEAR
  416   (6,416) ,   17 -
LOGN
  420   (6,420) ,   18 -
  456   (5,456) ,   19 -
CLRF
  533   (7,533) ,   20 -
WSID
  317   (4,450) ,   21 -
JDGO
  248   (2,650)
133.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (7,163) ,   6 -
HILC
  231   (7,231) ,   7 -
LAYT
  239   (7,239) ,   8 -
SKYV
  242   (7,242) ,   9 -
VWMT
  268   (7,268) ,   10 -
MMTN
  270   (7,270) ,   11 -
MTNC
  293   (6,293) ,   12 -
SLMH
  303   (7,303) ,   13 -
BNTF
  321   (6,321) ,   14 -
MRGN
  366   (7,366) ,   15 -
HIGH
  416   (6,416) ,   15 -
BEAR
  416   (6,416) ,   17 -
LOGN
  420   (6,420) ,   18 -
  456   (6,456) ,   19 -
CLRF
  533   (7,533) ,   20 -
WSID
  317   (4,451) ,   21 -
JDGO
  248   (2,653)
134.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (7,163) ,   6 -
HILC
  231   (7,231) ,   7 -
LAYT
  239   (7,239) ,   8 -
SKYV
  242   (7,242) ,   9 -
VWMT
  268   (7,268) ,   10 -
MMTN
  270   (7,270) ,   11 -
MTNC
  293   (6,293) ,   12 -
SLMH
  303   (7,303) ,   13 -
BNTF
  321   (6,321) ,   14 -
MRGN
  366   (7,366) ,   15 -
HIGH
  416   (6,416) ,   15 -
BEAR
  416   (6,416) ,   17 -
LOGN
  420   (6,420) ,   18 -
  456   (6,456) ,   19 -
CLRF
  533   (7,533) ,   20 -
WSID
  317   (4,452) ,   21 -
JDGO
  382   (3,653)
135.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (7,163) ,   6 -
HILC
  231   (7,231) ,   7 -
LAYT
  239   (7,239) ,   8 -
SKYV
  242   (7,242) ,   9 -
VWMT
  268   (7,268) ,   10 -
MMTN
  270   (7,270) ,   11 -
MTNC
  293   (6,293) ,   12 -
SLMH
  303   (7,303) ,   13 -
BNTF
  321   (6,321) ,   14 -
MRGN
  366   (7,366) ,   15 -
HIGH
  416   (6,416) ,   15 -
BEAR
  416   (6,416) ,   17 -
LOGN
  420   (6,420) ,   18 -
  456   (7,456) ,   19 -
CLRF
  533   (7,533) ,   20 -
WSID
  317   (4,453) ,   21 -
JDGO
  382   (3,655)
136.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (7,163) ,   6 -
HILC
  231   (7,231) ,   7 -
LAYT
  239   (7,239) ,   8 -
SKYV
  242   (7,242) ,   9 -
VWMT
  268   (7,268) ,   10 -
MMTN
  270   (7,270) ,   11 -
MTNC
  293   (6,293) ,   12 -
SLMH
  303   (7,303) ,   13 -
BNTF
  321   (7,321) ,   14 -
MRGN
  366   (7,366) ,   15 -
HIGH
  416   (6,416) ,   15 -
BEAR
  416   (6,416) ,   17 -
LOGN
  420   (6,420) ,   18 -
  456   (7,456) ,   19 -
CLRF
  533   (7,533) ,   20 -
WSID
  317   (4,454) ,   21 -
JDGO
  382   (3,657)
137.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (7,163) ,   6 -
HILC
  231   (7,231) ,   7 -
LAYT
  239   (7,239) ,   8 -
SKYV
  242   (7,242) ,   9 -
VWMT
  268   (7,268) ,   10 -
MMTN
  270   (7,270) ,   11 -
MTNC
  293   (6,293) ,   12 -
SLMH
  303   (7,303) ,   13 -
BNTF
  321   (7,321) ,   14 -
MRGN
  366   (7,366) ,   15 -
HIGH
  416   (6,416) ,   15 -
BEAR
  416   (6,416) ,   17 -
LOGN
  420   (7,420) ,   18 -
  456   (7,456) ,   19 -
CLRF
  533   (7,533) ,   20 -
WSID
  317   (4,455) ,   21 -
JDGO
  382   (3,659)
138.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (7,163) ,   6 -
HILC
  231   (7,231) ,   7 -
LAYT
  239   (7,239) ,   8 -
SKYV
  242   (7,242) ,   9 -
VWMT
  268   (7,268) ,   10 -
MMTN
  270   (7,270) ,   11 -
MTNC
  293   (6,293) ,   12 -
SLMH
  303   (7,303) ,   13 -
BNTF
  321   (7,321) ,   14 -
MRGN
  366   (7,366) ,   15 -
HIGH
  416   (6,416) ,   15 -
BEAR
  416   (6,416) ,   17 -
LOGN
  420   (7,420) ,   18 -
  456   (7,456) ,   19 -
CLRF
  533   (7,533) ,   20 -
WSID
  317   (4,456) ,   21 -
JDGO
  520   (4,659)
139.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (7,163) ,   6 -
HILC
  231   (7,231) ,   7 -
LAYT
  239   (7,239) ,   8 -
SKYV
  242   (7,242) ,   9 -
VWMT
  268   (7,268) ,   10 -
MMTN
  270   (7,270) ,   11 -
MTNC
  293   (6,293) ,   12 -
SLMH
  303   (7,303) ,   13 -
BNTF
  321   (7,321) ,   14 -
MRGN
  366   (7,366) ,   15 -
HIGH
  416   (6,416) ,   15 -
BEAR
  416   (6,416) ,   17 -
LOGN
  420   (7,420) ,   18 -
  456   (7,456) ,   19 -
CLRF
  533   (7,533) ,   20 -
JDGO
  659   (5,659) ,   21 -
WSID
  317   (4,457)
140.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (7,163) ,   6 -
HILC
  231   (7,231) ,   7 -
LAYT
  239   (7,239) ,   8 -
SKYV
  242   (7,242) ,   9 -
VWMT
  268   (7,268) ,   10 -
MMTN
  270   (7,270) ,   11 -
MTNC
  293   (6,293) ,   12 -
SLMH
  303   (7,303) ,   13 -
BNTF
  321   (7,321) ,   14 -
MRGN
  366   (7,366) ,   15 -
HIGH
  416   (6,416) ,   15 -
BEAR
  416   (6,416) ,   17 -
LOGN
  420   (7,420) ,   18 -
  456   (7,456) ,   19 -
WSID
  457   (5,457) ,   20 -
CLRF
  533   (7,533) ,   21 -
JDGO
  659   (5,659)
141.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (7,163) ,   6 -
HILC
  231   (7,231) ,   7 -
LAYT
  239   (7,239) ,   8 -
SKYV
  242   (7,242) ,   9 -
VWMT
  268   (7,268) ,   10 -
MMTN
  270   (7,270) ,   11 -
MTNC
  293   (6,293) ,   12 -
SLMH
  303   (7,303) ,   13 -
BNTF
  321   (7,321) ,   14 -
MRGN
  366   (7,366) ,   15 -
HIGH
  416   (6,416) ,   15 -
BEAR
  416   (6,416) ,   17 -
LOGN
  420   (7,420) ,   18 -
  456   (7,456) ,   19 -
WSID
  457   (5,457) ,   20 -
CLRF
  533   (7,533) ,   21 -
JDGO
  659   (6,659)
142.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (7,163) ,   6 -
HILC
  231   (7,231) ,   7 -
LAYT
  239   (7,239) ,   8 -
SKYV
  242   (7,242) ,   9 -
VWMT
  268   (7,268) ,   10 -
MMTN
  270   (7,270) ,   11 -
MTNC
  293   (6,293) ,   12 -
SLMH
  303   (7,303) ,   13 -
BNTF
  321   (7,321) ,   14 -
MRGN
  366   (7,366) ,   15 -
HIGH
  416   (6,416) ,   15 -
BEAR
  416   (6,416) ,   17 -
LOGN
  420   (7,420) ,   18 -
  456   (7,456) ,   19 -
WSID
  457   (5,457) ,   20 -
CLRF
  533   (7,533) ,   21 -
JDGO
  659   (7,659)
143.   1 -
HRMN
  50   (7,50) ,   2 -
WLAK
  70   (7,70) ,   3 -
RDGL
  125   (7,125) ,   4 -
FREM
  147   (7,147) ,   5 -
MADS
  163   (7,163) ,   6 -
HILC
  231   (7,231) ,   7 -
LAYT
  239   (7,239) ,   8 -
SKYV
  242   (7,242) ,   9 -
VWMT
  268   (7,268) ,   10 -
MMTN
  270   (7,270) ,   11 -
MTNC
  293   (6,293) ,   12 -
SLMH
  303   (7,303) ,   13 -
BNTF
  321   (7,321) ,   14 -
MRGN
  366   (7,366) ,   15 -
HIGH
  416   (6,416) ,   15 -
BEAR
  416   (6,416) ,   17 -
LOGN
  420   (7,420) ,   18 -
  456   (7,456) ,   19 -
WSID
  457   (6,457) ,   20 -
CLRF
  533   (7,533) ,   21 -
JDGO
  659   (7,659)


Scoring 1:   1 - FREM   1   (1) ,   2 - VWMT   3   (3) ,   3 - WLAK   4   (4) ,   4 - HRMN   5   (5) ,   5 - LAYT   8   (8) ,   6 - RDGL   10   (10) ,   7 - MTNC   13   (13) ,   8 - MRGN   14   (14) ,   9 - SKYV   16   (16) ,   10 - BNTF   17   (17) ,   11 - MMTN   22   (22) ,   12 - SLMH   23   (23) ,   13 - HILC   24   (24) ,   14 - MADS   26   (26) ,   15 - BEAR   28   (28) ,   16 - HIGH   39   (39) ,   17 - WSID   55   (55) ,   18 -   68   (68) ,   19 - LOGN   72   (72) ,   20 - CLRF   86   (86) ,   21 - JDGO   123   (123)
Scoring 2:   1 - FREM   3   (2) ,   2 - WLAK   10   (6) ,   3 - HRMN   12   (7) ,   4 - LAYT   20   (12) ,   5 - RDGL   29   (19) ,   6 - VWMT   41   (38) ,   7 - BNTF   50   (33) ,   8 - MADS   53   (27) ,   9 - HILC   55   (31) ,   10 - MTNC   57   (44) ,   11 - SKYV   58   (42) ,   12 - MMTN   70   (48) ,   13 - SLMH   75   (52) ,   14 - BEAR   82   (54) ,   15 - MRGN   85   (71) ,   16 - WSID   114   (59) ,   17 - HIGH   115   (76) ,   18 - LOGN   145   (73) ,   18 -   145   (77) ,   20 - CLRF   193   (107) ,   21 - JDGO   248   (125)
Scoring 3:   1 - HRMN   21   (9) ,   2 - WLAK   25   (15) ,   3 - FREM   48   (45) ,   4 - RDGL   58   (29) ,   5 - LAYT   82   (62) ,   6 - MADS   87   (34) ,   7 - HILC   95   (40) ,   8 - SKYV   104   (46) ,   9 - BNTF   106   (56) ,   10 - MTNC   114   (57) ,   11 - VWMT   115   (74) ,   12 - MMTN   123   (53) ,   13 - SLMH   142   (67) ,   14 - MRGN   176   (91) ,   15 - BEAR   187   (105) ,   16 - WSID   199   (85) ,   17 - HIGH   207   (92) ,   18 - LOGN   229   (84) ,   19 -   244   (99) ,   20 - CLRF   303   (110) ,   21 - JDGO   382   (134)
Scoring 4:   1 - HRMN   32   (11) ,   2 - WLAK   45   (20) ,   3 - RDGL   88   (30) ,   4 - FREM   97   (49) ,   5 - MADS   122   (35) ,   6 - LAYT   146   (64) ,   7 - HILC   161   (66) ,   8 - SKYV   162   (58) ,   9 - MTNC   177   (63) ,   10 - MMTN   183   (60) ,   11 - VWMT   190   (75) ,   12 - BNTF   209   (103) ,   13 - SLMH   221   (79) ,   14 - MRGN   270   (94) ,   15 - BEAR   301   (114) ,   16 - HIGH   307   (100) ,   17 - WSID   317   (118) ,   18 - LOGN   318   (89) ,   19 -   348   (104) ,   20 - CLRF   414   (111) ,   21 - JDGO   520   (138)
Scoring 5:   1 - HRMN   50   (18) ,   2 - WLAK   70   (25) ,   3 - RDGL   125   (37) ,   4 - FREM   147   (50) ,   5 - MADS   163   (41) ,   6 - HILC   231   (70) ,   7 - LAYT   239   (93) ,   8 - SKYV   242   (80) ,   9 - VWMT   268   (78) ,   10 - MMTN   270   (87) ,   11 - MTNC   293   (116) ,   12 - SLMH   303   (82) ,   13 - BNTF   321   (112) ,   14 - MRGN   366   (96) ,   15 - HIGH   416   (109) ,   15 - BEAR   416   (115) ,   17 - LOGN   420   (102) ,   18 -   456   (108) ,   19 - WSID   457   (140) ,   20 - CLRF   533   (119) ,   21 - JDGO   659   (139)

Explanation
This analysis is a series of snapshots through-out the race, which allows for a comparison of each team's relative position as the race unfolds.

Each time that a runner finishes the race, the team standings change. Thus, each line represents a runner finishing and a view of the team standings at that particular moment in time.

Key
Each line will have a team underlined, which is the designation of the team for that runner. The line number is the team scoring position for the runner that finished. The number before the team abbreviation is the current position of that team. The number after the team abbreviation is the team's current score. The first number inside the parenthesis is the number of runners from that team that have finished so far. The second number inside the parenthesis is the best possible score that the team is still able to achieve.

The color of the team is a representation of their final team position in the race. When 5 runners have finished from a team, the team score is final and it is displayed in bold type. When the team place number is bolded, the team position is final.

Analyze
If you hover your mouse over a team anywhere in the list, all of the entries for that team are temporarily bolded, making it easier to follow the progress of that team. A team that has a final team score, but their team position is not yet final, has team(s) that threaten their position. This means that, depending on the place of runners that have not yet finished, a threatening team can still mathematically surpass the position of the threatened team. While a team is highlighted, any teams that threaten their position will be listed in italics, starting from the position where their team score is final.