28th Mariner Invitational 2011
Garin Park
Hayward, CA
October 15, 2011


1.   1 -
DCMP
  1   (1,15)
2.   1 -
DCMP
  1   (1,19) ,   2 -
LOWE
  2   (1,20)
3.   1 -
LOWE
  5   (2,20) ,   2 -
DCMP
  1   (1,23)
4.   1 -
LOWE
  5   (2,23) ,   2 -
DCMP
  1   (1,27) ,   3 -
JLGN
  4   (1,30)
5.   1 -
LOWE
  10   (3,23) ,   2 -
DCMP
  1   (1,31) ,   3 -
JLGN
  4   (1,34)
6.   1 -
LOWE
  10   (3,25) ,   2 -
DCMP
  1   (1,35) ,   3 -
JLGN
  4   (1,38) ,   4 -
SRMN
  6   (1,40)
7.   1 -
LOWE
  10   (3,27) ,   2 -
SRMN
  13   (2,40) ,   3 -
DCMP
  1   (1,39) ,   4 -
JLGN
  4   (1,42)
8.   1 -
LOWE
  10   (3,29) ,   2 -
SRMN
  21   (3,40) ,   3 -
DCMP
  1   (1,43) ,   4 -
JLGN
  4   (1,46)
9.   1 -
LOWE
  19   (4,29) ,   2 -
SRMN
  21   (3,42) ,   3 -
DCMP
  1   (1,47) ,   4 -
JLGN
  4   (1,50)
10.   1 -
LOWE
  19   (4,30) ,   2 -
SRMN
  21   (3,44) ,   3 -
DCMP
  1   (1,51) ,   4 -
JLGN
  4   (1,54) ,   5 -
SLND
  10   (1,60)
11.   1 -
LOWE
  19   (4,31) ,   2 -
SRMN
  21   (3,46) ,   3 -
JLGN
  15   (2,54) ,   4 -
DCMP
  1   (1,55) ,   5 -
SLND
  10   (1,64)
12.   1 -
LOWE
  19   (4,32) ,   2 -
SRMN
  21   (3,48) ,   3 -
DCMP
  13   (2,55) ,   4 -
JLGN
  15   (2,57) ,   5 -
SLND
  10   (1,68)
13.   1 -
LOWE
  19   (4,33) ,   2 -
SRMN
  21   (3,50) ,   3 -
DCMP
  13   (2,58) ,   4 -
JLGN
  15   (2,60) ,   5 -
SLND
  23   (2,68)
14.   1 -
LOWE
  19   (4,34) ,   2 -
SRMN
  21   (3,52) ,   3 -
DCMP
  13   (2,61) ,   4 -
JLGN
  15   (2,63) ,   5 -
SLND
  23   (2,71) ,   6 -
ALAM
  14   (1,80)
15.   1 -
LOWE
  19   (4,35) ,   2 -
SRMN
  21   (3,54) ,   3 -
DCMP
  28   (3,61) ,   4 -
JLGN
  15   (2,66) ,   5 -
SLND
  23   (2,74) ,   6 -
ALAM
  14   (1,84)
16.   1 -
LOWE
  19   (4,36) ,   2 -
SRMN
  21   (3,56) ,   3 -
DCMP
  28   (3,63) ,   4 -
JLGN
  15   (2,69) ,   5 -
SLND
  23   (2,77) ,   6 -
ALAM
  14   (1,88) ,   7 -
WSTM
  16   (1,90)
17.   1 -
LOWE
  19   (4,37) ,   2 -
SRMN
  21   (3,58) ,   3 -
DCMP
  28   (3,65) ,   4 -
JLGN
  15   (2,72) ,   5 -
SLND
  23   (2,80) ,   6 -
WSTM
  33   (2,90) ,   7 -
ALAM
  14   (1,92)
18.   1 -
LOWE
  19   (4,38) ,   2 -
SRMN
  21   (3,60) ,   3 -
DCMP
  28   (3,67) ,   4 -
JLGN
  33   (3,72) ,   5 -
SLND
  23   (2,83) ,   6 -
WSTM
  33   (2,93) ,   7 -
ALAM
  14   (1,96)
19.   1 -
LOWE
  19   (4,39) ,   2 -
SRMN
  21   (3,62) ,   3 -
DCMP
  28   (3,69) ,   4 -
JLGN
  33   (3,74) ,   5 -
SLND
  23   (2,86) ,   6 -
WSTM
  33   (2,96) ,   6 -
ALAM
  33   (2,96)
20.   1 -
LOWE
  19   (4,40) ,   2 -
SRMN
  21   (3,64) ,   3 -
DCMP
  28   (3,71) ,   4 -
JLGN
  33   (3,76) ,   5 -
SLND
  23   (2,89) ,   6 -
WSTM
  33   (2,99) ,   6 -
ALAM
  33   (2,99) ,   8 -
MNTV
  20   (1,110)
21.   1 -
LOWE
  19   (4,41) ,   2 -
SRMN
  21   (3,66) ,   3 -
DCMP
  28   (3,73) ,   4 -
JLGN
  33   (3,78) ,   5 -
WSTM
  54   (3,99) ,   6 -
SLND
  23   (2,92) ,   7 -
ALAM
  33   (2,102) ,   8 -
MNTV
  20   (1,114)
22.   1 -
LOWE
  19   (4,42) ,   2 -
SRMN
  21   (3,68) ,   3 -
DCMP
  28   (3,75) ,   4 -
JLGN
  33   (3,80) ,   5 -
WSTM
  54   (3,101) ,   6 -
ALAM
  55   (3,102) ,   7 -
SLND
  23   (2,95) ,   8 -
MNTV
  20   (1,118)
23.   1 -
LOWE
  19   (4,43) ,   2 -
WSTM
  77   (4,101) ,   3 -
SRMN
  21   (3,70) ,   4 -
DCMP
  28   (3,77) ,   5 -
JLGN
  33   (3,82) ,   6 -
ALAM
  55   (3,104) ,   7 -
SLND
  23   (2,98) ,   8 -
MNTV
  20   (1,122)
24.   1 -
LOWE
  19   (4,44) ,   2 -
WSTM
  77   (4,102) ,   3 -
SRMN
  21   (3,72) ,   4 -
DCMP
  28   (3,79) ,   5 -
JLGN
  33   (3,84) ,   6 -
ALAM
  55   (3,106) ,   7 -
SLND
  23   (2,101) ,   8 -
MNTV
  44   (2,122)
25.   1 -
LOWE
  19   (4,45) ,   2 -
WSTM
  77   (4,103) ,   3 -
SRMN
  21   (3,74) ,   4 -
DCMP
  28   (3,81) ,   5 -
JLGN
  33   (3,86) ,   6 -
ALAM
  55   (3,108) ,   7 -
MNTV
  69   (3,122) ,   8 -
SLND
  23   (2,104)
26.   1 -
LOWE
  19   (4,46) ,   2 -
SRMN
  47   (4,74) ,   3 -
WSTM
  77   (4,104) ,   4 -
DCMP
  28   (3,83) ,   5 -
JLGN
  33   (3,88) ,   6 -
ALAM
  55   (3,110) ,   7 -
MNTV
  69   (3,124) ,   8 -
SLND
  23   (2,107)
27.   1 -
LOWE
  19   (4,47) ,   2 -
SRMN
  47   (4,75) ,   3 -
WSTM
  77   (4,105) ,   4 -
ALAM
  82   (4,110) ,   5 -
DCMP
  28   (3,85) ,   6 -
JLGN
  33   (3,90) ,   7 -
MNTV
  69   (3,126) ,   8 -
SLND
  23   (2,110)
28.   1 -
LOWE
  47   (5,47) ,   1 -
SRMN
  47   (4,76) ,   3 -
WSTM
  77   (4,106) ,   4 -
ALAM
  82   (4,111) ,   5 -
DCMP
  28   (3,87) ,   6 -
JLGN
  33   (3,92) ,   7 -
MNTV
  69   (3,128) ,   8 -
SLND
  23   (2,113)
29.   1 -
LOWE
  47   (5,47) ,   2 -
SRMN
  76   (5,76) ,   3 -
WSTM
  77   (4,107) ,   4 -
ALAM
  82   (4,112) ,   5 -
DCMP
  28   (3,89) ,   6 -
JLGN
  33   (3,94) ,   7 -
MNTV
  69   (3,130) ,   8 -
SLND
  23   (2,116)
30.   1 -
LOWE
  47   (5,47) ,   2 -
SRMN
  76   (6,76) ,   3 -
WSTM
  77   (4,108) ,   4 -
ALAM
  82   (4,113) ,   5 -
DCMP
  28   (3,91) ,   6 -
JLGN
  33   (3,96) ,   7 -
MNTV
  69   (3,132) ,   8 -
SLND
  23   (2,119)
31.   1 -
LOWE
  47   (5,47) ,   2 -
SRMN
  76   (7,76) ,   3 -
WSTM
  77   (4,109) ,   4 -
ALAM
  82   (4,114) ,   5 -
DCMP
  28   (3,93) ,   6 -
JLGN
  33   (3,98) ,   7 -
MNTV
  69   (3,134) ,   8 -
SLND
  23   (2,122)
32.   1 -
LOWE
  47   (5,47) ,   2 -
SRMN
  76   (7,76) ,   3 -
ALAM
  114   (5,114) ,   4 -
WSTM
  77   (4,110) ,   5 -
DCMP
  28   (3,95) ,   6 -
JLGN
  33   (3,100) ,   7 -
MNTV
  69   (3,136) ,   8 -
SLND
  23   (2,125)
33.   1 -
LOWE
  47   (5,47) ,   2 -
SRMN
  76   (7,76) ,   3 -
ALAM
  114   (5,114) ,   4 -
DCMP
  61   (4,95) ,   5 -
WSTM
  77   (4,111) ,   6 -
JLGN
  33   (3,102) ,   7 -
MNTV
  69   (3,138) ,   8 -
SLND
  23   (2,128)
34.   1 -
LOWE
  47   (5,47) ,   2 -
SRMN
  76   (7,76) ,   3 -
WSTM
  111   (5,111) ,   4 -
ALAM
  114   (5,114) ,   5 -
DCMP
  61   (4,96) ,   6 -
JLGN
  33   (3,104) ,   7 -
MNTV
  69   (3,140) ,   8 -
SLND
  23   (2,131)
35.   1 -
LOWE
  47   (5,47) ,   2 -
SRMN
  76   (7,76) ,   3 -
WSTM
  111   (6,111) ,   4 -
ALAM
  114   (5,114) ,   5 -
DCMP
  61   (4,97) ,   6 -
JLGN
  33   (3,106) ,   7 -
MNTV
  69   (3,142) ,   8 -
SLND
  23   (2,134)
36.   1 -
LOWE
  47   (5,47) ,   2 -
SRMN
  76   (7,76) ,   3 -
WSTM
  111   (6,111) ,   4 -
ALAM
  114   (6,114) ,   5 -
DCMP
  61   (4,98) ,   6 -
JLGN
  33   (3,108) ,   7 -
MNTV
  69   (3,144) ,   8 -
SLND
  23   (2,137)
37.   1 -
LOWE
  47   (5,47) ,   2 -
SRMN
  76   (7,76) ,   3 -
WSTM
  111   (6,111) ,   4 -
ALAM
  114   (6,114) ,   5 -
DCMP
  61   (4,99) ,   6 -
MNTV
  106   (4,144) ,   7 -
JLGN
  33   (3,110) ,   8 -
SLND
  23   (2,140)
38.   1 -
LOWE
  47   (5,47) ,   2 -
SRMN
  76   (7,76) ,   3 -
WSTM
  111   (7,111) ,   4 -
ALAM
  114   (6,114) ,   5 -
DCMP
  61   (4,100) ,   6 -
MNTV
  106   (4,145) ,   7 -
JLGN
  33   (3,112) ,   8 -
SLND
  23   (2,143)
39.   1 -
LOWE
  47   (5,47) ,   2 -
SRMN
  76   (7,76) ,   3 -
WSTM
  111   (7,111) ,   4 -
ALAM
  114   (6,114) ,   5 -
DCMP
  61   (4,101) ,   6 -
JLGN
  72   (4,112) ,   7 -
MNTV
  106   (4,146) ,   8 -
SLND
  23   (2,146)
40.   1 -
LOWE
  47   (5,47) ,   2 -
SRMN
  76   (7,76) ,   3 -
WSTM
  111   (7,111) ,   4 -
ALAM
  114   (7,114) ,   5 -
DCMP
  61   (4,102) ,   6 -
JLGN
  72   (4,113) ,   7 -
MNTV
  106   (4,147) ,   8 -
SLND
  23   (2,149)
41.   1 -
LOWE
  47   (5,47) ,   2 -
SRMN
  76   (7,76) ,   3 -
WSTM
  111   (7,111) ,   4 -
ALAM
  114   (7,114) ,   5 -
DCMP
  61   (4,103) ,   6 -
JLGN
  72   (4,114) ,   7 -
MNTV
  106   (4,148) ,   8 -
SLND
  64   (3,149)
42.   1 -
LOWE
  47   (5,47) ,   2 -
SRMN
  76   (7,76) ,   3 -
WSTM
  111   (7,111) ,   4 -
ALAM
  114   (7,114) ,   5 -
MNTV
  148   (5,148) ,   6 -
DCMP
  61   (4,104) ,   7 -
JLGN
  72   (4,115) ,   8 -
SLND
  64   (3,151)
43.   1 -
LOWE
  47   (5,47) ,   2 -
SRMN
  76   (7,76) ,   3 -
DCMP
  104   (5,104) ,   4 -
WSTM
  111   (7,111) ,   5 -
ALAM
  114   (7,114) ,   6 -
MNTV
  148   (5,148) ,   7 -
JLGN
  72   (4,116) ,   8 -
SLND
  64   (3,153)
44.   1 -
LOWE
  47   (5,47) ,   2 -
SRMN
  76   (7,76) ,   3 -
DCMP
  104   (5,104) ,   4 -
WSTM
  111   (7,111) ,   5 -
ALAM
  114   (7,114) ,   6 -
JLGN
  116   (5,116) ,   7 -
MNTV
  148   (5,148) ,   8 -
SLND
  64   (3,155)
45.   1 -
LOWE
  47   (6,47) ,   2 -
SRMN
  76   (7,76) ,   3 -
DCMP
  104   (5,104) ,   4 -
WSTM
  111   (7,111) ,   5 -
ALAM
  114   (7,114) ,   6 -
JLGN
  116   (5,116) ,   7 -
MNTV
  148   (5,148) ,   8 -
SLND
  64   (3,157)
46.   1 -
LOWE
  47   (6,47) ,   2 -
SRMN
  76   (7,76) ,   3 -
DCMP
  104   (5,104) ,   4 -
WSTM
  111   (7,111) ,   5 -
ALAM
  114   (7,114) ,   6 -
JLGN
  116   (5,116) ,   7 -
MNTV
  148   (6,148) ,   8 -
SLND
  64   (3,159)
47.   1 -
LOWE
  47   (6,47) ,   2 -
SRMN
  76   (7,76) ,   3 -
DCMP
  104   (5,104) ,   4 -
WSTM
  111   (7,111) ,   5 -
ALAM
  114   (7,114) ,   6 -
JLGN
  116   (6,116) ,   7 -
MNTV
  148   (6,148) ,   8 -
SLND
  64   (3,161)
48.   1 -
LOWE
  47   (6,47) ,   2 -
SRMN
  76   (7,76) ,   3 -
DCMP
  104   (5,104) ,   4 -
WSTM
  111   (7,111) ,   5 -
ALAM
  114   (7,114) ,   6 -
JLGN
  116   (6,116) ,   7 -
MNTV
  148   (6,148) ,   8 -
SLND
  112   (4,161)
49.   1 -
LOWE
  47   (6,47) ,   2 -
SRMN
  76   (7,76) ,   3 -
DCMP
  104   (5,104) ,   4 -
WSTM
  111   (7,111) ,   5 -
ALAM
  114   (7,114) ,   6 -
JLGN
  116   (6,116) ,   7 -
MNTV
  148   (6,148) ,   8 -
SLND
  112   (4,162) ,   9 -
PITT
  49   (1,255)
50.   1 -
LOWE
  47   (6,47) ,   2 -
SRMN
  76   (7,76) ,   3 -
DCMP
  104   (5,104) ,   4 -
WSTM
  111   (7,111) ,   5 -
ALAM
  114   (7,114) ,   6 -
JLGN
  116   (7,116) ,   7 -
MNTV
  148   (6,148) ,   8 -
SLND
  112   (4,163) ,   9 -
PITT
  49   (1,259)
51.   1 -
LOWE
  47   (7,47) ,   2 -
SRMN
  76   (7,76) ,   3 -
DCMP
  104   (5,104) ,   4 -
WSTM
  111   (7,111) ,   5 -
ALAM
  114   (7,114) ,   6 -
JLGN
  116   (7,116) ,   7 -
MNTV
  148   (6,148) ,   8 -
SLND
  112   (4,164) ,   9 -
PITT
  49   (1,263)
52.   1 -
LOWE
  47   (7,47) ,   2 -
SRMN
  76   (7,76) ,   3 -
DCMP
  104   (5,104) ,   4 -
WSTM
  111   (7,111) ,   5 -
ALAM
  114   (7,114) ,   6 -
JLGN
  116   (7,116) ,   7 -
MNTV
  148   (6,148) ,   8 -
SLND
  164   (5,164) ,   9 -
PITT
  49   (1,267)
53.   1 -
LOWE
  47   (7,47) ,   2 -
SRMN
  76   (7,76) ,   3 -
DCMP
  104   (5,104) ,   4 -
WSTM
  111   (7,111) ,   5 -
ALAM
  114   (7,114) ,   6 -
JLGN
  116   (7,116) ,   7 -
MNTV
  148   (7,148) ,   8 -
SLND
  164   (5,164) ,   9 -
PITT
  49   (1,271)
54.   1 -
LOWE
  47   (7,47) ,   2 -
SRMN
  76   (7,76) ,   3 -
DCMP
  104   (5,104) ,   4 -
WSTM
  111   (7,111) ,   5 -
ALAM
  114   (7,114) ,   6 -
JLGN
  116   (7,116) ,   7 -
MNTV
  148   (7,148) ,   8 -
SLND
  164   (6,164) ,   9 -
PITT
  49   (1,275)
55.   1 -
LOWE
  47   (7,47) ,   2 -
SRMN
  76   (7,76) ,   3 -
DCMP
  104   (5,104) ,   4 -
WSTM
  111   (7,111) ,   5 -
ALAM
  114   (7,114) ,   6 -
JLGN
  116   (7,116) ,   7 -
MNTV
  148   (7,148) ,   8 -
SLND
  164   (6,164) ,   9 -
PITT
  104   (2,275)
56.   1 -
LOWE
  47   (7,47) ,   2 -
SRMN
  76   (7,76) ,   3 -
DCMP
  104   (5,104) ,   4 -
WSTM
  111   (7,111) ,   5 -
ALAM
  114   (7,114) ,   6 -
JLGN
  116   (7,116) ,   7 -
MNTV
  148   (7,148) ,   8 -
SLND
  164   (7,164) ,   9 -
PITT
  104   (2,278)
57.   1 -
LOWE
  47   (7,47) ,   2 -
SRMN
  76   (7,76) ,   3 -
DCMP
  104   (5,104) ,   4 -
WSTM
  111   (7,111) ,   5 -
ALAM
  114   (7,114) ,   6 -
JLGN
  116   (7,116) ,   7 -
MNTV
  148   (7,148) ,   8 -
SLND
  164   (7,164) ,   9 -
PITT
  161   (3,278)
58.   1 -
LOWE
  47   (7,47) ,   2 -
SRMN
  76   (7,76) ,   3 -
DCMP
  104   (5,104) ,   4 -
WSTM
  111   (7,111) ,   5 -
ALAM
  114   (7,114) ,   6 -
JLGN
  116   (7,116) ,   7 -
MNTV
  148   (7,148) ,   8 -
SLND
  164   (7,164) ,   9 -
PITT
  219   (4,278)
59.   1 -
LOWE
  47   (7,47) ,   2 -
SRMN
  76   (7,76) ,   3 -
DCMP
  104   (5,104) ,   4 -
WSTM
  111   (7,111) ,   5 -
ALAM
  114   (7,114) ,   6 -
JLGN
  116   (7,116) ,   7 -
MNTV
  148   (7,148) ,   8 -
SLND
  164   (7,164) ,   9 -
PITT
  278   (5,278)
60.   1 -
LOWE
  47   (7,47) ,   2 -
SRMN
  76   (7,76) ,   3 -
DCMP
  104   (5,104) ,   4 -
WSTM
  111   (7,111) ,   5 -
ALAM
  114   (7,114) ,   6 -
JLGN
  116   (7,116) ,   7 -
MNTV
  148   (7,148) ,   8 -
SLND
  164   (7,164) ,   9 -
PITT
  278   (6,278)
61.   1 -
LOWE
  47   (7,47) ,   2 -
SRMN
  76   (7,76) ,   3 -
DCMP
  104   (6,104) ,   4 -
WSTM
  111   (7,111) ,   5 -
ALAM
  114   (7,114) ,   6 -
JLGN
  116   (7,116) ,   7 -
MNTV
  148   (7,148) ,   8 -
SLND
  164   (7,164) ,   9 -
PITT
  278   (6,278)
62.   1 -
LOWE
  47   (7,47) ,   2 -
SRMN
  76   (7,76) ,   3 -
DCMP
  104   (7,104) ,   4 -
WSTM
  111   (7,111) ,   5 -
ALAM
  114   (7,114) ,   6 -
JLGN
  116   (7,116) ,   7 -
MNTV
  148   (7,148) ,   8 -
SLND
  164   (7,164) ,   9 -
PITT
  278   (6,278)
63.   1 -
LOWE
  47   (7,47) ,   2 -
SRMN
  76   (7,76) ,   3 -
DCMP
  104   (7,104) ,   4 -
WSTM
  111   (7,111) ,   5 -
ALAM
  114   (7,114) ,   6 -
JLGN
  116   (7,116) ,   7 -
MNTV
  148   (7,148) ,   8 -
SLND
  164   (7,164) ,   9 -
PITT
  278   (7,278)


Scoring 1:   1 - DCMP   1   (1) ,   2 - LOWE   2   (2) ,   3 - JLGN   4   (4) ,   4 - SRMN   6   (6) ,   5 - SLND   10   (10) ,   6 - ALAM   14   (14) ,   7 - WSTM   16   (16) ,   8 - MNTV   20   (20) ,   9 - PITT   49   (49)
Scoring 2:   1 - LOWE   5   (3) ,   2 - SRMN   13   (7) ,   2 - DCMP   13   (12) ,   4 - JLGN   15   (11) ,   5 - SLND   23   (13) ,   6 - WSTM   33   (17) ,   6 - ALAM   33   (19) ,   8 - MNTV   44   (24) ,   9 - PITT   104   (55)
Scoring 3:   1 - LOWE   10   (5) ,   2 - SRMN   21   (8) ,   3 - DCMP   28   (15) ,   4 - JLGN   33   (18) ,   5 - WSTM   54   (21) ,   6 - ALAM   55   (22) ,   7 - SLND   64   (41) ,   8 - MNTV   69   (25) ,   9 - PITT   161   (57)
Scoring 4:   1 - LOWE   19   (9) ,   2 - SRMN   47   (26) ,   3 - DCMP   61   (33) ,   4 - JLGN   72   (39) ,   5 - WSTM   77   (23) ,   6 - ALAM   82   (27) ,   7 - MNTV   106   (37) ,   8 - SLND   112   (48) ,   9 - PITT   219   (58)
Scoring 5:   1 - LOWE   47   (28) ,   2 - SRMN   76   (29) ,   3 - DCMP   104   (43) ,   4 - WSTM   111   (34) ,   5 - ALAM   114   (32) ,   6 - JLGN   116   (44) ,   7 - MNTV   148   (42) ,   8 - SLND   164   (52) ,   9 - PITT   278   (59)

Explanation
This analysis is a series of snapshots through-out the race, which allows for a comparison of each team's relative position as the race unfolds.

Each time that a runner finishes the race, the team standings change. Thus, each line represents a runner finishing and a view of the team standings at that particular moment in time.

Key
Each line will have a team underlined, which is the designation of the team for that runner. The line number is the team scoring position for the runner that finished. The number before the team abbreviation is the current position of that team. The number after the team abbreviation is the team's current score. The first number inside the parenthesis is the number of runners from that team that have finished so far. The second number inside the parenthesis is the best possible score that the team is still able to achieve.

The color of the team is a representation of their final team position in the race. When 5 runners have finished from a team, the team score is final and it is displayed in bold type. When the team place number is bolded, the team position is final.

Analyze
If you hover your mouse over a team anywhere in the list, all of the entries for that team are temporarily bolded, making it easier to follow the progress of that team. A team that has a final team score, but their team position is not yet final, has team(s) that threaten their position. This means that, depending on the place of runners that have not yet finished, a threatening team can still mathematically surpass the position of the threatened team. While a team is highlighted, any teams that threaten their position will be listed in italics, starting from the position where their team score is final.