28th Mariner Invitational 2011
Garin Park
Hayward, CA
October 15, 2011


1.   1 -
DCMP
  1   (1,15)
2.   1 -
DCMP
  3   (2,15)
3.   1 -
DCMP
  3   (2,18) ,   1 -
ALBN
  3   (1,25)
4.   1 -
DCMP
  3   (2,21) ,   1 -
ALBN
  3   (1,29) ,   3 -
LOWE
  4   (1,30)
5.   1 -
DCMP
  3   (2,24) ,   1 -
ALBN
  3   (1,33) ,   3 -
LOWE
  4   (1,34) ,   4 -
JLGN
  5   (1,35)
6.   1 -
DCMP
  9   (3,24) ,   2 -
ALBN
  3   (1,37) ,   3 -
LOWE
  4   (1,38) ,   4 -
JLGN
  5   (1,39)
7.   1 -
DCMP
  16   (4,24) ,   2 -
ALBN
  3   (1,41) ,   3 -
LOWE
  4   (1,42) ,   4 -
JLGN
  5   (1,43)
8.   1 -
DCMP
  16   (4,25) ,   2 -
ALBN
  11   (2,41) ,   3 -
LOWE
  4   (1,46) ,   4 -
JLGN
  5   (1,47)
9.   1 -
DCMP
  16   (4,26) ,   2 -
ALBN
  11   (2,44) ,   3 -
LOWE
  4   (1,50) ,   4 -
JLGN
  5   (1,51) ,   5 -
PITT
  9   (1,55)
10.   1 -
DCMP
  26   (5,26) ,   2 -
ALBN
  11   (2,47) ,   3 -
LOWE
  4   (1,54) ,   4 -
JLGN
  5   (1,55) ,   5 -
PITT
  9   (1,59)
11.   1 -
DCMP
  26   (5,26) ,   2 -
ALBN
  11   (2,50) ,   3 -
JLGN
  16   (2,55) ,   4 -
LOWE
  4   (1,58) ,   5 -
PITT
  9   (1,63)
12.   1 -
DCMP
  26   (6,26) ,   2 -
ALBN
  11   (2,53) ,   3 -
JLGN
  16   (2,58) ,   4 -
LOWE
  4   (1,62) ,   5 -
PITT
  9   (1,67)
13.   1 -
DCMP
  26   (6,26) ,   2 -
ALBN
  11   (2,56) ,   3 -
JLGN
  16   (2,61) ,   4 -
LOWE
  17   (2,62) ,   5 -
PITT
  9   (1,71)
14.   1 -
DCMP
  26   (6,26) ,   2 -
ALBN
  11   (2,59) ,   3 -
JLGN
  16   (2,64) ,   4 -
LOWE
  17   (2,65) ,   5 -
PITT
  9   (1,75) ,   6 -
HMST
  14   (1,80)
15.   1 -
DCMP
  26   (7,26) ,   2 -
ALBN
  11   (2,62) ,   3 -
JLGN
  16   (2,67) ,   4 -
LOWE
  17   (2,68) ,   5 -
PITT
  9   (1,79) ,   6 -
HMST
  14   (1,84)
16.   1 -
DCMP
  26   (7,26) ,   2 -
ALBN
  27   (3,62) ,   3 -
JLGN
  16   (2,70) ,   4 -
LOWE
  17   (2,71) ,   5 -
PITT
  9   (1,83) ,   6 -
HMST
  14   (1,88)
17.   1 -
DCMP
  26   (7,26) ,   2 -
ALBN
  27   (3,64) ,   3 -
JLGN
  16   (2,73) ,   4 -
LOWE
  17   (2,74) ,   5 -
PITT
  26   (2,83) ,   6 -
HMST
  14   (1,92)
18.   1 -
DCMP
  26   (7,26) ,   2 -
ALBN
  27   (3,66) ,   3 -
JLGN
  16   (2,76) ,   4 -
LOWE
  17   (2,77) ,   5 -
PITT
  26   (2,86) ,   6 -
HMST
  14   (1,96) ,   7 -
SLND
  18   (1,100)
19.   1 -
DCMP
  26   (7,26) ,   2 -
ALBN
  27   (3,68) ,   3 -
JLGN
  35   (3,76) ,   4 -
LOWE
  17   (2,80) ,   5 -
PITT
  26   (2,89) ,   6 -
HMST
  14   (1,100) ,   7 -
SLND
  18   (1,104)
20.   1 -
DCMP
  26   (7,26) ,   2 -
ALBN
  27   (3,70) ,   3 -
JLGN
  35   (3,78) ,   4 -
LOWE
  17   (2,83) ,   5 -
PITT
  26   (2,92) ,   6 -
HMST
  14   (1,104) ,   7 -
SLND
  18   (1,108) ,   8 -
FREE
  20   (1,110)
21.   1 -
DCMP
  26   (7,26) ,   2 -
ALBN
  27   (3,72) ,   3 -
JLGN
  35   (3,80) ,   4 -
LOWE
  17   (2,86) ,   5 -
PITT
  26   (2,95) ,   6 -
HMST
  35   (2,104) ,   7 -
SLND
  18   (1,112) ,   8 -
FREE
  20   (1,114)
22.   1 -
DCMP
  26   (7,26) ,   2 -
ALBN
  27   (3,74) ,   3 -
JLGN
  35   (3,82) ,   4 -
LOWE
  17   (2,89) ,   5 -
PITT
  26   (2,98) ,   6 -
HMST
  35   (2,107) ,   7 -
SLND
  18   (1,116) ,   8 -
FREE
  20   (1,118) ,   9 -
CGRN
  22   (1,120)
23.   1 -
DCMP
  26   (7,26) ,   2 -
ALBN
  27   (3,76) ,   3 -
JLGN
  35   (3,84) ,   4 -
LOWE
  40   (3,89) ,   5 -
PITT
  26   (2,101) ,   6 -
HMST
  35   (2,110) ,   7 -
SLND
  18   (1,120) ,   8 -
FREE
  20   (1,122) ,   9 -
CGRN
  22   (1,124)
24.   1 -
DCMP
  26   (7,26) ,   2 -
LOWE
  64   (4,89) ,   3 -
ALBN
  27   (3,78) ,   4 -
JLGN
  35   (3,86) ,   5 -
PITT
  26   (2,104) ,   6 -
HMST
  35   (2,113) ,   7 -
SLND
  18   (1,124) ,   8 -
FREE
  20   (1,126) ,   9 -
CGRN
  22   (1,128)
25.   1 -
DCMP
  26   (7,26) ,   2 -
JLGN
  60   (4,86) ,   3 -
LOWE
  64   (4,90) ,   4 -
ALBN
  27   (3,80) ,   5 -
PITT
  26   (2,107) ,   6 -
HMST
  35   (2,116) ,   7 -
SLND
  18   (1,128) ,   8 -
FREE
  20   (1,130) ,   9 -
CGRN
  22   (1,132)
26.   1 -
DCMP
  26   (7,26) ,   2 -
JLGN
  60   (4,87) ,   3 -
LOWE
  64   (4,91) ,   4 -
ALBN
  27   (3,82) ,   5 -
HMST
  61   (3,116) ,   6 -
PITT
  26   (2,110) ,   7 -
SLND
  18   (1,132) ,   8 -
FREE
  20   (1,134) ,   9 -
CGRN
  22   (1,136)
27.   1 -
DCMP
  26   (7,26) ,   2 -
JLGN
  60   (4,88) ,   3 -
LOWE
  64   (4,92) ,   4 -
HMST
  88   (4,116) ,   5 -
ALBN
  27   (3,84) ,   6 -
PITT
  26   (2,113) ,   7 -
SLND
  18   (1,136) ,   8 -
FREE
  20   (1,138) ,   9 -
CGRN
  22   (1,140)
28.   1 -
DCMP
  26   (7,26) ,   2 -
JLGN
  60   (4,89) ,   3 -
LOWE
  64   (4,93) ,   4 -
HMST
  88   (4,117) ,   5 -
ALBN
  27   (3,86) ,   6 -
PITT
  26   (2,116) ,   7 -
FREE
  48   (2,138) ,   8 -
SLND
  18   (1,140) ,   9 -
CGRN
  22   (1,144)
29.   1 -
DCMP
  26   (7,26) ,   2 -
ALBN
  56   (4,86) ,   3 -
JLGN
  60   (4,90) ,   4 -
LOWE
  64   (4,94) ,   5 -
HMST
  88   (4,118) ,   6 -
PITT
  26   (2,119) ,   7 -
FREE
  48   (2,141) ,   8 -
SLND
  18   (1,144) ,   9 -
CGRN
  22   (1,148)
30.   1 -
DCMP
  26   (7,26) ,   2 -
ALBN
  56   (4,87) ,   3 -
JLGN
  60   (4,91) ,   4 -
LOWE
  64   (4,95) ,   5 -
HMST
  88   (4,119) ,   6 -
PITT
  56   (3,119) ,   7 -
FREE
  48   (2,144) ,   8 -
SLND
  18   (1,148) ,   9 -
CGRN
  22   (1,152)
31.   1 -
DCMP
  26   (7,26) ,   2 -
JLGN
  91   (5,91) ,   3 -
ALBN
  56   (4,88) ,   4 -
LOWE
  64   (4,96) ,   5 -
HMST
  88   (4,120) ,   6 -
PITT
  56   (3,121) ,   7 -
FREE
  48   (2,147) ,   8 -
SLND
  18   (1,152) ,   9 -
CGRN
  22   (1,156)
32.   1 -
DCMP
  26   (7,26) ,   2 -
JLGN
  91   (5,91) ,   3 -
LOWE
  96   (5,96) ,   4 -
ALBN
  56   (4,89) ,   5 -
HMST
  88   (4,121) ,   6 -
PITT
  56   (3,123) ,   7 -
FREE
  48   (2,150) ,   8 -
SLND
  18   (1,156) ,   9 -
CGRN
  22   (1,160)
33.   1 -
DCMP
  26   (7,26) ,   2 -
JLGN
  91   (5,91) ,   3 -
LOWE
  96   (5,96) ,   4 -
ALBN
  56   (4,90) ,   5 -
HMST
  88   (4,122) ,   6 -
PITT
  56   (3,125) ,   7 -
FREE
  48   (2,153) ,   8 -
CGRN
  55   (2,160) ,   9 -
SLND
  18   (1,160)
34.   1 -
DCMP
  26   (7,26) ,   2 -
ALBN
  90   (5,90) ,   3 -
JLGN
  91   (5,91) ,   4 -
LOWE
  96   (5,96) ,   5 -
HMST
  88   (4,123) ,   6 -
PITT
  56   (3,127) ,   7 -
FREE
  48   (2,156) ,   8 -
CGRN
  55   (2,163) ,   9 -
SLND
  18   (1,164)
35.   1 -
DCMP
  26   (7,26) ,   2 -
ALBN
  90   (5,90) ,   3 -
JLGN
  91   (5,91) ,   4 -
LOWE
  96   (5,96) ,   5 -
HMST
  88   (4,124) ,   6 -
PITT
  56   (3,129) ,   7 -
FREE
  48   (2,159) ,   8 -
SLND
  53   (2,164) ,   9 -
CGRN
  55   (2,166)
36.   1 -
DCMP
  26   (7,26) ,   2 -
ALBN
  90   (5,90) ,   3 -
JLGN
  91   (5,91) ,   4 -
LOWE
  96   (5,96) ,   5 -
HMST
  88   (4,125) ,   6 -
PITT
  56   (3,131) ,   7 -
SLND
  89   (3,164) ,   8 -
FREE
  48   (2,162) ,   9 -
CGRN
  55   (2,169)
37.   1 -
DCMP
  26   (7,26) ,   2 -
ALBN
  90   (5,90) ,   3 -
JLGN
  91   (5,91) ,   4 -
LOWE
  96   (5,96) ,   5 -
HMST
  88   (4,126) ,   6 -
PITT
  93   (4,131) ,   7 -
SLND
  89   (3,166) ,   8 -
FREE
  48   (2,165) ,   9 -
CGRN
  55   (2,172)
38.   1 -
DCMP
  26   (7,26) ,   2 -
ALBN
  90   (5,90) ,   3 -
JLGN
  91   (5,91) ,   4 -
LOWE
  96   (5,96) ,   5 -
HMST
  88   (4,127) ,   6 -
PITT
  93   (4,132) ,   7 -
SLND
  127   (4,166) ,   8 -
FREE
  48   (2,168) ,   9 -
CGRN
  55   (2,175)
39.   1 -
DCMP
  26   (7,26) ,   2 -
ALBN
  90   (5,90) ,   3 -
JLGN
  91   (5,91) ,   4 -
LOWE
  96   (5,96) ,   5 -
HMST
  88   (4,128) ,   6 -
PITT
  93   (4,133) ,   7 -
SLND
  127   (4,167) ,   8 -
CGRN
  94   (3,175) ,   9 -
FREE
  48   (2,171)
40.   1 -
DCMP
  26   (7,26) ,   2 -
ALBN
  90   (5,90) ,   3 -
JLGN
  91   (5,91) ,   4 -
LOWE
  96   (5,96) ,   5 -
HMST
  88   (4,129) ,   6 -
PITT
  93   (4,134) ,   7 -
SLND
  127   (4,168) ,   8 -
CGRN
  134   (4,175) ,   9 -
FREE
  48   (2,174)
41.   1 -
DCMP
  26   (7,26) ,   2 -
ALBN
  90   (5,90) ,   3 -
JLGN
  91   (5,91) ,   4 -
LOWE
  96   (5,96) ,   5 -
SLND
  168   (5,168) ,   6 -
HMST
  88   (4,130) ,   7 -
PITT
  93   (4,135) ,   8 -
CGRN
  134   (4,176) ,   9 -
FREE
  48   (2,177)
42.   1 -
DCMP
  26   (7,26) ,   2 -
ALBN
  90   (5,90) ,   3 -
JLGN
  91   (5,91) ,   4 -
LOWE
  96   (5,96) ,   5 -
SLND
  168   (5,168) ,   6 -
CGRN
  176   (5,176) ,   7 -
HMST
  88   (4,131) ,   8 -
PITT
  93   (4,136) ,   9 -
FREE
  48   (2,180)
43.   1 -
DCMP
  26   (7,26) ,   2 -
ALBN
  90   (5,90) ,   3 -
JLGN
  91   (5,91) ,   4 -
LOWE
  96   (5,96) ,   5 -
SLND
  168   (5,168) ,   6 -
CGRN
  176   (5,176) ,   7 -
HMST
  88   (4,132) ,   8 -
PITT
  93   (4,137) ,   9 -
FREE
  91   (3,180)
44.   1 -
DCMP
  26   (7,26) ,   2 -
ALBN
  90   (5,90) ,   3 -
JLGN
  91   (5,91) ,   4 -
LOWE
  96   (5,96) ,   5 -
SLND
  168   (5,168) ,   6 -
CGRN
  176   (6,176) ,   7 -
HMST
  88   (4,133) ,   8 -
PITT
  93   (4,138) ,   9 -
FREE
  91   (3,182)
45.   1 -
DCMP
  26   (7,26) ,   2 -
ALBN
  90   (5,90) ,   3 -
JLGN
  91   (5,91) ,   4 -
LOWE
  96   (5,96) ,   5 -
PITT
  138   (5,138) ,   6 -
SLND
  168   (5,168) ,   7 -
CGRN
  176   (6,176) ,   8 -
HMST
  88   (4,134) ,   9 -
FREE
  91   (3,184)
46.   1 -
DCMP
  26   (7,26) ,   2 -
ALBN
  90   (5,90) ,   3 -
JLGN
  91   (5,91) ,   4 -
LOWE
  96   (5,96) ,   5 -
PITT
  138   (5,138) ,   6 -
SLND
  168   (5,168) ,   7 -
CGRN
  176   (6,176) ,   8 -
HMST
  88   (4,135) ,   9 -
FREE
  137   (4,184)
47.   1 -
DCMP
  26   (7,26) ,   2 -
ALBN
  90   (5,90) ,   3 -
JLGN
  91   (5,91) ,   4 -
LOWE
  96   (6,96) ,   5 -
PITT
  138   (5,138) ,   6 -
SLND
  168   (5,168) ,   7 -
CGRN
  176   (6,176) ,   8 -
HMST
  88   (4,136) ,   9 -
FREE
  137   (4,185)
48.   1 -
DCMP
  26   (7,26) ,   2 -
ALBN
  90   (5,90) ,   3 -
JLGN
  91   (5,91) ,   4 -
LOWE
  96   (6,96) ,   5 -
HMST
  136   (5,136) ,   6 -
PITT
  138   (5,138) ,   7 -
SLND
  168   (5,168) ,   8 -
CGRN
  176   (6,176) ,   9 -
FREE
  137   (4,186)
49.   1 -
DCMP
  26   (7,26) ,   2 -
ALBN
  90   (6,90) ,   3 -
JLGN
  91   (5,91) ,   4 -
LOWE
  96   (6,96) ,   5 -
HMST
  136   (5,136) ,   6 -
PITT
  138   (5,138) ,   7 -
SLND
  168   (5,168) ,   8 -
CGRN
  176   (6,176) ,   9 -
FREE
  137   (4,187)
50.   1 -
DCMP
  26   (7,26) ,   2 -
ALBN
  90   (6,90) ,   3 -
JLGN
  91   (5,91) ,   4 -
LOWE
  96   (6,96) ,   5 -
HMST
  136   (5,136) ,   6 -
PITT
  138   (5,138) ,   7 -
SLND
  168   (5,168) ,   8 -
CGRN
  176   (7,176) ,   9 -
FREE
  137   (4,188)
51.   1 -
DCMP
  26   (7,26) ,   2 -
ALBN
  90   (7,90) ,   3 -
JLGN
  91   (5,91) ,   4 -
LOWE
  96   (6,96) ,   5 -
HMST
  136   (5,136) ,   6 -
PITT
  138   (5,138) ,   7 -
SLND
  168   (5,168) ,   8 -
CGRN
  176   (7,176) ,   9 -
FREE
  137   (4,189)
52.   1 -
DCMP
  26   (7,26) ,   2 -
ALBN
  90   (7,90) ,   3 -
JLGN
  91   (5,91) ,   4 -
LOWE
  96   (6,96) ,   5 -
HMST
  136   (5,136) ,   6 -
PITT
  138   (6,138) ,   7 -
SLND
  168   (5,168) ,   8 -
CGRN
  176   (7,176) ,   9 -
FREE
  137   (4,190)
53.   1 -
DCMP
  26   (7,26) ,   2 -
ALBN
  90   (7,90) ,   3 -
JLGN
  91   (5,91) ,   4 -
LOWE
  96   (6,96) ,   5 -
HMST
  136   (5,136) ,   6 -
PITT
  138   (7,138) ,   7 -
SLND
  168   (5,168) ,   8 -
CGRN
  176   (7,176) ,   9 -
FREE
  137   (4,191)
54.   1 -
DCMP
  26   (7,26) ,   2 -
ALBN
  90   (7,90) ,   3 -
JLGN
  91   (5,91) ,   4 -
LOWE
  96   (6,96) ,   5 -
HMST
  136   (5,136) ,   6 -
PITT
  138   (7,138) ,   7 -
SLND
  168   (5,168) ,   8 -
CGRN
  176   (7,176) ,   9 -
FREE
  191   (5,191)
55.   1 -
DCMP
  26   (7,26) ,   2 -
ALBN
  90   (7,90) ,   3 -
JLGN
  91   (5,91) ,   4 -
LOWE
  96   (6,96) ,   5 -
HMST
  136   (6,136) ,   6 -
PITT
  138   (7,138) ,   7 -
SLND
  168   (5,168) ,   8 -
CGRN
  176   (7,176) ,   9 -
FREE
  191   (5,191)


Scoring 1:   1 - DCMP   1   (1) ,   2 - ALBN   3   (3) ,   3 - LOWE   4   (4) ,   4 - JLGN   5   (5) ,   5 - PITT   9   (9) ,   6 - HMST   14   (14) ,   7 - SLND   18   (18) ,   8 - FREE   20   (20) ,   9 - CGRN   22   (22)
Scoring 2:   1 - DCMP   3   (2) ,   2 - ALBN   11   (8) ,   3 - JLGN   16   (11) ,   4 - LOWE   17   (13) ,   5 - PITT   26   (17) ,   6 - HMST   35   (21) ,   7 - FREE   48   (28) ,   8 - SLND   53   (35) ,   9 - CGRN   55   (33)
Scoring 3:   1 - DCMP   9   (6) ,   2 - ALBN   27   (16) ,   3 - JLGN   35   (19) ,   4 - LOWE   40   (23) ,   5 - PITT   56   (30) ,   6 - HMST   61   (26) ,   7 - SLND   89   (36) ,   8 - FREE   91   (43) ,   9 - CGRN   94   (39)
Scoring 4:   1 - DCMP   16   (7) ,   2 - ALBN   56   (29) ,   3 - JLGN   60   (25) ,   4 - LOWE   64   (24) ,   5 - HMST   88   (27) ,   6 - PITT   93   (37) ,   7 - SLND   127   (38) ,   8 - CGRN   134   (40) ,   9 - FREE   137   (46)
Scoring 5:   1 - DCMP   26   (10) ,   2 - ALBN   90   (34) ,   3 - JLGN   91   (31) ,   4 - LOWE   96   (32) ,   5 - HMST   136   (48) ,   6 - PITT   138   (45) ,   7 - SLND   168   (41) ,   8 - CGRN   176   (42) ,   9 - FREE   191   (54)

Explanation
This analysis is a series of snapshots through-out the race, which allows for a comparison of each team's relative position as the race unfolds.

Each time that a runner finishes the race, the team standings change. Thus, each line represents a runner finishing and a view of the team standings at that particular moment in time.

Key
Each line will have a team underlined, which is the designation of the team for that runner. The line number is the team scoring position for the runner that finished. The number before the team abbreviation is the current position of that team. The number after the team abbreviation is the team's current score. The first number inside the parenthesis is the number of runners from that team that have finished so far. The second number inside the parenthesis is the best possible score that the team is still able to achieve.

The color of the team is a representation of their final team position in the race. When 5 runners have finished from a team, the team score is final and it is displayed in bold type. When the team place number is bolded, the team position is final.

Analyze
If you hover your mouse over a team anywhere in the list, all of the entries for that team are temporarily bolded, making it easier to follow the progress of that team. A team that has a final team score, but their team position is not yet final, has team(s) that threaten their position. This means that, depending on the place of runners that have not yet finished, a threatening team can still mathematically surpass the position of the threatened team. While a team is highlighted, any teams that threaten their position will be listed in italics, starting from the position where their team score is final.