2016 Aggie Cross Country Invite
Innovation Campus Park Course,
Logan, UT
September 02, 2016


1.   1 -
SLMH
  1   (1,15)
2.   1 -
SLMH
  1   (1,19) ,   2 -
FREM
  2   (1,20)
3.   1 -
SLMH
  1   (1,23) ,   2 -
FREM
  2   (1,24) ,   3 -
MADS
  3   (1,25)
4.   1 -
SLMH
  1   (1,27) ,   2 -
FREM
  2   (1,28) ,   3 -
MADS
  3   (1,29) ,   4 -
SKYV
  4   (1,30)
5.   1 -
SLMH
  1   (1,31) ,   2 -
FREM
  2   (1,32) ,   3 -
MADS
  3   (1,33) ,   4 -
SKYV
  4   (1,34) ,   5 -
VWMT
  5   (1,35)
6.   1 -
SLMH
  1   (1,35) ,   2 -
FREM
  2   (1,36) ,   3 -
MADS
  3   (1,37) ,   4 -
SKYV
  4   (1,38) ,   5 -
VWMT
  5   (1,39) ,   6 -
HRMN
  6   (1,40)
7.   1 -
SLMH
  1   (1,39) ,   2 -
FREM
  2   (1,40) ,   3 -
MADS
  3   (1,41) ,   4 -
SKYV
  4   (1,42) ,   5 -
VWMT
  5   (1,43) ,   6 -
HRMN
  6   (1,44) ,   7 -
MMTN
  7   (1,45)
8.   1 -
SLMH
  1   (1,43) ,   2 -
FREM
  2   (1,44) ,   3 -
MADS
  3   (1,45) ,   4 -
SKYV
  4   (1,46) ,   5 -
VWMT
  5   (1,47) ,   6 -
HRMN
  6   (1,48) ,   7 -
MMTN
  7   (1,49) ,   8 -
CLRF
  8   (1,50)
9.   1 -
SLMH
  1   (1,47) ,   2 -
FREM
  2   (1,48) ,   3 -
MADS
  3   (1,49) ,   4 -
SKYV
  4   (1,50) ,   5 -
VWMT
  5   (1,51) ,   6 -
HRMN
  6   (1,52) ,   7 -
MMTN
  7   (1,53) ,   8 -
CLRF
  8   (1,54) ,   9 -
BOXE
  9   (1,55)
10.   1 -
FREM
  12   (2,48) ,   2 -
SLMH
  1   (1,51) ,   3 -
MADS
  3   (1,53) ,   4 -
SKYV
  4   (1,54) ,   5 -
VWMT
  5   (1,55) ,   6 -
HRMN
  6   (1,56) ,   7 -
MMTN
  7   (1,57) ,   8 -
CLRF
  8   (1,58) ,   9 -
BOXE
  9   (1,59)
11.   1 -
FREM
  23   (3,48) ,   2 -
SLMH
  1   (1,55) ,   3 -
MADS
  3   (1,57) ,   4 -
SKYV
  4   (1,58) ,   5 -
VWMT
  5   (1,59) ,   6 -
HRMN
  6   (1,60) ,   7 -
MMTN
  7   (1,61) ,   8 -
CLRF
  8   (1,62) ,   9 -
BOXE
  9   (1,63)
12.   1 -
FREM
  23   (3,50) ,   2 -
HRMN
  18   (2,60) ,   3 -
SLMH
  1   (1,59) ,   4 -
MADS
  3   (1,61) ,   5 -
SKYV
  4   (1,62) ,   6 -
VWMT
  5   (1,63) ,   7 -
MMTN
  7   (1,65) ,   8 -
CLRF
  8   (1,66) ,   9 -
BOXE
  9   (1,67)
13.   1 -
FREM
  23   (3,52) ,   2 -
HRMN
  18   (2,63) ,   3 -
MMTN
  20   (2,65) ,   4 -
SLMH
  1   (1,63) ,   5 -
MADS
  3   (1,65) ,   6 -
SKYV
  4   (1,66) ,   7 -
VWMT
  5   (1,67) ,   8 -
CLRF
  8   (1,70) ,   9 -
BOXE
  9   (1,71)
14.   1 -
FREM
  23   (3,54) ,   2 -
HRMN
  18   (2,66) ,   3 -
MMTN
  20   (2,68) ,   4 -
BOXE
  23   (2,71) ,   5 -
SLMH
  1   (1,67) ,   6 -
MADS
  3   (1,69) ,   7 -
SKYV
  4   (1,70) ,   8 -
VWMT
  5   (1,71) ,   9 -
CLRF
  8   (1,74)
15.   1 -
FREM
  23   (3,56) ,   2 -
HRMN
  18   (2,69) ,   3 -
MMTN
  20   (2,71) ,   4 -
BOXE
  23   (2,74) ,   5 -
SLMH
  1   (1,71) ,   6 -
MADS
  3   (1,73) ,   7 -
SKYV
  4   (1,74) ,   8 -
VWMT
  5   (1,75) ,   9 -
CLRF
  8   (1,78) ,   10 -
HIGH
  15   (1,85)
16.   1 -
FREM
  23   (3,58) ,   2 -
HRMN
  18   (2,72) ,   3 -
MADS
  19   (2,73) ,   4 -
MMTN
  20   (2,74) ,   5 -
BOXE
  23   (2,77) ,   6 -
SLMH
  1   (1,75) ,   7 -
SKYV
  4   (1,78) ,   8 -
VWMT
  5   (1,79) ,   9 -
CLRF
  8   (1,82) ,   10 -
HIGH
  15   (1,89)
17.   1 -
FREM
  23   (3,60) ,   2 -
HRMN
  18   (2,75) ,   3 -
MADS
  19   (2,76) ,   4 -
MMTN
  20   (2,77) ,   5 -
BOXE
  23   (2,80) ,   6 -
SLMH
  1   (1,79) ,   7 -
SKYV
  4   (1,82) ,   8 -
VWMT
  5   (1,83) ,   9 -
CLRF
  8   (1,86) ,   10 -
HIGH
  15   (1,93) ,   11 -
LAYT
  17   (1,95)
18.   1 -
FREM
  23   (3,62) ,   2 -
MMTN
  38   (3,77) ,   3 -
HRMN
  18   (2,78) ,   4 -
MADS
  19   (2,79) ,   5 -
BOXE
  23   (2,83) ,   6 -
SLMH
  1   (1,83) ,   7 -
SKYV
  4   (1,86) ,   8 -
VWMT
  5   (1,87) ,   9 -
CLRF
  8   (1,90) ,   10 -
HIGH
  15   (1,97) ,   11 -
LAYT
  17   (1,99)
19.   1 -
FREM
  23   (3,64) ,   2 -
MMTN
  38   (3,79) ,   3 -
HRMN
  18   (2,81) ,   4 -
MADS
  19   (2,82) ,   5 -
BOXE
  23   (2,86) ,   6 -
HIGH
  34   (2,97) ,   7 -
SLMH
  1   (1,87) ,   8 -
SKYV
  4   (1,90) ,   9 -
VWMT
  5   (1,91) ,   10 -
CLRF
  8   (1,94) ,   11 -
LAYT
  17   (1,103)
20.   1 -
FREM
  23   (3,66) ,   2 -
MMTN
  38   (3,81) ,   3 -
MADS
  39   (3,82) ,   4 -
HRMN
  18   (2,84) ,   5 -
BOXE
  23   (2,89) ,   6 -
HIGH
  34   (2,100) ,   7 -
SLMH
  1   (1,91) ,   8 -
SKYV
  4   (1,94) ,   9 -
VWMT
  5   (1,95) ,   10 -
CLRF
  8   (1,98) ,   11 -
LAYT
  17   (1,107)
21.   1 -
FREM
  23   (3,68) ,   2 -
MMTN
  38   (3,83) ,   3 -
MADS
  39   (3,84) ,   4 -
HRMN
  18   (2,87) ,   5 -
BOXE
  23   (2,92) ,   6 -
SKYV
  25   (2,94) ,   7 -
HIGH
  34   (2,103) ,   8 -
SLMH
  1   (1,95) ,   9 -
VWMT
  5   (1,99) ,   10 -
CLRF
  8   (1,102) ,   11 -
LAYT
  17   (1,111)
22.   1 -
MMTN
  60   (4,83) ,   2 -
FREM
  23   (3,70) ,   3 -
MADS
  39   (3,86) ,   4 -
HRMN
  18   (2,90) ,   5 -
BOXE
  23   (2,95) ,   6 -
SKYV
  25   (2,97) ,   7 -
HIGH
  34   (2,106) ,   8 -
SLMH
  1   (1,99) ,   9 -
VWMT
  5   (1,103) ,   10 -
CLRF
  8   (1,106) ,   11 -
LAYT
  17   (1,115)
23.   1 -
MMTN
  60   (4,84) ,   2 -
FREM
  23   (3,72) ,   3 -
MADS
  39   (3,88) ,   4 -
HRMN
  41   (3,90) ,   5 -
BOXE
  23   (2,98) ,   6 -
SKYV
  25   (2,100) ,   7 -
HIGH
  34   (2,109) ,   8 -
SLMH
  1   (1,103) ,   9 -
VWMT
  5   (1,107) ,   10 -
CLRF
  8   (1,110) ,   11 -
LAYT
  17   (1,119)
24.   1 -
MMTN
  60   (4,85) ,   2 -
MADS
  63   (4,88) ,   3 -
FREM
  23   (3,74) ,   4 -
HRMN
  41   (3,92) ,   5 -
BOXE
  23   (2,101) ,   6 -
SKYV
  25   (2,103) ,   7 -
HIGH
  34   (2,112) ,   8 -
SLMH
  1   (1,107) ,   9 -
VWMT
  5   (1,111) ,   10 -
CLRF
  8   (1,114) ,   11 -
LAYT
  17   (1,123)
25.   1 -
MMTN
  60   (4,86) ,   2 -
MADS
  63   (4,89) ,   3 -
FREM
  23   (3,76) ,   4 -
HRMN
  41   (3,94) ,   5 -
BOXE
  23   (2,104) ,   6 -
SKYV
  25   (2,106) ,   7 -
VWMT
  30   (2,111) ,   8 -
HIGH
  34   (2,115) ,   9 -
SLMH
  1   (1,111) ,   10 -
CLRF
  8   (1,118) ,   11 -
LAYT
  17   (1,127)
26.   1 -
MMTN
  86   (5,86) ,   2 -
MADS
  63   (4,90) ,   3 -
FREM
  23   (3,78) ,   4 -
HRMN
  41   (3,96) ,   5 -
BOXE
  23   (2,107) ,   6 -
SKYV
  25   (2,109) ,   7 -
VWMT
  30   (2,114) ,   8 -
HIGH
  34   (2,118) ,   9 -
SLMH
  1   (1,115) ,   10 -
CLRF
  8   (1,122) ,   11 -
LAYT
  17   (1,131)
27.   1 -
MMTN
  86   (5,86) ,   2 -
MADS
  63   (4,91) ,   3 -
FREM
  23   (3,80) ,   4 -
HRMN
  41   (3,98) ,   5 -
BOXE
  23   (2,110) ,   6 -
SKYV
  25   (2,112) ,   7 -
VWMT
  30   (2,117) ,   8 -
HIGH
  34   (2,121) ,   9 -
LAYT
  44   (2,131) ,   10 -
SLMH
  1   (1,119) ,   11 -
CLRF
  8   (1,126)
28.   1 -
MMTN
  86   (5,86) ,   2 -
FREM
  51   (4,80) ,   3 -
MADS
  63   (4,92) ,   4 -
HRMN
  41   (3,100) ,   5 -
BOXE
  23   (2,113) ,   6 -
SKYV
  25   (2,115) ,   7 -
VWMT
  30   (2,120) ,   8 -
HIGH
  34   (2,124) ,   9 -
LAYT
  44   (2,134) ,   10 -
SLMH
  1   (1,123) ,   11 -
CLRF
  8   (1,130)
29.   1 -
MMTN
  86   (5,86) ,   2 -
FREM
  51   (4,81) ,   3 -
MADS
  63   (4,93) ,   4 -
HRMN
  41   (3,102) ,   5 -
BOXE
  23   (2,116) ,   6 -
SKYV
  25   (2,118) ,   7 -
VWMT
  30   (2,123) ,   8 -
HIGH
  34   (2,127) ,   9 -
LAYT
  44   (2,137) ,   10 -
SLMH
  1   (1,127) ,   11 -
CLRF
  8   (1,134) ,   12 -
BNTF
  29   (1,155)
30.   1 -
MMTN
  86   (5,86) ,   2 -
FREM
  51   (4,82) ,   3 -
MADS
  63   (4,94) ,   4 -
HRMN
  41   (3,104) ,   5 -
VWMT
  60   (3,123) ,   6 -
BOXE
  23   (2,119) ,   7 -
SKYV
  25   (2,121) ,   8 -
HIGH
  34   (2,130) ,   9 -
LAYT
  44   (2,140) ,   10 -
SLMH
  1   (1,131) ,   11 -
CLRF
  8   (1,138) ,   12 -
BNTF
  29   (1,159)
31.   1 -
MMTN
  86   (5,86) ,   2 -
FREM
  51   (4,83) ,   3 -
MADS
  63   (4,95) ,   4 -
HRMN
  41   (3,106) ,   5 -
VWMT
  60   (3,125) ,   6 -
BOXE
  23   (2,122) ,   7 -
SKYV
  25   (2,124) ,   8 -
HIGH
  34   (2,133) ,   9 -
LAYT
  44   (2,143) ,   10 -
SLMH
  1   (1,135) ,   11 -
CLRF
  8   (1,142) ,   12 -
BNTF
  29   (1,163) ,   13 -
MTNC
  31   (1,165)
32.   1 -
MMTN
  86   (5,86) ,   2 -
FREM
  51   (4,84) ,   3 -
MADS
  63   (4,96) ,   4 -
HRMN
  41   (3,108) ,   5 -
SKYV
  57   (3,124) ,   6 -
VWMT
  60   (3,127) ,   7 -
BOXE
  23   (2,125) ,   8 -
HIGH
  34   (2,136) ,   9 -
LAYT
  44   (2,146) ,   10 -
SLMH
  1   (1,139) ,   11 -
CLRF
  8   (1,146) ,   12 -
BNTF
  29   (1,167) ,   13 -
MTNC
  31   (1,169)
33.   1 -
MMTN
  86   (6,86) ,   2 -
FREM
  51   (4,85) ,   3 -
MADS
  63   (4,97) ,   4 -
HRMN
  41   (3,110) ,   5 -
SKYV
  57   (3,126) ,   6 -
VWMT
  60   (3,129) ,   7 -
BOXE
  23   (2,128) ,   8 -
HIGH
  34   (2,139) ,   9 -
LAYT
  44   (2,149) ,   10 -
SLMH
  1   (1,143) ,   11 -
CLRF
  8   (1,150) ,   12 -
BNTF
  29   (1,171) ,   13 -
MTNC
  31   (1,173)
34.   1 -
MMTN
  86   (6,86) ,   2 -
FREM
  51   (4,86) ,   3 -
MADS
  63   (4,98) ,   4 -
HRMN
  41   (3,112) ,   5 -
SKYV
  57   (3,128) ,   6 -
VWMT
  60   (3,131) ,   7 -
BOXE
  23   (2,131) ,   8 -
HIGH
  34   (2,142) ,   9 -
LAYT
  44   (2,152) ,   10 -
SLMH
  1   (1,147) ,   11 -
CLRF
  8   (1,154) ,   12 -
BNTF
  29   (1,175) ,   13 -
MTNC
  31   (1,177) ,   14 -
HILC
  34   (1,180)
35.   1 -
MMTN
  86   (6,86) ,   2 -
FREM
  51   (4,87) ,   3 -
MADS
  63   (4,99) ,   4 -
HRMN
  41   (3,114) ,   5 -
SKYV
  57   (3,130) ,   6 -
VWMT
  60   (3,133) ,   7 -
BOXE
  23   (2,134) ,   8 -
HIGH
  34   (2,145) ,   9 -
SLMH
  36   (2,147) ,   10 -
LAYT
  44   (2,155) ,   11 -
CLRF
  8   (1,158) ,   12 -
BNTF
  29   (1,179) ,   13 -
MTNC
  31   (1,181) ,   14 -
HILC
  34   (1,184)
36.   1 -
MMTN
  86   (6,86) ,   2 -
FREM
  87   (5,87) ,   3 -
MADS
  63   (4,100) ,   4 -
HRMN
  41   (3,116) ,   5 -
SKYV
  57   (3,132) ,   6 -
VWMT
  60   (3,135) ,   7 -
BOXE
  23   (2,137) ,   8 -
HIGH
  34   (2,148) ,   9 -
SLMH
  36   (2,150) ,   10 -
LAYT
  44   (2,158) ,   11 -
CLRF
  8   (1,162) ,   12 -
BNTF
  29   (1,183) ,   13 -
MTNC
  31   (1,185) ,   14 -
HILC
  34   (1,188)
37.   1 -
MMTN
  86   (6,86) ,   2 -
FREM
  87   (5,87) ,   3 -
MADS
  63   (4,101) ,   4 -
HRMN
  78   (4,116) ,   5 -
SKYV
  57   (3,134) ,   6 -
VWMT
  60   (3,137) ,   7 -
BOXE
  23   (2,140) ,   8 -
HIGH
  34   (2,151) ,   9 -
SLMH
  36   (2,153) ,   10 -
LAYT
  44   (2,161) ,   11 -
CLRF
  8   (1,166) ,   12 -
BNTF
  29   (1,187) ,   13 -
MTNC
  31   (1,189) ,   14 -
HILC
  34   (1,192)
38.   1 -
MMTN
  86   (6,86) ,   2 -
FREM
  87   (5,87) ,   3 -
MADS
  63   (4,102) ,   4 -
HRMN
  78   (4,117) ,   5 -
SKYV
  95   (4,134) ,   6 -
VWMT
  60   (3,139) ,   7 -
BOXE
  23   (2,143) ,   8 -
HIGH
  34   (2,154) ,   9 -
SLMH
  36   (2,156) ,   10 -
LAYT
  44   (2,164) ,   11 -
CLRF
  8   (1,170) ,   12 -
BNTF
  29   (1,191) ,   13 -
MTNC
  31   (1,193) ,   14 -
HILC
  34   (1,196)
39.   1 -
MMTN
  86   (6,86) ,   2 -
FREM
  87   (5,87) ,   3 -
SKYV
  134   (5,134) ,   4 -
MADS
  63   (4,103) ,   5 -
HRMN
  78   (4,118) ,   6 -
VWMT
  60   (3,141) ,   7 -
BOXE
  23   (2,146) ,   8 -
HIGH
  34   (2,157) ,   9 -
SLMH
  36   (2,159) ,   10 -
LAYT
  44   (2,167) ,   11 -
CLRF
  8   (1,174) ,   12 -
BNTF
  29   (1,195) ,   13 -
MTNC
  31   (1,197) ,   14 -
HILC
  34   (1,200)
40.   1 -
MMTN
  86   (6,86) ,   2 -
FREM
  87   (5,87) ,   3 -
SKYV
  134   (5,134) ,   4 -
MADS
  63   (4,104) ,   5 -
HRMN
  78   (4,119) ,   6 -
VWMT
  60   (3,143) ,   7 -
BOXE
  23   (2,149) ,   8 -
HIGH
  34   (2,160) ,   9 -
SLMH
  36   (2,162) ,   10 -
LAYT
  44   (2,170) ,   11 -
MTNC
  71   (2,197) ,   12 -
CLRF
  8   (1,178) ,   13 -
BNTF
  29   (1,199) ,   14 -
HILC
  34   (1,204)
41.   1 -
MMTN
  86   (6,86) ,   2 -
FREM
  87   (5,87) ,   3 -
SKYV
  134   (6,134) ,   4 -
MADS
  63   (4,105) ,   5 -
HRMN
  78   (4,120) ,   6 -
VWMT
  60   (3,145) ,   7 -
BOXE
  23   (2,152) ,   8 -
HIGH
  34   (2,163) ,   9 -
SLMH
  36   (2,165) ,   10 -
LAYT
  44   (2,173) ,   11 -
MTNC
  71   (2,200) ,   12 -
CLRF
  8   (1,182) ,   13 -
BNTF
  29   (1,203) ,   14 -
HILC
  34   (1,208)
42.   1 -
MMTN
  86   (6,86) ,   2 -
FREM
  87   (5,87) ,   3 -
HRMN
  120   (5,120) ,   4 -
SKYV
  134   (6,134) ,   5 -
MADS
  63   (4,106) ,   6 -
VWMT
  60   (3,147) ,   7 -
BOXE
  23   (2,155) ,   8 -
HIGH
  34   (2,166) ,   9 -
SLMH
  36   (2,168) ,   10 -
LAYT
  44   (2,176) ,   11 -
MTNC
  71   (2,203) ,   12 -
CLRF
  8   (1,186) ,   13 -
BNTF
  29   (1,207) ,   14 -
HILC
  34   (1,212)
43.   1 -
MMTN
  86   (6,86) ,   2 -
FREM
  87   (5,87) ,   3 -
HRMN
  120   (6,120) ,   4 -
SKYV
  134   (6,134) ,   5 -
MADS
  63   (4,107) ,   6 -
VWMT
  60   (3,149) ,   7 -
BOXE
  23   (2,158) ,   8 -
HIGH
  34   (2,169) ,   9 -
SLMH
  36   (2,171) ,   10 -
LAYT
  44   (2,179) ,   11 -
MTNC
  71   (2,206) ,   12 -
CLRF
  8   (1,190) ,   13 -
BNTF
  29   (1,211) ,   14 -
HILC
  34   (1,216)
44.   1 -
MMTN
  86   (6,86) ,   2 -
FREM
  87   (5,87) ,   3 -
HRMN
  120   (6,120) ,   4 -
SKYV
  134   (6,134) ,   5 -
MADS
  63   (4,108) ,   6 -
VWMT
  60   (3,151) ,   7 -
SLMH
  80   (3,171) ,   8 -
BOXE
  23   (2,161) ,   9 -
HIGH
  34   (2,172) ,   10 -
LAYT
  44   (2,182) ,   11 -
MTNC
  71   (2,209) ,   12 -
CLRF
  8   (1,194) ,   13 -
BNTF
  29   (1,215) ,   14 -
HILC
  34   (1,220)
45.   1 -
MMTN
  86   (6,86) ,   2 -
FREM
  87   (5,87) ,   3 -
HRMN
  120   (6,120) ,   4 -
SKYV
  134   (7,134) ,   5 -
MADS
  63   (4,109) ,   6 -
VWMT
  60   (3,153) ,   7 -
SLMH
  80   (3,173) ,   8 -
BOXE
  23   (2,164) ,   9 -
HIGH
  34   (2,175) ,   10 -
LAYT
  44   (2,185) ,   11 -
MTNC
  71   (2,212) ,   12 -
CLRF
  8   (1,198) ,   13 -
BNTF
  29   (1,219) ,   14 -
HILC
  34   (1,224)
46.   1 -
MMTN
  86   (6,86) ,   2 -
FREM
  87   (5,87) ,   3 -
HRMN
  120   (6,120) ,   4 -
SKYV
  134   (7,134) ,   5 -
MADS
  63   (4,110) ,   6 -
VWMT
  60   (3,155) ,   7 -
SLMH
  80   (3,175) ,   8 -
BOXE
  23   (2,167) ,   9 -
HIGH
  34   (2,178) ,   10 -
LAYT
  44   (2,188) ,   11 -
MTNC
  71   (2,215) ,   12 -
CLRF
  8   (1,202) ,   13 -
BNTF
  29   (1,223) ,   14 -
HILC
  34   (1,228) ,   15 -
RDGL
  46   (1,240)
47.   1 -
MMTN
  86   (6,86) ,   2 -
FREM
  87   (5,87) ,   3 -
HRMN
  120   (6,120) ,   4 -
SKYV
  134   (7,134) ,   5 -
MADS
  63   (4,111) ,   6 -
VWMT
  60   (3,157) ,   7 -
SLMH
  80   (3,177) ,   8 -
BOXE
  23   (2,170) ,   9 -
HIGH
  34   (2,181) ,   10 -
LAYT
  44   (2,191) ,   11 -
MTNC
  71   (2,218) ,   12 -
RDGL
  93   (2,240) ,   13 -
CLRF
  8   (1,206) ,   14 -
BNTF
  29   (1,227) ,   15 -
HILC
  34   (1,232)
48.   1 -
MMTN
  86   (6,86) ,   2 -
FREM
  87   (6,87) ,   3 -
HRMN
  120   (6,120) ,   4 -
SKYV
  134   (7,134) ,   5 -
MADS
  63   (4,112) ,   6 -
VWMT
  60   (3,159) ,   7 -
SLMH
  80   (3,179) ,   8 -
BOXE
  23   (2,173) ,   9 -
HIGH
  34   (2,184) ,   10 -
LAYT
  44   (2,194) ,   11 -
MTNC
  71   (2,221) ,   12 -
RDGL
  93   (2,243) ,   13 -
CLRF
  8   (1,210) ,   14 -
BNTF
  29   (1,231) ,   15 -
HILC
  34   (1,236)
49.   1 -
MMTN
  86   (6,86) ,   2 -
FREM
  87   (6,87) ,   3 -
MADS
  112   (5,112) ,   4 -
HRMN
  120   (6,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
VWMT
  60   (3,161) ,   7 -
SLMH
  80   (3,181) ,   8 -
BOXE
  23   (2,176) ,   9 -
HIGH
  34   (2,187) ,   10 -
LAYT
  44   (2,197) ,   11 -
MTNC
  71   (2,224) ,   12 -
RDGL
  93   (2,246) ,   13 -
CLRF
  8   (1,214) ,   14 -
BNTF
  29   (1,235) ,   15 -
HILC
  34   (1,240)
50.   1 -
MMTN
  86   (6,86) ,   2 -
FREM
  87   (6,87) ,   3 -
MADS
  112   (5,112) ,   4 -
HRMN
  120   (6,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
VWMT
  60   (3,163) ,   7 -
SLMH
  80   (3,183) ,   8 -
HIGH
  84   (3,187) ,   9 -
BOXE
  23   (2,179) ,   10 -
LAYT
  44   (2,200) ,   11 -
MTNC
  71   (2,227) ,   12 -
RDGL
  93   (2,249) ,   13 -
CLRF
  8   (1,218) ,   14 -
BNTF
  29   (1,239) ,   15 -
HILC
  34   (1,244)
51.   1 -
MMTN
  86   (6,86) ,   2 -
FREM
  87   (6,87) ,   3 -
MADS
  112   (5,112) ,   4 -
HRMN
  120   (6,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
VWMT
  60   (3,165) ,   7 -
BOXE
  74   (3,179) ,   8 -
SLMH
  80   (3,185) ,   9 -
HIGH
  84   (3,189) ,   10 -
LAYT
  44   (2,203) ,   11 -
MTNC
  71   (2,230) ,   12 -
RDGL
  93   (2,252) ,   13 -
CLRF
  8   (1,222) ,   14 -
BNTF
  29   (1,243) ,   15 -
HILC
  34   (1,248)
52.   1 -
MMTN
  86   (6,86) ,   2 -
FREM
  87   (6,87) ,   3 -
MADS
  112   (5,112) ,   4 -
HRMN
  120   (6,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
VWMT
  60   (3,167) ,   7 -
BOXE
  74   (3,181) ,   8 -
SLMH
  80   (3,187) ,   9 -
HIGH
  84   (3,191) ,   10 -
RDGL
  145   (3,252) ,   11 -
LAYT
  44   (2,206) ,   12 -
MTNC
  71   (2,233) ,   13 -
CLRF
  8   (1,226) ,   14 -
BNTF
  29   (1,247) ,   15 -
HILC
  34   (1,252)
53.   1 -
MMTN
  86   (6,86) ,   2 -
FREM
  87   (6,87) ,   3 -
MADS
  112   (6,112) ,   4 -
HRMN
  120   (6,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
VWMT
  60   (3,169) ,   7 -
BOXE
  74   (3,183) ,   8 -
SLMH
  80   (3,189) ,   9 -
HIGH
  84   (3,193) ,   10 -
RDGL
  145   (3,254) ,   11 -
LAYT
  44   (2,209) ,   12 -
MTNC
  71   (2,236) ,   13 -
CLRF
  8   (1,230) ,   14 -
BNTF
  29   (1,251) ,   15 -
HILC
  34   (1,256)
54.   1 -
MMTN
  86   (6,86) ,   2 -
FREM
  87   (6,87) ,   3 -
MADS
  112   (6,112) ,   4 -
HRMN
  120   (6,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
VWMT
  60   (3,171) ,   7 -
BOXE
  74   (3,185) ,   8 -
SLMH
  80   (3,191) ,   9 -
HIGH
  84   (3,195) ,   10 -
RDGL
  145   (3,256) ,   11 -
LAYT
  44   (2,212) ,   12 -
MTNC
  71   (2,239) ,   13 -
CLRF
  8   (1,234) ,   14 -
BNTF
  29   (1,255) ,   15 -
HILC
  34   (1,260) ,   16 -
MRGN
  54   (1,280)
55.   1 -
MMTN
  86   (6,86) ,   2 -
FREM
  87   (6,87) ,   3 -
MADS
  112   (6,112) ,   4 -
HRMN
  120   (6,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
VWMT
  60   (3,173) ,   7 -
BOXE
  74   (3,187) ,   8 -
SLMH
  80   (3,193) ,   9 -
HIGH
  84   (3,197) ,   10 -
RDGL
  145   (3,258) ,   11 -
LAYT
  44   (2,215) ,   12 -
MTNC
  71   (2,242) ,   13 -
CLRF
  8   (1,238) ,   14 -
BNTF
  29   (1,259) ,   15 -
HILC
  34   (1,264) ,   16 -
MRGN
  54   (1,284) ,   17 -
  55   (1,285)
56.   1 -
MMTN
  86   (6,86) ,   2 -
FREM
  87   (6,87) ,   3 -
MADS
  112   (6,112) ,   4 -
HRMN
  120   (6,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
VWMT
  60   (3,175) ,   7 -
BOXE
  74   (3,189) ,   8 -
SLMH
  80   (3,195) ,   9 -
HIGH
  84   (3,199) ,   10 -
RDGL
  145   (3,260) ,   11 -
LAYT
  44   (2,218) ,   12 -
CLRF
  64   (2,238) ,   13 -
MTNC
  71   (2,245) ,   14 -
BNTF
  29   (1,263) ,   15 -
HILC
  34   (1,268) ,   16 -
MRGN
  54   (1,288) ,   17 -
  55   (1,289)
57.   1 -
MMTN
  86   (6,86) ,   2 -
FREM
  87   (6,87) ,   3 -
MADS
  112   (6,112) ,   4 -
HRMN
  120   (6,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
VWMT
  60   (3,177) ,   7 -
BOXE
  74   (3,191) ,   8 -
SLMH
  80   (3,197) ,   9 -
HIGH
  84   (3,201) ,   10 -
MTNC
  128   (3,245) ,   11 -
RDGL
  145   (3,262) ,   12 -
LAYT
  44   (2,221) ,   13 -
CLRF
  64   (2,241) ,   14 -
BNTF
  29   (1,267) ,   15 -
HILC
  34   (1,272) ,   16 -
MRGN
  54   (1,292) ,   17 -
  55   (1,293)
58.   1 -
MMTN
  86   (6,86) ,   2 -
FREM
  87   (6,87) ,   3 -
MADS
  112   (6,112) ,   4 -
HRMN
  120   (6,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
VWMT
  60   (3,179) ,   7 -
BOXE
  74   (3,193) ,   8 -
SLMH
  80   (3,199) ,   9 -
HIGH
  84   (3,203) ,   10 -
MTNC
  128   (3,247) ,   11 -
RDGL
  145   (3,264) ,   12 -
LAYT
  44   (2,224) ,   13 -
CLRF
  64   (2,244) ,   14 -
HILC
  92   (2,272) ,   15 -
BNTF
  29   (1,271) ,   16 -
MRGN
  54   (1,296) ,   17 -
  55   (1,297)
59.   1 -
MMTN
  86   (6,86) ,   2 -
FREM
  87   (6,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (6,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
VWMT
  60   (3,181) ,   7 -
BOXE
  74   (3,195) ,   8 -
SLMH
  80   (3,201) ,   9 -
HIGH
  84   (3,205) ,   10 -
MTNC
  128   (3,249) ,   11 -
RDGL
  145   (3,266) ,   12 -
LAYT
  44   (2,227) ,   13 -
CLRF
  64   (2,247) ,   14 -
HILC
  92   (2,275) ,   15 -
BNTF
  29   (1,275) ,   16 -
MRGN
  54   (1,300) ,   17 -
  55   (1,301)
60.   1 -
MMTN
  86   (6,86) ,   2 -
FREM
  87   (6,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (6,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
VWMT
  60   (3,183) ,   7 -
BOXE
  74   (3,197) ,   8 -
SLMH
  80   (3,203) ,   9 -
HIGH
  84   (3,207) ,   10 -
MTNC
  128   (3,251) ,   11 -
RDGL
  145   (3,268) ,   12 -
LAYT
  44   (2,230) ,   13 -
CLRF
  64   (2,250) ,   14 -
HILC
  92   (2,278) ,   15 -
BNTF
  29   (1,279) ,   16 -
MRGN
  54   (1,304) ,   17 -
  55   (1,305) ,   18 -
BEAR
  60   (1,310)
61.   1 -
MMTN
  86   (6,86) ,   2 -
FREM
  87   (6,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (6,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
MTNC
  189   (4,251) ,   7 -
VWMT
  60   (3,185) ,   8 -
BOXE
  74   (3,199) ,   9 -
SLMH
  80   (3,205) ,   10 -
HIGH
  84   (3,209) ,   11 -
RDGL
  145   (3,270) ,   12 -
LAYT
  44   (2,233) ,   13 -
CLRF
  64   (2,253) ,   14 -
HILC
  92   (2,281) ,   15 -
BNTF
  29   (1,283) ,   16 -
MRGN
  54   (1,308) ,   17 -
  55   (1,309) ,   18 -
BEAR
  60   (1,314)
62.   1 -
MMTN
  86   (6,86) ,   2 -
FREM
  87   (6,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (6,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  136   (4,199) ,   7 -
MTNC
  189   (4,252) ,   8 -
VWMT
  60   (3,187) ,   9 -
SLMH
  80   (3,207) ,   10 -
HIGH
  84   (3,211) ,   11 -
RDGL
  145   (3,272) ,   12 -
LAYT
  44   (2,236) ,   13 -
CLRF
  64   (2,256) ,   14 -
HILC
  92   (2,284) ,   15 -
BNTF
  29   (1,287) ,   16 -
MRGN
  54   (1,312) ,   17 -
  55   (1,313) ,   18 -
BEAR
  60   (1,318)
63.   1 -
MMTN
  86   (6,86) ,   2 -
FREM
  87   (6,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (6,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
VWMT
  123   (4,187) ,   7 -
BOXE
  136   (4,200) ,   8 -
MTNC
  189   (4,253) ,   9 -
SLMH
  80   (3,209) ,   10 -
HIGH
  84   (3,213) ,   11 -
RDGL
  145   (3,274) ,   12 -
LAYT
  44   (2,239) ,   13 -
CLRF
  64   (2,259) ,   14 -
HILC
  92   (2,287) ,   15 -
BNTF
  29   (1,291) ,   16 -
MRGN
  54   (1,316) ,   17 -
  55   (1,317) ,   18 -
BEAR
  60   (1,322)
64.   1 -
MMTN
  86   (6,86) ,   2 -
FREM
  87   (6,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (6,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
MTNC
  253   (5,253) ,   7 -
VWMT
  123   (4,188) ,   8 -
BOXE
  136   (4,201) ,   9 -
SLMH
  80   (3,211) ,   10 -
HIGH
  84   (3,215) ,   11 -
RDGL
  145   (3,276) ,   12 -
LAYT
  44   (2,242) ,   13 -
CLRF
  64   (2,262) ,   14 -
HILC
  92   (2,290) ,   15 -
BNTF
  29   (1,295) ,   16 -
MRGN
  54   (1,320) ,   17 -
  55   (1,321) ,   18 -
BEAR
  60   (1,326)
65.   1 -
MMTN
  86   (6,86) ,   2 -
FREM
  87   (6,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
MTNC
  253   (5,253) ,   7 -
VWMT
  123   (4,189) ,   8 -
BOXE
  136   (4,202) ,   9 -
SLMH
  80   (3,213) ,   10 -
HIGH
  84   (3,217) ,   11 -
RDGL
  145   (3,278) ,   12 -
LAYT
  44   (2,245) ,   13 -
CLRF
  64   (2,265) ,   14 -
HILC
  92   (2,293) ,   15 -
BNTF
  29   (1,299) ,   16 -
MRGN
  54   (1,324) ,   17 -
  55   (1,325) ,   18 -
BEAR
  60   (1,330)
66.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (6,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
MTNC
  253   (5,253) ,   7 -
VWMT
  123   (4,190) ,   8 -
BOXE
  136   (4,203) ,   9 -
SLMH
  80   (3,215) ,   10 -
HIGH
  84   (3,219) ,   11 -
RDGL
  145   (3,280) ,   12 -
LAYT
  44   (2,248) ,   13 -
CLRF
  64   (2,268) ,   14 -
HILC
  92   (2,296) ,   15 -
BNTF
  29   (1,303) ,   16 -
MRGN
  54   (1,328) ,   17 -
  55   (1,329) ,   18 -
BEAR
  60   (1,334)
67.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (6,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (5,203) ,   7 -
MTNC
  253   (5,253) ,   8 -
VWMT
  123   (4,191) ,   9 -
SLMH
  80   (3,217) ,   10 -
HIGH
  84   (3,221) ,   11 -
RDGL
  145   (3,282) ,   12 -
LAYT
  44   (2,251) ,   13 -
CLRF
  64   (2,271) ,   14 -
HILC
  92   (2,299) ,   15 -
BNTF
  29   (1,307) ,   16 -
MRGN
  54   (1,332) ,   17 -
  55   (1,333) ,   18 -
BEAR
  60   (1,338)
68.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (6,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (5,203) ,   7 -
MTNC
  253   (5,253) ,   8 -
VWMT
  123   (4,192) ,   9 -
SLMH
  80   (3,219) ,   10 -
HIGH
  84   (3,223) ,   11 -
CLRF
  132   (3,271) ,   12 -
RDGL
  145   (3,284) ,   13 -
LAYT
  44   (2,254) ,   14 -
HILC
  92   (2,302) ,   15 -
BNTF
  29   (1,311) ,   16 -
MRGN
  54   (1,336) ,   17 -
  55   (1,337) ,   18 -
BEAR
  60   (1,342)
69.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (6,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (5,203) ,   7 -
MTNC
  253   (5,253) ,   8 -
VWMT
  123   (4,193) ,   9 -
SLMH
  80   (3,221) ,   10 -
HIGH
  84   (3,225) ,   11 -
CLRF
  132   (3,273) ,   12 -
RDGL
  145   (3,286) ,   13 -
LAYT
  44   (2,257) ,   14 -
HILC
  92   (2,305) ,   15 -
BEAR
  129   (2,342) ,   16 -
BNTF
  29   (1,315) ,   17 -
MRGN
  54   (1,340) ,   18 -
  55   (1,341)
70.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (6,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (5,203) ,   7 -
MTNC
  253   (5,253) ,   8 -
VWMT
  123   (4,194) ,   9 -
SLMH
  80   (3,223) ,   10 -
HIGH
  84   (3,227) ,   11 -
CLRF
  132   (3,275) ,   12 -
RDGL
  145   (3,288) ,   13 -
HILC
  162   (3,305) ,   14 -
LAYT
  44   (2,260) ,   15 -
BEAR
  129   (2,345) ,   16 -
BNTF
  29   (1,319) ,   17 -
MRGN
  54   (1,344) ,   18 -
  55   (1,345)
71.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (6,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (5,203) ,   7 -
MTNC
  253   (5,253) ,   8 -
VWMT
  123   (4,195) ,   9 -
SLMH
  151   (4,223) ,   10 -
HIGH
  84   (3,229) ,   11 -
CLRF
  132   (3,277) ,   12 -
RDGL
  145   (3,290) ,   13 -
HILC
  162   (3,307) ,   14 -
LAYT
  44   (2,263) ,   15 -
BEAR
  129   (2,348) ,   16 -
BNTF
  29   (1,323) ,   17 -
MRGN
  54   (1,348) ,   18 -
  55   (1,349)
72.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (6,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (5,203) ,   7 -
MTNC
  253   (5,253) ,   8 -
VWMT
  123   (4,196) ,   9 -
SLMH
  151   (4,224) ,   10 -
RDGL
  217   (4,290) ,   11 -
HIGH
  84   (3,231) ,   12 -
CLRF
  132   (3,279) ,   13 -
HILC
  162   (3,309) ,   14 -
LAYT
  44   (2,266) ,   15 -
BEAR
  129   (2,351) ,   16 -
BNTF
  29   (1,327) ,   17 -
MRGN
  54   (1,352) ,   18 -
  55   (1,353)
73.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (6,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (5,203) ,   7 -
MTNC
  253   (5,253) ,   8 -
VWMT
  123   (4,197) ,   9 -
SLMH
  151   (4,225) ,   10 -
CLRF
  205   (4,279) ,   11 -
RDGL
  217   (4,291) ,   12 -
HIGH
  84   (3,233) ,   13 -
HILC
  162   (3,311) ,   14 -
LAYT
  44   (2,269) ,   15 -
BEAR
  129   (2,354) ,   16 -
BNTF
  29   (1,331) ,   17 -
MRGN
  54   (1,356) ,   18 -
  55   (1,357)
74.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (6,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (5,203) ,   7 -
MTNC
  253   (5,253) ,   8 -
CLRF
  279   (5,279) ,   9 -
VWMT
  123   (4,198) ,   10 -
SLMH
  151   (4,226) ,   11 -
RDGL
  217   (4,292) ,   12 -
HIGH
  84   (3,235) ,   13 -
HILC
  162   (3,313) ,   14 -
LAYT
  44   (2,272) ,   15 -
BEAR
  129   (2,357) ,   16 -
BNTF
  29   (1,335) ,   17 -
MRGN
  54   (1,360) ,   18 -
  55   (1,361)
75.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (6,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (5,203) ,   7 -
MTNC
  253   (5,253) ,   8 -
CLRF
  279   (5,279) ,   9 -
VWMT
  123   (4,199) ,   10 -
SLMH
  151   (4,227) ,   11 -
RDGL
  217   (4,293) ,   12 -
HILC
  237   (4,313) ,   13 -
HIGH
  84   (3,237) ,   14 -
LAYT
  44   (2,275) ,   15 -
BEAR
  129   (2,360) ,   16 -
BNTF
  29   (1,339) ,   17 -
MRGN
  54   (1,364) ,   18 -
  55   (1,365)
76.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (6,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (5,203) ,   7 -
MTNC
  253   (5,253) ,   8 -
CLRF
  279   (6,279) ,   9 -
VWMT
  123   (4,200) ,   10 -
SLMH
  151   (4,228) ,   11 -
RDGL
  217   (4,294) ,   12 -
HILC
  237   (4,314) ,   13 -
HIGH
  84   (3,239) ,   14 -
LAYT
  44   (2,278) ,   15 -
BEAR
  129   (2,363) ,   16 -
BNTF
  29   (1,343) ,   17 -
MRGN
  54   (1,368) ,   18 -
  55   (1,369)
77.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (6,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (5,203) ,   7 -
MTNC
  253   (5,253) ,   8 -
CLRF
  279   (6,279) ,   9 -
HILC
  314   (5,314) ,   10 -
VWMT
  123   (4,201) ,   11 -
SLMH
  151   (4,229) ,   12 -
RDGL
  217   (4,295) ,   13 -
HIGH
  84   (3,241) ,   14 -
LAYT
  44   (2,281) ,   15 -
BEAR
  129   (2,366) ,   16 -
BNTF
  29   (1,347) ,   17 -
MRGN
  54   (1,372) ,   18 -
  55   (1,373)
78.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (5,203) ,   7 -
MTNC
  253   (5,253) ,   8 -
CLRF
  279   (6,279) ,   9 -
HILC
  314   (5,314) ,   10 -
VWMT
  123   (4,202) ,   11 -
SLMH
  151   (4,230) ,   12 -
RDGL
  217   (4,296) ,   13 -
HIGH
  84   (3,243) ,   14 -
LAYT
  44   (2,284) ,   15 -
BEAR
  129   (2,369) ,   16 -
BNTF
  29   (1,351) ,   17 -
MRGN
  54   (1,376) ,   18 -
  55   (1,377)
79.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (5,203) ,   7 -
MTNC
  253   (5,253) ,   8 -
CLRF
  279   (6,279) ,   9 -
HILC
  314   (5,314) ,   10 -
VWMT
  123   (4,203) ,   11 -
SLMH
  151   (4,231) ,   12 -
HIGH
  163   (4,243) ,   13 -
RDGL
  217   (4,297) ,   14 -
LAYT
  44   (2,287) ,   15 -
BEAR
  129   (2,372) ,   16 -
BNTF
  29   (1,355) ,   17 -
MRGN
  54   (1,380) ,   18 -
  55   (1,381)
80.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (5,203) ,   7 -
MTNC
  253   (5,253) ,   8 -
CLRF
  279   (6,279) ,   9 -
HILC
  314   (5,314) ,   10 -
VWMT
  123   (4,204) ,   11 -
SLMH
  151   (4,232) ,   12 -
HIGH
  163   (4,244) ,   13 -
RDGL
  217   (4,298) ,   14 -
LAYT
  44   (2,290) ,   15 -
BEAR
  129   (2,375) ,   16 -
MRGN
  134   (2,380) ,   17 -
BNTF
  29   (1,359) ,   18 -
  55   (1,385)
81.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (5,203) ,   7 -
MTNC
  253   (5,253) ,   8 -
CLRF
  279   (6,279) ,   9 -
HILC
  314   (5,314) ,   10 -
VWMT
  123   (4,205) ,   11 -
SLMH
  151   (4,233) ,   12 -
HIGH
  163   (4,245) ,   13 -
RDGL
  217   (4,299) ,   14 -
LAYT
  44   (2,293) ,   15 -
BEAR
  129   (2,378) ,   16 -
MRGN
  134   (2,383) ,   17 -
  136   (2,385) ,   18 -
BNTF
  29   (1,363)
82.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (5,203) ,   7 -
SLMH
  233   (5,233) ,   8 -
MTNC
  253   (5,253) ,   9 -
CLRF
  279   (6,279) ,   10 -
HILC
  314   (5,314) ,   11 -
VWMT
  123   (4,206) ,   12 -
HIGH
  163   (4,246) ,   13 -
RDGL
  217   (4,300) ,   14 -
LAYT
  44   (2,296) ,   15 -
BEAR
  129   (2,381) ,   16 -
MRGN
  134   (2,386) ,   17 -
  136   (2,388) ,   18 -
BNTF
  29   (1,367)
83.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (5,203) ,   7 -
SLMH
  233   (5,233) ,   8 -
MTNC
  253   (5,253) ,   9 -
CLRF
  279   (6,279) ,   10 -
HILC
  314   (5,314) ,   11 -
VWMT
  123   (4,207) ,   12 -
HIGH
  163   (4,247) ,   13 -
RDGL
  217   (4,301) ,   14 -
LAYT
  127   (3,296) ,   15 -
BEAR
  129   (2,384) ,   16 -
MRGN
  134   (2,389) ,   17 -
  136   (2,391) ,   18 -
BNTF
  29   (1,371)
84.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (5,203) ,   7 -
SLMH
  233   (5,233) ,   8 -
HIGH
  247   (5,247) ,   9 -
MTNC
  253   (5,253) ,   10 -
CLRF
  279   (6,279) ,   11 -
HILC
  314   (5,314) ,   12 -
VWMT
  123   (4,208) ,   13 -
RDGL
  217   (4,302) ,   14 -
LAYT
  127   (3,298) ,   15 -
BEAR
  129   (2,387) ,   16 -
MRGN
  134   (2,392) ,   17 -
  136   (2,394) ,   18 -
BNTF
  29   (1,375)
85.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (5,203) ,   7 -
SLMH
  233   (5,233) ,   8 -
HIGH
  247   (5,247) ,   9 -
MTNC
  253   (5,253) ,   10 -
CLRF
  279   (6,279) ,   11 -
HILC
  314   (5,314) ,   12 -
VWMT
  123   (4,209) ,   13 -
RDGL
  217   (4,303) ,   14 -
LAYT
  127   (3,300) ,   15 -
BNTF
  114   (2,375) ,   16 -
BEAR
  129   (2,390) ,   17 -
MRGN
  134   (2,395) ,   18 -
  136   (2,397)
86.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (5,203) ,   7 -
SLMH
  233   (5,233) ,   8 -
HIGH
  247   (5,247) ,   9 -
MTNC
  253   (5,253) ,   10 -
CLRF
  279   (6,279) ,   11 -
HILC
  314   (5,314) ,   12 -
VWMT
  123   (4,210) ,   13 -
RDGL
  217   (4,304) ,   14 -
LAYT
  127   (3,302) ,   15 -
BNTF
  200   (3,375) ,   16 -
BEAR
  129   (2,393) ,   17 -
MRGN
  134   (2,398) ,   18 -
  136   (2,400)
87.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (5,203) ,   7 -
SLMH
  233   (5,233) ,   8 -
HIGH
  247   (5,247) ,   9 -
MTNC
  253   (5,253) ,   10 -
CLRF
  279   (6,279) ,   11 -
RDGL
  304   (5,304) ,   12 -
HILC
  314   (5,314) ,   13 -
VWMT
  123   (4,211) ,   14 -
LAYT
  127   (3,304) ,   15 -
BNTF
  200   (3,377) ,   16 -
BEAR
  129   (2,396) ,   17 -
MRGN
  134   (2,401) ,   18 -
  136   (2,403)
88.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (5,203) ,   7 -
SLMH
  233   (5,233) ,   8 -
HIGH
  247   (5,247) ,   9 -
MTNC
  253   (5,253) ,   10 -
CLRF
  279   (6,279) ,   11 -
RDGL
  304   (5,304) ,   12 -
HILC
  314   (5,314) ,   13 -
VWMT
  123   (4,212) ,   14 -
LAYT
  127   (3,306) ,   15 -
BNTF
  200   (3,379) ,   16 -
BEAR
  129   (2,399) ,   17 -
MRGN
  134   (2,404) ,   18 -
  136   (2,406) ,   19 -
LOGN
  88   (1,450)
89.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (5,203) ,   7 -
SLMH
  233   (5,233) ,   8 -
HIGH
  247   (5,247) ,   9 -
MTNC
  253   (5,253) ,   10 -
CLRF
  279   (6,279) ,   11 -
RDGL
  304   (5,304) ,   12 -
HILC
  314   (6,314) ,   13 -
VWMT
  123   (4,213) ,   14 -
LAYT
  127   (3,308) ,   15 -
BNTF
  200   (3,381) ,   16 -
BEAR
  129   (2,402) ,   17 -
MRGN
  134   (2,407) ,   18 -
  136   (2,409) ,   19 -
LOGN
  88   (1,454)
90.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (5,203) ,   7 -
SLMH
  233   (5,233) ,   8 -
HIGH
  247   (5,247) ,   9 -
MTNC
  253   (5,253) ,   10 -
CLRF
  279   (6,279) ,   11 -
RDGL
  304   (5,304) ,   12 -
HILC
  314   (6,314) ,   13 -
VWMT
  123   (4,214) ,   14 -
LAYT
  127   (3,310) ,   15 -
BNTF
  200   (3,383) ,   16 -
BEAR
  129   (2,405) ,   17 -
MRGN
  134   (2,410) ,   18 -
  136   (2,412) ,   19 -
LOGN
  178   (2,454)
91.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (5,203) ,   7 -
SLMH
  233   (5,233) ,   8 -
HIGH
  247   (5,247) ,   9 -
MTNC
  253   (5,253) ,   10 -
CLRF
  279   (6,279) ,   11 -
RDGL
  304   (5,304) ,   12 -
HILC
  314   (7,314) ,   13 -
VWMT
  123   (4,215) ,   14 -
LAYT
  127   (3,312) ,   15 -
BNTF
  200   (3,385) ,   16 -
BEAR
  129   (2,408) ,   17 -
MRGN
  134   (2,413) ,   18 -
  136   (2,415) ,   19 -
LOGN
  178   (2,457)
92.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (5,203) ,   7 -
SLMH
  233   (5,233) ,   8 -
HIGH
  247   (5,247) ,   9 -
MTNC
  253   (5,253) ,   10 -
CLRF
  279   (6,279) ,   11 -
RDGL
  304   (5,304) ,   12 -
HILC
  314   (7,314) ,   13 -
VWMT
  123   (4,216) ,   14 -
LAYT
  127   (3,314) ,   15 -
BNTF
  200   (3,387) ,   16 -
MRGN
  226   (3,413) ,   17 -
BEAR
  129   (2,411) ,   18 -
  136   (2,418) ,   19 -
LOGN
  178   (2,460)
93.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (5,203) ,   7 -
SLMH
  233   (5,233) ,   8 -
HIGH
  247   (5,247) ,   9 -
MTNC
  253   (6,253) ,   10 -
CLRF
  279   (6,279) ,   11 -
RDGL
  304   (5,304) ,   12 -
HILC
  314   (7,314) ,   13 -
VWMT
  123   (4,217) ,   14 -
LAYT
  127   (3,316) ,   15 -
BNTF
  200   (3,389) ,   16 -
MRGN
  226   (3,415) ,   17 -
BEAR
  129   (2,414) ,   18 -
  136   (2,421) ,   19 -
LOGN
  178   (2,463)
94.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (5,203) ,   7 -
VWMT
  217   (5,217) ,   8 -
SLMH
  233   (5,233) ,   9 -
HIGH
  247   (5,247) ,   10 -
MTNC
  253   (6,253) ,   11 -
CLRF
  279   (6,279) ,   12 -
RDGL
  304   (5,304) ,   13 -
HILC
  314   (7,314) ,   14 -
LAYT
  127   (3,318) ,   15 -
BNTF
  200   (3,391) ,   16 -
MRGN
  226   (3,417) ,   17 -
BEAR
  129   (2,417) ,   18 -
  136   (2,424) ,   19 -
LOGN
  178   (2,466)
95.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (6,203) ,   7 -
VWMT
  217   (5,217) ,   8 -
SLMH
  233   (5,233) ,   9 -
HIGH
  247   (5,247) ,   10 -
MTNC
  253   (6,253) ,   11 -
CLRF
  279   (6,279) ,   12 -
RDGL
  304   (5,304) ,   13 -
HILC
  314   (7,314) ,   14 -
LAYT
  127   (3,320) ,   15 -
BNTF
  200   (3,393) ,   16 -
MRGN
  226   (3,419) ,   17 -
BEAR
  129   (2,420) ,   18 -
  136   (2,427) ,   19 -
LOGN
  178   (2,469)
96.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (6,203) ,   7 -
VWMT
  217   (5,217) ,   8 -
SLMH
  233   (5,233) ,   9 -
HIGH
  247   (5,247) ,   10 -
MTNC
  253   (6,253) ,   11 -
CLRF
  279   (6,279) ,   12 -
RDGL
  304   (5,304) ,   13 -
HILC
  314   (7,314) ,   14 -
LAYT
  223   (4,320) ,   15 -
BNTF
  200   (3,395) ,   16 -
MRGN
  226   (3,421) ,   17 -
BEAR
  129   (2,423) ,   18 -
  136   (2,430) ,   19 -
LOGN
  178   (2,472)
97.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (6,203) ,   7 -
VWMT
  217   (5,217) ,   8 -
SLMH
  233   (5,233) ,   9 -
HIGH
  247   (5,247) ,   10 -
MTNC
  253   (6,253) ,   11 -
CLRF
  279   (6,279) ,   12 -
RDGL
  304   (5,304) ,   13 -
HILC
  314   (7,314) ,   14 -
LAYT
  223   (4,321) ,   15 -
BNTF
  200   (3,397) ,   16 -
MRGN
  226   (3,423) ,   17 -
LOGN
  275   (3,472) ,   18 -
BEAR
  129   (2,426) ,   19 -
  136   (2,433)
98.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (6,203) ,   7 -
VWMT
  217   (5,217) ,   8 -
SLMH
  233   (6,233) ,   9 -
HIGH
  247   (5,247) ,   10 -
MTNC
  253   (6,253) ,   11 -
CLRF
  279   (6,279) ,   12 -
RDGL
  304   (5,304) ,   13 -
HILC
  314   (7,314) ,   14 -
LAYT
  223   (4,322) ,   15 -
BNTF
  200   (3,399) ,   16 -
MRGN
  226   (3,425) ,   17 -
LOGN
  275   (3,474) ,   18 -
BEAR
  129   (2,429) ,   19 -
  136   (2,436)
99.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (6,203) ,   7 -
VWMT
  217   (5,217) ,   8 -
SLMH
  233   (6,233) ,   9 -
HIGH
  247   (5,247) ,   10 -
MTNC
  253   (6,253) ,   11 -
CLRF
  279   (6,279) ,   12 -
RDGL
  304   (5,304) ,   13 -
HILC
  314   (7,314) ,   14 -
LAYT
  223   (4,323) ,   15 -
BNTF
  200   (3,401) ,   16 -
MRGN
  226   (3,427) ,   17 -
LOGN
  275   (3,476) ,   18 -
BEAR
  129   (2,432) ,   19 -
  136   (2,439) ,   20 -
WSID
  99   (1,505)
100.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (7,203) ,   7 -
VWMT
  217   (5,217) ,   8 -
SLMH
  233   (6,233) ,   9 -
HIGH
  247   (5,247) ,   10 -
MTNC
  253   (6,253) ,   11 -
CLRF
  279   (6,279) ,   12 -
RDGL
  304   (5,304) ,   13 -
HILC
  314   (7,314) ,   14 -
LAYT
  223   (4,324) ,   15 -
BNTF
  200   (3,403) ,   16 -
MRGN
  226   (3,429) ,   17 -
LOGN
  275   (3,478) ,   18 -
BEAR
  129   (2,435) ,   19 -
  136   (2,442) ,   20 -
WSID
  99   (1,509)
101.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (7,203) ,   7 -
VWMT
  217   (5,217) ,   8 -
SLMH
  233   (6,233) ,   9 -
HIGH
  247   (5,247) ,   10 -
MTNC
  253   (6,253) ,   11 -
CLRF
  279   (6,279) ,   12 -
RDGL
  304   (5,304) ,   13 -
HILC
  314   (7,314) ,   14 -
LAYT
  223   (4,325) ,   15 -
BNTF
  200   (3,405) ,   16 -
MRGN
  226   (3,431) ,   17 -
LOGN
  275   (3,480) ,   18 -
BEAR
  129   (2,438) ,   19 -
  136   (2,445) ,   20 -
WSID
  200   (2,509)
102.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (7,203) ,   7 -
VWMT
  217   (5,217) ,   8 -
SLMH
  233   (6,233) ,   9 -
HIGH
  247   (5,247) ,   10 -
MTNC
  253   (6,253) ,   11 -
CLRF
  279   (6,279) ,   12 -
RDGL
  304   (5,304) ,   13 -
HILC
  314   (7,314) ,   14 -
LAYT
  325   (5,325) ,   15 -
BNTF
  200   (3,407) ,   16 -
MRGN
  226   (3,433) ,   17 -
LOGN
  275   (3,482) ,   18 -
BEAR
  129   (2,441) ,   19 -
  136   (2,448) ,   20 -
WSID
  200   (2,512)
103.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (7,203) ,   7 -
VWMT
  217   (5,217) ,   8 -
SLMH
  233   (6,233) ,   9 -
HIGH
  247   (5,247) ,   10 -
MTNC
  253   (6,253) ,   11 -
CLRF
  279   (6,279) ,   12 -
RDGL
  304   (5,304) ,   13 -
HILC
  314   (7,314) ,   14 -
LAYT
  325   (5,325) ,   15 -
MRGN
  329   (4,433) ,   16 -
BNTF
  200   (3,409) ,   17 -
LOGN
  275   (3,484) ,   18 -
BEAR
  129   (2,444) ,   19 -
  136   (2,451) ,   20 -
WSID
  200   (2,515)
104.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (7,203) ,   7 -
VWMT
  217   (5,217) ,   8 -
SLMH
  233   (6,233) ,   9 -
HIGH
  247   (6,247) ,   10 -
MTNC
  253   (6,253) ,   11 -
CLRF
  279   (6,279) ,   12 -
RDGL
  304   (5,304) ,   13 -
HILC
  314   (7,314) ,   14 -
LAYT
  325   (5,325) ,   15 -
MRGN
  329   (4,434) ,   16 -
BNTF
  200   (3,411) ,   17 -
LOGN
  275   (3,486) ,   18 -
BEAR
  129   (2,447) ,   19 -
  136   (2,454) ,   20 -
WSID
  200   (2,518)
105.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (7,203) ,   7 -
VWMT
  217   (5,217) ,   8 -
SLMH
  233   (6,233) ,   9 -
HIGH
  247   (6,247) ,   10 -
MTNC
  253   (6,253) ,   11 -
CLRF
  279   (6,279) ,   12 -
RDGL
  304   (5,304) ,   13 -
HILC
  314   (7,314) ,   14 -
LAYT
  325   (5,325) ,   15 -
MRGN
  329   (4,435) ,   16 -
BNTF
  200   (3,413) ,   17 -
  241   (3,454) ,   18 -
LOGN
  275   (3,488) ,   19 -
BEAR
  129   (2,450) ,   20 -
WSID
  200   (2,521)
106.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (7,203) ,   7 -
VWMT
  217   (5,217) ,   8 -
SLMH
  233   (6,233) ,   9 -
HIGH
  247   (6,247) ,   10 -
MTNC
  253   (6,253) ,   11 -
CLRF
  279   (6,279) ,   12 -
RDGL
  304   (5,304) ,   13 -
HILC
  314   (7,314) ,   14 -
LAYT
  325   (5,325) ,   15 -
MRGN
  329   (4,436) ,   16 -
LOGN
  381   (4,488) ,   17 -
BNTF
  200   (3,415) ,   18 -
  241   (3,456) ,   19 -
BEAR
  129   (2,453) ,   20 -
WSID
  200   (2,524)
107.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (7,203) ,   7 -
VWMT
  217   (5,217) ,   8 -
SLMH
  233   (6,233) ,   9 -
HIGH
  247   (6,247) ,   10 -
MTNC
  253   (6,253) ,   11 -
CLRF
  279   (6,279) ,   12 -
RDGL
  304   (5,304) ,   13 -
HILC
  314   (7,314) ,   14 -
LAYT
  325   (5,325) ,   15 -
MRGN
  329   (4,437) ,   16 -
  348   (4,456) ,   17 -
LOGN
  381   (4,489) ,   18 -
BNTF
  200   (3,417) ,   19 -
BEAR
  129   (2,456) ,   20 -
WSID
  200   (2,527)
108.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (7,203) ,   7 -
VWMT
  217   (5,217) ,   8 -
SLMH
  233   (6,233) ,   9 -
HIGH
  247   (7,247) ,   10 -
MTNC
  253   (6,253) ,   11 -
CLRF
  279   (6,279) ,   12 -
RDGL
  304   (5,304) ,   13 -
HILC
  314   (7,314) ,   14 -
LAYT
  325   (5,325) ,   15 -
MRGN
  329   (4,438) ,   16 -
  348   (4,457) ,   17 -
LOGN
  381   (4,490) ,   18 -
BNTF
  200   (3,419) ,   19 -
BEAR
  129   (2,459) ,   20 -
WSID
  200   (2,530)
109.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (7,203) ,   7 -
VWMT
  217   (5,217) ,   8 -
SLMH
  233   (6,233) ,   9 -
HIGH
  247   (7,247) ,   10 -
MTNC
  253   (6,253) ,   11 -
CLRF
  279   (6,279) ,   12 -
RDGL
  304   (5,304) ,   13 -
HILC
  314   (7,314) ,   14 -
LAYT
  325   (5,325) ,   15 -
BNTF
  309   (4,419) ,   16 -
MRGN
  329   (4,439) ,   17 -
  348   (4,458) ,   18 -
LOGN
  381   (4,491) ,   19 -
BEAR
  129   (2,462) ,   20 -
WSID
  200   (2,533)
110.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (7,203) ,   7 -
VWMT
  217   (5,217) ,   8 -
SLMH
  233   (6,233) ,   9 -
HIGH
  247   (7,247) ,   10 -
MTNC
  253   (6,253) ,   11 -
CLRF
  279   (6,279) ,   12 -
RDGL
  304   (5,304) ,   13 -
HILC
  314   (7,314) ,   14 -
LAYT
  325   (5,325) ,   15 -
BNTF
  309   (4,420) ,   16 -
MRGN
  329   (4,440) ,   17 -
  348   (4,459) ,   18 -
LOGN
  381   (4,492) ,   19 -
BEAR
  239   (3,462) ,   20 -
WSID
  200   (2,536)
111.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (7,203) ,   7 -
VWMT
  217   (5,217) ,   8 -
SLMH
  233   (6,233) ,   9 -
HIGH
  247   (7,247) ,   10 -
MTNC
  253   (6,253) ,   11 -
CLRF
  279   (6,279) ,   12 -
RDGL
  304   (5,304) ,   13 -
HILC
  314   (7,314) ,   14 -
LAYT
  325   (5,325) ,   15 -
LOGN
  492   (5,492) ,   16 -
BNTF
  309   (4,421) ,   17 -
MRGN
  329   (4,441) ,   18 -
  348   (4,460) ,   19 -
BEAR
  239   (3,464) ,   20 -
WSID
  200   (2,539)
112.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (7,203) ,   7 -
VWMT
  217   (6,217) ,   8 -
SLMH
  233   (6,233) ,   9 -
HIGH
  247   (7,247) ,   10 -
MTNC
  253   (6,253) ,   11 -
CLRF
  279   (6,279) ,   12 -
RDGL
  304   (5,304) ,   13 -
HILC
  314   (7,314) ,   14 -
LAYT
  325   (5,325) ,   15 -
LOGN
  492   (5,492) ,   16 -
BNTF
  309   (4,422) ,   17 -
MRGN
  329   (4,442) ,   18 -
  348   (4,461) ,   19 -
BEAR
  239   (3,466) ,   20 -
WSID
  200   (2,542)
113.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (7,203) ,   7 -
VWMT
  217   (6,217) ,   8 -
SLMH
  233   (6,233) ,   9 -
HIGH
  247   (7,247) ,   10 -
MTNC
  253   (6,253) ,   11 -
CLRF
  279   (6,279) ,   12 -
RDGL
  304   (5,304) ,   13 -
HILC
  314   (7,314) ,   14 -
LAYT
  325   (5,325) ,   15 -
LOGN
  492   (6,492) ,   16 -
BNTF
  309   (4,423) ,   17 -
MRGN
  329   (4,443) ,   18 -
  348   (4,462) ,   19 -
BEAR
  239   (3,468) ,   20 -
WSID
  200   (2,545)
114.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (7,203) ,   7 -
VWMT
  217   (6,217) ,   8 -
SLMH
  233   (6,233) ,   9 -
HIGH
  247   (7,247) ,   10 -
MTNC
  253   (6,253) ,   11 -
CLRF
  279   (6,279) ,   12 -
RDGL
  304   (5,304) ,   13 -
HILC
  314   (7,314) ,   14 -
LAYT
  325   (5,325) ,   15 -
LOGN
  492   (6,492) ,   16 -
BNTF
  309   (4,424) ,   17 -
MRGN
  329   (4,444) ,   18 -
  348   (4,463) ,   19 -
BEAR
  239   (3,470) ,   20 -
WSID
  314   (3,545)
115.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (7,203) ,   7 -
VWMT
  217   (6,217) ,   8 -
SLMH
  233   (6,233) ,   9 -
HIGH
  247   (7,247) ,   10 -
MTNC
  253   (6,253) ,   11 -
CLRF
  279   (6,279) ,   12 -
RDGL
  304   (5,304) ,   13 -
HILC
  314   (7,314) ,   14 -
LAYT
  325   (5,325) ,   15 -
  463   (5,463) ,   16 -
LOGN
  492   (6,492) ,   17 -
BNTF
  309   (4,425) ,   18 -
MRGN
  329   (4,445) ,   19 -
BEAR
  239   (3,472) ,   20 -
WSID
  314   (3,547)
116.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (7,203) ,   7 -
VWMT
  217   (6,217) ,   8 -
SLMH
  233   (6,233) ,   9 -
HIGH
  247   (7,247) ,   10 -
MTNC
  253   (6,253) ,   11 -
CLRF
  279   (7,279) ,   12 -
RDGL
  304   (5,304) ,   13 -
HILC
  314   (7,314) ,   14 -
LAYT
  325   (5,325) ,   15 -
  463   (5,463) ,   16 -
LOGN
  492   (6,492) ,   17 -
BNTF
  309   (4,426) ,   18 -
MRGN
  329   (4,446) ,   19 -
BEAR
  239   (3,474) ,   20 -
WSID
  314   (3,549)
117.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (7,203) ,   7 -
VWMT
  217   (6,217) ,   8 -
SLMH
  233   (6,233) ,   9 -
HIGH
  247   (7,247) ,   10 -
MTNC
  253   (6,253) ,   11 -
CLRF
  279   (7,279) ,   12 -
RDGL
  304   (5,304) ,   13 -
HILC
  314   (7,314) ,   14 -
LAYT
  325   (5,325) ,   15 -
  463   (5,463) ,   16 -
LOGN
  492   (6,492) ,   17 -
BNTF
  309   (4,427) ,   18 -
MRGN
  329   (4,447) ,   19 -
WSID
  431   (4,549) ,   20 -
BEAR
  239   (3,476)
118.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (7,203) ,   7 -
VWMT
  217   (6,217) ,   8 -
SLMH
  233   (6,233) ,   9 -
HIGH
  247   (7,247) ,   10 -
MTNC
  253   (6,253) ,   11 -
CLRF
  279   (7,279) ,   12 -
RDGL
  304   (5,304) ,   13 -
HILC
  314   (7,314) ,   14 -
LAYT
  325   (5,325) ,   15 -
  463   (6,463) ,   16 -
LOGN
  492   (6,492) ,   17 -
BNTF
  309   (4,428) ,   18 -
MRGN
  329   (4,448) ,   19 -
WSID
  431   (4,550) ,   20 -
BEAR
  239   (3,478)
119.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (7,203) ,   7 -
VWMT
  217   (6,217) ,   8 -
SLMH
  233   (6,233) ,   9 -
HIGH
  247   (7,247) ,   10 -
MTNC
  253   (6,253) ,   11 -
CLRF
  279   (7,279) ,   12 -
RDGL
  304   (6,304) ,   13 -
HILC
  314   (7,314) ,   14 -
LAYT
  325   (5,325) ,   15 -
  463   (6,463) ,   16 -
LOGN
  492   (6,492) ,   17 -
BNTF
  309   (4,429) ,   18 -
MRGN
  329   (4,449) ,   19 -
WSID
  431   (4,551) ,   20 -
BEAR
  239   (3,480)
120.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (7,203) ,   7 -
VWMT
  217   (6,217) ,   8 -
SLMH
  233   (7,233) ,   9 -
HIGH
  247   (7,247) ,   10 -
MTNC
  253   (6,253) ,   11 -
CLRF
  279   (7,279) ,   12 -
RDGL
  304   (6,304) ,   13 -
HILC
  314   (7,314) ,   14 -
LAYT
  325   (5,325) ,   15 -
  463   (6,463) ,   16 -
LOGN
  492   (6,492) ,   17 -
BNTF
  309   (4,430) ,   18 -
MRGN
  329   (4,450) ,   19 -
WSID
  431   (4,552) ,   20 -
BEAR
  239   (3,482)
121.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (7,203) ,   7 -
VWMT
  217   (6,217) ,   8 -
SLMH
  233   (7,233) ,   9 -
HIGH
  247   (7,247) ,   10 -
MTNC
  253   (6,253) ,   11 -
CLRF
  279   (7,279) ,   12 -
RDGL
  304   (7,304) ,   13 -
HILC
  314   (7,314) ,   14 -
LAYT
  325   (5,325) ,   15 -
  463   (6,463) ,   16 -
LOGN
  492   (6,492) ,   17 -
BNTF
  309   (4,431) ,   18 -
MRGN
  329   (4,451) ,   19 -
WSID
  431   (4,553) ,   20 -
BEAR
  239   (3,484)
122.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (7,203) ,   7 -
VWMT
  217   (6,217) ,   8 -
SLMH
  233   (7,233) ,   9 -
HIGH
  247   (7,247) ,   10 -
MTNC
  253   (6,253) ,   11 -
CLRF
  279   (7,279) ,   12 -
RDGL
  304   (7,304) ,   13 -
HILC
  314   (7,314) ,   14 -
LAYT
  325   (5,325) ,   15 -
  463   (6,463) ,   16 -
LOGN
  492   (6,492) ,   17 -
WSID
  553   (5,553) ,   18 -
BNTF
  309   (4,432) ,   19 -
MRGN
  329   (4,452) ,   20 -
BEAR
  239   (3,486)
123.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (7,203) ,   7 -
VWMT
  217   (6,217) ,   8 -
SLMH
  233   (7,233) ,   9 -
HIGH
  247   (7,247) ,   10 -
MTNC
  253   (6,253) ,   11 -
CLRF
  279   (7,279) ,   12 -
RDGL
  304   (7,304) ,   13 -
HILC
  314   (7,314) ,   14 -
LAYT
  325   (5,325) ,   15 -
BNTF
  432   (5,432) ,   16 -
  463   (6,463) ,   17 -
LOGN
  492   (6,492) ,   18 -
WSID
  553   (5,553) ,   19 -
MRGN
  329   (4,453) ,   20 -
BEAR
  239   (3,488)
124.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (7,203) ,   7 -
VWMT
  217   (6,217) ,   8 -
SLMH
  233   (7,233) ,   9 -
HIGH
  247   (7,247) ,   10 -
MTNC
  253   (6,253) ,   11 -
CLRF
  279   (7,279) ,   12 -
RDGL
  304   (7,304) ,   13 -
HILC
  314   (7,314) ,   14 -
LAYT
  325   (5,325) ,   15 -
BNTF
  432   (6,432) ,   16 -
  463   (6,463) ,   17 -
LOGN
  492   (6,492) ,   18 -
WSID
  553   (5,553) ,   19 -
MRGN
  329   (4,454) ,   20 -
BEAR
  239   (3,490)
125.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (7,203) ,   7 -
VWMT
  217   (6,217) ,   8 -
SLMH
  233   (7,233) ,   9 -
HIGH
  247   (7,247) ,   10 -
MTNC
  253   (6,253) ,   11 -
CLRF
  279   (7,279) ,   12 -
RDGL
  304   (7,304) ,   13 -
HILC
  314   (7,314) ,   14 -
LAYT
  325   (5,325) ,   15 -
BNTF
  432   (6,432) ,   16 -
  463   (6,463) ,   17 -
LOGN
  492   (7,492) ,   18 -
WSID
  553   (5,553) ,   19 -
MRGN
  329   (4,455) ,   20 -
BEAR
  239   (3,492)
126.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (7,203) ,   7 -
VWMT
  217   (6,217) ,   8 -
SLMH
  233   (7,233) ,   9 -
HIGH
  247   (7,247) ,   10 -
MTNC
  253   (6,253) ,   11 -
CLRF
  279   (7,279) ,   12 -
RDGL
  304   (7,304) ,   13 -
HILC
  314   (7,314) ,   14 -
LAYT
  325   (5,325) ,   15 -
BNTF
  432   (7,432) ,   16 -
  463   (6,463) ,   17 -
LOGN
  492   (7,492) ,   18 -
WSID
  553   (5,553) ,   19 -
MRGN
  329   (4,456) ,   20 -
BEAR
  239   (3,494)
127.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (7,203) ,   7 -
VWMT
  217   (6,217) ,   8 -
SLMH
  233   (7,233) ,   9 -
HIGH
  247   (7,247) ,   10 -
MTNC
  253   (6,253) ,   11 -
CLRF
  279   (7,279) ,   12 -
RDGL
  304   (7,304) ,   13 -
HILC
  314   (7,314) ,   14 -
LAYT
  325   (5,325) ,   15 -
BNTF
  432   (7,432) ,   16 -
MRGN
  456   (5,456) ,   17 -
  463   (6,463) ,   18 -
LOGN
  492   (7,492) ,   19 -
WSID
  553   (5,553) ,   20 -
BEAR
  239   (3,496)
128.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (7,203) ,   7 -
VWMT
  217   (6,217) ,   8 -
SLMH
  233   (7,233) ,   9 -
HIGH
  247   (7,247) ,   10 -
MTNC
  253   (6,253) ,   11 -
CLRF
  279   (7,279) ,   12 -
RDGL
  304   (7,304) ,   13 -
HILC
  314   (7,314) ,   14 -
LAYT
  325   (5,325) ,   15 -
BNTF
  432   (7,432) ,   16 -
MRGN
  456   (5,456) ,   17 -
  463   (6,463) ,   18 -
LOGN
  492   (7,492) ,   19 -
WSID
  553   (6,553) ,   20 -
BEAR
  239   (3,498)
129.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (7,203) ,   7 -
VWMT
  217   (6,217) ,   8 -
SLMH
  233   (7,233) ,   9 -
HIGH
  247   (7,247) ,   10 -
MTNC
  253   (6,253) ,   11 -
CLRF
  279   (7,279) ,   12 -
RDGL
  304   (7,304) ,   13 -
HILC
  314   (7,314) ,   14 -
LAYT
  325   (5,325) ,   15 -
BNTF
  432   (7,432) ,   16 -
MRGN
  456   (6,456) ,   17 -
  463   (6,463) ,   18 -
LOGN
  492   (7,492) ,   19 -
WSID
  553   (6,553) ,   20 -
BEAR
  239   (3,500)
130.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (7,203) ,   7 -
VWMT
  217   (6,217) ,   8 -
SLMH
  233   (7,233) ,   9 -
HIGH
  247   (7,247) ,   10 -
MTNC
  253   (6,253) ,   11 -
CLRF
  279   (7,279) ,   12 -
RDGL
  304   (7,304) ,   13 -
HILC
  314   (7,314) ,   14 -
LAYT
  325   (5,325) ,   15 -
BNTF
  432   (7,432) ,   16 -
MRGN
  456   (6,456) ,   17 -
  463   (6,463) ,   18 -
LOGN
  492   (7,492) ,   19 -
WSID
  553   (7,553) ,   20 -
BEAR
  239   (3,502)
131.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (7,203) ,   7 -
VWMT
  217   (6,217) ,   8 -
SLMH
  233   (7,233) ,   9 -
HIGH
  247   (7,247) ,   10 -
MTNC
  253   (6,253) ,   11 -
CLRF
  279   (7,279) ,   12 -
RDGL
  304   (7,304) ,   13 -
HILC
  314   (7,314) ,   14 -
LAYT
  325   (5,325) ,   15 -
BNTF
  432   (7,432) ,   16 -
MRGN
  456   (7,456) ,   17 -
  463   (6,463) ,   18 -
LOGN
  492   (7,492) ,   19 -
WSID
  553   (7,553) ,   20 -
BEAR
  239   (3,504)
132.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (7,203) ,   7 -
VWMT
  217   (7,217) ,   8 -
SLMH
  233   (7,233) ,   9 -
HIGH
  247   (7,247) ,   10 -
MTNC
  253   (6,253) ,   11 -
CLRF
  279   (7,279) ,   12 -
RDGL
  304   (7,304) ,   13 -
HILC
  314   (7,314) ,   14 -
LAYT
  325   (5,325) ,   15 -
BNTF
  432   (7,432) ,   16 -
MRGN
  456   (7,456) ,   17 -
  463   (6,463) ,   18 -
LOGN
  492   (7,492) ,   19 -
WSID
  553   (7,553) ,   20 -
BEAR
  239   (3,506)
133.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (7,203) ,   7 -
VWMT
  217   (7,217) ,   8 -
SLMH
  233   (7,233) ,   9 -
HIGH
  247   (7,247) ,   10 -
MTNC
  253   (6,253) ,   11 -
CLRF
  279   (7,279) ,   12 -
RDGL
  304   (7,304) ,   13 -
HILC
  314   (7,314) ,   14 -
LAYT
  325   (5,325) ,   15 -
BNTF
  432   (7,432) ,   16 -
MRGN
  456   (7,456) ,   17 -
  463   (6,463) ,   18 -
LOGN
  492   (7,492) ,   19 -
WSID
  553   (7,553) ,   20 -
BEAR
  372   (4,506)
134.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (7,203) ,   7 -
VWMT
  217   (7,217) ,   8 -
SLMH
  233   (7,233) ,   9 -
HIGH
  247   (7,247) ,   10 -
MTNC
  253   (6,253) ,   11 -
CLRF
  279   (7,279) ,   12 -
RDGL
  304   (7,304) ,   13 -
HILC
  314   (7,314) ,   14 -
LAYT
  325   (5,325) ,   15 -
BNTF
  432   (7,432) ,   16 -
MRGN
  456   (7,456) ,   17 -
  463   (6,463) ,   18 -
LOGN
  492   (7,492) ,   19 -
BEAR
  506   (5,506) ,   20 -
WSID
  553   (7,553)
135.   1 -
MMTN
  86   (7,86) ,   2 -
FREM
  87   (7,87) ,   3 -
MADS
  112   (7,112) ,   4 -
HRMN
  120   (7,120) ,   5 -
SKYV
  134   (7,134) ,   6 -
BOXE
  203   (7,203) ,   7 -
VWMT
  217   (7,217) ,   8 -
SLMH
  233   (7,233) ,   9 -
HIGH
  247   (7,247) ,   10 -
MTNC
  253   (6,253) ,   11 -
CLRF
  279   (7,279) ,   12 -
RDGL
  304   (7,304) ,   13 -
HILC
  314   (7,314) ,   14 -
LAYT
  325   (5,325) ,   15 -
BNTF
  432   (7,432) ,   16 -
MRGN
  456   (7,456) ,   17 -
  463   (7,463) ,   18 -
LOGN
  492   (7,492) ,   19 -
BEAR
  506   (5,506) ,   20 -
WSID
  553   (7,553)


Scoring 1:   1 - SLMH   1   (1) ,   2 - FREM   2   (2) ,   3 - MADS   3   (3) ,   4 - SKYV   4   (4) ,   5 - VWMT   5   (5) ,   6 - HRMN   6   (6) ,   7 - MMTN   7   (7) ,   8 - CLRF   8   (8) ,   9 - BOXE   9   (9) ,   10 - HIGH   15   (15) ,   11 - LAYT   17   (17) ,   12 - BNTF   29   (29) ,   13 - MTNC   31   (31) ,   14 - HILC   34   (34) ,   15 - RDGL   46   (46) ,   16 - MRGN   54   (54) ,   17 -   55   (55) ,   18 - BEAR   60   (60) ,   19 - LOGN   88   (88) ,   20 - WSID   99   (99)
Scoring 2:   1 - FREM   12   (10) ,   2 - HRMN   18   (12) ,   3 - MADS   19   (16) ,   4 - MMTN   20   (13) ,   5 - BOXE   23   (14) ,   6 - SKYV   25   (21) ,   7 - VWMT   30   (25) ,   8 - HIGH   34   (19) ,   9 - SLMH   36   (35) ,   10 - LAYT   44   (27) ,   11 - CLRF   64   (56) ,   12 - MTNC   71   (40) ,   13 - HILC   92   (58) ,   14 - RDGL   93   (47) ,   15 - BNTF   114   (85) ,   16 - BEAR   129   (69) ,   17 - MRGN   134   (80) ,   18 -   136   (81) ,   19 - LOGN   178   (90) ,   20 - WSID   200   (101)
Scoring 3:   1 - FREM   23   (11) ,   2 - MMTN   38   (18) ,   3 - MADS   39   (20) ,   4 - HRMN   41   (23) ,   5 - SKYV   57   (32) ,   6 - VWMT   60   (30) ,   7 - BOXE   74   (51) ,   8 - SLMH   80   (44) ,   9 - HIGH   84   (50) ,   10 - LAYT   127   (83) ,   11 - MTNC   128   (57) ,   12 - CLRF   132   (68) ,   13 - RDGL   145   (52) ,   14 - HILC   162   (70) ,   15 - BNTF   200   (86) ,   16 - MRGN   226   (92) ,   17 - BEAR   239   (110) ,   18 -   241   (105) ,   19 - LOGN   275   (97) ,   20 - WSID   314   (114)
Scoring 4:   1 - FREM   51   (28) ,   2 - MMTN   60   (22) ,   3 - MADS   63   (24) ,   4 - HRMN   78   (37) ,   5 - SKYV   95   (38) ,   6 - VWMT   123   (63) ,   7 - BOXE   136   (62) ,   8 - SLMH   151   (71) ,   9 - HIGH   163   (79) ,   10 - MTNC   189   (61) ,   11 - CLRF   205   (73) ,   12 - RDGL   217   (72) ,   13 - LAYT   223   (96) ,   14 - HILC   237   (75) ,   15 - BNTF   309   (109) ,   16 - MRGN   329   (103) ,   17 -   348   (107) ,   18 - BEAR   372   (133) ,   19 - LOGN   381   (106) ,   20 - WSID   431   (117)
Scoring 5:   1 - MMTN   86   (26) ,   2 - FREM   87   (36) ,   3 - MADS   112   (49) ,   4 - HRMN   120   (42) ,   5 - SKYV   134   (39) ,   6 - BOXE   203   (67) ,   7 - VWMT   217   (94) ,   8 - SLMH   233   (82) ,   9 - HIGH   247   (84) ,   10 - MTNC   253   (64) ,   11 - CLRF   279   (74) ,   12 - RDGL   304   (87) ,   13 - HILC   314   (77) ,   14 - LAYT   325   (102) ,   15 - BNTF   432   (123) ,   16 - MRGN   456   (127) ,   17 -   463   (115) ,   18 - LOGN   492   (111) ,   19 - BEAR   506   (134) ,   20 - WSID   553   (122)

Explanation
This analysis is a series of snapshots through-out the race, which allows for a comparison of each team's relative position as the race unfolds.

Each time that a runner finishes the race, the team standings change. Thus, each line represents a runner finishing and a view of the team standings at that particular moment in time.

Key
Each line will have a team underlined, which is the designation of the team for that runner. The line number is the team scoring position for the runner that finished. The number before the team abbreviation is the current position of that team. The number after the team abbreviation is the team's current score. The first number inside the parenthesis is the number of runners from that team that have finished so far. The second number inside the parenthesis is the best possible score that the team is still able to achieve.

The color of the team is a representation of their final team position in the race. When 5 runners have finished from a team, the team score is final and it is displayed in bold type. When the team place number is bolded, the team position is final.

Analyze
If you hover your mouse over a team anywhere in the list, all of the entries for that team are temporarily bolded, making it easier to follow the progress of that team. A team that has a final team score, but their team position is not yet final, has team(s) that threaten their position. This means that, depending on the place of runners that have not yet finished, a threatening team can still mathematically surpass the position of the threatened team. While a team is highlighted, any teams that threaten their position will be listed in italics, starting from the position where their team score is final.